drukuj

b_form
 @ 1,740.00
b_form

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji


O szkoleniu


Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjonalnego i efektywnego kierowania pracownikami produkcji na każdym szczeblu zarządzania. Dodatkową wartością szkolenia jest zapoznanie uczestników z ideą i narzędziami lean manufacturing ich wpływem na wydajność pracy zespołów produkcyjnych.


Uczestnicy szkolenia:

Udział w szkoleniu rekomendujemy managerom produkcji każdego szczebla odpowiedzialnym za kierowanie zespołami produkcyjnymi.

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego i nowoczesnego zarządzanie podległymi zespołami pracowniczymi.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • Zapoznają się z ideą, systemem i narzędziami lean manufacturing i ich wpływem na zespoły produkcyjne.
 • Poznają i określą swój styl zarządzania zespołem produkcyjnych.
 • Rozwiną swoje kompetencje komunikacyjne w relacji przełożony – podwładny.
 • Nauczą się podstaw budowania systemu ocen okresowych dla zespołów produkcyjnych.
 • Dowiedzą się jak dobrać zespół do wdrażania lean manufacturing.
 • Poznają metody motywacji (finansowe i pozafinansowe) członków zespołów produkcyjnych.
 • Dowiedzą się jak wykorzystać wartościowanie stanowisk w zarządzaniu pracownikami produkcji.
 • Poznają i nauczą się stosować technikę SMART i delegowanie zadań w kierowaniu zespołami produkcyjnymi.

Program szkolenia


1. WSTĘP DO LEAN MANUFACTURING. SYSTEMY I NARZĘDZIA "ODCHUDZONEGO" ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

 • Organizacja miejsca pracy system "5S"
 • Totalne zarządzanie utrzymaniem ruchu (Total Productive Maintenance)
 • Współczynnik wykorzystania czasu pracy maszyny - OEE (Overall Equipment Efficiency)
 • System Just In Time (JiT) oraz Kanban
 • Skrócenie czasu przezbrojenia SMED (Single Minute Exchange of Die)
 • Unikanie błędów jakości – Poka Yoke i automatyczna kontrola jakości
 • VSM

2. ROLA KIEROWNIKA ZESPOŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

 • Cechy, umiejętności i zadania kierownika zespołu
 • Style zarządzania
 • Zasady budowania własnego wizerunku u podwładnych. Jak budować autorytet?
 • Elementy budujące zaufanie do kierownika przywódcy

3. KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

 • Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu

Stworzenie planu komunikacji:

 • komunikacja bezpośrednia – różne formy spotkań,
 • komunikacja pośrednia (PVM).
 • Zasady tworzenia standardów komunikacji w zespole produkcyjnym
 • Zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Rola informacji zwrotnej – "feedback-u"
 • Trudności w procesie komunikacyjnym
 • Techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętne prowadzenie zebrań
 • Komunikacja pozioma z innymi działami spotkanie operacyjne

4. SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH W ROZWOJU ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

 • Dobór odpowiednich kategorii do oceny stanowiska
 • Dobór odpowiednich wag do oceny pracownika
 • Dobór okresu oceny pracownika
 • Oceny 360°

5. DOBÓR ZESPOŁU ORAZ JEGO ZADANIA PRZY WDRAŻANIU LEAN MANUFACTURING

 • Organizowanie zespołu
 • Planowanie pracy zespołu
 • Terminowa realizacja zleceń produkcyjnych
 • Odpowiedzialność za wydajność, jakość i koszty
 • Nadzorowanie pracy podległego zespołu pracowników

6. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, METODY FINANSOWE I POZAFINANSOWE

 • Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • Zasady wynagradzania
 • Jak ustalać system premii i nagród?
 • Powiązanie wyników działu / zakładu z wynagrodzeniem (rola KPI)
 • Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
 • Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
 • Zasady konstruktywnej krytyki i pochwały
 • Opracowywanie indywidualnych planów motywowania pracowników
 • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników

7. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRODUKCYJNYCH W PROCESIE ROZWOJU ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

 • Grupa oceniająca stanowiska pracy
 • Dobór ilości kategorii premii dla stanowisk
 • Ustalenie zasad przyznawania i odbierania premii za kategorie
 • Tabela poliwalencji

8. DOSKONALENIE SWOICH UMIEJĘTNOŚCI ORAZ SWOICH PODWŁADNYCH POPRZEZ UMIEJĘTNOŚĆ DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE PRODUKCYJNYM

 • Delegowanie zadań pracownikom, rola projektów w rozwoju własnym i pracowników
 • Macromanagment over micromanagment
 • Zarządzanie przez cele (SMART)
 • Elementy blokujące delegowanie zadań
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • Monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracowników
 • Rola i znaczenie budowania ścieżki kariery (successor, key talent)
Szkolenia otwarte
10.05 - 11.05.2018
Warszawa
Cena

1740 zł netto +23% VAT

Cena zawiera:

Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (ćwiczenia, handouts), podręcznik: "Zarządzanie zespołem produkcyjnym", materiały piśmiennicze, obiad w trakcie szkolenia, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

 @ 1,740.00


Promocje

10 % dla nowych klientów biznesowych przy zgłoszeniu 2 osób
20 % dla stałych klientów biznesowych przy zgłoszeniu 1 osoby
25 % dla stałych klientów biznesowych przy zgłoszeniu 2 i więcej osób
100 zł netto rabatu przy zgłoszeniu na 40 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia
100 zł netto rabatu przy płatności na 20 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia
1.000 zł netto zamiast 1.740 zł netto (+23% VAT). Cena przy zgłoszeniu osoby prywatnej w ramach Ogólnopolskiego Projektu Kompetencyjnego "Profesjonalny Indywidualista 2018">. WIĘCEJ


Pytania / Kontakt
B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Tel: 22 877 38 43, GSM 784 010 774 E-mail: bok@bonavigator.pl
Formularz
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 E-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz

Szkoliliśmy

Szkolenia
5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing
Szkolenie "5S - system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing" pozwala uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę i rozwinąć um...

Czytaj więcej

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją
Szkolenie "KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM - nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją" ma dostarczyć jego u...

Czytaj więcej

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją
Problem solving jest usystematyzowanym procesem rozwiązywania problemów występujących w procesach produkcyjnych zorganizowanych w śro...

Czytaj więcej

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing
Czas przezbrajania maszyn wpływa na elastyczność całej linii produkcyjnej. Im jest krótszy, tym ponosimy mniejsze straty związane z p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
KGHM Zanam S.A.

Niniejszym potwierdzamy, że B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. przeprowadziła na zlecenie KGHM ZANAM S.A. projekt szkoleniowy...

Czytaj więcej

Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komf...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdo...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów

Praca osoby zarządzającej procesem zakupów wymaga innowacyjności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i ciągłego poszukiwania nowyc...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -