drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - KOLEJNY KROK DO CELU


O szkoleniu


Zarządzanie zespołem projektowym, to szkolenie dedykowane kierownikom i managerom projektów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zarządzaniu zespołem realizującym projekt. Skuteczność realizacji zadań w przedsiębiorstwie w trybie projektowym opiera się na różnorodności osób tworzących zespół. Każdy człowiek dysponuje innym zestawem cech osobowości i umiejętności. Umiejętne zarządzanie zespołem projektowym polega na wykorzystywaniu silnych stron członków zespołu oraz swoich własnych.

Pierwsza część szkolenia, pt. "Kierownik projektu zarządzający sobą" poświęcona jest głównemu aktorowi projektu. Aby dobrze zarządzać zespołem projektowym trzeba przede wszystkim dobrze zarządzać sobą w projekcie. W praktyce, właściwe kierowanie polega na dobrym rozumieniu swojej roli jako kierownika projektu, umiejętności angażowania interesariuszy, przypisywania odpowiednich osób do zadań oraz określaniu ról i zakresu odpowiedzialności członków zespołu.

Druga część szkolenia, pt."Kierownik projektu zarządzający zespołem" skupia się na metodach i technikach sprawnej i efektywnej komunikacji z osobami zaangażowanymi w projekt. Uczestnicy poznają m.in. metody angażowania interesariuszy, zasady budowania i motywowania zespołu oraz technikę przeprowadzania spotkania ewaluacyjnego w fazie finalizacji projektu.

Podsumowanie. Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu "Zarządzanie zespołem projektowym - kolejny krok do celu"?

 • Program szkolenia nastawiony na rozwój umiejętności zarządzania zespołem projektowym, zgodnie z najlepszymi praktykami postępowania, wg metodologii opartej na zasadach Project Management Institute.
 • Aktualna, fachowa i praktyczna wiedza, podana w przystępny i uporządkowany sposób.
 • Przejrzysta i logiczna struktura szkolenia.
 • 2 części (część poświęcona doskonaleniu umiejętnością wypełniania roli kierownika projektu oraz część poświęcona współpracy z interesariuszami i zarządzaniu zespołem projektowym).
 • Treści: zasady, metody, narzędzia (techniki) zarządzania zespołem projektowym.
 • Możliwość przetrenowania nowych umiejętności pod okiem trenera z 11-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami.

Cele szkolenia


Celem szkolenia "Zarządzanie zespołem projektowym - kolejny krok do celu" jest dostarczenie uczestnikom szkolenia aktualnej, fachowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania sobą oraz podległym zespołem, jak również efektywnej komunikacji z interesariuszami projektu.

Grupa docelowa szkolenia "Zarządzanie zespołem projektowym - kolejny krok do celu"

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkich dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę o metodach i narzędziach zarządzania projektami i chciałyby rozwinąć posiadane umiejętności poprzez poznanie zagadnień praktycznego zarządzania sobą w projekcie oraz zespołem projektowym. Osoby pragnące poznać podstawy praktycznego zarządzania projektami zapraszamy na szkolenie "Zarządzanie projektem krok po kroku".

Metoda prowadzenia szkolenia "Zarządzanie zespołem projektowym - kolejny krok do celu"

Szkolenie ma charakter interaktywnego warsztatu, którego celem jest podniesienie kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem projektowym. W trakcie szkolenia jego uczestnicy wezmą udział w:

 • symulacjach,
 • odgrywaniu ról,
 • analizach przypadku,
 • ćwiczeniach i dyskusjach w podgrupach,
 • rozwiązywaniu zadań indywidualnych,
 • grupowych dyskusjach moderowanych.

Podsumowaniem aktywności uczestników będą mini - wykłady prowadzone przez trenera.

3 wygodne formy realizacji szkolenia z zarządzania zespołem projektowym

Wybierz najbardziej odpowiednią dla siebie formę udziału w szkoleniu z zarządzania zespołem projektowym.

 • Szkolenie zamknięte dla menedżerów Twojej firmy. Rozwiązanie rekomendowane dla grup 2 - 12 osób. Termin, miejsce szkolenia są uzgadnianie z klientem. Korzyścią jest to, że szkolenie jest prowadzone wg. dedykowanego programu uwzględniające potrzeby szkoleniowe i specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa klienta.
 • Szkolenie "1 na 1". Przeznaczone indywidualnie dla 1 osoby. Termin, miejsce szkolenia są uzgadnianie z klientem. Program szkolenia jest dostosowywany do zgłoszonych potrzeb.
 • Szkolenie online. Dedykowane e-szkolenie dla menedżerów Twojej firmy.

Program szkolenia


Dzień 1. "Kierownik projektu zarządzający sobą"

1. Przegląd procesów zarządzania projektem

 • Procesy rozpoczęcia
 • Procesy planowania
 • Procesy realizacji
 • Procesy monitorowania i kontroli
 • Procesy zakończenia

2. Cechy skutecznego kierownika projektu

 • Test
 • Analiza wyników
 • Model zachowań kierowniczych w projekcie

3. Rola kierownika projektu

 • Przegląd zadań kierownika projektu
 • Potencjalne próby odejścia od sformalizowanej metody zarządzania projektem
 • Unikanie dróg na skróty
 • Uświadomienie sobie potencjalnych problemów

4. Angażowanie interesariuszy projektu

 • Charakterystyka interesariuszy projektu
 • Tworzenie rejestru interesariuszy
 • Identyfikowanie projektodawców, osób wspierających i obserwatorów projektu
 • Ustalanie zakresu uprawnień decyzyjnych interesariuszy
 • Ocena zakresu władzy i stopnia zainteresowania interesariuszy

5. Zasoby ludzkie

 • Informacje potrzebne do przypisania właściwych osób do zadań
 • Określenie wymaganego poziomu zaangażowania
 • Macierz zasobów ludzkich

6. Określenie ról i zakresu odpowiedzialności członków zespołu

 • Przegląd kluczowych ról
 • Przydzielanie zadań członkom zespołu
 • Prezentowanie ról za pomocą macierzy RAM

Dzień 2. "Kierownik projektu zarządzający zespołem"

7. Wykorzystanie różnych metod angażowania interesariuszy

 • Metody formalne
 • Metody nieformalne
 • Akceptacja

8. Współpraca z głównymi aktorami projektu

 • Rodzaje struktur organizacyjnych
 • Kluczowe role w strukturze macierzowej
 • Koordynacja działania osób zaangażowanych w projekt

9. Rozpoczęcie pracy bez niepotrzebnych zgrzytów

 • Finalizowanie listy uczestników projektu
 • Budowanie zespołu
 • Fundamenty procesu sprawowania kontroli nad projektem

10. Przekazywanie informacji

 • Podstawy skutecznej komunikacji
 • Wybór odpowiedniego środka komunikacji
 • Przygotowanie pisemnych raportów o postępach prac w projekcie
 • Organizowanie kluczowych spotkań dotyczących projektu
 • Przygotowanie planu komunikacji

11. Skuteczne przywództwo w projekcie

 • Przywództwo a zarządzanie
 • Budowanie autorytetu
 • Motywowanie członków zespołu

12. Finalizacja projektu

 • Przygotowanie do przeprowadzenia spotkania ewaluacyjnego
 • Przeprowadzenie spotkania ewaluacyjnego
 • Czynności po spotkaniu ewaluacyjnym

Szkolenie "Zarządzanie zespołem projektowym - kolejny krok do celu" poprowadzi:

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl

Szkoliliśmy

Szkolenia
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM KROK PO KROKU
"Zarządzanie projektem krok po kroku" to szkolenie, które zapewnia aktualną, fachową i praktyczną wiedzę o fundamentach metodologii z...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM
Zarządzanie zespołem rozproszonym, to szkolenie, które jest odpowiedzią na powszechną obecnie potrzebę zapewnienia menedżerom wszystk...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" jest odpowiedzią na Twoje dzisiejsze potrzeby jako współczesnego managera zespołu pracow...

Czytaj więcej

LEADERSHIP (PRZYWÓDZTWO). Szkolenie managerskie
Leadership nie jest kolejnym kolejny modnym trendem w zarządzaniu, którego odbiorcą są managerowie. Przywództwo w organizacji ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM W SEGMENCIE B2B. Szkolenie dla kierowników sprzedaży
Zbudowanie zgranego i wysoko wydajnego zespołu sprzedażowego jest celem każdego managera sprzedaży. "Zarządzanie zespołem sprzedażowym. Szko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI. Szkolenie dla managera
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

Trenerzy
Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Artykuły
Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skró...

Czytaj więcej

EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expo...

Czytaj więcej

PIERWSZE WRAŻENIE. Efekt Halo (efekt aureoli i efekt Golema)

Jak to możliwe, że wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie w ciągu 30 sekund? Nawet jeżeli nie odezwała się do nas ani jednym słowe...

Czytaj więcej

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu ...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksp...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -