drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań


O szkoleniu


Zarządzanie zespołem, pomimo ogromnych nakładów pracy, nie przynosi rezultatów, które są zgodne z twoimi oczekiwaniami? Podręcznikowe schematy nie sprawdzają się i "mają się nijak" do praktyki? Jeśli tak, pewnie masz okazję doświadczać wyzwań, jakie stoją przed nowoczesnym managerem…

Co takiego dzieje się w zespołach i jak wykorzystać swoje naturalne predyspozycje, aby twój styl zarządzania i delegowanie zadań było efektywne a zespół pracował wydajnie? O tym dowiesz się podczas warsztatów.

Szkolenie "Zarządzanie zespołem. Styl zarządzania i delegowanie zadań" jest inspirowane praktyką managerską trenera w stosowaniu technik, metod i narzędzi zarządzania zespołem. Podczas szkolenia z zarządzania zespołem będziesz miał/a okazję doświadczyć różnych zachowań grupy i zastanowić się czego potrzebuje od ciebie twój zespół. W przypadku tego szkolenia, manager uzyska kompetencje na poziomie trenerskim do pracy z podwładnymi w zespole, którym zarządza.

Zarządzanie zespołem, to w jego kontekście, managerowie pytają:

 • Co się takiego dzieje, że zespół w ogóle nie chce działać, nie koncentruje się na wyznaczonych celach?
 • Co się stało, że zespół nie pracuje produktywnie i nie radzi sobie wspólnie z prostymi zadaniami. I czy to tylko kwestia motywacji? Stylu zarządzania? Delegowania zadań?
 • Co takiego się dzieje, że z poprzednim zespołem pracowało mi się dobrze, a ten nie może się zabrać do pracy?
 • Jak to jest, że obserwuję w mojej firmie zespoły, które są w pełni samodzielne, a mój zespół nie ma takich kompetencji?
 • Na ile mogę mieć wpływ na to, jak mój zespół funkcjonuje?

Gdzie leży przyczyna tych problemów i jak sobie z nimi poradzić, o tym dowiesz się na szkoleniu z zarządzania zespołem. Okazuje się, że słowa, kontrola, instruktaż, wsparcie i delegowanie zadań nabierają zupełnie innego sensu po poznaniu swojego stylu zarządzania i doświadczeniu praw rządzących grupą zadaniową.

Grupa docelowa szkolenia "Zarządzanie zespołem. Styl zarządzania i delegowanie zadań":

Kierując się naszym ponad 17-letnim doświadczeniem szkolenie z zarządzania zespołem rekomendujemy:

 • Managerom średniego i niższego szczebla zarządzającym zespołami pracowniczymi różnej wielkości.
 • Managerom wyższego szczebla kierującym zespołami na wyższych poziom organizacyjnych, w tym zarządzającym zespołami managerskimi.
 • Właścicielom średnich i małych przedsiębiorstw z płaską strukturą organizacyjną.
 • Specjalistom, którzy swoją karierę zawodową wiążą z awansem na stanowiska managera zespołu.

Cele szkolenia


Biorąc udział w szkoleniu "Zarządzanie zespołem. Styl zarządzania i delegowanie zadań":

 • Zwiększysz swoje kompetencje managerskie (zarządzanie zespołem, świadomość stylu zarządzania, delegowanie zadań) w pracy z grupą zadaniową.
 • Podniesiesz swoje kompetencje w budowaniu relacji z członkami zespołu, którym zarządzasz.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat psychologii funkcjonowania zespołu pracowniczego.
 • Rozszerzysz wiedzę na temat własnych reakcji występujących w relacjach z Twoim zespołem a wynikających m.in. z Twojego stylu zarządzania.
 • Rozwiniesz swoje kompetencje związane z obserwacją i analizą efektywności, zachowania, motywacji i wiedzy członków zespołu.
 • Podniesiesz swoją kompetencję udzielania podwładnym informacji zwrotnej, która jest bardzo efektywnym narzędziem zarządzania zespołem.
 • Zwiększysz swoją kompetencję przekazywania reprymend podległym pracownikom.
 • Rozwiniesz swoją umiejętność udzielania pochwał członkom Twojego zespołu pracowniczego.

Jak już wspominaliśmy szkolenie z zarządzania zespołem jest inspirowane praktyką managerską trenera i autora jego programu. Paweł Wojciechowski, to nie tylko doświadczony trener prowadzący cieszące się dużym uznaniem szkolenia z zarządzania zespołem. To również doświadczony manager (b. Dyrektor Operacyjny i Dyrektor Handlowy) związany z firmami z branż takich jak: FMCG, turystyka, farmacja. Szczegółowe cv trenera znajdziesz pod programem szkolenia i w zakładce "Trenerzy".

Co myślą klienci o szkoleniach prowadzonych przez Pawła Wojciechowskiego, trenera szkolenia "Zarządzanie zespołem. Styl zarządzania i delegowanie zadań"?

Zarządzanie zespołem. Styl zarządzania i delegowanie zadań

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenie, w szczególności program oraz profesjonalizm prowadzącego pana Pawła Wojciechowskiego, który w trakcie szkolenia stosował różne techniki przekazywania wiedzy w zależności od omawianego zagadnienia. Trener wykazał się dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną oraz umiejętnościami jej przekazywania w sposób ciekawy i zrozumiały, zadbał także o przyjazną atmosferę w trakcie zajęć.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Pan Paweł jest osobą bardzo kompetentną, posiadają wiedzę i doświadczenie praktyczne związane z negocjacjami. Prowadzi szkolenie w sposób warsztatowy angażując do ćwiczeń i gier wszystkich uczestników szkolenia. Jest osobą wysłuchującą potrzeb grupy, jeżeli zachodzi taka potrzeba pełniącą rolę doradczą i wspierającą.

Monika Wierzyńska

Optomer Sp.J.

Uczestnicy szkolenia zgodnie potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Podczas szkolenia prowadzący przekazał praktyczną wiedzę w sposób jasny i precyzyjny. Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły nasze zainteresowanie.

Mazowiecka Spółka Gazownictwa

Program szkolenia


1. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE

 • Dialog w zespole
 • Flow - M. Cikszentmichalyi
 • Komunikacja dialogiczna i uważność
 • Efekty różnicy zdań w pracy zespołu
 • Bariery komunikacyjne; komunikat Ty, ocena, doradztwo, stereotypy, założenia, błędy słuchania
 • Przyzwyczajenia i pętle komunikacyjne

2. FORMOWANIE SIĘ ZESPOŁU ZADANIOWEGO

 • Jak zrozumieć swój zespół i to co się w nim dzieje?
 • Misja, wspólny cel i wartości zespołu i firmy
 • Czynniki niezbędne do efektywnego działania zespołu na początku współpracy
 • Rola managera podczas formowania zespołu, obejmowania nowego zespołu lub przydzielania nowego zadania
 • Kompetencje menedżera w fazie formowania zespołu

3. EFEKTYWNY MANAGER WYZNACZA CELE

 • Wyznaczanie celów i przypisywanie ról dla członków zespołu
 • Expose szefa
 • Ocena i diagnoza działań i efektywności zespołu
 • Pochwały szefa dla pracownika
 • Udzielanie informacji zwrotnej pracownikowi
 • Udzielanie reprymend pracownikowi

4. PRZYGOTOWANIE ZADAŃ, TRUDNOŚCI W PRACY Z ZESPOŁEM, A REALIZACJA CELÓW

 • Określanie celów i ról a ich zamiana czyli o elastyczności managera
 • Podważanie celowości przez zespół
 • Podważanie kompetencji managera
 • Zadawanie pytań przez zespół
 • Ataki zespołu na osobę managera
 • Przeszkadzacze i pochłaniacze czasu w pracy managera
 • Manager jako część zespołu
 • Manager poza nawiasem zespołu
 • Kompetencje trenerskie managera

5. KONFLIKT W TWOIM ZESPOLE

 • Czy konfliktu można było uniknąć?
 • Co zrobić jeśli się zdarzył?
 • Czy szybkie i twarde zakończenie konfliktu jest najlepszą metodą?
 • Twój sposób przechodzenia przez konflikty
 • Kompetencje managerskie związane z konfliktem w zespole
 • Różne strony konfliktu w zespole, czyli co można z tego mieć?

6. DYNAMIKA PROCESU GRUPOWEGO

 • Rozpoznawanie faz rozwoju zespołu
 • Funkcje serwisowe i zadaniowe menedżera
 • Doświadczanie procesu grupowego
 • Doświadczanie warunków realizacji i kłopotów z realizacją zadań zespołu w każdej z faz procesu grupowego
 • Potrzeby zespołów w każdej fazie rozwoju

7. KIEDY SZEF MOŻE SOBIE PÓJŚĆ I ZOSTAWIĆ ZESPÓŁ?

 • Działania managera w różnych fazach
 • Nieadekwatne zachowania managera
 • Sztuka wpisywania się w potrzeby zespołu zadaniowego
 • Produktywność zespołu na różnych etapach rozwoju
 • PERFORM czynniki warunkujące wysokowydajny zespół

8. STYLE PRZYWÓDCZE - TWÓJ STYL ZARZĄDZANIA

 • Zastosowanie adekwatnego stylu przywództwa
 • Jakie zachowania są pożądane od magagera w różnych fazach życia zespołu
 • Kompetencje wspierające zespół zadaniowy
 • Czynniki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania twojego zespołu

9. DIAGNOZA TWOJEGO ZESPOŁU

 • Określenie cyklu życia własnego zespołu
 • Określenie potrzeb własnego zespołu
 • Dostosowanie stylu zarządzania do potrzeb własnego zespołu
 • Diagnoza czynników wspierających i czynników do rozwoju dla managera
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami Tel: 22 877 38 44 E-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie Kierowanie Zespołem Pracowniczym jest przeznaczone dla managerów każdego szczebla zarządzających zespołami pracowniczymi. C...

Czytaj więcej

PRZYWÓDZTWO (LEADERSHIP). Szkolenie dla profesjonalnych managerów
Przywództwo (leadership) jest jednym z nowoczesnych modeli managerskich uzupełniających a czasami nawet wypierających tradycyjne stan...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży
Zarządzanie zespołem handlowym wymaga od managera kompleksowych (multidyscyplinarnych) kompetencji związanych z różnymi dziedzinami k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI SPRZEDAŻY W BRANŻY FINANSOWEJ
Budowanie i zarządzanie zespołami sprzedaży w branży finansowej, to szkolenie dedykowane managerom zespołów odpowiedzialnych za sprze...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna (feedback) w zarządzaniu zespołami
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

MANAGER ZESPOŁU COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu pracownikami
Zarządzanie zespołem pracowniczym, nawet tym najmniejszym, wymaga od managera ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

Trenerzy
Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Krystian Zadura
Trener praktyk biznesu. Ekspert w zakresie sprzedaży, zarządzania i rozwoju zespołów pracowniczych w branży finansowej. Z pasją optym...

Czytaj więcej

Artykuły
Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -