B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa od ponad 20 lat wspiera rozwój managerów i specjalistów poprzez wysokiej jakości szkolenia otwarte i zamknięte. Skutecznie dostarczamy profesjonalną wiedzę, podnosimy i rozwijamy umiejętności oraz kształtujemy postawy. Naszym celem jest rozwój Twoich kompetencji biznesowych.

Unikalną wartość dodaną szkoleń biznesowych tworzy zespół trenerski B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa stworzony z ekspertów, trenerów - praktyków biznesu posiadających doświadczenie zawodowe w tematyce, z której prowadzą szkolenia.

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa - w czym się specjalizujemy?

Domeny merytoryczne, to obszary aktywności biznesowej, organizacyjnej i kompetencji zawodowych, w których B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa realizuje wysokiej jakości szkolenia biznesowe oraz projekty rozwojowe dla managerów i specjalistów. Nasze główne domeny merytoryczne, to:

Marketing

Domena obejmująca wiedzę i umiejętności z zakresu klasycznego (offline) marketingu, e-marketingu, marketingu w social media, trade marketingu.

Logistyka i zakupy

Koszyk kompetencji związany z procesami logistycznymi, łańcuchem dostaw, gospodarką magazynową, zarządzaniem zapasami, prawem transportowym, logistyczną obsługą klienta, zarządzaniem dostawcami i zakupami oraz miękkie kompetencje negocjacji zakupowych.

Sprzedaż i obsługa klienta

Szkolenia biznesowe dostarczające handlowcom nowoczesnych technik sprzedaży i obsługi klientów oraz kształtujące postawy pro sprzedażowe i pro klienckie. W B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa przygotowaliśmy unikalne szkolenia z przejmowania klientów konkurencji, obrony ceny, czy też sprzedaży produktów luksusowych.

Kompetencje managerskie

Domena szkoleń obejmująca wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu managerowi do profesjonalnego i efektywnego zarządzania zespołami pracowniczymi.

Firma szkoleniowa, to trenerzy praktycy

Są wyjątkowi! Szkolenia biznesowe w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa prowadzą trenerzy praktycy biznesu. Starannie dobrani managerowie wyższego szczebla, z wieloletnim doświadczenie zawodowym opracowali i prowadzą szkolenia z tematów, które znają "na wylot" i posiadają praktyczne doświadczenie zawodowe. Doświadczenie, którym chętnie podzielą się z Tobą podczas szkolenia.

To dzięki formule „trenera praktyka” nasze szkolenia biznesowe nabierają wyjątkowo praktycznego charakteru. Niezbędne minimum teorii, maksimum przydatnej praktyki, tego możesz się spodziewać na szkoleniu B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa.

Firma szkoleniowa, która wspiera

W B&O NAVIGATOR chcemy wspierać naszych klientów. Dobra firma szkoleniowa zaspokaja realnie istniejące potrzeby organizacji i jej pracowników poprzez dedykowane szkolenia biznesowe i projekty rozwojowe. W przypadku szkoleń zamkniętych przeprowadzamy analizy organizacji lub kompetencji ujawniające wszelkie deficyty. Dopiero na tej podstawie przygotowujemy dedykowane szkolenie, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności działania jednostek i organizacji.

Szkoliliśmy

DOBIERZ SZKOLENIE
DO SWOICH OCZEKIWAŃ

NEWSLETTER


g -
Aktualności
Zarządzanie gospodarką magazynową
Zarządzanie gospodarką magazynową jest jednym z kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Managerowie i specjaliści zarz...

Czytaj więcej

Zdalna obsługa klienta. Jak obsługiwać klientów przez telefon, e-mail, chat i w social media?
Zdalna obsługa klienta, to prowadzenie procesu obsługi klientów i komunikacja z nimi wykorzystująca nowoczesne rozwiązania technologi...

Czytaj więcej

Marketing social media
Marketing social media, to niezwykle pożądana kompetencja wśród managerów i specjalistów zajmujących się marketingiem. ...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z kierowania zespołem w Poznaniu
Kierowanie zespołem pracowniczym w złożonej i dynamicznej rzeczywistości gospodarczej staje się wyzwaniem dla managerów wszystkich sz...

Czytaj więcej

Artykuły
6 KROKÓW DO WYBORU STRATEGII Z NISKĄ CENĄ
Czy wiesz, że istnieje kilka strategii opartych na niskiej cenie? Jak zatem je rozpoznać i skąd wiedzieć, która będzie odpowiednia dl...

Czytaj więcej

Trade marketing online - wyzwania w post covidowej rzeczywistości w nowoczesnych kanałach dystrybucji
Trade marketing w świecie online to nowe wyzwanie dla marketerów. Pandemia wyraźnie pokazała, że wiele biznesów straciło swoją...

Czytaj więcej

PREZENTACJA PRODUKTU W INTERNECIE - PIERWSZY KROK DO SUKCESU SPRZEDAŻOWEGO W SIECI
Kiedy przygotowujemy, wraz z uczestnikami szkoleń, analizę SWOT dla kanału internetowego, zawsze słyszę, że słabą stroną tego kanału jest br...

Czytaj więcej

TRADE MARKETING MANAGER - CZY JESTEŚ NIM W 100%?
Lubimy część kreatywną w marketingu. Sypanie pomysłami i narzędziami marketingowymi to często nasza pierwsza reakcja na problem. Konsumenci ...

Czytaj więcej