Techniki Domykania Sprzedaży Szkolenie zamknięte dla Warszawskiego Centrum EXPO XXI


Warszawskie Centrum Expo XXI Sp. z o.o. korzystające od ponad 3 lat ze szkoleń otwartych B&O NAVIGATOR rozszerzyło swoją współpracę o szkolenia zamknięte dedykowane wyłącznie swoim pracownikom.
Trener – praktyk, Pan Paweł Wojciechowski, przeprowadził 4 listopada 2011 roku szkolenie wewnętrzne „Techniki Domykania Sprzedaży”. W skali 1-5 trener został oceniony na 4,60 za przekazane wiadomości przygotowanie do zajęć oraz sposób prowadzenia szkolenia.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu nasi specjaliści B&O Navigator wraz z zespołem Warszawskiego Centrum Expo XXI określili potrzeby i cele szkoleniowe. Projekt został zrealizowany na najwyższym poziomie i spełnił oczekiwania klienta.

Cieszymy się z faktu udanej współpracy i interakcji z grupą. Dzięki zaangażowaniu i postawie otwartości menedżerów oraz pracowników EXPO XXI powstała miła i inspirująca atmosfera, która sprzyjała wymianie poglądów oraz przekazywaniu i zdobywaniu doświadczenia. Zróżnicowane zdolności i kompetencje uczestników oraz wiedza nabyta przez nich w trakcie szkolenia stanowią o ich sile w negocjacjach i mogą zaowocować wieloma przyszłymi sukcesami biznesowymi.

W ankietach podsumowujących uczestnicy szczególnie docenili następujące elementy szkolenia:

· „Psychologiczny aspekt omawianego zagadnienia.

· Analiza narzędzi i technik domykania sprzedaży.

· Forma dialogu a nie wykład, nie korzystanie z podręczników, nie duża ilość ćwiczeń /zadań.

· Dostosowanie cech charakteru do sposobów prowadzenia negocjacji. Rozwój nowych umiejętności, zainspirowanie szkoleniem.

· Szczerość, spora wiedza.”

Warszawskie Centrum EXPO XXI to jeden z najnowocześniejszych, wielofunkcyjnych kompleksów wystawienniczo-konferencyjnych w Polsce oferujące zaawansowane technologie i rozwiązania techniczne, które gwarantują najwyższy poziom jakości przeprowadzanych imprez.

Naszemu klientowi życzymy samych sukcesów oraz wykorzystania nabytych umiejętności z sukcesami.

 

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły