Zasady obsługi klienta


Zasady obsługi klienta powinna znać i opanować każda osoba pracująca i mająca kontakt z klientami biznesowymi i indywidualnymi. Zasady obsługi klienta pozwalają nam budować wizerunek profesjonalnej firmy / instytucji, budować i utrzymywać relacje z klientami, realizować cele biznesowe, w tym cele sprzedażowe. Zasady obsługi klienta wdrażają operacyjnie do praktyki codziennego kontaktu z klientami przyjęte przez firmę / instytucję standardy obsługi klienta.
Co ciekawe, zasady obsługi klienta mają również wpływ na to jak wewnętrznie funkcjonuje organizacja. Jasne, przejrzyste i wystandaryzowane zasady obsługi klienta sprzyjają sprawnej i profesjonalnej organizacji pracy, zwłaszcza działów obsługi klienta i działów sprzedaży / handlowych. Dobrze wpływają na tworzenie pozytywnej atmosfery wśród pracowników zespołów odpowiedzialnych za kontakt z klientami.

Zasady obsługi klienta - tego można nauczyć się

Przekazaniu wiedzy i kształceniu umiejętności korzystania z zasad obsługi klienta jest poświęcone szkolenie "Profesjonalna obsługa klienta" przygotowujące uczestników do prowadzenia procesu obsługi klienta w sposób profesjonalny i nowoczesny, skutkujący satysfakcją klienta i zyskiem firmy.
11 września przeprowadziliśmy w formie otwartej kolejną edycję szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta. Pod koniec całodniowych, intensywnych zajęć poprosiliśmy uczestników o wypełnienie krótkiej i anonimowej ankiety oceniającej przebieg szkolenia i pracę prowadzącego je trenera. Ocenie w skali 1-5 (1 - ocena najniższa a 5 - ocena najwyższa) podlegały trzy kluczowe aspekty procesu szkoleniowego: - wiadomości przekazywane podczas zajęć, - sposób prowadzenia szkolenia oraz - przygotowanie trenera. Z satysfakcją możemy poinformować, że szkolenie i trener otrzymali od osób uczestniczących w zajęciach najwyższą możliwą ocenę - 5,00.

Uczestnicy szkolenia "Profesjonalna obsługa klienta" uzasadnili w ankietach wystawione "piątki" następująco:

"Bardzo ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Mnóstwo przydatnych informacji i rozwiązanie rzeczywistych problemów, z którymi zmierzamy się w pracy".
"Bardzo podoba się podejście do szkolenia".
"Szkolenie w fajnej atmosferze, praktycznie pokazana wiedza, zagadnienia pokazane od innej strony niż się spodziewałam".

Ankieta oceny szkolenia zawierała również zestaw trzech pytań zamkniętych dotyczących tego:

 

  • Czy szkolenie spełniło Pani / Pana oczekiwania?
  • Czy szkolenie jest godne polecenia innym osobom pracującym w Pani / Pana firmie?
  • Czy wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu wykorzysta Pani / Pan w swojej pracy?

Wszyscy uczestnicy szkolenia odpowiedzieli na powyższe pytania, zgodnie "tak".

Z otrzymanych wypowiedzi wiemy również co uczestnikom podobało się w szkoleniu "Profesjonalna obsługa klienta" najbardziej:

"Omawianie realnych problemów związanych z pracą oraz energiczny sposób prowadzenia".
"Ćwiczenia - mega fajne przeżycie (modelowanie sytuacji w pracy)".
"Nieoczywiste dla mnie podejście do tematu".

Cieszy nas tak dobrze ocenione szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta. Jesteśmy przekonani, że przekazane w jego trakcie zasady obsługi klienta przyczyniły się do podniesienia kompetencji zawodowych jego uczestników.

Obsługa klienta - jakie szkolenie wybrać?

Profesjonalna obsługa klienta to nie jedyne szkolenie, na którym można podnosić kompetencje zawodowe i poznawać zasady obsługi klientów. Zapraszamy do zapoznania się z programami szkoleń umieszczonymi w kategorii "Szkolenia z obsługi klienta". Znajdujące się tam tematy realizujemy w formie otwartej, zamkniętej i online.

Opr. DB

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA
Trudny klient, kto z nas nie spotkał się z nim? Każdy ma swoje doświadczenia z tak zwanym "trudnym klientem". Szczególnie pamiętamy s...

Czytaj więcej

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
Profesjonalna obsługa klienta, to szkolenie, które kształci i podnosi kompetencje managerów, specjalistów i pracownik&o...

Czytaj więcej

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA
Standardy obsługi klienta (biznesowego i indywidualnego), to zbiór zasad, reguł i dobrych praktyk, które odpowiadają na z pozo...

Czytaj więcej

OBSŁUGA REKLAMACJI
Szkolenie "Obsługa reklamacji" uczy profesjonalnego podejścia w kontaktach z klientem, który daje wyraz niezadowolenia z usługi, prod...

Czytaj więcej

NOWOCZESNA OBSŁUGA KLIENTA. Telefon, e-mail, chat firmowy, social media
Nowoczesna obsługa klienta wykorzystuje do kontaktu i budowania relacji z klientami rozwiązania technologiczne. W ogromniej mierze procesy o...

Czytaj więcej

Sprzedaż i obsługa klienta przez telefon [szkolenie online]
Nowy czas, nowe zastosowanie telemarketingu, który w całości zastąpi przez chwilę tradycyjną sprzedaż i bezpośrednią obsługę klienta....

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ KLIENTA - KROK PO KROKU
"Zarządzanie obsługą klienta - krok po kroku" to szkolenie, które zapewnia kompleksową wiedzę na temat sposobu profesjonalnej organiz...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI KLUCZOWYMI
Kluczowi klienci to 20% takich klientów, którzy dostarczają 80% zysków. Kluczowi klienci, to tacy którzy mają po...

Czytaj więcej

Trenerzy
Beata J. Grabiańska
Trener praktyk biznesu. Ekspert w zakresie zarządzania, sprzedaży i obsługi klienta. Karierę zawodową rozpoczęła w 1994 roku, jako prezente...

Czytaj więcej

Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Anna Ritter
"Początek wszelkich zmian zaczyna się od Ciebie". Od ponad 5 lat trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją p...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Szkolenie z reklamacji. Dokładnie i rzeczowo

Obsługa reklamacji składanych przez klientów indywidualnych i biznesowych wymaga od osoby przyjmującej skargę czy zażalenie bardzo...

Czytaj więcej

JĘZYK KORZYŚCI - TWÓJ SUKCES W SPRZEDAŻY

Jeśli mówimy znajomemu, że ma ładną koszulę, mówimy mu komplement oparty na jednej z cech koszuli, która ma na sobie...

Czytaj więcej

TRUDNY KLIENT CZY TRUDNA SYTUACJA? JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYM KLIENTEM?

Nie ma szkolenia sprzedażowego, reklamacyjnego lub z obsługi klienta, podczas którego przynajmniej jedna osoba nie powie, że chcia...

Czytaj więcej

6 karygodnych błędów w obsłudze klienta, przez które klienci odchodzą do konkurencji

Czym powinien się charakteryzować pracownik obsługi klienta? Czy powinien być tylko uprzejmy? Czy może powinien być profesjonalny i meryt...

Czytaj więcej

Obsługa reklamacji - poradnik w 8 krokach

Zazwyczaj reklamacja jest postrzegana jako coś bardzo nieprzyjemnego. I to z punktu widzenia nie tylko firmy, do której trafia ale...

Czytaj więcej

Parafraza ułatwi komunikację z klientem, podwładnym i szefem

Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz już wszystko o parafrazie. Dobrze wiem, że do upadłego trenowałeś / - łaś parafrazy na szko...

Czytaj więcej

Zagadka asertywności. Zachowania asertywne w praktyce zawodowej i kontakcie z klientem

O potrzebie bycia asertywnym słyszymy na każdym kroku, Często nawet wymienia się ją, jako jedną z cech charakteru niezbędnych do osiągnię...

Czytaj więcej

Czy każdy klient może być kluczowy?

O tym, że firma nie może funkcjonować bez klientów – wiedzą wszyscy. O tym, że nie wszyscy klienci przynoszą takie same korz...

Czytaj więcej

Trudny człowiek. Trudny klient

Spotykając się z „trudnym Klientem” w relacjach zawodowych nie mamy okazji pewnie o tym wszystkim myśleć. Po prostu pró...

Czytaj więcej