Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym


Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksperta B&O NAVIGATOR Panią Anetę Ropek. Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i kierowników sprzedaży przeprowadziliśmy w formie otwartej 24 i 25 sierpnia 2017r.

Jak zostało ocenione szkolenie zarządzanie zespołem handlowym?

Po dwóch dniach intensywnych zajęć poprosiliśmy uczestników, aby w dobrowolnej i anonimowej ankiecie dokonali oceny warsztatów i trenera. Oceny dokonywano w skali 1 do 5 gdzie 1 jest notą najniższą a 5 najwyższą. Punktowano trzy elementy pracy trenera, wiadomości przekazywane podczas szkolenia, przygotowanie do prowadzenia zajęć i sam sposób prowadzenia warsztatów.

Z satysfakcją odnotowujemy, że Pani Aneta Ropek uzyskała najwyższą możliwą ocenę tj. 5,00. Jednym słowem, w opinii uczestników szkolenie było na "piątkę".

Jak uzasadniono wysokie oceny szkolenia dla managerów sprzedaży?

Managerowie biorący udział w szkoleniu "Zarządzanie Zespołem Handlowym" uzasadniali następująco wystawione "piątki":

"Ogrom wiedzy, zaangażowanie, pomoc",

"Świetna atmosfera zajęć, która pomimo niskiej mojej wiedzy nie pozwoliła mi odczuć dyskomfortu. Zajęcia prowadzone bardzo energicznie, 8h godzin zajęć zleciało w moment",

"Konkretnie, na temat, z uśmiechem",

"Bardzo duże doświadczenie praktyka prowadzącego",

"Sposób prowadzenia przystępny, interesujący, zorientowany na rozwiązywanie potrzeb uczestników".

Szkolenie spełnia oczekiwania i będzie przydatne

Bardzo istotną kwestią, nie tylko w wypadku szkolenia z zarządzania zespołem handlowym, jest to czy szkolenie spełniło oczekiwania uczestników i czy przekazana wiedza i nabyte umiejętności znajdą zastosowanie w wykonywania obowiązków zawodowych. Również o te kwestie zapytaliśmy uczestników szkolenia. Odpowiedź była jednoznaczna.

100% osób biorących udział w naszym szkoleniu dla managerów sprzedaży stwierdziło, że wiedza i umiejętności nabyte podczas warsztatów zostaną wykorzystane w ich pracy zawodowej.

Chcemy podziękować wszystkim uczestnikom szkolenia za zaufanie, którym obdarzyli wybierają naszą firmę i ofertę. Anecie Ropek gratulujemy wyjątkowo udanego szkolenia. Nasze szkolenia z zarządzania pozostają cały czas do dyspozycji managerów kierujących zespołami (nie tylko) sprzedaży. Managerom handlowym, którzy mają świadomość konieczności podnoszenia kompetencji swoich podwładnych rekomendujemy szkolenia sprzedażowe prowadzone przez trenerów i ekspertów technik sprzedaży.

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży
Zarządzanie zespołem handlowym wymaga od managera kompleksowych (multidyscyplinarnych) kompetencji związanych z różnymi dziedzinami k...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

PLANOWANIE SPRZEDAŻY. Warsztaty z wykorzystaniem MS Excel
Szkolenie "Planowanie Sprzedaży. Warsztat z wykorzystaniem MS Excel" ma na celu zaprezentowanie sposobów i metod profesjonalnego plan...

Czytaj więcej

PROMOCJA SPRZEDAŻY - jak zwiększać sprzedaż bez obniżania cen. Mechanizmy i techniki stosowane w handlu tradycyjnym oraz e-commerce
Promocje sprzedaży to szeroko rozumiane mechanizmy i techniki mające w swoim zamierzeniu zwiększyć sprzedaż produktów bądź usług. Nar...

Czytaj więcej

STORYTELLING W SPRZEDAŻY
Storytelling jest nowoczesną i niebanalną metodą sprzedaży, której opanowanie i stosowanie wpływa na zwiększenie skuteczności działań...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TRADE MARKETING. Metody wsparcia wzrostu sprzedaży
Trade marketing to taki dziwny twór zawieszony pomiędzy sprzedażą a marketingiem. Niby marketing, ale nie do końca. To mniej prestiżo...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA I FIRMY
Podczas szkolenia zdefiniujemy pojęcia wartości dla klienta i dla firmy oraz rozważymy konotacje wynikające z tych definicji dla każdego z n...

Czytaj więcej

Trenerzy
Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Anna Ritter
Trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją psychologia biznesu. Ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem managersk...

Czytaj więcej

Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Andrzej Zdanowski
Trener – Praktyk. Ekspert w zakresie sprzedaży i zarządzania. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematów...

Czytaj więcej

Artykuły
Techniki, metody i etapy sprzedaży

Sprzedaż pełni kluczową rolę w biznesie. Kto nie sprzedaje, ten nie zarabia. Warto jednak pamiętać, że konkurencja na rynku nie śpi. Aby ...

Czytaj więcej

Zagadka asertywności. Zachowania asertywne w praktyce zawodowej i kontakcie z klientem

O potrzebie bycia asertywnym słyszymy na każdym kroku, Często nawet wymienia się ją, jako jedną z cech charakteru niezbędnych do osiągnię...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 1

Kiedy myślę sobie o dobrych relacjach pomiędzy sprzedającym a kupującym przychodzi mi do głowy, że być może utrzymanie takich relacji jes...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 2

Obecnie wciąż trwają poszukiwania nowych narzędzi promocji i nowych taktyk handlowych w celu zwiększenia wartości sprzedaży. Nowoczesna s...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 3

W sprzedaży nie ma miejsca na sentyment, zrozumiała jest konsekwencja w maksymalizacji wartości sprzedaży. Agresywna sprzedaż i pokusa pr...

Czytaj więcej

Czy każdy klient może być kluczowy?

O tym, że firma nie może funkcjonować bez klientów – wiedzą wszyscy. O tym, że nie wszyscy klienci przynoszą takie same korz...

Czytaj więcej

Trudny człowiek. Trudny klient

Spotykając się z „trudnym Klientem” w relacjach zawodowych nie mamy okazji pewnie o tym wszystkim myśleć. Po prostu pró...

Czytaj więcej