drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

TRENING ANTYSTRESOWY I SZKOLENIE ZARZĄDZANIE STRESEM


O szkoleniu


Trening Antystresowy. Szkolenie Zarządzanie Stresem

Umiejętność efektywnego zarządzania stresem jest kluczowa zarówno dla zdrowia osobistego, jak i profesjonalnego sukcesu. Nasz trening antystresowy i szkolenie zarządzania stresem są specjalnie zaprojektowane, aby nauczyć Cię, jak skutecznie radzić sobie z presją i wyzwaniami zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Podczas szkolenia antystresowego odkryjesz, jak głęboko stres wpływa na Twoje życie i nauczysz się technik, które pomogą Ci minimalizować jego skutki. Zajmiemy się genezą stresu, zrozumiemy jego przyczyny i przejawy, a także społeczne wyzwalacze, które mogą zwiększać Twoje napięcie.

Trening antystresowy skupia się na praktycznych metodach samoregulacji, takich jak techniki oddechowe, mindfulness i wizualizacje, które możesz wykorzystać do zarządzania stresującymi sytuacjami. Zrozumiesz również, jak ważne jest budowanie odporności psychicznej, co nie tylko zwiększy Twoją zdolność do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, ale także pomoże w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Szkolenie zarządzanie stresem kładzie duży nacisk na rozpoznawanie trudnych emocji u siebie i innych oraz uczy technik uwalniania emocji, co jest niezbędne do utrzymywania zdrowych relacji interpersonalnych i profesjonalnej efektywności. Przez rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji oraz zarządzania wewnętrznym monologiem, trening zapewnia narzędzia potrzebne do proaktywnego podejścia do życia i pracy.

W ramach szkolenia zarządzania stresem, uczestnicy zyskują umiejętności, które pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie presją, co prowadzi do zwiększenia ogólnej produktywności, zdrowia i szczęścia. Wprowadzenie tych umiejętności w codziennym życiu przekłada się na lepsze zarządzanie stresem, co jest nieocenione w osiąganiu długoterminowego sukcesu i dobrostanu.

Cele szkolenia


Biorąc aktywny udział w treningu antystresowym i szkoleniu z zarządzania stresem nauczysz się efektywnie zarządzać stresem i emocjami w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych, aby zwiększyć swoje samopoczucie i poprawić jakość życia.

Szczególnie:

 1. Dowiesz się, jak identyfikować różne źródła stresu w swoim życiu i nauczysz się technik, które pomogą Ci minimalizować ich wpływ.
 2. Nauczysz się wykorzystywać techniki oddechowe, mindfulness oraz wizualizacje do skutecznego redukowania napięcia i poprawy swojego samopoczucia.
 3. Rozwiniesz swoje umiejętności adaptacji do zmieniających się okoliczności oraz zwiększysz swoją odporność psychiczną, co pomoże Ci lepiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.
 4. Nauczysz się, jak efektywnie identyfikować i wyrażać swoje emocje oraz rozpoznawać emocje innych, co wesprze budowanie zdrowych relacji interpersonalnych.
 5. Dowiesz się, jak utrzymać równowagę między pracą a życiem prywatnym oraz jakie nawyki zdrowotne mogą wspierać zarządzanie stresem.
 6. Poznasz objawy i przyczyny wypalenia zawodowego oraz nauczysz się, jak stosować strategie, które zmniejszają ryzyko jego wystąpienia.
 7. Rozwiniesz swoje umiejętności komunikacji asertywnej, co pozwoli Ci lepiej wyrażać swoje potrzeby i granice bez konfliktów.

Trening antystresowy i szkolenie zarządzanie stresem - korzyści

Korzyści dla uczestnika treningu antystresowego:

 1. Opanowanie technik zarządzania stresem: Nauczysz się efektywnie stosować techniki oddechowe, mindfulness i wizualizacje, które pomogą Ci znacznie zmniejszyć poziom codziennego stresu i poprawić Twoje samopoczucie. To umiejętności, które z łatwością wdrożysz w każdym aspekcie swojego życia, zwiększając swoją zdolność do relaksacji i koncentracji.
 2. Rozwój odporności psychicznej: Zdobędziesz narzędzia, które pozwolą Ci skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wzmacnianie Twojej odporności psychicznej pomoże Ci lepiej adaptować się do zmieniających się okoliczności i zwiększy Twoją zdolność do odbudowy po trudnych sytuacjach.
 3. Umiejętność radzenia sobie z emocjami: Dowiesz się, jak rozpoznawać i wyrażać swoje emocje oraz jak efektywnie rozumieć emocje innych, co przyczyni się do budowania zdrowych relacji w pracy i życiu prywatnym.
 4. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu: Otrzymasz cenne informacje na temat rozpoznawania objawów i przyczyn wypalenia zawodowego. Nauczysz się, jak stosować proaktywne strategie, które pomogą Ci unikać wypalenia i zbudować zrównoważone podejście do pracy.
 5. Promowanie zdrowego stylu życia: Zyskasz wiedzę na temat znaczenia równowagi między pracą a życiem prywatnym i nauczysz się, jakie nawyki zdrowotne mogą wspierać zarządzanie stresem, co przekłada się na lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne.
 6. Efektywna komunikacja asertywna: Rozwiniesz swoje umiejętności asertywnego wyrażania potrzeb i ustanawiania granic, co pozwoli Ci na skuteczniejszą komunikację bez konfliktów. Nauczysz się również, jak radzić sobie z trudnymi reakcjami innych, co zwiększy Twoją skuteczność interpersonalną.

Te korzyści zostaną osiągnięte przez praktyczne zastosowanie metod i technik zaprezentowanych podczas szkolenia z zarządzania stresem i treningu antystresowego, co zapewni Ci realne narzędzia do zastosowania w codziennym życiu.

Korzyści dla firmy ze szkolenia antystresowego pracowników:

 1. Wzrost produktywności pracowników: Pracownicy wyposażeni w techniki zarządzania stresem i radzenia sobie z emocjami są bardziej skoncentrowani i efektywni. Szkolenie zwiększa ich zdolność do zarządzania codziennymi obowiązkami bez utraty wydajności, co bezpośrednio przekłada się na wyniki firmy.
 2. Poprawa jakości pracy: Zdrowsze środowisko pracy, w którym pracownicy potrafią zarządzać stresorem, przyczynia się do obniżenia liczby błędów i zwiększenia ogólnej jakości wykonywanej pracy.
 3. Zmniejszenie absencji chorobowej: Dzięki umiejętnościom, które pracownicy nabywają na szkoleniu, mogą lepiej radzić sobie ze stresem i zapobiegać problemom zdrowotnym związanym ze stresem, co prowadzi do mniejszej liczby dni chorobowych i nieobecności w pracy.
 4. Zwiększenie lojalności i zaangażowania pracowników: Pracownicy, którzy czują, że firma dba o ich dobrostan, są bardziej lojalni i zaangażowani w swoją pracę. Szkolenie antystresowe pokazuje, że firma inwestuje w ich rozwój osobisty i zawodowy, co zwiększa ich przywiązanie do pracodawcy.
 5. Poprawa współpracy i atmosfery w zespołach: Nauczając pracowników efektywnej komunikacji i asertywności, trening pomaga w budowaniu zdrowych relacji między współpracownikami, co jest kluczowe dla efektywności zespołowej.
 6. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu: Dzięki strategiom nauczonym podczas szkolenia, pracownicy są lepiej przygotowani do rozpoznawania i reagowania na wczesne sygnały ostrzegawcze wypalenia zawodowego, co pozwala firmie na czas reagować i zapobiegać długoterminowym problemom.
 7. Budowanie wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy: Firma zyskuje na reputacji, inwestując w zdrowie i dobrostan swoich pracowników. Troska o pracowników przyciąga talent i buduje pozytywny wizerunek marki na rynku.

Te korzyści przynoszą wartość dodaną na wielu poziomach zarządzania firmą, co bezpośrednio wpływa na jej stabilność, wzrost i atrakcyjność na rynku pracy.

Program szkolenia


1. CZYM JEST STRES? JAK NA MNIE WPŁYWA?

 • Geneza stresu
 • Przyczyny i przejawy stresu
 • Społeczne wyzwalacze stresu

2. ZROZUM TRUDNE EMOCJE U SIEBIE I INNYCH

 • Ważne fakty o emocjach
 • Rozpoznanie emocji i etapy wyrażania
 • Techniki uwalniania emocji (Hawkinsa)
 • Model ABC

3. METODY SAMOREGULACJI - PRZYBORNIK NA TRUDNE CZASY

 • Techniki oddechowe
 • Mindfullness
 • Techniki ugruntowujące
 • Wizualizacje

4. WYPALENIE ZAWODOWE - CZYM JEST I JAK JE ROZPOZNAĆ?

 • Objawy i sygnały ostrzegawcze
 • Do czego prowadzi wypalenie? – skutki i konsekwencje
 • Główne przyczyny wypalenia zawodowego u pracowników


5. BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

 • Od narzekań do proaktywności
 • Twój wewnętrzny monolog
 • Komunikacja i zachowania asertywne

6. SZCZĘŚCIE I ZDROWIE

 • Korzyści z dbania o równowagę ciało /emocje/ umysł

Trening antystresowy i szkolenie zarządzanie stresem poprowadzi:

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl

Szkoliliśmy

Szkolenia
FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI. Szkolenie dla managera
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE CZASEM DLA MANAGERÓW
Zarządzanie czasem to zarządzanie sobą. Jeżeli okazuje się, że masz 100 zadań, nie wiesz za co się zabrać, wszystko wykonujesz w pośpiechu l...

Czytaj więcej

Trenerzy
Katarzyna Pawłowska
Trener praktyk. Manager z ponad 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie obsługi klientów, zarządzania zespołami pracow...

Czytaj więcej

Artykuły
Jak być mniej zestresowanym i skuteczniejszym managerem?

Uczestników szkoleń, jakie prowadzę, łączy jedno: wszyscy narzekają na nieustanny brak czasu i przytłoczenie ilością obowiązk&oacu...

Czytaj więcej

Podstawy radzenia sobie ze stresem

W dzisiejszych czasach żyjemy pod ogromnym napięciem… Tak zwykle zaczyna się większość artykułów, książek i naszych rozm&oa...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -