Szkolenia zarządzanie zespołem

Szkolenia zarządzanie zespołem dostarczają managerom zarządzającym zespołami pracowniczymi wiedzy i umiejętności do profesjonalnego budowania i kierowania podległymi pracownikami. Szkolenia z zarządzania zespołem są niezbędnym elementem rozwoju każdego managera, który chce aby jego zespół pracował wydajnie osiągając i przekraczając stawiane przed nim cele. Szkolenia zarządzanie zespołem przygotowane przez B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa, to szeroki wybór tematów szkoleń dla managera, które podniosą poziom kompetencji w kierowaniu pracownikami.

Jak przebiegają szkolenia zarządzanie zespołem?

Szkolenia z zarządzania zespołem mają charakter praktycznych warsztatów managerskich, podczas których uczestnicy podnoszą i zdobywają kompetencje uczestnicząc w szeregu angażujących ćwiczeń indywidualnych i grupowych, rozwiązują case study, analizują swój styl zarządzania. Podsumowaniem każdego modułu są krótkie prezentacje trenera.

Szkolenia z zarządzanie zespołem są prowadzone przez trenerów - praktyków

Trenerzy praktycy biznesu, którzy przygotowali i prowadzą szkolenia zarządzanie zespołem, to managerowie z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w kierowaniu zespołami pracowniczymi. Podczas swoich warsztatów koncentrują się głownie na dostarczeniu praktycznych narzędzi i metod zarządzania zespołem.

Szkolenia zarządzanie zespołem - kontakt

Zapraszamy do zadawania pytań związanych ze szkoleniami z zarządzania zespołem.

Tak. Na nasze szkolenia z zarządzania zespołem można składać wnioski o dofinansowanie ze środków KFS. Nasi pracownicy pomogą w uzupełnieniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku.
Tak. Pod zakończeniu wybranego szkolenia z zarządzania zespołem otrzymasz certyfikat jego ukończenia.
Proponujemy do wyboru trzy wygodne formy. Szkolenie otwarte w terminach i miejscach ustalonych przez nas lub prowadzone online. Szkolenie zamknięte dla grupy managerów z Twojej firmy. Termin i miejsce do ustalenia. Szkolenie indywidualne (1 na 1) w uzgodnionym miejscu i terminie. W wypadku szkolenia 1 na 1 optymalną formą jest szkolenie online.
Szkolenia otwarte prowadzimy w Warszawie, część z nich również w Poznaniu.. Szkolenia zamknięte w miejscu wskazanym przez Klienta np. w jego siedzibie.
W wypadku szkolenia otwartego wejdź na stronę szkolenia. W prawej kolumnie znajduje się zielony przycisk - formularz zgłoszenia. Skan wypełnionego szkolenia należy przesłać na e-mail bok@bonavigator.pl. W wypadku szkolenia zamkniętego lub szkolenia 1 na 1 prosimy o kontakt.

SZKOLENIA ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
ZNAJDŹ DLA SIEBIE

Szkolenia z zarządzania zespołem

Artykuły naszych trenerów praktyków zarządzania

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku przez amerykańskiego teoretyka zarządzania dotyczą a nawet determinują funkcjonowanie biznesu w XXI? Czy wpływają one również na nasze codzienne zachowania? Czy jest i jak działa zasada Pareto? Dlaczego podczas szkoleń dotyczących z pozoru bardzo odległych od siebie tema...

Więcej
Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w rozmaity sposób. Najczęściej poprzez: bierność, spóźnienia do pracy, opóźnienia w wykonywaniu zadań, markowanie działań, niekonstruktywne dyskusje przy wykonywaniu założonych celów, krytykę firmy, menedżera wprost lub nie wpro...

Więcej
System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miarę zmian pojawiających się na rynku pracy. W firmach pracę rozpoczynają pracownicy, którzy przyzwyczajeni są do korzystania z portalów społecznościowych, na których szybko udzielają informacji zwrotnej w postaci komentarzy, lajków lub innych form wy...

Więcej
EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expose szefa? Otóż expose szefa to krótkie, zwięzłe i konkretne, podkreślam konkretne wystąpienie managera skierowane do swoich podwładnych, którego celem jest przekazanie pracownikom reguł i zasad, którymi będziesz się kierował zarządzając swoim zespo...

Więcej
SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potraktować i ocenić to hasło w kategorii celu, który postawił I sekretarz to efekt był zupełnie odwrotny do zamierzonego a właściwie zapowiedzianego. W niespełna 10 lat kraj ogarnął kryzys, niedostatek i bunt społeczny. ...

Więcej
Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję telefony. Jak wejdę do firmy muszę przejść niecałe 100 metrów do gabinetu i w ciągu tych kilku minut, po drodze dostaję informacje, że ktoś dzwonił, że spotkanie jest przesunięte, że jedno opóźniło się a kolejna sprawa ruszyła z miejsca... pracy tyle, że ...

Więcej
Kobieta szef. Bać się czy nie?

W świecie, w którym biznes przez długi czas był zdominowany przez mężczyzn coraz częściej słyszy się o tym, że kobiety obejmują stanowiska kierownicze czy decydują się na otwarcie własnej działalności. Jakim szefem jest kobieta? ...

Więcej
Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcale pojawiający się u ludzi lęk przed nieznaną przyszłością. Przewidywania socjologów, potwierdzają się; być może jesteśmy w momencie, kiedy nowe jeszcze nie nadeszło, a stare czasy i systemy postępowania odeszły już do lamusa. Nowe - dopiero musi być nazwane i...

Więcej
5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor takich programów szkoleń z zakresu zarządzania jak m.in.: "Zarządzanie Zespołem. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań". Udanej lektury. ...

Więcej
Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmotywowani do pracy, tym zadania przez nich wykonywane są bardziej efektywne, a sama praca daje zatrudnionym w danej organizacji bardzo duże zadowolenie i satysfakcję zawodową, a dla pracodawcy jest sposobem na osiągnięcie sukcesu w biznesie. W jaki sposób skutecznie motywować...

Więcej
Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli pracownikami wie, że nie jest to łatwe. Aby zarządzanie było skuteczne należy wypracować odpowiednie postępowanie i sposoby komunikacji z podwładnymi. I warto skorzystać z lekcji, jakie udzielają najlepsi, czyli style zarządzania według - Daniela Golemana, Lewina Lipitta-Wh...

Więcej
Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje opór zespołu. Może spotkać się z sytuacją, kiedy ludzie zaczną mówić za jego plecami. Często rozmawiam z menedżerami, którzy uważają, że wiedzą, co jest najlepsze dla ich zespołów, jednak nie rozmawiają z nimi o tym. Po prostu to wiedzą - i...

Więcej
Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza praca, w której drugiego dnia usunąłem z komputera całe półroczne sprawozdanie z działalności firmy, a które to miało w ciągu dwóch tygodni trafić na ręce wojewody. Okazało się, że komputer to nie taka prosta zabawka jak mi się wydawało. ...

Więcej
Wywiad z trenerem Pawłem Wojciechowskim

Najczęściej spotykam się z wątpliwościami na temat skuteczności motywowania pozafinansowego. Często słyszę; „co można zrobić, jeśli wiele motywatorów zostało już wykorzystanych?” Pomimo wykorzystania wielu motywatorów, zespół nieraz pozostaje mało efektywny, a energia zespołu wytracana jest na ciągłe dyskusje, czasem niezwiązane z tym, co jest aktualnie do zrobienia. Kiedy ...

Więcej
Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawiam z osobą pewną siebie. Rozmawialiśmy o jej własnych sposobach na kierowanie zespołem zadaniowym, który był świeżo przez nią powołany. Okazało się, że Anna sama również została niedawno powołana na stanowisko szefa. Nie pracowała wcześniej jako kierow...

Więcej
Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego biznesu, ma bardzo istotna wspólną cechę: wyzwanie związane z zarządzaniem ludźmi na odległość.   ...

Więcej
Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu zrozumieją, w jaki sposób ich praca przyczynia się do sukcesu organizacyjnego, liderzy zespołów będą mogli łatwiej określić priorytety wśród zadań wyznaczanych dla zespołu, praca zespołów zostanie ukierunkowana na najważniejszych z punktu wi...

Więcej
Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co robił przez całe swoje życie, to zadawał sobie proste pytania. Ta zasada świetnie pasuje do dzisiejszego intuicyjnego modelu zarządzania strategicznego. Znacznie lepiej pozwala zrozumieć organizacje jak i określić wskaźniki pozwalające śledzić jej postępy w realizacj...

Więcej
Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Często oczekiwania naszych zespołów i ich pracowników to tylko i wyłącznie nasze domysły i przypuszczenia. Z oczekiwaniami pracowników jest podobnie jak z oczekiwaniami klientów - powinniśmy choć na moment "wejść w ich buty", żeby je zrozumieć. Poni...

Więcej
Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zdrowy poziom braku akceptacji dla pomysłów i opinii jest wymagany do zaszczepienia ducha innowacji, nowych pomysłów i ciągłego ulepszania. Jeżeli w zespole panowałaby atmosfera ogólnej akceptacji wówczas trudno było by zachęcić kogokolwiek do zmian. G...

Więcej
Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez zespół wyniki. Ponieważ zespoły wirtualne zwykle tworzą się i kończą wspólne działania szybko, zaufanie musi być zbudowane natychmiast. Bardzo istotna jest, jakość pierwszego kontaktu, który nadaje ton dalszej współpracy. Poziom zaufania zależy p...

Więcej
Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowego pomiaru bieżącej działalności organizacji i jej wyników (Performance Management). Istota KPI polega na wybraniu najważniejszych wskaźników, tak aby skonkretyzować i uprościć podejmowanie decyzji zwracając na strategicznie najważniejsze obszary organizacji.&nbs...

Więcej

Szkolenia z zarządzania zespołem - referencje

Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o.

Dużą wagę przywiązujemy do przemyślanego procesu kształcenia pracowników, stąd też gdy pojawiła się potrzeba powołania najlepszych pracowników na kierowników projektu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu szkolenia z zakresu zarządzania projektem. ...

Więcej
Plastal Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że firma szkoleniowa B&O Navigator cieszy się naszym uznaniem a jej trenerzy bardzo dobrą opinią w związku z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami trenerskimi. ...

Więcej
Swedish Trade Council

The course fulfilled our expectations and we are convinced that the course has helped us to be more effective in our future recruitments. We would like to recommend B&O Navigator to future clients of B&O Navigator.     ...

Więcej
Provimi Polska Holding Sp. z o.o.

W dniach 18 i 19 września 2003 r. grupa kluczowych pracowników naszej firmy uczestniczyła w szkoleniu "Coaching dla regionalnych Szefów Marketingu" zorganizowanym przez B&O Navigator. Podczas dwóch dni tego szkolenia byliśmy pod wrażeniem profesjonalizmu jego przygotowania i elastyczności z jaką zostało przeprowadzone. ...

Więcej
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Firma B&O Navigator zorganizowała dla naszych pracowników szkolenie "Zarządzanie Zmianą" Tematyka szkolenia została indywidualnie dopasowana do potrzeb naszych pracowników i specyfiki naszej firmy. ...

Więcej
Cabinplant Sp. z o.o.

W dniach 27 - 28.03.2013 przeprowadziliśmy dla Cabinplant Sp. z o.o. szkolenie "Zarządzanie Projektem - Warsztaty Najlepszych Praktyk". Warsztaty prowadził Mauricio Vargas Tapias. ...

Więcej
Mazowiecka Spółka Gazownictwa

W dniu 8 kwietnia 2013 r. firma B&O NAVIGATOR zorganizowała dla grupy naszych pracowników szkolenie dotyczące "Komunikacji wewnętrznej w zespole". Firma B&O NAVIGATOR dopasowała szkolenie do potrzeb naszych pracowników i przygotowała program odpowiadający naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia zgodnie potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacy...

Więcej