Szkolenia Lean Manufacturing

Jak zwiększać wydajność pracy? Jak skutecznie eliminować marnotrawstwo czasu i pieniędzy? W odpowiedzi na te i wiele innych pytań kluczową rolę odgrywa koncepcja lean manufacturing. Kursy z jej zakresu organizujemy w sposób profesjonalny w firmie szkoleniowej B&O Navigator w Warszawie. Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniach z lean manufacturing!

Lean manufacturing to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku gospodarczym. Choć każda firma i przedsiębiorstwo generują koszty, których nie da się uniknąć, to niektóre z nich mogą być obniżone. Koncepcja, która narodziła się w Japonii odnosi się do tak zwanego „szczupłego zarządzania”, opierającego się na maksymalnym uszczupleniu wydatków w obszarze zarządzania, produkcji i administracji, przy jednoczesnym podwyższaniu jakości, skracaniu cykli realizacji produkcji i zdobywaniu nowych klientów.

Szkolenia Lean Manufacturing pomagają zwiększyć efektywność procesów produkcyjnych

Do udziału w szkoleniach z lean manufacturing zapraszamy kierownictwo przedsiębiorstw, kierowników produkcji i planistów, liderów zmian oraz pozostałe osoby uczestniczące w procesach logistycznych, w tym zaopatrzeniowców, technologów i konstruktorów. Podczas kursu z lean manufacturing przekazujemy im unikalną wiedzę o tym jak zastosowanie koncepcji wpływa na redukcję strat i jak wykorzystać teorię w praktyce.

W ramach kompleksowej oferty kursów lean manufacturing, organizujemy w B&O Manufacturing szkolenia z zakresu takich zagadnień jak 5S, PVM, Gniazd produkcyjnych i OPF, KANBAN, SMED i TPM. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez TRENERÓW-PRAKTYKÓW z wieloletnim doświadczeniem w branży. Nastawienie na aspekty praktyczne przedstawionych zagadnień zapewnia wysoką jakość i skuteczność kursów lean manufacturing.

Podczas kursu skupiamy się na praktycznej stronie techniki Lean Manufacturing

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach lean manufacturing zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi ich programami. W razie pytań o ofertę firmy szkoleniowej B&O Navigator zachęcamy do kontaktu.

Podczas szkolenia nasi trenerzy i eksperci skupiają się przede wszystkim na praktycznej stronie wdrożenia i funkcjonowania takich elementów lean manufacturing jak (5S, PVM, Gniazda produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą merytoryczną szkoleń z lean manufacturing.

NEWSLETTER


g -

Szkolenia