Szkolenia dla managerów

Szkolenia dla managerów są koniecznością wypływającą z szybko zmieniającego się otoczenia rynkowego. Tempo zmian w biznesie i rosnąca konkurencyjność rynku wymusza na firmach konieczność dostosowania się, hasło "dostosuj się albo zgiń" przestało być tylko ciekawym bon motem, a stało się wymogiem biznesowej rzeczywistości. Sprostanie oczekiwaniom rynku przez biznes implikuje konieczność posiadania kadry managerskiej, która reagując na zmianę, podnosi swoje kompetencje i zdobywa wiedzę poprzez szkolenia dla managerów.

Jakie kompetencje powinny kształcić szkolenia dla managerów?

Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Szkolenia dla managerów na pewno powinny być reakcją na tzw. lukę kompetencyjną, rozumianą jako brak lub niedostateczny poziom wiedzy i umiejętności w obszarze, który jest istotny dla realizacji obowiązków służbowych. Szkolenia dla managerów mogą więc dotyczyć:

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb przed wyborem szkolenia jest kluczowe dla określenia luki kompetencyjnej. Tylko tak przygotowane szkolenia dla managerów stają się narzędziem rozwoju ich kompetencji przyczyniając się, w rezultacie, do rozwoju całego biznesu.

Kto prowadzi szkolenia dla managerów?

W B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa szkolenia dla managerów są prowadzone przez trenerów praktyków zarządzania. Do współpracy przy tworzeniu programów zaprosiliśmy doświadczonych managerów, ekspertów w swoich dziedzinach, mających na koncie wiele sukcesów biznesowych. Podczas swoich szkoleń nasi trenerzy przekazują aktualną wiedzę o zarządzaniu, podnoszą i kształcą umiejętności managerskie uczestników oraz co bardzo istotne dzielą się swoim, często unikalnym i wyjątkowym, doświadczeniem biznesowym. Dzięki formule "trenera praktyka zarządzania" nasze szkolenia dla managerów są skoncentrowane na rzeczywistych problemach i realnych zagadnieniach zarządzania.

Szkolenia dla managerów - kontakt

Zapraszamy do kontaktu w kwestiach związanych ze szkoleniami dla managerów.

DOBIERZ SZKOLENIE
DO SWOICH OCZEKIWAŃ

NEWSLETTER


g -
Szkolenia dla managerów
Maj
Więcej  Warszawa
12.05.2023
Więcej  Online (15-17) Termin pewny
17.05.2023
Więcej  Online (10-14)
17.05.2023
Więcej  Poznań
22.05.2023
Więcej  Warszawa
26.05.2023
Szkolenia dla managerów według kategorii
Marketing
08.03.2023  Online (15-17)
17.05.2023  Online (15-17) Termin pewny
15 - 16.06.2023  Warszawa
09 - 10.03.2023  Warszawa
29 - 30.06.2023  Warszawa
17.05.2023  Online (10-14)
22.02.2023  Online (10-14)
29.03.2023  Online (10-14)
31.05.2023  Online (10-14)
19.04.2023 Online (10-14)
22 - 23.06.2023  Warszawa
24 - 25.04.2023  Warszawa
02 - 03.03.2023  Warszawa
18 - 19.05.2023  Warszawa
15.03.2023  Online (15-17)
24.05.2023  Online (15-17)
01 - 02.06.2023  Warszawa
01.03.2023  Online (15-17)
10.05.2023  Online (15-17)
15.02.2023  Online (15-17)
22.03.2023  Online (15-17)
31.05.2023  Online (15-17)
15 - 16.06.2023  Warszawa
20 - 21.04.2023  Warszawa
20 - 21.04.2023  Warszawa
16 - 17.02.2023  Warszawa
18 - 19.05.2023  Warszawa
 
25 - 26.05.2023  Warszawa
Sprzedaż
16.06.2023  Warszawa
28.04.2023  Warszawa
17.02.2023  Warszawa
30.06.2023  Warszawa
01 - 02.06.2023  Warszawa
23 - 24.03.2023  Warszawa
Zarządzanie
19.05.2023  Poznań
24.04.2023  Warszawa
01 - 02.06.2023  Warszawa
09 - 10.03.2023  Warszawa
15 - 16.06.2023  Poznań
16 - 17.03.2023  Poznań
13 - 14.03.2023  Poznań
22 - 23.06.2023  Warszawa
23 - 24.03.2023  Warszawa
29 - 30.06.2023  Poznań
16 - 17.02.2023  Warszawa
23 - 24.02.2023  Poznań
25 - 26.05.2023  Poznań
Logistyka
11 - 12.05.2023  Warszawa (termin pewny)
23 - 24.02.2023  Warszawa (termin pewny)
16 - 17.03.2023  Warszawa
22 - 23.06.2023  Warszawa
20 - 21.04.2023  Warszawa