Zeelandia Super Bake Sp. z o.o.


Uważamy szkolenie za bardzo dobrze przygotowane i trafione w bieżące potrzeby. Od początku naszej współpracy spotkaliśmy się z ogromnym zrozumieniem ze strony B&O Navigator. Doceniamy w szczególności wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną w formie audytu oraz trafny wybór trenera. Zajęcia przeprowadzone były w dużej mierze w formie ćwiczeń pozwalając na bieżąco reagować na pojawiające się problemy.

Ponadto przygotowany w sposób obiektywny przez B&O Navigator raport poszkoleniowy dostarczył nam wiele cennych informacji o naszym personelu i pozwolił zaplanować dalsze działania związane z planowaniem ścieżek kariery naszych pracowników.

Dlatego też z pełnym przekonaniem mogę polecić firmę B&O Navigator jako profesjonalną firmę szkoleniową.

 

Agnieszka Sobkowiak

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły