Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym - pełen perfekcjonizm


"Pełen perfekcjonizm", "Treściwie, dużo praktyki, ze zwróceniem uwagi na ważne rzeczy" - takie opinie przeważały wśród uczestników oceniających szkolenie otwarte "Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym" przeprowadzone przez trenera B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa - Pana Krzysztofa Kowalewskiego w dniach 21-22 maja 2015 roku.

W szkoleniu, którego celem było rozwijanie kompetencji menedżerskich związanych z kierowaniem pracownikami produkcji wzięli udział dyrektorzy i kierownicy m.in. takich firm jak ASP Polska, Unitem Automotive, Orange Products Europe, Hamelin Polska. Zgodnie z naszymi standardami pod koniec zajęć poprosiliśmy uczestników o dokonanie oceny szkolenia i trenera w trzech aspektach: - przekazywanych wiadomości, - przygotowania do szkolenia i sposobu jego prowadzenia. Trener Pan Krzysztof Kowalewski uzyskał najwyższą możliwą notę - 5,00.

"Potężne doświadczenie zawodowe", "Doświadczenie praktyczne. Bardzo bogata wiedza" - takie opinie przeważały w uzasadnieniach "piątek" wystawionych w ankietach poszkoleniowych. Kierując się opiniami naszych klientów, bez żadnych wątpliwości, może stwierdzić, że ogromną wartością dodaną szkolenia "Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym" jest doświadczenie zawodowe trenera. Przypomnijmy, ze Pan Krzysztof Kowalewski jest aktywnym zawodowo menedżerem produkcji, który w swojej 14 letniej karierze zawodowej był związany z taki firmami produkcyjnymi jak: Lacroix Electronics, Teleplan Bydgoszcz, Dell Łódź, Hager a ostatnio Plastik Omnium Auto.

Niewątpliwie, proponowana klientom przez B&O NAVIGATOR, formuła szkoleń prowadzonych przez trenerów - praktyków biznesu po raz kolejny zdała egzamin i to celująco.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za zaufanie i dwa dni, które zechcieli poświęcić na doskonalenie swoich umiejętności na naszym szkoleniu.

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing
Szkolenie "5S - system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing" pozwala uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę i rozwinąć um...

Czytaj więcej

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją
Szkolenie "KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM - nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją" ma dostarczyć jego u...

Czytaj więcej

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją
Problem solving jest usystematyzowanym procesem rozwiązywania problemów występujących w procesach produkcyjnych zorganizowanych w śro...

Czytaj więcej

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing
Czas przezbrajania maszyn wpływa na elastyczność całej linii produkcyjnej. Im jest krótszy, tym ponosimy mniejsze straty związane z p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Zarządzanie produkcją, to szkolenie przygotowane dla managerów zarządzających produkcją i zespołami produkcyjnymi. Nowoczesne zarządz...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

Trenerzy
Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
5S - lean manufacturing praktycznie

System organizacji miejsca pracy 5S był przedmiotem szkolenia z zakresu lean manufacturing przeprowadzonego 12 grudnia przez trenera B&am...

Czytaj więcej

KGHM Zanam S.A.

Niniejszym potwierdzamy, że B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. przeprowadziła na zlecenie KGHM ZANAM S.A. projekt szkoleniowy...

Czytaj więcej

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Szkolenie zorganizowane przez firmę B&O Navigator w dniach 17 i 18 listopada 2004 roku w siedzibie naszej firmy na temat "Zarządzanie...

Czytaj więcej