drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ


O szkoleniu


Zarządzanie produkcją, to szkolenie przygotowane dla managerów zarządzających produkcją i zespołami produkcyjnymi. Nowoczesne zarządzanie produkcją, to przede wszystkim walka o konkurencyjność, czyli efektywność procesu produkcyjnego. Wymóg efektywności w produkcji oznacza, z punktu widzenia managera produkcji, konieczność stałego podnoszenia kompetencji zawodowych związanych z zarządzaniem produkcją i kierowaniem zespołami produkcyjnymi.

Szkolenie "Zarządzanie produkcją" dostarcza wiedzy o nowoczesnych i efektywnych formach organizowania i zarządzania produkcją. Rozwija kompetencje managerów produkcji. Bardzo istotnym elementem szkolenia z zarządzania produkcją jest jego wymiar praktyczny. Trener prowadzący szkolenie (Pan Dariusz Misztal) jest managerem wyższego szczebla posiadającym ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją. Podczas zajęć w dużej mierze skupimy się na praktycznym zastosowaniu omawianych rozwiązań produkcyjnych w firmach uczestników.

Forma prowadzenia szkolenia "Zarządzanie produkcją":

Praktyczny warsztat nowoczesnych metod zarządzania produkcją. Tak najkrócej możemy określić formę prowadzenia szkolenia „Zarządzanie produkcją”. Uczestnicy będą zdobywać umiejętności i wiedzę:

 • Biorąc udział w angażujących ich do pracy zadaniach i ćwiczeniach zespołowych i indywidualnych.
 • Rozwiązując i poznając studia przypadków (case study) z zakresu zarządzania produkcją i zespołami produkcyjnymi.
 • Biorąc udział w dyskusjach moderowanych i burzach mózgów.
 • Rozwiązując testy managerskie, które dostarczą im cennej informacji zwrotnej.

Podsumowaniem aktywnej pracy uczestników będą miniwyklady trenera wsparte prezentacją. Pod koniec szkolenia uczestnicy otrzymują podręcznik szkoleniowy "Zarządzanie produkcją"...

Cele szkolenia


Biorąc udział w szkoleniu "Zarządzanie produkcją" podniesiesz swoje kompetencje managerskie związane z organizowaniem, planowaniem i zarządzanie procesem produkcyjnym.

W trakcie zajęć z zarządzania produkcją:

 • Poznasz nowoczesne metody zarządzania produkcją (5S, SMED, TPM, OEE, Kanban, Kaizen).
 • Dowiesz się jakie są kluczowe kompetencje skutecznego managera produkcji.
 • Nauczysz się metod i sposobów planowania produkcji.
 • Opanujesz zasady efektywnego organizowania produkcji.
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania i kontroli procesu produkcyjnego.
 • Poznasz metody i narzędzia, które pozwolą ci poprawić wyniki dzięki eliminacji różnych rodzajów marnotrawstwa.
 • Podniesiesz swoje kompetencje związane z zarządzaniem zespołem produkcyjnym.
  Poznasz skuteczne metody rozwiązywania problemów występujących w zespołach produkcyjnych.

Grupa docelowa szkolenia „Zarządzanie produkcją”

Od ponad 18 lat nasi trenerzy wspierają rozwój kompetencji zawodowych managerów produkcji. Nasze doświadczenie pozwala nam rekomendować szkolenie "Zarządzanie produkcją":

 • Dyrektorom i managerom produkcji odpowiedzialnym za organizację i wynik działów produkcji.
 • Kierownikom produkcji zarządzającym operacyjnie procesem produkcji i zespołami i produkcyjnymi.
 • Brygadzistom i mistrzom produkcji odpowiedzialnym za realizację zadań produkcyjnych i pracę zespołów.

Sposoby udziału w szkoleniu "Zarządzanie produkcją":

Wybierz najbardziej odpowiednią dla siebie lub twojego zespołu / firmy formę udziału w szkoleniu z zarządzania produkcją:

 • Szkolenie zamknięte dla zespołu Twojej firmy. Rozwiązanie rekomendowane dla grup 5 - 12 osób. Termin, miejsce szkolenia są uzgadnianie z klientem. Korzyścią jest to, że szkolenie jest prowadzone wg. dedykowanego programu uwzględniające potrzeby szkoleniowe i specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa klienta. Każde szkolenie zamknięte z zarządzania produkcją jest wyceniane indywidualnie - prosimy o kontakt.

Program szkolenia


1. NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

 • Detekcja marnotrawstwa
 • 5S - porządek i organizacja stanowiska
 • SMED - szybkie przezbrojenia
 • TPM, OEE - szybkie usuwanie awarii
 • Kanban - proste wspomaganie planowania - reagowanie na potrzeby
 • Kaizen i pracownicze pomysły usprawniające produkcję

2. ROLA NADZORU NA PRODUKCJI

 • Funkcje kierownicze - zadania i odpowiedzialność
 • Kim powinien być kierownik produkcji: Cechy, Kompetencje, Umiejętności
 • Budowanie autorytetu oraz rola zaufania i szacunku

3. PLANOWANIE (PROCES) I WARUNKI WYKONALNOŚCI

 • Priorytety i terminowość zleceń
 • Planowanie może być proste i zrozumiałe
 • Wizualizacja / informacja zwrotna (wykonalność)
 • Planowanie w excel-u (nie musisz mieć drogich systemów)

4. EFEKTYWNE ORGANIZOWANIE PRODUKCJI

 • Podział zadań, priorytety i Pareto
 • Wprowadzanie kluczowych wskaźników wykonania (KPI). Stawianie celów produkcyjnych
 • Wyważanie produkcji i OPF

5. REALIZACJA

 • Nadzór i sprawdzanie
 • Wizualizacja /raportowanie wyników: jakość, wydajność, terminowość
 • Informacja zwrotna - wypełnianie dokumentacji, identyfikowalność

6. PROBLEMY PRODUKCYJNE

 • Rozwiązywanie problemów. Szukanie przyczyn źródłowych (RCA, 5WHY)
 • Analiza - Wnioski. Plany doskonalenia i korekty działań

7. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

 • Bariery i sposoby ich pokonywania
 • Standardy i zasady poprawnej komunikacji (asertywność, szacunek, empatia)
 • Komunikacja werbalna (feedback) i niewerbalna. Efektywne słuchanie i zadawanie pytań
 • Poprawa i cele na przyszłość

8. MOTYWOWANIE

 • Zasady szacunku i równości
 • Czynniki motywujące i demotywujące
 • Jak budować system premii i nagród
 • Pozafinansowe metody wynagradzania
 • Technika wyrażania uznania
 • Przyjmowanie krytyki

9. PRACOWNICZA OCENA PERIODYCZNA, EWOLUCJA I PODWALINY NA PRZYSZŁOŚĆ

 • Matryca kompetencji – znaczenie i budowa

10. UMIEJĘTNOŚĆ DELEGOWANIA

 • Trudności i warunki udzielania delegacji
 • Egzekwowanie i kontrola

11. RADZENIE SOBIE Z PROBLEMAMI

 • Konflikt na produkcji (rozwiązywanie i zarządzanie)
 • Aspekty pokoleniowe i kulturowe
 • Zarządzanie byłymi kolegami
 • Asertywność i budowanie dyscypliny (walka z oporem i agresją)
 • Umiejętność proszenia i przepraszania
Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 606 918 997 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing
Szkolenie "5S - system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing" pozwala uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę i rozwinąć um...

Czytaj więcej

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją
Szkolenie "KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM - nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją" ma dostarczyć jego u...

Czytaj więcej

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją
Problem solving jest usystematyzowanym procesem rozwiązywania problemów występujących w procesach produkcyjnych zorganizowanych w śro...

Czytaj więcej

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing
Czas przezbrajania maszyn wpływa na elastyczność całej linii produkcyjnej. Im jest krótszy, tym ponosimy mniejsze straty związane z p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
SMED. Szkolenie na 5

22 marca B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa zorganizowała szkolenie otwarte "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean...

Czytaj więcej

Praktycznie o wdrożeniu systemu 5S

Rozwinięciu kompetencji niezbędnych do wdrożenia i zarządzania systemem 5S było poświęcone szkolenie otwarte "5S - system organizacji mie...

Czytaj więcej

5S - lean manufacturing praktycznie

System organizacji miejsca pracy 5S był przedmiotem szkolenia z zakresu lean manufacturing przeprowadzonego 12 grudnia przez trenera B&am...

Czytaj więcej

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym - pełen perfekcjonizm

"Pełen perfekcjonizm", "Treściwie, dużo praktyki, ze zwróceniem...

Czytaj więcej

KGHM Zanam S.A.

Niniejszym potwierdzamy, że B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. przeprowadziła na zlecenie KGHM ZANAM S.A. projekt szkoleniowy...

Czytaj więcej

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Szkolenie zorganizowane przez firmę B&O Navigator w dniach 17 i 18 listopada 2004 roku w siedzibie naszej firmy na temat "Zarządzanie...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -
© Copyright. Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części składowych i informacji zawartych na tej stronie internetowej bez uprzedniej zgody B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. jest zabronione.

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. ul. Kopijników 67C 03-274 Warszawa

tel. 22 877 38 43, 22 877 38 44, 22 877 38 47, e-mail:firma@bonavigator.pl

Projekt i wykonanie: Strony Internetowe PRO-LINK