drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji


O szkoleniu


Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjonalnego i efektywnego kierowania pracownikami produkcji na każdym szczeblu zarządzania. Dodatkową wartością szkolenia jest zapoznanie uczestników z ideą i narzędziami lean manufacturing ich wpływem na wydajność pracy zespołów produkcyjnych.


Uczestnicy szkolenia:

Udział w szkoleniu rekomendujemy managerom produkcji każdego szczebla odpowiedzialnym za kierowanie zespołami produkcyjnymi.

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego i nowoczesnego zarządzanie podległymi zespołami pracowniczymi.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • Zapoznają się z ideą, systemem i narzędziami lean manufacturing i ich wpływem na zespoły produkcyjne.
 • Poznają i określą swój styl zarządzania zespołem produkcyjnych.
 • Rozwiną swoje kompetencje komunikacyjne w relacji przełożony – podwładny.
 • Nauczą się podstaw budowania systemu ocen okresowych dla zespołów produkcyjnych.
 • Dowiedzą się jak dobrać zespół do wdrażania lean manufacturing.
 • Poznają metody motywacji (finansowe i pozafinansowe) członków zespołów produkcyjnych.
 • Dowiedzą się jak wykorzystać wartościowanie stanowisk w zarządzaniu pracownikami produkcji.
 • Poznają i nauczą się stosować technikę SMART i delegowanie zadań w kierowaniu zespołami produkcyjnymi.

Program szkolenia


1. WSTĘP DO LEAN MANUFACTURING. SYSTEMY I NARZĘDZIA "ODCHUDZONEGO" ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

 • Organizacja miejsca pracy system "5S"
 • Totalne zarządzanie utrzymaniem ruchu (Total Productive Maintenance)
 • Współczynnik wykorzystania czasu pracy maszyny - OEE (Overall Equipment Efficiency)
 • System Just In Time (JiT) oraz Kanban
 • Skrócenie czasu przezbrojenia SMED (Single Minute Exchange of Die)
 • Unikanie błędów jakości – Poka Yoke i automatyczna kontrola jakości
 • VSM

2. ROLA KIEROWNIKA ZESPOŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

 • Cechy, umiejętności i zadania kierownika zespołu
 • Style zarządzania
 • Zasady budowania własnego wizerunku u podwładnych. Jak budować autorytet?
 • Elementy budujące zaufanie do kierownika przywódcy

3. KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

 • Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu

Stworzenie planu komunikacji:

 • komunikacja bezpośrednia – różne formy spotkań,
 • komunikacja pośrednia (PVM).
 • Zasady tworzenia standardów komunikacji w zespole produkcyjnym
 • Zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Rola informacji zwrotnej – "feedback-u"
 • Trudności w procesie komunikacyjnym
 • Techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętne prowadzenie zebrań
 • Komunikacja pozioma z innymi działami spotkanie operacyjne

4. SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH W ROZWOJU ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

 • Dobór odpowiednich kategorii do oceny stanowiska
 • Dobór odpowiednich wag do oceny pracownika
 • Dobór okresu oceny pracownika
 • Oceny 360°

5. DOBÓR ZESPOŁU ORAZ JEGO ZADANIA PRZY WDRAŻANIU LEAN MANUFACTURING

 • Organizowanie zespołu
 • Planowanie pracy zespołu
 • Terminowa realizacja zleceń produkcyjnych
 • Odpowiedzialność za wydajność, jakość i koszty
 • Nadzorowanie pracy podległego zespołu pracowników

6. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, METODY FINANSOWE I POZAFINANSOWE

 • Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • Zasady wynagradzania
 • Jak ustalać system premii i nagród?
 • Powiązanie wyników działu / zakładu z wynagrodzeniem (rola KPI)
 • Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
 • Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
 • Zasady konstruktywnej krytyki i pochwały
 • Opracowywanie indywidualnych planów motywowania pracowników
 • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników

7. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRODUKCYJNYCH W PROCESIE ROZWOJU ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

 • Grupa oceniająca stanowiska pracy
 • Dobór ilości kategorii premii dla stanowisk
 • Ustalenie zasad przyznawania i odbierania premii za kategorie
 • Tabela poliwalencji

8. DOSKONALENIE SWOICH UMIEJĘTNOŚCI ORAZ SWOICH PODWŁADNYCH POPRZEZ UMIEJĘTNOŚĆ DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE PRODUKCYJNYM

 • Delegowanie zadań pracownikom, rola projektów w rozwoju własnym i pracowników
 • Macromanagment over micromanagment
 • Zarządzanie przez cele (SMART)
 • Elementy blokujące delegowanie zadań
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • Monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracowników
 • Rola i znaczenie budowania ścieżki kariery (successor, key talent)
Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl

Szkoliliśmy

Szkolenia
5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing
Szkolenie "5S - system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing" pozwala uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę i rozwinąć um...

Czytaj więcej

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją
Szkolenie "KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM - nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją" ma dostarczyć jego u...

Czytaj więcej

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją
Problem solving jest usystematyzowanym procesem rozwiązywania problemów występujących w procesach produkcyjnych zorganizowanych w śro...

Czytaj więcej

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing
Czas przezbrajania maszyn wpływa na elastyczność całej linii produkcyjnej. Im jest krótszy, tym ponosimy mniejsze straty związane z p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Zarządzanie produkcją, to szkolenie przygotowane dla managerów zarządzających produkcją i zespołami produkcyjnymi. Nowoczesne zarządz...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

Trenerzy
Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
SMED. Szkolenie na 5

22 marca B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa zorganizowała szkolenie otwarte "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean...

Czytaj więcej

Praktycznie o wdrożeniu systemu 5S

Rozwinięciu kompetencji niezbędnych do wdrożenia i zarządzania systemem 5S było poświęcone szkolenie otwarte "5S - system organizacji mie...

Czytaj więcej

5S - lean manufacturing praktycznie

System organizacji miejsca pracy 5S był przedmiotem szkolenia z zakresu lean manufacturing przeprowadzonego 12 grudnia przez trenera B&am...

Czytaj więcej

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym - pełen perfekcjonizm

"Pełen perfekcjonizm", "Treściwie, dużo praktyki, ze zwróceniem...

Czytaj więcej

KGHM Zanam S.A.

Niniejszym potwierdzamy, że B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. przeprowadziła na zlecenie KGHM ZANAM S.A. projekt szkoleniowy...

Czytaj więcej

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Szkolenie zorganizowane przez firmę B&O Navigator w dniach 17 i 18 listopada 2004 roku w siedzibie naszej firmy na temat "Zarządzanie...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -
© Copyright. Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części składowych i informacji zawartych na tej stronie internetowej bez uprzedniej zgody B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. jest zabronione.

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 75 01-636 Warszawa

tel. 22 877 38 43, 22 877 38 44, 22 877 38 47, e-mail:firma@bonavigator.pl

Projekt i wykonanie: Strony Internetowe PRO-LINK