Zarządzanie zapasami. Opinia o szkoleniu B&O NAVIGATOR


Zarządzanie zapasami, to element łańcucha dostaw, do którego nowoczesne przedsiębiorstwa przywiązują co raz większą uwagę. Wraz ze wzrostem konkurencyjności od managerów i specjalistów odpowiedzialnych za logistykę zapasów wymaga się rozwijania swoich kompetencji zawodowych. Podniesienie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania zapasami, przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu i roli gospodarki zapasami w firmie XXI wieku, to główne cele przygotowanego przez B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa szkolenia "Zarządzanie zapasami. Gospodarka zapasami i logistyka zapasów".

Cele szkolenia z zarządzania zapasami

W dniach 28 i 29 czerwca odbyła kolejna edycja szkolenia otwartego z zarządzania zapasami. W trakcie dwudniowych, warsztatowych zajęć uczestnicy mieli okazję zdobyć wiedzę i rozwijać umiejętności dotyczące mi.n:

  • Funkcji, które pełnią zapasy w systemach logistycznych nowoczesnych przedsiębiorstw.
  • Metod prognozowania zapasów, sprzedaży, popytu i cen.
  • Określania i klasyfikowania rodzajów kosztów związanych z zapasami.
  • Metod stosowanych do uzupełniania zapasów.
  • Korzystania z mierników i wskaźników do zarządzania zapasami.

Jak uczestnicy ocenili szkolenie?

Pod koniec szkolenia "Zarządzanie zapasami. Gospodarka zapasami i logistyka zapasów" przeprowadziliśmy, wśród uczestników, ankietę oceniającą trenera i przebieg warsztatów z logistyki zapasów. W dobrowolnej i anonimowej ankiecie poprosiliśmy o ocenienie, w skali 1 - ocena najniższa do 5 - ocena najwyższa, trzech elementów szkolenia: - wiedzy przekazanej przez prowadzącego, - przygotowania trenera do zajęć, - sposobu prowadzenia szkolenia. Z satysfakcją może poinformować, że szkolenie z zarządzania zapasami spotkało się z bardzo dobry odbiorem osób biorących w nim udział. Uczestnicy ocenili (średnie ocen):

  • Wiedzę trenera na 4.75.
  • Przygotowanie do zajęć na 5,00.
  • Sposób prowadzenia na 4,75.

Średnia wszystkich ocen dla szkolenia "Zarządzanie zapasamiGospodarka zapasami i logistyka zapasów" przeprowadzonego 28 i 29 czerwca to 4,83 (na 5,00 możliwych). Ankieta oceny zawierała również pytanie zamknięte dotyczące tego czy szkolenie z gospodarki zapasami spełniło oczekiwania odbiorców - 100% uczestników udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Komentując w swoich wypowiedziach osoby biorące udział w szkoleniu najczęściej zwracały uwagę na: „Merytoryka i doświadczenie na bardzo dobry poziomie. Dużo wiadomości z branży”.

Kto prowadził szkolenie z gospodarki zapasami?

Autorem programu merytorycznego i trenerem prowadzącym szkolenia z zarządzania zapasami jest Pan dr Bogdan Kroker. Nasz trener, to praktyk zarządzania zapasami i logistyką. Swoje doświadczenie zawodowe, którym dzieli się z uczestnikami swoich szkoleń, zdobywał w międzynarodowych korporacjach takich jak japoński koncern ITOCHU Corporation, Delphi Automotive Systems, TRW Steering Polska czy Cussons Polska. W latach 2003 - 2007 był Senior Consultantem w KPMG. Swoją pracę doktorska poświęcił zagadnieniom zastosowania lean management w łańcuchach dostaw polskich przedsiębiorstw. Pełną notkę biograficzną znajdziecie Państwo w zakładce trenerzy lub poniżej.

Zapraszamy na kolejne edycje szkolenia z logistyki zapasów

Chcemy bardzo gorąco pogratulować trenerowi udanego szkolenia z zarządzania zapasami. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaufanie i wybranie naszej oferty. Zainteresowanych kolejnymi edycjami szkolenia "Zarządzanie zapasami. Gospodarka zapasami i logistyka zapasów" zapraszamy do sprawdzenia terminów w zakładce "Szkolenia otwarte" lub kontakt z Biurem Obsługi Klienta – tel. 22 877 38 43, GSM 784 010 774, email:bok@bonavigator.pl. Bardzo chętnie zorganizujemy dla Państwa firmy również szkolenie zamknięte z dedykowanym programem merytorycznym.

Opr. db

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - identyfikacja, pomiar, metody racjonalizacji
Koszty logistyki mogą mieć znaczący udział w ogólnych kosztach wytworzenia produktu, wpływają tym samym rentowność oraz końcowy wynik...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW
Współcześnie na rynku wygrywa się dysponując lepszymi łańcuchami dostaw. "Krwioobiegiem" łańcucha dostaw jest transport. Żadna firma ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na pr...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW (Supply Chain Management)
Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchami dostaw. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich men...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej