drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI


O szkoleniu


Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzialnych za sprawny i profesjonalny przebieg procesu dystrybucji produktów.

Unikalną wartością

tego szkolenia jest osoba trenera - Pana Bogdana Krokera- trenera praktyka mającego ponad 11 letnie doświadczenie w obszarze logistyki. Menedżera takich firm jak Delphi Automotive Systems, TRW Steering Polska, Cussons Polska. Przez ponad 4 lata Senior Konsultanta KPMG.

Metoda prowadzenia szkolenia:

W ramach dwudniowego szkolenia będą przeprowadzone:

 • ćwiczenia ilustrujące omawiane tematy i angażujące uczestników szkolenia,
 • szkolenie będzie wspierane slajdami, zdjęciami i filmami,
 • uczestnicy spotkania będą rozwiązywali wspólnie i indywidualnie zadania dotyczące omawianych tematów,
 • mini wykłady teoretyczne będą wspierane studiami przypadków z firm działających w Polsce.

Osoba trenera oraz interaktywny i angażujący uczestników sposób prowadzenia szkolenia zapewni Państwu dostęp do najnowszych i najlepszych rozwiązań z zakresu logistyki dystrybucji.

W scenariuszu szkolenia trener położył nacisk na róznego typu ćwiczenia, powiązanie dystrybucji z zarządzaniem zapasami, metody planowanie procesów dystrybucyjnych, koszty dystrybucji. Przygotował kilka studiów przypadków z firm polskich i zagranicznych w obszarze dystrybucji.

Jednym słowem nasze szkolenie to przede wszystkim praktyka, a nie tylko teoria logistyki dystrybucji.

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sprawnego i profesjonalnego zarządzania procesem dystrybucji produktów.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz nowoczesne strategie dystrybucji.
 • Nauczysz się metod planowania procesu dystrybucji.
 • Poznasz metody prognozowania popytu, podaży i cen.
 • Dowiesz się jak należy zarządzać kosztami dystrybucji.
 • Nabędziesz wiedzę o nowoczesnych narzędziach dystrybucji.
 

Program szkolenia


1. OCZEKIWANIA KLIENTÓW W STOSUNKU DO DOSTAWCÓW

 • Zadania i cel zaopatrzenia – punkt widzenia klienta / odbiorcy
 • Współczesne strategie i trendy w zaopatrzeniu

2. METODY OCENY DOSTAWCY I JEGO OFERTY - PUNKT WIDZENIA KLIENTA

 • Kryteria wyboru i oceny dostawcy - techniczne, ekonomiczne, formalne, subiektywne
 • Metoda punktowa wyboru dostawcy / usługodawcy
 • Metoda porównania parami produktu / usługi

3. PROCESY I SYSTEMY W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI

 • Procesy logistyczne w firmie - właściciele procesów
 • System logistyczny w firmie - od wejścia do wyjścia z firmy
 • Zarządzanie logistyczne - całościowe spojrzenie na zarządzanie logistyką w firmie

4. DYSTRYBUCJA FIZYCZNA JAKO PROCES I SYSTEM

 • Kanały dystrybucji - funkcje, struktury, podmioty uczestniczące w kanale
 • Strategie dystrybucji - koszty a dostępność towarów
 • Poziom obsługi klienta - oczekiwania klienta w stosunku do dostawców
 • Strategie produkcji i zaopatrywania - wpływ na koszty i poziom obsługi klienta

5. PLANOWANIE PROCESÓW DYSTRYBUCJI

 • Planowanie sprzedaży i operacji - SOP Sales & Operation Planning
 • Planowanie potrzeb dystrybucji - DRP Distribution Requirements Planning
 • Produkty dostępne do rozdysponowania - ATP Available to Promise

6. PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU ZAPASAMI

 • Cele i metody prognozowania w firmie
 • Prognozowanie popytu krótko - i długookresowego
 • Prognozowanie podaży i cen
 • Prognoza - plan - harmonogram

7. ZAPASY W SYSTEMACH DYSTRYBUCJI

 • Definicje i funkcje zapasów w firmie
 • Popyt zależny i niezależny - implikacje dla zaopatrzenia i dystrybucji
 • Reguła Pareto (80/20) w zarządzaniu zapasami

8. METODY UZUPEŁNIANIA ZAPASÓW

 • Koszty zapasów
 • Cykl uzupełniania zapasów i ryzyko wystąpienia braku zapasów
 • Punkt składania zamówienia
 • Stały okres zamawiania

9. KOSZTY DYSTRYBUCJI

 • Elementy składowe całkowitych kosztów dystrybucji
 • Prawo pierwiastka kwadratowego - poziom zapasów w sieci dystrybucji

10. NARZĘDZIA NOWOCZESNEJ DYSTRYBUCJI

 • Cross-docking (przeładunki kompletacyjne)
 • Zarządzanie zapasami przez dostawcę VMI
 • Efektywna obsługa klienta ECR

11. ZAPASY W BILANSIE FIRMY

 • Zapasy a aktywa i zysk firmy
 • Mierniki i wskaźniki efektywności procesów logistycznych
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami Tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 E-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
BEER GAME (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw
Uczestnicy symulacji / gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - identyfikacja, pomiar, metody racjonalizacji
Koszty logistyki mogą mieć znaczący udział w ogólnych kosztach wytworzenia produktu, wpływają tym samym rentowność oraz końcowy wynik...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW (Supply Chain Management)
Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchami dostaw. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich men...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na pr...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komf...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdo...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów

Praca osoby zarządzającej procesem zakupów wymaga innowacyjności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i ciągłego poszukiwania nowyc...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -