drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO - Management by Objectives)


O szkoleniu


Zarządzanie Przez Cele - (ang. MBO - Management by Objectives) jest jedną z metod kierowania przedsiębiorstwem i pracownikami. Manager wykorzystujący w swojej pracy zarządzanie przez cele koncentruje się na zaangażowaniu pracowników w proces ustalania i realizacji celów. Wymaga to od managera umiejętności motywowania i rozbudzania innowacyjności swoich podwładnych.

Sukces i popularność zarządzania przez cele wynika z uniwersalności tej metody, znajduje ona swoje zastosowanie zarówno w zarządzaniu strategicznym jak i innych działaniach zarządczych. Zarządzanie przez cele z powodzeniem może być stosowana w małych rodzinnych firmach jak i dużych przedsiębiorstwach.

Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej nie tylko z sami technikami zarządzania przez cele, ale powiązaniami funkcjonowania systemu zarządzania przez cele z innymi procesami i systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie. Omówimy zależność pomiędzy celami a systemem wynagrodzeń. Przeanalizujemy powiązania MBO z elementami zarządzania strategicznego, takimi jak BSC (Balanced Score Card - Zrównoważona Karta Wyników) i analiza SWOT. Przyjrzymy się również funkcjonowaniu KPI (Key Performance Indicators - Kluczowe Wskaźniki Efektywności) w kontekście celów wyznaczonych narzędziami zarządzania przez cele.

Jak prawidłowo wdrożyć i wykorzystać możliwości zarządzania przez cele, o tym powiemy już na szkoleniu.

Grupa docelowa szkolenia Zarządzanie Przez Cele (MBO – Management by Objectives):

Nasze doświadczenie rozwoju managerów pozwala zarekomendować szkolenie z zarządzania przez cele:

 • Właścicielom i członkom zarządów przedsiębiorstw odpowiedzialnym za zarządzanie strategiczne.
 • Kadrze managerskiej każdego szczebla odpowiedzialnej za realizację celów na poziomie operacyjnym oraz wyznaczanie celów (kaskadowanie) podwładnym.
 • Specjalistom wiążącym swoją karierę zawodową z awansem na stanowisko managerskie.

Cele szkolenia


Podstawowym założeniem szkolenia "Zarządzanie przez cele (MBO - Management by Objectives)" jest przygotowanie uczestników do praktycznego wdrożenia zasad i narzędzi zarządzania przez cele w swoich przedsiębiorstwach i organizacjach.

Uczestnicząc w szkoleniu z zarządzania przez cele możesz liczyć, że:

 • Podniesiesz swoją umiejętność wyznaczenia celów.
 • Nauczysz się określać wskaźniki realizacji celów.
 • Opanujesz procedury wyznaczanie celów zgodnie z metodą MBO.
 • Rozwiniesz umiejętność definiowania celów na każdym poziomie organizacji.

Dodatkowo po szkoleniu z MBO będziesz:

 • Wiedział / -a jakie są zasady zarządzania przez cele.
 • Poznasz kluczowe elementy zarządzanie przez cele.
 • Nabędziesz wiedzę o cechach funkcjonowania MBO w organizacji.
 • Poznasz zasady wyznaczania i kaskadowania celów.
 • Dowiesz się jakie role w firmie powinny pełnić osoby odpowiedzialne za zarządzania przez cele i jakie dokumenty powinny w niej funkcjonować.
 • Opanujesz zasady prowadzenia analizy SWOT dla procesu zarządzania przez cele.

Metoda prowadzenia szkolenia "Zarządzanie Przez Cele (MBO - Management by Objectives)":

Szkolenie z zarządzania przez cele będzie prowadzone metodami warsztatowymi, angażującymi do aktywnej pracy uczestników zajęć. Podczas szkolenia weźmiesz udział:

 • Ćwiczenia indywidualnych i zespołowych.
 • Pracy w małych grupach.
 • Rozwiązywaniu studiów przypadku.
 • Dyskusjach moderowanych.

Punkt 6 programu "Zarządzanie przez cele a cele strategiczne, taktyczne i operacyjne" zostanie zrealizowany w atrakcyjnej formie gry szkoleniowej.

Podsumowaniem pracy uczestników będą krótkie prezentacje i mini-wykłady trenera.

Program szkolenia


1. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO)

 • Kluczowe elementy zarządzanie przez cele
 • Kryteria celu: SMART i SMARTER
 • Jak doskonalić wyznaczanie celów?

2. PROCES WYZNACZANIA I KASKADOWANIA CELÓW W BIZNESIE

 • Cechy zarządzania przez cele
 • Elementy procesu MBO
 • Tworzenie wiązki celów
 • Definiowanie obszarów strategicznych w zarządzaniu przez cele
 • Kaskadowanie i delegowanie celów w firmie

3. KASKADOWANIE I DELEGOWANIE CELÓW W FIRMIE

 • Rola poszczególnych pracowników w zarządzaniu przez cele
 • Przykłady kaskadowania celów w firmie
 • Podział wynikowy, etapowy i operacjonalizacja

4. MODEL STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW, czyli BSC (Balanced Score Card)

 • Mapa transformacji poszczególnych celów
 • 4 kluczowe perspektywy BCS (Balanced Score Card)
 • Perspektywy projakościowe Strategicznej Karty Wyników
 • Przykłady kształtu BCS
 • Dokumenty realizacji ZPC (okresowy raport realizacji strategii, karta opisu miernika, karta monitorowania BSC)
 • Schemat wdrożenia Strategicznej Karty Wyników

5. WSKAŹNIKI OCENY i MIERNIKI REALIZACJI CELÓW, KPI (Key Performance Indicators)

 • Role osób odpowiedzialnych za wdrażanie zarządzania przez cele
 • Wyznaczanie mierników ilościowych i jakościowych realizacji celów
 • Powiązanie realizacji celów z systemem wynagrodzeń
 • Przykładowe wskaźniki procesów biznesowych

6. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE A CELE STRATEGICZNE, TAKTYCZNE I OPERACYJNE (GRA SZKOLENIOWA)

 • Powiązanie systemu zarządzania przez cele z KPI (Key Performance Indicators), BSC (Balanced Score Card) i analizą SWOT

Szkolenie "ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO - Management by Objectives)" poprowadzi

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl

Szkoliliśmy

Szkolenia
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - KOLEJNY KROK DO CELU
Zarządzanie zespołem projektowym, to szkolenie dedykowane kierownikom i managerom projektów, którzy chcą podnieść swoje kompet...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM KROK PO KROKU
"Zarządzanie projektem krok po kroku" to szkolenie, które zapewnia aktualną, fachową i praktyczną wiedzę o fundamentach metodologii z...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM
Zarządzanie zespołem rozproszonym, to szkolenie, które jest odpowiedzią na powszechną obecnie potrzebę zapewnienia menedżerom wszystk...

Czytaj więcej

TREND, FORESIGHT, INNOWACJA. Szkolenie dla zarządzających innowacjami i strategiami rozwoju przedsiębiorstwa / organizacji
Szkolenie "Trend, Foresight, Innowacja" dostarczy wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania innowacjami, analizy otoczenia biznesowego i t...

Czytaj więcej

FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI. Szkolenie dla managera
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" jest odpowiedzią na Twoje dzisiejsze potrzeby jako współczesnego managera zespołu pracow...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją
Problem solving jest usystematyzowanym procesem rozwiązywania problemów występujących w procesach produkcyjnych zorganizowanych w śro...

Czytaj więcej

LEADERSHIP (PRZYWÓDZTWO). Szkolenie managerskie
Leadership nie jest kolejnym kolejny modnym trendem w zarządzaniu, którego odbiorcą są managerowie. Przywództwo w organizacji ...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE. Szkolenie dla managerów
Szkolenie "Rozwiązywanie konfliktów w zespole" to kompleksowy program skierowany do managerów, mający na celu rozwój ic...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE CZASEM DLA MANAGERÓW
Zarządzanie czasem to zarządzanie sobą. Jeżeli okazuje się, że masz 100 zadań, nie wiesz za co się zabrać, wszystko wykonujesz w pośpiechu l...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki
Zarządzanie eksportem, to szkolenie, które umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji eksportu w fi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I STRATEGIE SPRZEDAŻY W SEGMENCIE B2B
Szkolenie "Zarządzanie sprzedażą i strategie sprzedaży w segmencie B2B" jest warsztatem, prowadzonym przez trenera praktyka biznesu, Pana Ma...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM. Szkolenie dla kierowników sprzedaży
Szkolenie "Zarządzanie zespołem sprzedażowym" to wyjątkowa okazja, aby znacząco podnieść swoje umiejętności menedżerskie i osiągnąć lepsze w...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

Trenerzy
Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Marek Pieńkowski
Trener praktyk biznesu. Ekspert z ponad 26-letnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą, marketingiem i firmami na rynku B2B. Karierę zawo...

Czytaj więcej

Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Artykuły
Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skró...

Czytaj więcej

EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expo...

Czytaj więcej

PIERWSZE WRAŻENIE. Efekt Halo (efekt aureoli i efekt Golema)

Jak to możliwe, że wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie w ciągu 30 sekund? Nawet jeżeli nie odezwała się do nas ani jednym słowe...

Czytaj więcej

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu ...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksp...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -