drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM


O szkoleniu


Zarządzanie zespołem rozproszonym, to szkolenie, które jest odpowiedzią na powszechną obecnie potrzebę zapewnienia menedżerom wszystkich szczebli zarządzania aktualnej i fachowej wiedzy w zakresie zasad, metod i narzędzi efektywnej organizacji własnej pracy zdalnej oraz podległego zespołu pracowników.

Nowe wyzwania - osobno, lecz razem

Pandemia koronawirusa dla wielu firm oznacza konieczność zamiany dotychczasowego tradycyjnego modelu pracy na model pracy zdalnej lub hybrydowej. Ta sytuacja stawia przed menedżerami nowe wyzwania, polegające na zdalnym zarządzaniu zespołem, którego członkowie pracują w odseparowaniu od siebie nawzajem. Przedłużająca się izolacja oraz towarzyszące jej problemy komunikacyjne bardzo często mają negatywny wpływ na poziom motywacji oraz efektywności pracy zespołu, jak również zarządzającego nim menedżera.

Pierwsza część szkolenia, pt. "Menedżer w domowym centrum dowodzenia", koncentruje się na rozwoju umiejętności menedżera produktywnego zarządzania sobą w warunkach pracy zdalnej, zgodnie z zasadą głoszącą, że zmiany na lepsze najlepiej jest zaczynać od siebie samego i następnie dawać dobry przykład innym.

Druga część szkolenia, pt. "Zespół rozproszony w domowych biurach", uczy menedżerów jak efektywnie zarządzać podległymi pracownikami, wykonującymi pracę na odległość. Każda część szkolenia składa się z trzech modułów. Moduły psychologiczne kładą największy nacisk na motywację. W modułach organizacyjnych najważniejszym zagadnieniem jest efektywność pracy. Natomiast w modułach technologicznych najwięcej uwagi zostało poświęconej sprawnej komunikacji. W każdym z modułów uczestnicy szkolenia przejdą przez cykle nauki, składające się z czterech etapów, tj.: doświadczenie, obserwacja i refleksja, teoria, zastosowanie.

Przetrenowanie zdobytych umiejętności pod okiem trenera z 11-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami rozproszonymi pozwoli uczestnikom szkolenia pokonywać nowe wyzwania i prowadzić zespoły do osiągania założonych celów - osobno, lecz razem.

Podsumowanie. Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu "Zarządzanie zespołem rozproszonym"?

 • Program szkolenia nastawiony na rozwój umiejętności menedżera zarządzania sobą oraz podległym zespołem rozproszonym, w warunkach pracy zdalnej.
 • Aktualna, fachowa i praktyczna wiedza podana w przystępny i uporządkowany sposób.
 • Przejrzysta i logiczna struktura szkolenia.
 • 2 części (część poświęcona menedżerowi i część poświęcona zespołowi).
 • W każdej części 3 moduły: psychologia (z naciskiem na motywację), organizacja (z naciskiem na efektywność), technologia (z naciskiem na komunikację).
 • Treści: zasady, metody, narzędzia (techniki) zarządzania zespołem rozproszonym.
 • Nauka: doświadczenie, obserwacja i refleksja, teoria, zastosowanie.
 • Możliwość przetrenowania nowych umiejętności pod okiem trenera z 11-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami rozproszonymi.

Cele szkolenia


Celem szkolenia "Zarządzanie zespołem rozproszonym" jest wyposażenie menedżerów w aktualną, fachową i praktyczną wiedzę psychologiczną, organizacyjną oraz technologiczną w zakresie efektywnego zarządzania sobą oraz zespołem rozproszonym, w warunkach pracy zdalnej.

Grupa docelowa szkolenia "Zarządzanie zespołem rozproszonym"

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, którzy pragną poznać lub uporządkować wiedzę oraz przećwiczyć umiejętności posługiwania się narzędziami, zapewniającymi motywację oraz efektywność pracy zespołu rozproszonego, w warunkach pracy zdalnej.

Metoda prowadzenia szkolenia z zarządzania zespołem rozproszonym

Szkolenie ma charakter interaktywnego warsztatu, którego celem jest podniesienie kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem rozproszonym. W trakcie szkolenia jego uczestnicy wezmą udział w:

 • symulacjach, odgrywaniu ról,
 • analizach przypadku,
 • ćwiczeniach i dyskusjach w podgrupach,
 • rozwiązywaniu zadań indywidualnych,
 • grupowych dyskusjach moderowanych.

