ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI. OPINIA O SZKOLENIU B&O NAVIGATOR


W dniach 26 - 27 kwietnia odbyło się szkolenie otwarte "Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" prowadzone przez trenera praktyka zakupów Pana Marcina Mielniczuka.
Standardem badania efektywności szkoleń otwartych w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa jest przeprowadzenie pod koniec szkolenia ankiety satysfakcji uczestników warsztatów. Poniżej, z niekłamaną satysfakcją, prezentujemy wyniki i ocenę szkolenia z zarządzania zakupami dokonaną przez jego uczestników.

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI - OCENA TRENERA I SZKOLENIA

Osoby biorące udział w warsztacie z zarządzania zakupami zostały poproszone o dokonanie w skali 1 do 5 (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa) następujących elementów związanych z trenerem i przebiegiem szkolenia. Pan Marcin Mielniczuk, autor programu merytorycznego i trener prowadzący zajęcia otrzymał następujące oceny:

  • Wiadomości - 4.89 (na 5,00 możliwych).
  • Przygotowanie do zajęć - 4,78 (na 5,00 możliwych).
  • Sposób prowadzenia szkolenia - 4,89 (na 5,00 możliwych).

Średnia ocen wystawionych przez uczestników szkolenia zarządzanie zakupami to 4,85 (na 5,00 możliwej). W naszej opinii jest bardzo wysoka ocena biorąc pod uwagę specyfikę szkoleń otwartych (osoby zajmujące bardzo różne stanowiska związane z zakupami, reprezentujące różne firmy i branże oraz odmienne potrzeby i oczekiwania od szkolenia i trenera).

UZASADNIENIA WYSOKICH OCEN SZKOLENIA ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI

Nie ograniczyliśmy się wyłącznie do oceny szkolenia w skali 1-5. W naszej ankiecie poprosiliśmy również o pisemne uzasadnienie wystawionych ocen. Poniżej prezentujemy wypowiedzi uczestników szkolenia dla zakupowców, którzy wysokie noty argumentowali tak:

"Świetna wiedza i dobre przykłady".
"Zwięźle, treściwie, praktycznie".
"Bardzo dużo przykładów; brak slajdów, fajna energia".
"Trener profesjonalnie przygotowany. Jednak skupił się wyłącznie na swoich doświadczeniach. Brak obiektywizmu i rozszerzenia zastosowanych metod na inne branże".
"Trener praktyk z ogromnym zakresem wiedzy z zakresu zakupów, duża liczba ćwiczeń".
"Merytoryczny, konkretny, rzeczowy".
"Bardzo dobre szkolenie -> poparte przykładami z życia, bogaty zasób wiedzy".

CZY SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI SPEŁNIŁO OCZEKIWANIA?

Ankieta satysfakcji uczestników szkolenia "Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" zawiera również trzy pytania zamknięte pozwalające ocenić: czy szkolenie spełniło oczekiwania, czy uczestnicy są gotowi polecić szkolenie swoim kolegom i koleżankom z pracy oraz czy wykorzystają wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu w swojej pracy zawodowej. Wyniki przedstawiamy poniżej.

  • Czy szkolenie spełniło Pani / Pan oczekiwania? - 88,89% uczestników odpowiedziało "tak", 11,11% było niezdecydowanych.
  • Czy szkolenie jest godne polecenia innym osobom pracującym w Pani / Pana firmie? - 100% uczestników odpowiedziało "tak".
  • Czy wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu wykorzysta Pani / Pan w swojej pracy? - 100% uczestników odpowiedziało "tak".

CO W SZKOLENIU PODOBAŁO SIĘ NAJBARDZIEJ A CO NAJMNIEJ?

Bardzo interesujące są również wypowiedzi i opinie uczestników szkolenia, o tym co podobało im się na nim najbardziej a co najmniej:

NAJBARDZIEJ W SZKOLENIU Z ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI PODOBAŁO SIĘ MI…

"Cały pierwszy dzień - super".
"Analiza dostawców".
"Przykłady z życia".
"Część ćwiczeniowa, historyjki".
"Techniki negocjacyjne; scenka negocjacyjna".
"Ćwiczenia".
"Całość programu była bardzo dobrze i ciekawie zrealizowana, do wykorzystania w przyszłości".
"Negocjacje".
"Praktyczne przykłady negocjacji. Kontakt z prowadzącym - otwartość".

NAJMNIEJ W SZKOLENIU Z ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI PODOBAŁO SIĘ MI…

"Techniki negocjacyjne".
"Negocjacje".
"Materiały".
"Praca w grupach".
"Brak".

PODSUMOWANIE

Jesteśmy przekonani, że szkolenie z zarządzania zakupami spełniło oczekiwania, z którymi przyszli uczestnicy. Przyczyniło się również do podniesienia ich kompetencji zawodowych związanych z kierowaniem procesami zakupowymi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne edycje szkolenia otwartego "Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" (przejdź do programu klikając w temat szkolenia. Szkolenie z zarządzania zakupami realizujemy również w formie zamkniętej szkolenia dedykowanego managerom i specjalistom jednej firmy. Informacje o trenerze, Marcinie Mielniczuku są dostępne poniżej tej informacji lub po kliknięciu w nazwisku. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wybranie naszego szkolenia i aktywną pracę podczas zajęć.

Opracowanie:
Daniel Bogusz

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH
Zakupy jako nieodłączna część Łańcucha Dostaw stają się kluczowym elementem w strategicznym zarządzaniu organizacjami w obecnych czasach ora...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie
Negocjacje zakupowe i negocjowanie warunków zakupu towarów i usług wymaga, tak jak każde inne działanie w przedsiębiorstwie, p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów
Szkolenie przygotowaliśmy z myślą o wszystkich menedżerach, specjalistach, pracownikach, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności i ko...

Czytaj więcej

CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie kategorią produktów)
Już wkrótce nowy program szkolenia "CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie kategorią produktów)". Zapisz się na powiadomienia aby ot...

Czytaj więcej

Trenerzy
Marcin Mielniczuk
Trener praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania zakupami, dostawcami i negocjacji kupieckich. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie zawodowe w...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komf...

Czytaj więcej

Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdo...

Czytaj więcej

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów

Praca osoby zarządzającej procesem zakupów wymaga innowacyjności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i ciągłego poszukiwania nowyc...

Czytaj więcej

Zarządzanie dostawcami poprzez relacje na przykładzie modelu kooperacyjnego

Tematyka zarządzania dostawcami w ujęciu kupieckim jest bardzo szeroka i obejmuje wiele aspektów działalności biznesowej. Ró...

Czytaj więcej