Zasady obsługi klienta


Zasady obsługi klienta powinna znać i opanować każda osoba pracująca i mająca kontakt z klientami biznesowymi i indywidualnymi. Zasady obsługi klienta pozwalają nam budować wizerunek profesjonalnej firmy / instytucji, budować i utrzymywać relacje z klientami, realizować cele biznesowe, w tym cele sprzedażowe. Zasady obsługi klienta wdrażają operacyjnie do praktyki codziennego kontaktu z klientami przyjęte przez firmę / instytucję standardy obsługi klienta.
Co ciekawe, zasady obsługi klienta mają również wpływ na to jak wewnętrznie funkcjonuje organizacja. Jasne, przejrzyste i wystandaryzowane zasady obsługi klienta sprzyjają sprawnej i profesjonalnej organizacji pracy, zwłaszcza działów obsługi klienta i działów sprzedaży / handlowych. Dobrze wpływają na tworzenie pozytywnej atmosfery wśród pracowników zespołów odpowiedzialnych za kontakt z klientami.

Zasady obsługi klienta - tego można nauczyć się

Przekazaniu wiedzy i kształceniu umiejętności korzystania z zasad obsługi klienta jest poświęcone szkolenie "Profesjonalna obsługa klienta" przygotowujące uczestników do prowadzenia procesu obsługi klienta w sposób profesjonalny i nowoczesny, skutkujący satysfakcją klienta i zyskiem firmy.
11 września przeprowadziliśmy w formie otwartej kolejną edycję szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta. Pod koniec całodniowych, intensywnych zajęć poprosiliśmy uczestników o wypełnienie krótkiej i anonimowej ankiety oceniającej przebieg szkolenia i pracę prowadzącego je trenera. Ocenie w skali 1-5 (1 - ocena najniższa a 5 - ocena najwyższa) podlegały trzy kluczowe aspekty procesu szkoleniowego: - wiadomości przekazywane podczas zajęć, - sposób prowadzenia szkolenia oraz - przygotowanie trenera. Z satysfakcją możemy poinformować, że szkolenie i trener otrzymali od osób uczestniczących w zajęciach najwyższą możliwą ocenę - 5,00.

Uczestnicy szkolenia "Profesjonalna obsługa klienta" uzasadnili w ankietach wystawione "piątki" następująco:

"Bardzo ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Mnóstwo przydatnych informacji i rozwiązanie rzeczywistych problemów, z którymi zmierzamy się w pracy".
"Bardzo podoba się podejście do szkolenia".
"Szkolenie w fajnej atmosferze, praktycznie pokazana wiedza, zagadnienia pokazane od innej strony niż się spodziewałam".

Ankieta oceny szkolenia zawierała również zestaw trzech pytań zamkniętych dotyczących tego:

 

  • Czy szkolenie spełniło Pani / Pana oczekiwania?
  • Czy szkolenie jest godne polecenia innym osobom pracującym w Pani / Pana firmie?
  • Czy wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu wykorzysta Pani / Pan w swojej pracy?

Wszyscy uczestnicy szkolenia odpowiedzieli na powyższe pytania, zgodnie "tak".

Z otrzymanych wypowiedzi wiemy również co uczestnikom podobało się w szkoleniu "Profesjonalna obsługa klienta" najbardziej:

"Omawianie realnych problemów związanych z pracą oraz energiczny sposób prowadzenia".
"Ćwiczenia - mega fajne przeżycie (modelowanie sytuacji w pracy)".
"Nieoczywiste dla mnie podejście do tematu".

Cieszy nas tak dobrze ocenione szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta. Jesteśmy przekonani, że przekazane w jego trakcie zasady obsługi klienta przyczyniły się do podniesienia kompetencji zawodowych jego uczestników.

Obsługa klienta - jakie szkolenie wybrać?

Profesjonalna obsługa klienta to nie jedyne szkolenie, na którym można podnosić kompetencje zawodowe i poznawać zasady obsługi klientów. Zapraszamy do zapoznania się z programami szkoleń umieszczonymi w kategorii "Szkolenia z obsługi klienta". Znajdujące się tam tematy realizujemy w formie otwartej, zamkniętej i online.

Opr. DB

Udostępnij

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA
Trudny klient, kto z nas nie spotkał się z nim? Każdy ma swoje doświadczenia z tak zwanym "trudnym klientem". Szczególnie pamiętamy s...

Czytaj więcej

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
Profesjonalna obsługa klienta, to szkolenie, które kształci i podnosi kompetencje managerów, specjalistów i pracownik&o...

Czytaj więcej

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA
Standardy obsługi klienta (biznesowego i indywidualnego), to zbiór zasad, reguł i dobrych praktyk, które odpowiadają na z pozo...

Czytaj więcej

OBSŁUGA REKLAMACJI
Szkolenie "Obsługa reklamacji" uczy profesjonalnego podejścia w kontaktach z klientem, który daje wyraz niezadowolenia z usługi, prod...

Czytaj więcej

NOWOCZESNA OBSŁUGA KLIENTA. Telefon, e-mail, chat firmowy, social media
Nowoczesna obsługa klienta wykorzystuje do kontaktu i budowania relacji z klientami rozwiązania technologiczne. W ogromniej mierze procesy o...

Czytaj więcej

Sprzedaż i obsługa klienta przez telefon [szkolenie online]
Nowy czas, nowe zastosowanie telemarketingu, który w całości zastąpi przez chwilę tradycyjną sprzedaż i bezpośrednią obsługę klienta....

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ KLIENTA
Zarządzanie obsługą klienta jest kluczowym procesem w każdym przedsiębiorstwie. Oczekiwania i wymagania klienta cały czas rosną. Wraz z nimi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI KLUCZOWYMI
Kluczowi klienci to 20% takich klientów, którzy dostarczają 80% zysków. Kluczowi klienci, to tacy którzy mają po...

Czytaj więcej

Trenerzy
Beata J. Grabiańska
Trener praktyk biznesu. Ekspert w zakresie zarządzania, sprzedaży i obsługi klienta. Karierę zawodową rozpoczęła w 1994 roku, jako prezente...

Czytaj więcej

Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Anna Ritter
"Początek wszelkich zmian zaczyna się od Ciebie". Od ponad 5 lat trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją p...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Szkolenie z reklamacji. Dokładnie i rzeczowo

Obsługa reklamacji składanych przez klientów indywidualnych i biznesowych wymaga od osoby przyjmującej skargę czy zażalenie bardzo...

Czytaj więcej

JĘZYK KORZYŚCI - TWÓJ SUKCES W SPRZEDAŻY

Jeśli mówimy znajomemu, że ma ładną koszulę, mówimy mu komplement oparty na jednej z cech koszuli, która ma na sobie...

Czytaj więcej

TRUDNY KLIENT CZY TRUDNA SYTUACJA?

Nie ma szkolenia sprzedażowego, reklamacyjnego lub z obsługi klienta, podczas którego przynajmniej jedna osoba nie powie, że chcia...

Czytaj więcej

6 karygodnych błędów w obsłudze klienta, przez które klienci odchodzą do konkurencji

Czym powinien się charakteryzować pracownik obsługi klienta? Czy powinien być tylko uprzejmy? Czy może powinien być profesjonalny i meryt...

Czytaj więcej

Obsługa reklamacji - poradnik w 8 krokach

Zazwyczaj reklamacja jest postrzegana jako coś bardzo nieprzyjemnego. I to z punktu widzenia nie tylko firmy, do której trafia ale...

Czytaj więcej

Parafraza ułatwi komunikację z klientem, podwładnym i szefem

Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz już wszystko o parafrazie. Dobrze wiem, że do upadłego trenowałeś / - łaś parafrazy na szko...

Czytaj więcej

Zagadka asertywności. Zachowania asertywne w praktyce zawodowej i kontakcie z klientem

O potrzebie bycia asertywnym słyszymy na każdym kroku, Często nawet wymienia się ją, jako jedną z cech charakteru niezbędnych do osiągnię...

Czytaj więcej

Czy każdy klient może być kluczowy?

O tym, że firma nie może funkcjonować bez klientów – wiedzą wszyscy. O tym, że nie wszyscy klienci przynoszą takie same korz...

Czytaj więcej

Trudny człowiek. Trudny klient

Spotykając się z „trudnym Klientem” w relacjach zawodowych nie mamy okazji pewnie o tym wszystkim myśleć. Po prostu pró...

Czytaj więcej