drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR


O szkoleniu


Szkolenie "Zarządzanie i obrót paletami w standardzie EPAL, UIC, EUR" umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole kolorowe (CHEP, LPR, IPP) lub używać palet jednorazowych. Jak opisać i wdrażać procedury oraz współpracę w łańcuchu dostaw i poszczególnych działach w procesie? Dzięki temu można wdrożyć najwłaściwszy model biznesowy i najkorzystniej zarządzać procesem produkcji i dystrybucji. Wiedza pozwoli zmniejszyć ryzyko biznesowe oraz utrzymać poziomu obsługi klienta.

Nie ma obecnie procesu, w którym nie pojawiałaby się paleta transportowa. Na rynku polskim to ilość około 50-60 mln sztuk, co daje olbrzymią wartość 1.2-1.5 mld złotych. Corocznie jest dokupowane ok. 10 mln palet nowych o wartości ok. 0,25 mld złotych.

Co istotne najczęściej używana paleta jest własnością producenta i wszystkie ryzyka dotyczące tej palety bierze on na siebie. Z reguły jest to paleta "biała" o standardzie EUR i/lub EPAL. Z paletami jest jeden podstawowy problem - planowanie powinno być przewidywalne nawet obarczone określonym ryzykiem. Niestety w przypadku palet często ciężko jest wyszacować te ryzyko. Jak w sposób transparentny i skuteczny kontrolować koszty gospodarki paletowej?

Szkolenie ma na celu przekazać i uaktualnić wiedzę w zakresie gospodarki paletami, optymalizacji dotychczasowych rozwiązań, ale również zapoznać z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi dla pooli paletowych.

Zaufanie, wiarygodność, otwartość i dzielenie się informacją to dla łańcucha dostaw kluczowe zasady i umiejętności, które muszą zostać jak najszybciej wdrażane w każdej organizacji. Symbolika "marchewki" jest ważniejsza, ale trzeba również wiedzieć jak zapewnić sobie, aby ryzyko było dokładnie wyszacowane.

Cele szkolenia


Celem jest zmniejszenie strat oraz zwiększenie rotacji oczywiście przy zachowaniu wymogów przepływu produktu (produkcja, logistyka, magazyn, dystrybucja) oraz poziomu obsługi klienta.

Szkolenie z zarządzania i obrotem paletami pozwoli na zdobycie następujących umiejętności:

 • wyboru optymalnych rozwiązań decyzyjnych (planowanie przepływów Wybór systemu paletowego),
 • weryfikacji zadań, tworzenia i wdrażania procedur i standardów,
 • wdrożenia prawidłowej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w procesie wymiany palet (procedury wewnętrzne, współpraca z operatorami logistycznymi),
 • doboru i weryfikacji personelu dla działań w procesie produkcji,
 • kreatywnego podejście do realizowanych zagadnień.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę:

 • ogólną i aktualną wiedzę w zakresie prawidłowych zasad organizacji procesów dystrybucji produktów na paletach,
 • w zakresie zasad identyfikacji i weryfikacji palet EUR/EPAL,
 • na temat alternatywnych w stosunku do EUR/EPAL systemów wymiany palet,
 • jak przeprowadzić optymalizacji działań i kosztów w zakresie palet w założeniu win/win dla podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie "Zarządzanie i Obrót Paletami w Standardzie EPAL, UIC, EUR" adresowane jest do wszystkich osób zarządzających i bezpośrednio uczestniczących w procesach wykorzystujących palety a w szczególności do osób kształtujących politykę paletową w organizacji lub bezpośrednio zarządzającymi wymianą i weryfikacją palet.

Szkolenie wskazane jest dla kadry zatrudnionej na każdym poziomie zarządczym i operacyjnym. Szkolenie w sposób praktyczny ma poszerzyć wiedzę pracowników odpowiadających za zarządzanie gospodarką paletową i przepływem palet.

Opinie i oceny uczestników szkolenia "Zarządzanie i obrót paletami. Standardy EPAL, UIC, EUR"

Poznaj opinie i oceny osób uczestniczących w szkoleniu z zarządzania paletami.

Zarządzanie i obrót paletami. Standardy EPAL, UIC, EUR - ocena 5,00 na 5,00 - szkolenie otwarte 11 kwietnia

"Szkolenie ciekawe, przykłady życiowe",
"Możliwość uzyskania odpowiedzi na każde pytanie".

Dlaczego uczestnicy szkolenia ocenili je na 5,00? Dowiesz się z informacji zwrotnej "Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami". Czytaj po kliknięciu.

Program szkolenia


1. WŁAŚCIWIE O WSZYSTKIM, CZYLI JAK W ŁAŃCUCHU DOSTAW Z WYKORZYSTANIEM PALET ZAPLANOWAĆ I KONTROLOWAĆ PROCES DYSTRYBUCJI I PRODUKCJI

 • Paleta logistyczna przedmiot czy podmiot w łańcuchu dostaw
 • Gospodarka paletowa, jako ważny czynnik poziomu obsługi klienta
 • Organizacja produkcji, priorytety produkcyjne i dystrybucyjne - jak planować potrzeby paletowe - rozwiązanie najprostsze czy najtańsze?
 • Współpraca różnych działów w zakresie zwiększenia ilości rotacji palety?
 • Rola palety w planowaniu zapasów w oparciu o S&OP (sale & operations plaining)
 • Racjonalizacja, optymalizacja i transparentność kosztów obrotu palet

2. FILOZOFIA I GENEZA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ PALETOWĄ OD PALETY JEDNORAZOWEJ PO POOLE ZAMKNIĘTE

 • Paleta drewniana kolejne etapy rozwoju - funkcjonalność jest najważniejsza
 • Geneza palety w Polsce - PKP, UIC, EPAL - standardy niedoceniana wartość
 • Paleta własna czy wynajęta - poole paletowe otwarte i zamknięte
 • Przegląd polli paletowych dostępnych na rynku - zalety i wady

- palety w oparciu o specyfikację (kodeks) UIC 435-2 czyli EPAL, UIC, EUR

- rozwiązania stosowane przez EP Serwis, Europal i operatorów logistycznych

- pool CHEP - palety niebieskie,

- pool LPR EuroPoolSystem La Palette Rogue –palety czerwone,

- pool IPP Logipal - palety brązowe

- inne poole rynkowe ORANGE, KNO –branża budowlana itp.

 • Wdrażanie systemu paletowego ewolucja czy rewolucja rozwiązań - krok czy skok?
 • Jak analizować zależności organizacyjne i kosztowe przy wprowadzenia określonego rozwiązania dla poolu paletowego
 • Czy system "dokładnie na czas" – JIT (just in time) jest możliwy dla palet?
 • Elementy SMED i POKA-YOKE, czas to pieniądz a pomyłka czy zatrzymanie produkcji jest czasochłonne
 • Koncepcja Vested Outsourcing - a może transakcje zamienić na relacje?

3. ZASADY WERYFIKACJI PALET W ŁAŃCUCHU DOSTAW - UMIEJĘTNOŚĆ POWIĄZANIA TEORII I PRAKTYKI

 • Co jest najistotniejsze w procesie praktycznej weryfikacji palet
 • Karty paletowe wersja V, jako vademecum doświadczeń wielu uczestników łańcucha dostaw – ich interpretacja w praktyce
 • Monitorowanie procesu - dotkniesz a zrozumiesz

4. STRATY W ORGANIZACJI - ZYSK POPRZEZ REDUKCJĘ I OGRANICZANIE STRAT PALET WYMIENNYCH - "MUDA" JAK ZAMULENIE

 • Zaangażowanie pracowników, jako jeden z najważniejszych elementów procesu
 • Analiza rentowność i współpracy z poszczególnymi podmiotami w kontekście strat paletowych

5. UMOWY O WSPÓŁPRACY I UMOWY LOGICZNE DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE W ZAKRESIE STRATY PALET - WŁAŚCIWE ZAPISY

6. OCENA WDROŻENIA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W OBSZARACH KORZYŚCI

 • Jakości produktów
 • Satysfakcji i poziomu obsługi klienta
 • Poziomu i przepływu zapasów

7. STUDIUM PRZYPADKÓW I ANALIZA RZECZYWISTYCH ROZWIĄZAŃ

 • Dyskusja, case study, benchmarking - my a inni?

Szkolenie "Zarządzanie i obrót paletami. Standardy EPAL, UIC, EUR" poprowadzi:

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl

Szkoliliśmy

Szkolenia
INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 zastąpił obowiązujące prawie dekadę reguły INCOTERMS 2010. Profesjonalny handel międzynarodowy nie może być realizowany bez z...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
Koszty logistyki, w tym m.in. koszty magazynowania oraz koszty związane z utrzymaniem zapasów wpływają na wynik finansowy i bilans pr...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW
Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów, to szkolenie, które w bardzo praktyczny i przystępny sposób dost...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain management (SCM), to specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie musimy nikogo przekonyw...

Czytaj więcej

Trenerzy
Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Artykuły
Zarządzanie gospodarką magazynową

Zarządzanie gospodarką magazynową jest jednym z kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Managerowie i specjaliści z...

Czytaj więcej

Prawo transportowe. Udane szkolenie

Prawo transportowe zwykliśmy traktować jako zbiór regulacji, przepisów i norm, którymi kierujemy się organizując, zw...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020 - warto być gotowym na zmiany

INCOTERMS 2020 przyniesie ważne zmiany dla wszystkich firm prowadzących handel międzynarodowy. Oznacza to również konieczność zapo...

Czytaj więcej

Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami

Zarządzanie i obrót paletami, czyli gospodarka paletami to tematyka szkolenia otwartego przeprowadzonego przez w Warszawie przez B...

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka m...

Czytaj więcej

Zarządzanie zapasami. Opinia o szkoleniu B&O NAVIGATOR

Zarządzanie zapasami, to element łańcucha dostaw, do którego nowoczesne przedsiębiorstwa przywiązują co raz większą uwagę. Wraz ze...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prow...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -