Szkolenia prawo medyczne

Prawo medyczne w Polsce podlega ciągłym zmianom. Modyfikacji ulegają obowiązujące przepisy, wprowadzane są nowe ustawy, rozporządzenia i regulacje. Sytuacja ta wymaga od osób zarządzający placówkami służby zdrowia i personelu medycznego stałego uzupełniania wiedzy. Szkolenia prawo medyczne, to kategoria szkoleń, które jest odpowiedzią na potrzeby placówek medycznych i osób w nich zatrudnionych.

Grupa docelowa szkoleń z prawa medycznego

Szkolenia z prawa medycznego dostarczają aktualnej wiedzy o regulacjach prawnych obowiązujących placówki medyczne, personel służby zdrowia i pozostałych pracowników zatrudnionych w placówkach medycznych.

Formuła szkoleń z prawa medycznego

Szkolenia z prawa medycznego są prowadzone w przyjaźniej formie "prawo dla nie prawników". Pod koniec każdego szkolenia została przewidziana sesja pytań i odpowiedzi na pytania uczestników oraz dyskusja na problemami zgłaszanymi przez uczestników szkolenia. Uczestnicy wybranych szkoleń otrzymują również możliwość bezpłatnej e-mailowej konsultacji wybranego problemu z trenerem, przez okres jednego tygodnia.

Szkolenia prawo medyczne – kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programach z kategorii "Szkolenia Prawo Medyczne":

SZKOLENIA PRAWO MEDYCZNE
ZNAJDŹ DLA SIEBIE

Szkolenia medyczne