Zarządzanie gospodarką magazynową


Zarządzanie gospodarką magazynową jest jednym z kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Managerowie i specjaliści zarządzający magazynem są odpowiedzialni nie tylko za operacyjne zarządzanie przepływami magazynowymi, lecz również za ich doskonalenie i podnoszenie efektywności. Niewątpliwie takie oczekiwania wymagają ciągłego podnoszenia kompetencji, zdobywania nowej wiedzy i rozwoju umiejętności zarządzania gospodarką magazynową.

Zarządzanie gospodarką magazynową - ocena szkolenia

Celem, przeprowadzonego 4 i 5 lutego, szkolenia otwartego "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" było dostarczenie managerom i specjalistom odpowiedzialnym za zarządzanie gospodarką magazynową aktualniej wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach w obszarze logistyki magazynowej i metodach zarządzania magazynem. Uczestnicy podnosili swoje kompetencje w zakresie:

  • Struktury organizacyjnej magazynu i związanej z nią infrastruktury.
  • Instrukcji magazynowej i programu magazynowania.
  • Systemów WMS.
  • Kodów kreskowych i RFID.
  • Wymiarowania przepływów magazynowych.
  • Kalkulacji pracochłonności procesów magazynowych.
  • Mierników i wskaźników wspomagających zarządzanie gospodarką magazynową.

Pod koniec szkolenia z zarządzania gospodarką magazynową poprosiliśmy uczestników, aby w krótkiej i anonimowej ankiecie dokonali oceny trenera i samego szkolenia. Ocenie w skali 1-5 (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa) podlegały trzy kluczowe aspekty szkolenia: wiedza przekazywana przez trenera, jego przygotowanie do prowadzenia zajęć oraz sposób prowadzenia szkolenia. Z przyjemnością możemy poinformować, że zarówno trener - p. dr Bogdan Kroker jak i prowadzone przez niego szkolenie z zarządzania gospodarką magazynową uzyskały maksymalną pozytywną ocenę - 5,00 na 5,00 możliwą we wszystkich trzech aspektach. Managerowie i specjaliści biorący udział w szkoleniu tak pisemnie uzasadniali swoje oceny:

"Informacje, które wykorzystam praktycznie od razu do zaplanowania przestrzeni magazynowej".
"Trener bardzo konkretny. Z ogromną wiedzą o zarządzaniu logistyką / magazynem, wesoły".
"Wiedza trenera na każdy temat".
"Pełen profesjonalizm".
"Kody kreskowe, QR, rozmieszczenie towaru, techniki wyliczeń czasu pracy".
"Dużo konkretnej wiedzy przedstawionej w odpowiednim czasie".

Ankieta oceny szkolenia z zarządzania gospodarką magazynową zawiera również serię trzech pytań zamkniętych dotyczących:

  1. Tego czy szkolenie spełniło oczekiwania - otrzymaliśmy 100% odpowiedzi, że tak.
  2. Gotowości do polecenia naszego szkolenia innym osobom z firm uczestników - wszyscy odpowiedzi były na tak.
  3. Wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniu w pracy zawodowej - uczestnicy zgodnie potwierdzili, że zastosują wiedzę ze szkolenia w swojej pracy.

Szkolenie z zarządzania gospodarką magazynową

Cieszymy się, że kolejna edycja szkolenia "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" zakończyła się sukcesem i podniesieniem kompetencji zawodowych osób biorących w niej udział. Wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności zarządzania gospodarką magazynowej zapraszamy na kolejne terminy tego szkolenia w wersji otwartej bądź do zorganizowania szkolenia zamkniętego w swoim przedsiębiorstwie.

Opr.
DB

Udostępnij

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

BEER GAME (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw
Uczestnicy symulacji / gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 zastąpił obowiązujące prawie dekadę reguły INCOTERMS 2010. Profesjonalny handel międzynarodowy nie może być realizowany bez z...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
Koszty logistyki, w tym m.in. koszty magazynowania oraz koszty związane z utrzymaniem zapasów wpływają na wynik finansowy i bilans pr...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

MAGAZYN KONSYGNACYJNY (SKŁAD KONSYGNACYJNY). Zarządzanie, zalety i wady
Szkolenie "Magazyn konsygnacyjny (Skład Konsygnacyjny). Zarządzanie, zalety i wady" usystematyzuje wiedzę każdej osoby, która spotyka...

Czytaj więcej

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW
Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów, to szkolenie, które w bardzo praktyczny i przystępny sposób dost...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na pr...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Nowoczesne narzędzia menedżera
"Supply chain management (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw - nowoczesne narzędzia menedżera" to szkolenie, które zapewnienia menedż...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Marcin Gurtatowski
Trener praktyk biznesu. Ekspert w zakresie zarządzania posiadający ponad 11-letnie doświadczenie managerskie. Karierę zawodową rozpoczął w ...

Czytaj więcej

Artykuły
Prawo transportowe. Udane szkolenie

Prawo transportowe zwykliśmy traktować jako zbiór regulacji, przepisów i norm, którymi kierujemy się organizując, zw...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020 - warto być gotowym na zmiany

INCOTERMS 2020 przyniesie ważne zmiany dla wszystkich firm prowadzących handel międzynarodowy. Oznacza to również konieczność zapo...

Czytaj więcej

Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami

Zarządzanie i obrót paletami, czyli gospodarka paletami to tematyka szkolenia otwartego przeprowadzonego przez w Warszawie przez B...

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka m...

Czytaj więcej

Zarządzanie zapasami. Opinia o szkoleniu B&O NAVIGATOR

Zarządzanie zapasami, to element łańcucha dostaw, do którego nowoczesne przedsiębiorstwa przywiązują co raz większą uwagę. Wraz ze...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prow...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej