Wskaźniki efektywności magazynowej. Szkolenie z zarządzania magazynem


Wskaźniki efektywności magazynowej, to zestaw mierników wspomagających pracę managera magazynu lub specjalisty odpowiedzialnego za zarządzanie magazynem i logistyką magazynową. Możemy do nich zaliczyć na przykład: stopę kosztów magazynowania, czy też wskaźniki jakościowe i ilościowe realizacji procesów magazynowych.

Wskaźniki efektywności magazynowej to jeden z elementów programu merytorycznego szkolenia "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa", które kolejna edycja w formie otwartej odbyła w Warszawie dniach 30 i 31 sierpnia. Uczestnikami szkolenia byli managerowie i specjaliści odpowiedzialni za sprawne funkcjonowanie procesów magazynowych w swoich firmach. Pod koniec dwudniowych warsztatów z gospodarki magazynowej poprosiliśmy uczestników, aby w dobrowolnych i anonimowych ankietach dokonali oceny szkolenia i trenera oraz przekazali nam swoje uwagi i opinie dotyczące zajęć.

Jak oceniono szkolenie z zarządzania magazynem?

W ankiecie ocenie podlegały trzy kluczowe elementy szkolenia, wiadomości trenera, przygotowanie trenera do zajęć oraz sposób ich prowadzenia. Oceny dokonywano w skali 1-5 (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). Z satysfakcją możemy poinformować, że nasz trener Pan dr Bogdan Kroker uzyskał od uczestników maksymalną możliwą oceną - 5,00 we wszystkich trzech badanych aspektach szkolenia. Swoje oceny uczestnicy uzasadnili następującymi opiniami:

"Prowadzący z dużą wiedzą".
"Zrozumiała i merytoryczna treść przekazywanych informacji".
"Zadania praktyczne".
"Dużo przykładów z życia, rozwiązania wprowadzone w różnych firmach, materiały dydaktyczne".
"Analiza praktyczna – zadania".
"Duża wiedza prowadzącego, merytoryczny sposób prowadzenia zajęć, wiedza przekazywana w przystępny i przyswajalny sposób otwarty na interakcję z kursantami".
"Ćwiczenia praktyczne, zadania rachunkowe / obliczeniowe".

W ankiecie zapytaliśmy również o to czy:

  • Szkolenie z gospodarki magazynowej spełniło oczekiwania uczestników? – 100% osób biorących udział w szkoleniu odpowiedziało, że "tak".
  • Czy nasze warsztaty są godne polecenia innym osobom z firm, w których pracują uczestnicy? - również 100% osób odpowiedziało twierdząco.
  • Uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę m.in. o wskaźnikach efektywności magazynowej, w swojej pracy? – ponownie 100% odpowiedzi na "tak".

Nie tylko wskaźniki efektywności magazynowej

Gratujemy trenerowi wyjątkowo udanego szkolenia z gospodarki magazynowej. Osobom, które wzięły w nim udział dziękujemy za zaufanie i poświęcony czas. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne edycje szkolenia "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa". Logistyka to nie tylko zarządzanie magazynem i wskaźniki efektywności magazynowej wszystkim, którzy chcą podnosić swoje kompetencje logistyczne polecamy nasze programy rozwojowe zawarte w kategorii "Szkolenia Logistyka".

Opr.
DB

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
BEER GAME (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw
Uczestnicy symulacji / gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 zastąpił obowiązujące prawie dekadę reguły INCOTERMS 2010. Profesjonalny handel międzynarodowy nie może być realizowany bez z...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
Koszty logistyki, w tym m.in. koszty magazynowania oraz koszty związane z utrzymaniem zapasów wpływają na wynik finansowy i bilans pr...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

MAGAZYN KONSYGNACYJNY (SKŁAD KONSYGNACYJNY). Zarządzanie, zalety i wady
Szkolenie "Magazyn konsygnacyjny (Skład Konsygnacyjny). Zarządzanie, zalety i wady" usystematyzuje wiedzę każdej osoby, która spotyka...

Czytaj więcej

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW
Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów, to szkolenie, które w bardzo praktyczny i przystępny sposób dost...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain management (SCM), to specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie musimy nikogo przekonyw...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Zarządzanie gospodarką magazynową

Zarządzanie gospodarką magazynową jest jednym z kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Managerowie i specjaliści z...

Czytaj więcej

Prawo transportowe. Udane szkolenie

Prawo transportowe zwykliśmy traktować jako zbiór regulacji, przepisów i norm, którymi kierujemy się organizując, zw...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020 - warto być gotowym na zmiany

INCOTERMS 2020 przyniesie ważne zmiany dla wszystkich firm prowadzących handel międzynarodowy. Oznacza to również konieczność zapo...

Czytaj więcej

Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami

Zarządzanie i obrót paletami, czyli gospodarka paletami to tematyka szkolenia otwartego przeprowadzonego przez w Warszawie przez B...

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka m...

Czytaj więcej

Zarządzanie zapasami. Opinia o szkoleniu B&O NAVIGATOR

Zarządzanie zapasami, to element łańcucha dostaw, do którego nowoczesne przedsiębiorstwa przywiązują co raz większą uwagę. Wraz ze...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prow...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej