ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI. OPINIA O SZKOLENIU B&O NAVIGATOR


W dniach 26 - 27 kwietnia odbyło się szkolenie otwarte "Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" prowadzone przez trenera praktyka zakupów Pana Marcina Mielniczuka.
Standardem badania efektywności szkoleń otwartych w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa jest przeprowadzenie pod koniec szkolenia ankiety satysfakcji uczestników warsztatów. Poniżej, z niekłamaną satysfakcją, prezentujemy wyniki i ocenę szkolenia z zarządzania zakupami dokonaną przez jego uczestników.

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI - OCENA TRENERA I SZKOLENIA

Osoby biorące udział w warsztacie z zarządzania zakupami zostały poproszone o dokonanie w skali 1 do 5 (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa) następujących elementów związanych z trenerem i przebiegiem szkolenia. Pan Marcin Mielniczuk, autor programu merytorycznego i trener prowadzący zajęcia otrzymał następujące oceny:

  • Wiadomości - 4.89 (na 5,00 możliwych).
  • Przygotowanie do zajęć - 4,78 (na 5,00 możliwych).
  • Sposób prowadzenia szkolenia - 4,89 (na 5,00 możliwych).

Średnia ocen wystawionych przez uczestników szkolenia zarządzanie zakupami to 4,85 (na 5,00 możliwej). W naszej opinii jest bardzo wysoka ocena biorąc pod uwagę specyfikę szkoleń otwartych (osoby zajmujące bardzo różne stanowiska związane z zakupami, reprezentujące różne firmy i branże oraz odmienne potrzeby i oczekiwania od szkolenia i trenera).

UZASADNIENIA WYSOKICH OCEN SZKOLENIA ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI

Nie ograniczyliśmy się wyłącznie do oceny szkolenia w skali 1-5. W naszej ankiecie poprosiliśmy również o pisemne uzasadnienie wystawionych ocen. Poniżej prezentujemy wypowiedzi uczestników szkolenia dla zakupowców, którzy wysokie noty argumentowali tak:

"Świetna wiedza i dobre przykłady".
"Zwięźle, treściwie, praktycznie".
"Bardzo dużo przykładów; brak slajdów, fajna energia".
"Trener profesjonalnie przygotowany. Jednak skupił się wyłącznie na swoich doświadczeniach. Brak obiektywizmu i rozszerzenia zastosowanych metod na inne branże".
"Trener praktyk z ogromnym zakresem wiedzy z zakresu zakupów, duża liczba ćwiczeń".
"Merytoryczny, konkretny, rzeczowy".
"Bardzo dobre szkolenie -> poparte przykładami z życia, bogaty zasób wiedzy".

CZY SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI SPEŁNIŁO OCZEKIWANIA?

Ankieta satysfakcji uczestników szkolenia "Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" zawiera również trzy pytania zamknięte pozwalające ocenić: czy szkolenie spełniło oczekiwania, czy uczestnicy są gotowi polecić szkolenie swoim kolegom i koleżankom z pracy oraz czy wykorzystają wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu w swojej pracy zawodowej. Wyniki przedstawiamy poniżej.

  • Czy szkolenie spełniło Pani / Pan oczekiwania? - 88,89% uczestników odpowiedziało "tak", 11,11% było niezdecydowanych.
  • Czy szkolenie jest godne polecenia innym osobom pracującym w Pani / Pana firmie? - 100% uczestników odpowiedziało "tak".
  • Czy wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu wykorzysta Pani / Pan w swojej pracy? - 100% uczestników odpowiedziało "tak".

CO W SZKOLENIU PODOBAŁO SIĘ NAJBARDZIEJ A CO NAJMNIEJ?

Bardzo interesujące są również wypowiedzi i opinie uczestników szkolenia, o tym co podobało im się na nim najbardziej a co najmniej:

NAJBARDZIEJ W SZKOLENIU Z ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI PODOBAŁO SIĘ MI…

"Cały pierwszy dzień - super".
"Analiza dostawców".
"Przykłady z życia".
"Część ćwiczeniowa, historyjki".
"Techniki negocjacyjne; scenka negocjacyjna".
"Ćwiczenia".
"Całość programu była bardzo dobrze i ciekawie zrealizowana, do wykorzystania w przyszłości".
"Negocjacje".
"Praktyczne przykłady negocjacji. Kontakt z prowadzącym - otwartość".

NAJMNIEJ W SZKOLENIU Z ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI PODOBAŁO SIĘ MI…

"Techniki negocjacyjne".
"Negocjacje".
"Materiały".
"Praca w grupach".
"Brak".

PODSUMOWANIE

Jesteśmy przekonani, że szkolenie z zarządzania zakupami spełniło oczekiwania, z którymi przyszli uczestnicy. Przyczyniło się również do podniesienia ich kompetencji zawodowych związanych z kierowaniem procesami zakupowymi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne edycje szkolenia otwartego "Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" (przejdź do programu klikając w temat szkolenia. Szkolenie z zarządzania zakupami realizujemy również w formie zamkniętej szkolenia dedykowanego managerom i specjalistom jednej firmy. Informacje o trenerze, Marcinie Mielniczuku są dostępne poniżej tej informacji lub po kliknięciu w nazwisku. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wybranie naszego szkolenia i aktywną pracę podczas zajęć.

Opracowanie:
Daniel Bogusz

Udostępnij

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH
Zakupy jako nieodłączna część Łańcucha Dostaw stają się kluczowym elementem w strategicznym zarządzaniu organizacjami w obecnych czasach ora...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie
Negocjacje zakupowe i negocjowanie warunków zakupu towarów i usług wymaga, tak jak każde inne działanie w przedsiębiorstwie, p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów
Szkolenie przygotowaliśmy z myślą o wszystkich menedżerach, specjalistach, pracownikach, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności i ko...

Czytaj więcej

CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów). Szkolenie dla Category Managerów
Szkolenie "Category Management (Zarządzanie Kategorią Produktów)" dostarczy category managerom i specjalistom odpowiedzialnym za zarz...

Czytaj więcej

Strategie category management [szkolenie online]
Strategie category management, to szkolenie online, podczas którego przygotujemy Cię do zbudowania strategii zarządzania kategorią pr...

Czytaj więcej

Trenerzy
Marcin Mielniczuk
Trener praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania zakupami, dostawcami i negocjacji kupieckich. Specjalista w zakresie tworzenia zespołó...

Czytaj więcej

Hanna Adamiak
Trener praktyk biznesu. Manager marketingu z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie product managementu, category mana...

Czytaj więcej

Artykuły
Category management. Szkolenie na 5

Category management (zarządzanie kategorią produktów) to, według najprostszej definicji, strategia zarządzania grupami produkt&oac...

Czytaj więcej

Zarządzanie zakupami. Ciekawie i dynamicznie

Zarządzanie zakupami, to "szkolenie było prowadzone ciekawie, dynamicznie. Poparte wieloma przykładami i ciekawostkami" - to jedna z wiel...

Czytaj więcej

Negocjacje zakupowe. Co powinien umieć Kupiec?

Negocjacje zakupowe, to kompetencja, która jest szczególnie pożądana u Kupców, managerów i specjalistó...

Czytaj więcej

Zarządzanie dostawcami w Lear Corporation Poland II

Zarządzaniu dostawcami było poświęcone szkolenie zamknięte, które przeprowadziliśmy dla managerów i pracowników Lear...

Czytaj więcej

Bardzo kompetentny trener praktyk zakupów
Nasz ekspert w zakresie zarządzania zakupami w firmie - Marcin Mielniczuk przeprowadził 8 i 9 grudnia szkolenie otwarte "Zarządzanie do...

Czytaj więcej

Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komf...

Czytaj więcej

Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdo...

Czytaj więcej

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów

Praca osoby zarządzającej procesem zakupów wymaga innowacyjności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i ciągłego poszukiwania nowyc...

Czytaj więcej

Zarządzanie dostawcami poprzez relacje na przykładzie modelu kooperacyjnego

Tematyka zarządzania dostawcami w ujęciu kupieckim jest bardzo szeroka i obejmuje wiele aspektów działalności biznesowej. Ró...

Czytaj więcej