drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)


O szkoleniu


Szkolenie Zarządzanie logistyką i produkcją kontraktową (zarzadzanie outsourcingiem) umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję kontraktową (delegowanie, outsourcing).

Dzięki temu pozwoli wdrożyć najwłaściwszy model biznesowy i najkorzystniej zarządzać podwykonawcą kontraktowym i zrealizować najbardziej optymalny efekt. Pozwoli również prawidłowo zaplanować większość działań związanych z biznesowymi celami organizacji w oparciu o analizę opłacalności i właściwe poszukiwanie i kwalifikację kontrahentów do współpracy.

Pozwoli nauczyć się definiowania celów dla bieżącej i długofalowej współpracy z uwzględnieniem wymogów prawnych oraz organizacyjnych. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko biznesowe poprzez wprowadzenie mierników oceny oraz controlingu i kontroli współpracy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób prowadzących lub planujących działania związane z outsourcingiem (delegowaniem) działań "na zewnątrz".
Szkolenie jest wskazane dla kadry zatrudnionej na średnim i wyższym poziomie zarządczym oraz związanej z poziomem operacyjnym w organizacji.

Cele szkolenia


Szkolenie Zarządzanie logistyką i produkcją kontraktową (zarządzanie outsourcingiem)w sposób praktyczny ma poszerzyć wiedzę menedżerów pracowników odpowiadających i zarządzających funkcjonowaniem przepływu produktu (logistyka / produkcja kontraktowa) oraz informacją z tym związaną tzn. planowanie produktu, produkcji i dostaw oraz właściwy poziom obsługi klienta.

Korzyści dla uczestników w zakresie rozwoju umiejętności:

 • umiejętność planowania i wyboru optymalnych rozwiązań (planowanie współpracy, wybór weryfikacja kontraktora),
 • polepszenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w działalności outsourcingowej,
 • wybór właściwych i najbardziej optymalnych rozwiązań (make or buy) dla różnych działów, pionów w organizacji,
 • umiejętność wymiernej oceny działań związanych ze współpracą kontraktową,
 • umiejętność doboru personelu dla działań na zasadach outsourcingu.

Korzyści dla uczestników w zakresie zdobytej wiedzy:

 • ogólna wiedza w zakresie prawidłowych zasad organizacji łańcucha dostaw oraz sposobów zarządzania nim w przedsiębiorstwie (od planowania produkcji do sprzedaży i obsługi posprzedażnej),
 • poznanie zasad planowania, realizacji działań w postaci outsoursowania określonych funkcjonalności wg potrzeb organizacji oraz wymagań poziomu obsługi klienta,
 • poznanie zasad konstruowania zasad współpracy oraz umów dotyczących rozwiązań kontraktowanych,
 • optymalizacji kosztów działania w założeniu win/win zlecający / kontraktor
 • poznanie zasad komunikacji i prawidłowego przepływu informacji w zakresie współpracy outsourcingowej z różnymi podmiotami zarówno ze strony organizacji (produkcja, dystrybucja, marketing, customer service) jak i kontraktora,
 • wiedza w zakresie zasad oceny i wartościowania efektu dla organizacji w dziedzinie współpracy outsourcingowej.
 

Program szkolenia


1. ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

 • Model biznesowy organizacji cele, struktura
 • Organizacja a łańcuch dostaw - firma produkcyjna, handlowa, usługowa
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw dzisiaj i jutro - cel i meritum
 • Przyczyny problemów w łańcuchu – analiza metodą diagramu Ishikawy
 • Dobór rozwiązań - make or buy? Jak wypracować przewagę konkurencyjną?
 • Zmiany w łańcuchach dostaw, rola i zadania firmy zewnętrznej, czyli kontraktora usługi (operatora logistycznego)

2. ZARZĄDZANIE OUTSOURCIGIEM W ORGANIZACJI

 • Gdzie wykorzystać outsourcing w organizacji - skrócona analiza SWOT? Ewolucja czy rewolucja - Business Process Reengineering przy wdrożeniu outsourcingu
 • "Kup czy zleć" - czy to na pewno to samo.
 • Kontraktacja prosta i złożona modele 3PL i 4PL
 • Kryteria doboru partnerów do działań kontraktowych - weryfikacja, audyt
 • Partnerstwo WIN-WIN
 • Umowy na logistykę lub produkcję kontraktową (outsourcingową) –niezbędne zapisy i najczęściej popełniane błędy
 • Analiza wyników operacyjnych działania outsourcingu:

a. wydajność, terminowość, wykorzystanie zasobów,

b. poziom obsługi klienta w łańcuchu dostaw z kontraktorem,

c. obsługa innych działań – reklamacje, zwrotów produktu i opakowań

d. controling operacyjny wskaźników outsourcingu w łańcuchu dostaw dla zapasów transportu) dystrybucji

 • Outsourcing vs wynik finansowy vs poziom obsługi klienta - kryteria ocen i standardy


3. KOMUNIKACJA W PROCESACH OPARTYCH NA OUTSOURCINGU

 • Specyfika i organizacja negocjacji handlowych przy logistyce lub produkcji kontraktowej
 • Personel w kontraktowym modelu współpracy
 • Zmiany zakresów obowiązków, przesunięcia na stanowiskach pracy
 • Zadanie projektowe, mapa procesów, przeprojektowanie procesów
 • Wspólne planowanie działań i wymagań w oparciu o S&OP
 • Komunikacja operacyjna wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT
 • Funkcjonalność i integracja systemów informatycznych zarządzania:

a. łańcuchem - dzielenie się informacją i bezpieczeństwo danych

b. planowania i śledzenia przepływu zasobów, pojazdów

 • Przepływ danych na potrzeby reagowania na potrzeby klienta,
 • Dynamika i elastyczność systemu logistycznego łańcucha dostaw,
 • Przepływ dokumentacji - koordynacja rozwiązania w oparciu o przekaz elektroniczny (platformy elektroniczne)

4. STUDIUM PRZYPADKÓW I ANALIZY RZECZYWISTYCH ROZWIĄZAŃ

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl

Szkoliliśmy

Szkolenia
5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing
Szkolenie "5S - system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing" pozwala uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę i rozwinąć um...

Czytaj więcej

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją
Szkolenie "KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM - nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją" ma dostarczyć jego u...

Czytaj więcej

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją
Problem solving jest usystematyzowanym procesem rozwiązywania problemów występujących w procesach produkcyjnych zorganizowanych w śro...

Czytaj więcej

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing
Czas przezbrajania maszyn wpływa na elastyczność całej linii produkcyjnej. Im jest krótszy, tym ponosimy mniejsze straty związane z p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Zarządzanie produkcją, to szkolenie przygotowane dla managerów zarządzających produkcją i zespołami produkcyjnymi. Nowoczesne zarządz...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

Trenerzy
Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
SMED. Szkolenie na 5

22 marca B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa zorganizowała szkolenie otwarte "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean...

Czytaj więcej

Praktycznie o wdrożeniu systemu 5S

Rozwinięciu kompetencji niezbędnych do wdrożenia i zarządzania systemem 5S było poświęcone szkolenie otwarte "5S - system organizacji mie...

Czytaj więcej

5S - lean manufacturing praktycznie

System organizacji miejsca pracy 5S był przedmiotem szkolenia z zakresu lean manufacturing przeprowadzonego 12 grudnia przez trenera B&am...

Czytaj więcej

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym - pełen perfekcjonizm

"Pełen perfekcjonizm", "Treściwie, dużo praktyki, ze zwróceniem...

Czytaj więcej

KGHM Zanam S.A.

Niniejszym potwierdzamy, że B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. przeprowadziła na zlecenie KGHM ZANAM S.A. projekt szkoleniowy...

Czytaj więcej

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Szkolenie zorganizowane przez firmę B&O Navigator w dniach 17 i 18 listopada 2004 roku w siedzibie naszej firmy na temat "Zarządzanie...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -
© Copyright. Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części składowych i informacji zawartych na tej stronie internetowej bez uprzedniej zgody B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. jest zabronione.

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 75 01-636 Warszawa

tel. 22 877 38 43, 22 877 38 44, 22 877 38 47, e-mail:firma@bonavigator.pl

Projekt i wykonanie: Strony Internetowe PRO-LINK