Wyznaczanie celów z zespołem


Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu zrozumieją, w jaki sposób ich praca przyczynia się do sukcesu organizacyjnego, liderzy zespołów będą mogli łatwiej określić priorytety wśród zadań wyznaczanych dla zespołu, praca zespołów zostanie ukierunkowana na najważniejszych z punktu widzenia całej organizacji zadaniach. Najlepszą metodą, aby ukierunkować skutecznie zespół jest zorganizowanie 1-2 godzinnej sesji warsztatowej. Poniżej znajdziesz, krótki opis przykładowego scenariusza takiej sesji. Najistotniejsze efekty które można osiagnęć poprzez jej realizację :

 • Ukierunkowanie pracy zespołu zgodnie ze strategią firmy
 • Zrozumienie przez zespół głównych celów organizacyjnych
 • Uzyskanie w zespole porozumienia, co do celów zespołu
 • Ukierunkowanie działań zespołu na oczekiwania beneficjentów
 • Uświadomienie roli zespołu i jego członków w procesie tworzenia wartości.
 • Dokonanie oceny efektywności zrealizowanej sesji
 • Przełożenie wyników sesji na skonkretyzowane plany i działania

Scenariusz sesji z zespołem

 • Przedstaw plan sesji.
 • Wyjaśnij istotę ukierunkowania celów zespołu zgodnie z celami organizacji.

Przedstaw zespołowi korzyści wynikające ze zgodności celów zespołowych i celów organizacyjnych:

 • Członkowie zespołu wiedzą jak ich praca wpływa na wyniki osiągane przez firmę.
 • Łatwiej jest określić priorytety i sklasyfikować je
 • Każdy jest skoncentrowany na pracy, która jest ważna dla organizacji

Zapytaj członków zespołu, co sądzą o przedstawionych korzyściach. Jak wygląda teraz ich sytuacja? Czy wydaje im się to potrzebne? Itp.
Przedyskutuj cele strategiczne organizacji i pozwól uczestnikom opisać ogólnie jak ich zespół wspiera te cele. Jeżeli zespół jest częścią większej jednostki przedstaw również jej cele.

Ustal cele zespołowe- poinformuj, że zespół powinien określić swoje cele przy zaangażowaniu wszystkich członków. Rozdaj każdej osobie kartki, na których będą mogli zapisać swoje propozycje celów. Poproś zespół, aby pomyślał o misji zespołu i zapisał, co powinien osiągnąć zespół w ciągu kolejnych 12, 6 lub 3 miesięcy, aby zrealizować swoją misję. Rozdaj po 3-4 kartki. Umieść wszystkie na tablicy i wspólnie z zespołem wybierz 3-5 najważniejszych. Uzupełnij cele, jeżeli pojawią się nowe propozycje, pogrupuj podobne. Pozwól, aby zespół doszedł do porozumienia, co do czasu, w jakim osiągnie cele. Jeżeli będziesz musiał zredukować listę celów, poproś zespół o określenie priorytetów. Jednym ze sposobów jest zapytanie każdej z osób o 3-5 najważniejszych celów

Zweryfikuj określone cele i określ je w formie SMART – w razie potrzeby wprowadź korekty do kreślonych celów.

Cele dla zespołu

Oceń ukierunkowanie zespołu pod katem celów – sprawdź czy cele określone przez zespół są zgodne z celem jednostki i organizacji. Możesz wykorzystać trójstopniową skalę:

 1. doskonałe dopasowanie – określony cel wyraźnie wspiera cele jednostki i organizacji. 
 2. pewne dopasowanie – cel w pewnym stopniu wspiera cele organizacji i jednostki. 
 3. brak dopasowania – cel nie jest zgodny z celem organizacji i jednostki.

Przedyskutuj z zespołem powody jego oceny. Skoryguj pozostałe cele zadając pytanie „Co można w nich zmienić żeby wspierały cele jednostki i organizacji. Zbierz pomysły i przedyskutuj je. Zweryfikuj zapisane cele.Sporządź listę sposobów, którymi zespół może jeszcze lepiej wesprzeć realizacje celów organizacyjnych.

Ukierunkowanie strategiczne to podstawa do wprowadzenia i realizowania zarządzania przez cele - to "narzędzie" przeznaczone dla liderów, którzy rozpoczynają swoją współprace z zespołem, jak również dla tych, którzy potrzebują świeżego spojrzenia na swoją pracę i miejsce zespołu w organizacji.

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO - Management by Objectives)
Zarządzanie Przez Cele - (ang. MBO - Management by Objectives) jest jedną z metod kierowania przedsiębiorstwem i pracownikami. Manager wykor...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna (feedback) w zarządzaniu zespołami
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie Kierowanie Zespołem Pracowniczym jest przeznaczone dla managerów każdego szczebla zarządzających zespołami pracowniczymi. C...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

PRZYWÓDZTWO (LEADERSHIP). Szkolenie dla profesjonalnych managerów
Przywództwo (leadership) jest jednym z nowoczesnych modeli managerskich uzupełniających a czasami nawet wypierających tradycyjne stan...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych
Celem niniejszego szkolenia to pokazanie i opisywanie poszczególnych etapów tego procesu oraz uświadamianie słuchacza odnośnie...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA I FIRMY
Podczas szkolenia zdefiniujemy pojęcia wartości dla klienta i dla firmy oraz rozważymy konotacje wynikające z tych definicji dla każdego z n...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań
Rezultaty zarządzania zespołem, pomimo ogromnych nakładów pracy, nie są zgodne z twoimi oczekiwaniami? Podręcznikowe schematy nie spr...

Czytaj więcej

Trenerzy
Andrzej Zdanowski
Trener – Praktyk. Ekspert w zakresie sprzedaży i zarządzania. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematów...

Czytaj więcej

Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Aktualności