Szkolenia dla managerów

Szkolenia dla managerów są koniecznością wypływającą z szybko zmieniającego się otoczenia rynkowego. Tempo zmian w biznesie i rosnąca konkurencyjność rynku wymusza na firmach konieczność dostosowania się, hasło "dostosuj się albo zgiń" przestało być tylko ciekawym bon motem, a stało się wymogiem biznesowej rzeczywistości. Sprostanie oczekiwaniom rynku przez biznes implikuje konieczność posiadania kadry managerskiej, która reagując na zmianę, podnosi swoje kompetencje i zdobywa wiedzę poprzez szkolenia dla managerów.

Jakie kompetencje powinny kształcić szkolenia dla managerów?

Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Szkolenia dla managerów na pewno powinny być reakcją na tzw. lukę kompetencyjną, rozumianą jako brak lub niedostateczny poziom wiedzy i umiejętności w obszarze, który jest istotny dla realizacji obowiązków służbowych. Szkolenia dla managerów mogą więc dotyczyć:

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb przed wyborem szkolenia jest kluczowe dla określenia luki kompetencyjnej. Tylko tak przygotowane szkolenia dla managerów stają się narzędziem rozwoju ich kompetencji przyczyniając się, w rezultacie, do rozwoju całego biznesu.

Kto prowadzi szkolenia dla managerów?

W B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa szkolenia dla managerów są prowadzone przez trenerów praktyków zarządzania. Do współpracy przy tworzeniu programów zaprosiliśmy doświadczonych managerów, ekspertów w swoich dziedzinach, mających na koncie wiele sukcesów biznesowych. Podczas swoich szkoleń nasi trenerzy przekazują aktualną wiedzę o zarządzaniu, podnoszą i kształcą umiejętności managerskie uczestników oraz co bardzo istotne dzielą się swoim, często unikalnym i wyjątkowym, doświadczeniem biznesowym. Dzięki formule "trenera praktyka zarządzania" nasze szkolenia dla managerów są skoncentrowane na rzeczywistych problemach i realnych zagadnieniach zarządzania.

Szkolenia dla managerów - kontakt

Zapraszamy do kontaktu w kwestiach związanych ze szkoleniami dla managerów.

DOBIERZ SZKOLENIE
DO SWOICH OCZEKIWAŃ

NEWSLETTER


g -
Szkolenia dla managerów
Szkolenia dla managerów według kategorii
Marketing
07 - 08.12.2023  Warszawa
23 - 24.11.2023  Warszawa
16 - 17.11.2023  Warszawa
30 - 01.12.2023  Warszawa
14 - 15.12.2023  Warszawa
05 - 06.10.2023  Warszawa
09 - 10.10.2023  Warszawa
 
26 - 27.10.2023  Warszawa
14 - 15.12.2023  Warszawa
Sprzedaż
04.12.2023  Warszawa
06.10.2023  Warszawa
12 - 13.10.2023  Warszawa
Zarządzanie
07 - 08.12.2023  Poznań
18 - 19.10.2023  Poznań
23 - 24.11.2023  Warszawa
16 - 17.11.2023  Poznań
30 - 01.12.2023  Warszawa
23 - 24.11.2023  Warszawa
Logistyka
30 - 01.12.2023  Warszawa
12 - 13.10.2023  Warszawa
14 - 15.12.2023  Warszawa
05 - 06.10.2023  Warszawa
07 - 08.12.2023  Warszawa