Podsumowaniem aktywności uczestników będą mini - wykłady prowadzone przez trenera.

3 wygodne formy realizacji szkolenia "Zarządzanie zespołem rozproszonym"

Wybierz najbardziej odpowiednią dla siebie formę udziału w szkoleniu z zarządzania zespołem rozproszonym.

 • Szkolenie zamknięte dla menedżerów Twojej firmy. Rozwiązanie rekomendowane dla grup 4/5 - 12 osób. Termin, miejsce szkolenia są uzgadnianie z klientem. Korzyścią jest to, że szkolenie jest prowadzone wg. dedykowanego programu uwzględniające potrzeby szkoleniowe i specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa klienta.
 • Szkolenie "1 na 1". Przeznaczone indywidualnie dla 1 osoby. Termin, miejsce szkolenia są uzgadnianie z klientem. Program szkolenia jest dostosowywany do zgłoszonych potrzeb.
 • Szkolenie online. Dedykowane e-szkolenie dla menedżerów Twojej firmy.

Program szkolenia


Dzień 1. Menedżer w domowym centrum dowodzenia

1. PSYCHOLOGIA MENEDŻERA

 • Właściwa konfiguracja "ustawień umysłu" (ang. mindset)
 • Przekonania i dialog wewnętrzny
 • Wartości jako fundament zarządzania zespołem rozproszonym, opartego na przywództwie
 • Formułowanie zasad pracy zdalnej
 • Wyznaczanie celów
 • Automotywacja w warunkach pracy zdalnej
 • Doskonalenie umiejętności skupiania uwagi
 • Zarządzanie własnym rozwojem

2. ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ MENEDŻERA

 • Organizacja przestrzeni domowej do pracy zdalnej
 • Planowanie dnia podczas pracy z domu
 • Wyznaczanie priorytetów i granic
 • Metody podnoszenia efektywności osobistej
 • Zapobieganie pogorszeniu kondycji psychofizycznej podczas pracy zdalnej

3. TECHNOLOGIA W ORGANIZACJI PRACY ZDALNEJ MENEDŻERA

 • Optymalizacja przestrzeni domowej do pracy zdalnej
 • Praca z cyfrowymi narzędziami produktywności
 • Systemy i cyfrowe narzędzia do zapisywania informacji

Dzień 2. Zespół rozproszony w domowych biurach

4. PSYCHOLOGIA ZESPOŁU ROZPROSZONEGO

 • Zarządzanie zespołem rozproszonym poprzez przewodzenie
 • Model przywództwa 3xO
 • Zrozumienie i budowanie zaufania na odległość
 • Metody motywacji zespołu rozproszonego
 • Coaching i informacje zwrotne w sprawowaniu przywództwa na odległość

5. ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU ROZPROSZONEGO

 • Model organizacji uczącej się
 • Zarządzanie rozwojem pracowników
 • Model "podaj dalej"

6. TECHNOLOGIA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM ROZPROSZONYM

 • Wybór właściwych narzędzi komunikacji
 • Cyfrowe narzędzia do współpracy nad projektem
 • System dzielenia się wiedzą

Szkolenie "Zarządzanie zespołem rozproszonym" poprowadzi

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl

Szkoliliśmy

Szkolenia
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" jest odpowiedzią na Twoje dzisiejsze potrzeby jako współczesnego managera zespołu pracow...

Czytaj więcej

LEADERSHIP (PRZYWÓDZTWO). Szkolenie managerskie
Leadership nie jest kolejnym kolejny modnym trendem w zarządzaniu, którego odbiorcą są managerowie. Przywództwo w organizacji ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM. Szkolenie dla kierowników sprzedaży
Szkolenie "Zarządzanie zespołem sprzedażowym" to wyjątkowa okazja, aby znacząco podnieść swoje umiejętności menedżerskie i osiągnąć lepsze w...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI. Szkolenie dla managera
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE. Szkolenie dla managerów
Szkolenie "Rozwiązywanie konfliktów w zespole" to kompleksowy program skierowany do managerów, mający na celu rozwój ic...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

Trenerzy
Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Artykuły
Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skró...

Czytaj więcej

EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expo...

Czytaj więcej

PIERWSZE WRAŻENIE. Efekt Halo (efekt aureoli i efekt Golema)

Jak to możliwe, że wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie w ciągu 30 sekund? Nawet jeżeli nie odezwała się do nas ani jednym słowe...

Czytaj więcej

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu ...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksp...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -