drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI)


O szkoleniu


Współcześnie na rynku wygrywa się dysponując lepszymi łańcuchami dostaw. Firmy, które potrafią się elastycznie dostosowywać do zmiennych sytuacji np. do wahań popytu i podaży, wielu niewiadomych przy wdrażaniu zmian (organizacja, wymogi, produkty) wygrywają. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw należą do jednych z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości.

W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na przekrojowe / procesowe, czyli od planowania produktu i R&D , do zakupów, produkcji na sprzedaży i dystrybucji kończąc. Oczywiście z wykorzystaniem najlepszych rozwiązań własnych i outsourcingowych (logistyka czy produkcja kontraktowa).

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z funkcjonalnością organizacji opartej o systemowe i zintegrowane współdziałanie wewnątrz organizacji i z otoczeniem. Istotnym jest tutaj zrozumienie niezbędnych warunków służących uzyskaniu, jak najbardziej dynamicznego modelu zarządzania łańcuchem.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników i nabycie przez nich umiejętności zastosowania nowoczesnych rozwiązań opartych o Lean Management, Kaizen, JIT, Vested Oustsourcing .

Oczekiwane efekty szkolenia Zarządzanie Logistyką:

 • Zorganizowanie łańcucha logistycznego optymalizującego procesy i wykorzystanie zasobów,
 • Efektywność przekazywania informacje, współpracy w łańcuchu i rozwiązywania problemów.

Umiejętności nabyte przez uczestników:

 • Określanie obszarów wymagających usprawnienia.
 • Proponowanie najtrafniejszych rozwiązań dążących do polepszenia optymalizacji procesów, podwyższenia jakości oraz efektywności wykorzystania dostępnych zasobów (ludzkich i materiałowych).
 • Wstęp do analizy procesowej, mapowania procesów stworzenia systemu controlingu i doboru wskaźników do pomiaru procesów.
 

Program szkolenia


1. LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Logistyka czy Logika systemowe podejście do procesów logistycznych w łańcuchu dostaw
 • Organizacja a łańcuch dostaw - model biznesowy organizacji
 • Organizacja jako symbioza przepływów produktu, informacji i finansów
 • Standardowe etapy łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie
 • Kontrola i kontroling - jak nie wiemy, to nie zarządzamy (systemy identyfikacji dla przepływów, wymiana danych ERP / WMS/ EDI) w łańcuchu dostaw
 • Strumień wartości jako element konkurencyjności
 • Czas to pieniądz i czy na pewno. Kto szybko płaci ten dwa razy płaci - logistyka a finanse

2. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Zintegrowane zarządzanie procesami i systemem logistycznym przedsiębiorstwa
 • Dla kogo to robimy? - poziom obsługi klienta a realizacja działań w supply chain
 • Ewolucja czy rewolucja - współpraca międzydziałowa a cel organizacji
 • Poziom obsługi klienta a rentowność i lojalność KLIENTA
 • Procesy dostawy a planowanie sprzedaży i produkcji - S&OP (Sales & Operations Planning)
 • Kompromis między kosztami a przychodami to droga do sukcesu - cykl planowania, cele biznesowe, cele logistyczne
 • Standardy obsługi klienta - identyfikacja i mierniki, wydajność, terminowość, wykorzystanie zasobów
 • Zmiany i identyfikacja problemów - analiza metodą diagramu Ishikawy
 • Czynniki wpływu na czas realizacji zamówienia - czy zawsze just In time? - Wydajność planowana i rzeczywista, sprawność, poziom wykorzystania zasobów logistycznych
 • Podsystemy jak ogniwa - identyfikacja najsłabszego ogniwa łańcucha i wąskich gardeł

3. JAK KUPOWAĆ ABY OPTYMALIZOWAĆ ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI

 • Decyzje zakupowe podstawowy element wpływający na proces
 • Strategie zakupowe
 • Identyfikacja zakupów - zakupy w magazynie , "w drodze", terminy przydatności, starzenie "moralne"
 • Proces ofertowania, analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców
 • Analiza ABC i XYZ w zarządzaniu zakupami i zapasami
 • Planowanie i prognozowanie potrzeb zakupowych wczoraj i dzisiaj
 • Negocjacje zakupowe, procedury kwalifikacji i oceny dostawców-pojęcie BATNY i ZOPY
 • Kontrakty w procesie zakupowym

4. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI I MAGAZYNEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • Metody i systemy zamawiania. Zapas rotujący i bezpieczeństwa
 • Jak zamawiać? Stała częstotliwość czy stała wielkość, na wielkość partii
 • Jakie koszty stoją za metodologią uzupełniania zapasów?
 • Zapasy potrzebne a nadmierne - efekt Byczego Bicza
 • Model optymalnej wielkości zamówienia – EOQ (economic order quantity)
 • Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP ( Distribution Requirements Planning)
 • Infrastruktura magazynowa a produkt zasady rozmieszczenia surowców i wyrobów,
 • Organizacja pracy w magazynie - procesy i operacji magazynowe
 • Systemy wspomagające - identyfikacja, ewidencjonowanie, aktualizacja, - Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie magazynem w kontekście produkcji i dystrybucji

5. ZARZĄDZANIE PROCESOWE

 • Make or buy dla zadań w łańcuchu dostaw - organizacja procesu logistycznego
 • Integracja procesów wewnętrznych i zewnętrznych - operator 3PL (Third Party Logistic Provider). 4 PL (Fourth Party Logistics)
 • Optymalizacja i suboptymalizaccja - synergia i marnotrawstwo w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Działania strategiczne, taktyczne i operacyjne kluczem do sukcesu
 • Produkcja przyczyna czy skutek w zarządzaniu procesowym - główny harmonogram produkcji (MPS)
 • Sterowanie przepływem produkcji - normatywy i priorytety
 • Czas w planowaniu produkcji: przezbrojenia, obsługa, czynności około produkcyjne

6. DYSTRYBUCJA I TRANSPORTEM W ŁAŃCUCHU DOSTAW

 • Planowanie kanałów dystrybucji na rynek w kontekście efektywności kosztowej i poziomu obsługi klienta
 • Koordynacja potrzeb sprzedażą i produkcji - jak połączyć ogień z wodą?
 • Analiza potrzeb przewozowych, dostaw, rozwiązań transportowych
 • Zawsze wg OTIF - harmonogramowanie w transporcie

7. ANALIZA ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ W ŁAŃCUCHU DOSTAW - NOWE ROZWIĄZANIA

 • Założenia do podstawowych modeli procesów:

 • Toyota Production System (TPS) z elementami Kaizen - jakość jest najważniejsza,
 • System "dokładnie na czas" - JIT (just in time) - jak zarządzać szybko i tani,
 • Elementy SMED i POKA-YOKE, czas to pieniądz a pomyłka jest czasochłonna,
 • Wspomaganie systemu poprzez KANBAN - wiele można zaplanować,
 • Wspomaganie systemu poprzez 5 "S" - nie tylko posprzątać,
 • Koncepcja Vested Outsourcing - a może transakcje zamienić na relacje?
 • Etapy procesów synergia w procesie - miejsca optymalizacji procesu

 • Optymalizacji procesów logistycznych rola procedur i instrukcji,

 • Koszty procesu logistycznego - miejsca powstawania i nośniki kosztów

Szkolenie "Zarządzanie logistyką (Zarządzanie procesami logistycznymi) poprowadzi

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
Koszty logistyki, w tym m.in. koszty magazynowania oraz koszty związane z utrzymaniem zapasów wpływają na wynik finansowy i bilans pr...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 zastąpił obowiązujące prawie dekadę reguły INCOTERMS 2010. Profesjonalny handel międzynarodowy nie może być realizowany bez z...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW
Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów, to szkolenie, które w bardzo praktyczny i przystępny sposób dost...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain management (SCM), to specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie musimy nikogo przekonyw...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami

Zarządzanie i obrót paletami, czyli gospodarka paletami to tematyka szkolenia otwartego przeprowadzonego przez w Warszawie przez B...

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka m...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prow...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -