Wyznaczanie celów z zespołem.


Szkolenia Zarzadzanie Warszawa

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu zrozumieją, w jaki sposób ich praca przyczynia się do sukcesu organizacyjnego, liderzy zespołów będą mogli łatwiej określić priorytety wśród zadań wyznaczanych dla zespołu, praca zespołów zostanie ukierunkowana na najważniejszych z punktu widzenia całej organizacji zadaniach. Najlepszą metodą, aby ukierunkować skutecznie zespół jest zorganizowanie 1-2 godzinnej sesji warsztatowej. Poniżej znajdziesz, krótki opis przykładowego scenariusza takiej sesji. Najistotniejsze efekty które można osiagnęć poprzez jej realizację :

* Ukierunkowanie pracy zespołu zgodnie ze strategią firmy
* Zrozumienie przez zespół głównych celów organizacyjnych
* Uzyskanie w zespole porozumienia, co do celów zespołu
* Ukierunkowanie działań zespołu na oczekiwania beneficjentów
* Uświadomienie roli zespołu i jego członków w procesie tworzenia wartości.
* Dokonanie oceny efektywności zrealizowanej sesji
* Przełożenie wyników sesji na skonkretyzowane plany i działania

Scenariusz sesji z zespołem
Przedstaw plan sesji.
Wyjaśnij istotę ukierunkowania celów zespołu zgodnie z celami organizacji.
Przedstaw zespołowi korzyści wynikające ze zgodności celów zespołowych i celów organizacyjnych:

* Członkowie zespołu wiedzą jak ich praca wpływa na wyniki osiągane przez firmę.
* Łatwiej jest określić priorytety i sklasyfikować je
* Każdy jest skoncentrowany na pracy, która jest ważna dla organizacji

Zapytaj członków zespołu, co sądzą o przedstawionych korzyściach. Jak wygląda teraz ich sytuacja? Czy wydaje im się to potrzebne? Itp.
Przedyskutuj cele strategiczne organizacji i pozwól uczestnikom opisać ogólnie jak ich zespół wspiera te cele. Jeżeli zespół jest częścią większej jednostki przedstaw również jej cele.

Ustal cele zespołowe- poinformuj, że zespół powinien określić swoje cele przy zaangażowaniu wszystkich członków. Rozdaj każdej osobie kartki, na których będą mogli zapisać swoje propozycje celów. Poproś zespół, aby pomyślał o misji zespołu i zapisał, co powinien osiągnąć zespół w ciągu kolejnych 12, 6 lub 3 miesięcy, aby zrealizować swoją misję. Rozdaj po 3-4 kartki. Umieść wszystkie na tablicy i wspólnie z zespołem wybierz 3-5 najważniejszych. Uzupełnij cele, jeżeli pojawią się nowe propozycje, pogrupuj podobne. Pozwól, aby zespół doszedł do porozumienia, co do czasu, w jakim osiągnie cele. Jeżeli będziesz musiał zredukować listę celów, poproś zespół o określenie priorytetów. Jednym ze sposobów jest zapytanie każdej z osób o 3-5 najważniejszych celów

Zweryfikuj określone cele i określ je w formie SMART – w razie potrzeby wprowadź korekty do kreślonych celów.

Cele dla zespołu

Oceń ukierunkowanie zespołu pod katem celów – sprawdź czy cele określone przez zespół są zgodne z celem jednostki i organizacji. Możesz wykorzystać trójstopniową skalę :
1. doskonałe dopasowanie – określony cel wyraźnie wspiera cele jednostki i organizacji.
2. pewne dopasowanie – cel w pewnym stopniu wspiera cele organizacji i jednostki.
3. brak dopasowania – cel nie jest zgodny z celem organizacji i jednostki.
Przedyskutuj z zespołem powody jego oceny. Skoryguj pozostałe cele zadając pytanie „Co można w nich zmienić żeby wspierały cele jednostki i organizacji. Zbierz pomysły i przedyskutuj je. Zweryfikuj zapisane cele.Sporządź listę sposobów, którymi zespół może jeszcze lepiej wesprzeć realizacje celów organizacyjnych.

Ukierunkowanie strategiczne to podstawa do wprowadzenia i realizowania zarządzania przez cele - to "narzędzie" przeznaczone dla liderów, którzy rozpoczynają swoją współprace z zespołem, jak również dla tych, którzy potrzebują świeżego spojrzenia na swoją pracę i miejsce zespołu w organizacji.


Autor: Tomasz Krzemiński - Trener współpracujący B&O Navigator. Specjalista w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i zespołami pracowniczymi. Menedżer wyższego szczebla, pracownik naukowy, trener, coach, propagator idei zespołów wirtualnych więcej

Szkolenia otwarte prowadzone przez tego trenera:

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły