drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. Warsztat Najlepszych Praktyk


O szkoleniu


Szkolenie "Zarządzanie Projektem. Warsztat Najlepszych Praktyk" to solidna porcja konkretnej wiedzy, jak zmierzyć się z projektem. Program szkolenia powstał na bazie osobistych, wieloletnich doświadczeń trenera w zarządzaniu projektami i odnosi się również bezpośrednio do zbioru uznanego standardu PMBOK Guide. Mała grupa i warsztatowy charakter szkolenia zwiększają efektywność nauki.

Adresaci szkolenia Zarządzanie Projektem:

Szkolenie jest kierowane do kierowników projektów, kierowników zespołów oraz członków zespołów projektowych.

Metoda prowadzenia szkolenia:

 • Warsztatowy charakter szkolenia pozwala na praktyczne doświadczenie wybranych aspektów zarządzania projektem.
 • Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z zastosowaniem różnych technik i metod szkoleniowych jak studia przypadków, burza mózgów, dyskusje moderowane, etc., które pozwolą uczestnikom rozumieć, dopasować i efektywnie przyswajać przekazaną wiedzę i umiejętności.

Zapoznanie się ze standardem zarządzania projektami powoduje uporządkowanie sposobu współpracy z zamawiającym, ze sponsorem projektu i z zespołem projektowym.

Cele szkolenia


Celami szkolenia "Zarządzanie Projektem. Warsztat Najlepszych Praktyk" są:

 • Przekazywanie wiedzy i podniesienie kompetencji uczestników w praktycznym zarządzaniu projektami.
 • Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania kwalifikacji i wiedzy w codziennym działaniu.
 • Osiągnięcie wzrostu efektywności menadżerskiej w zakresie zarządzania projektami.

Program szkolenia


1. PROJEKT I ZARZĄDZANIE

 • Wprowadzenie do standardów zarządzania projektami
 • Definicje projektu i zarządzania projektami
 • Co powinien wiedzieć kierownik projektu, a czego wiedzieć nie musi
 • Co warto, aby wiedział zespół projektowy
 • Co powinien umieć kierownik projektu

2. PROJEKTY W ORGANIZACJI

 • Różnice w podejściu do zarządzania projektami w organizacjach, rodzaje organizacji, grupy projektów, programy i portfele, struktury wspierające zarządzanie projektami

3. PROCESY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

 • Projektowe i procesowe podejście do zarządzania
 • Co w projekcie wydarza się tylko raz, jakie elementy są powtarzalne
 • Procesy w zarządzaniu projektem w modelu PMBOK Guide
 • Grupowanie procesów w obszary wiedzy i grupy procesów

4. ZARZĄDZANIE INTEGRACJĄ W PROJEKCIE

 • Omówienie podstawowych dokumentów pozwalających na przygotowanie projektu do uruchomienia
 • Rola karty projektu i planu zarządzania projektem
 • Źródła danych i sposoby zdobywania informacji
 • Proces kierowania i zarządzania projektem i jego wyniki
 • O monitorowaniu prac
 • O zmianie i zarządzaniu zmianą w projekcie
 • Proces zintegrowanej kontroli zmian
 • Zamykanie projektu - jak osiągnąć pełną satysfakcję klienta

5. ZARZĄDZANIE ZAKRESEM

 • Ustalenie zadań w początkowej fazie projektu
 • Procesy stopniowego definiowania zakresu - od zbierania wymagań, poprzez precyzowanie zakresu, do tworzenia struktury podziału pracy
 • Jak zadbać, aby zrealizować to, do czego zobowiązaliśmy się na starcie
 • Procesy weryfikacji i kontrolowania zakresu

6. ZARZĄDZANIE CZASEM

 • Zamienianie wytycznych na konkretne zadania
 • O szacowaniu, następstwie zdarzeń i ograniczeniach w projekcie
 • Narzędzia i techniki wspierające układanie harmonogramu
 • Czym się różni łańcuch krytyczny od ścieżki krytycznej
 • Harmonogram w fazie realizacji - rozbieżność pomiędzy planami a wynikami - kontrola harmonogramu

7. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PROJEKTU

 • Układanie budżetu i jego realizacja
 • Mierzenie postępu prac projektowych w pieniądzach
 • Metoda wartości wypracowanej

8. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PROJEKTU

 • Procesy planowania jakości, przeprowadzania jakości, przeprowadzania kontroli jakości
 • Zarządzać to mierzyć. Czym się różni audyt od inspekcji

9. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

 • Charakterystyka zespołu projektowego
 • Procesy zarządzania zespołem od planowania, poprzez budowanie zespołu, aż do efektywnej współpracy
 • O motywowaniu, stylach zarządzania, umiejętności współpracy skupionej na celu, z poszanowaniem wzajemnych relacji w zespole

10. ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W PROJEKCIE

 • Projekt w otoczeniu interesariuszy, analiza głównych odbiorców komunikacji
 • Omówienie modelu komunikacji
 • Procesy planowania zarządzania komunikacją w projekcie i procesy skutecznego komunikowania
 • Raportowanie w projekcie

11. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

 • Planowanie, kategoryzowanie, mierzenie, rozważanie możliwych scenariuszy projektu
 • Jak uwzględnić w swoich planach te elementy, które są nieprzewidywalne
 • Jak zarządzać ryzykiem
 • Jak nie zaniedbać zarządzania ryzykiem na etapach planowania, wykonywania i zakończenia projektu
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami Tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 E-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
ANALIZA BIZNESOWA. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK (Business Analysis Body of Knowledge)
W czasie szkolenia "Analiza biznesowa. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK" przedstawione zostaną założenia i "wsp&oacut...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie Kierowanie Zespołem Pracowniczym jest przeznaczone dla managerów każdego szczebla zarządzających zespołami pracowniczymi. C...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

PRZYWÓDZTWO (LEADERSHIP). Szkolenie dla profesjonalnych managerów
Przywództwo (leadership) jest jednym z nowoczesnych modeli managerskich uzupełniających a czasami nawet wypierających tradycyjne stan...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE CZASEM DLA MANAGERÓW
Zarządzanie czasem to zarządzanie sobą. Jeżeli okazuje się, że masz 100 zadań, nie wiesz za co się zabrać, wszystko wykonujesz w pośpiechu l...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych
Celem niniejszego szkolenia to pokazanie i opisywanie poszczególnych etapów tego procesu oraz uświadamianie słuchacza odnośnie...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO - Management by Objectives)
Zarządzanie Przez Cele - (ang. MBO - Management by Objectives) jest jedną z metod kierowania przedsiębiorstwem i pracownikami. Manager wykor...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA I FIRMY
Podczas szkolenia zdefiniujemy pojęcia wartości dla klienta i dla firmy oraz rozważymy konotacje wynikające z tych definicji dla każdego z n...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań
Rezultaty zarządzania zespołem, pomimo ogromnych nakładów pracy, nie są zgodne z twoimi oczekiwaniami? Podręcznikowe schematy nie spr...

Czytaj więcej

Trenerzy
Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Artykuły
SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Kobieta szef. Bać się czy nie?

W świecie, w którym biznes przez długi czas był zdominowany przez mężczyzn coraz częściej słyszy się o tym, że kobiety obejmują st...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Pawłem Wojciechowskim

Jakie problemy dotyczące motywowania pracowników najczęściej nurtują uczestników twoich szkoleń?
Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -