drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI


O szkoleniu


Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzialnych za sprawny i profesjonalny przebieg procesu dystrybucji produktów.

Unikalną wartością

tego szkolenia jest osoba trenera - Pana Bogdana Krokera- trenera praktyka mającego ponad 11 letnie doświadczenie w obszarze logistyki. Menedżera takich firm jak Delphi Automotive Systems, TRW Steering Polska, Cussons Polska. Przez ponad 4 lata Senior Konsultanta KPMG.

Metoda prowadzenia szkolenia:

W ramach dwudniowego szkolenia będą przeprowadzone:

 • ćwiczenia ilustrujące omawiane tematy i angażujące uczestników szkolenia,
 • szkolenie będzie wspierane slajdami, zdjęciami i filmami,
 • uczestnicy spotkania będą rozwiązywali wspólnie i indywidualnie zadania dotyczące omawianych tematów,
 • mini wykłady teoretyczne będą wspierane studiami przypadków z firm działających w Polsce.

Osoba trenera oraz interaktywny i angażujący uczestników sposób prowadzenia szkolenia zapewni Państwu dostęp do najnowszych i najlepszych rozwiązań z zakresu logistyki dystrybucji.

W scenariuszu szkolenia trener położył nacisk na róznego typu ćwiczenia, powiązanie dystrybucji z zarządzaniem zapasami, metody planowanie procesów dystrybucyjnych, koszty dystrybucji. Przygotował kilka studiów przypadków z firm polskich i zagranicznych w obszarze dystrybucji.

Jednym słowem nasze szkolenie to przede wszystkim praktyka, a nie tylko teoria logistyki dystrybucji.

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sprawnego i profesjonalnego zarządzania procesem dystrybucji produktów.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz nowoczesne strategie dystrybucji.
 • Nauczysz się metod planowania procesu dystrybucji.
 • Poznasz metody prognozowania popytu, podaży i cen.
 • Dowiesz się jak należy zarządzać kosztami dystrybucji.
 • Nabędziesz wiedzę o nowoczesnych narzędziach dystrybucji.
 

Program szkolenia


1. OCZEKIWANIA KLIENTÓW W STOSUNKU DO DOSTAWCÓW

 • Zadania i cel zaopatrzenia – punkt widzenia klienta / odbiorcy
 • Współczesne strategie i trendy w zaopatrzeniu

2. METODY OCENY DOSTAWCY I JEGO OFERTY - PUNKT WIDZENIA KLIENTA

 • Kryteria wyboru i oceny dostawcy - techniczne, ekonomiczne, formalne, subiektywne
 • Metoda punktowa wyboru dostawcy / usługodawcy
 • Metoda porównania parami produktu / usługi

3. PROCESY I SYSTEMY W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI

 • Procesy logistyczne w firmie - właściciele procesów
 • System logistyczny w firmie - od wejścia do wyjścia z firmy
 • Zarządzanie logistyczne - całościowe spojrzenie na zarządzanie logistyką w firmie

4. DYSTRYBUCJA FIZYCZNA JAKO PROCES I SYSTEM

 • Kanały dystrybucji - funkcje, struktury, podmioty uczestniczące w kanale
 • Strategie dystrybucji - koszty a dostępność towarów
 • Poziom obsługi klienta - oczekiwania klienta w stosunku do dostawców
 • Strategie produkcji i zaopatrywania - wpływ na koszty i poziom obsługi klienta

5. PLANOWANIE PROCESÓW DYSTRYBUCJI

 • Planowanie sprzedaży i operacji - SOP Sales & Operation Planning
 • Planowanie potrzeb dystrybucji - DRP Distribution Requirements Planning
 • Produkty dostępne do rozdysponowania - ATP Available to Promise

6. PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU ZAPASAMI

 • Cele i metody prognozowania w firmie
 • Prognozowanie popytu krótko - i długookresowego
 • Prognozowanie podaży i cen
 • Prognoza - plan - harmonogram

7. ZAPASY W SYSTEMACH DYSTRYBUCJI

 • Definicje i funkcje zapasów w firmie
 • Popyt zależny i niezależny - implikacje dla zaopatrzenia i dystrybucji
 • Reguła Pareto (80/20) w zarządzaniu zapasami

8. METODY UZUPEŁNIANIA ZAPASÓW

 • Koszty zapasów
 • Cykl uzupełniania zapasów i ryzyko wystąpienia braku zapasów
 • Punkt składania zamówienia
 • Stały okres zamawiania

9. KOSZTY DYSTRYBUCJI

 • Elementy składowe całkowitych kosztów dystrybucji
 • Prawo pierwiastka kwadratowego - poziom zapasów w sieci dystrybucji

10. NARZĘDZIA NOWOCZESNEJ DYSTRYBUCJI

 • Cross-docking (przeładunki kompletacyjne)
 • Zarządzanie zapasami przez dostawcę VMI
 • Efektywna obsługa klienta ECR

11. ZAPASY W BILANSIE FIRMY

 • Zapasy a aktywa i zysk firmy
 • Mierniki i wskaźniki efektywności procesów logistycznych
Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl

Szkoliliśmy

Szkolenia
INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 zastąpił obowiązujące prawie dekadę reguły INCOTERMS 2010. Profesjonalny handel międzynarodowy nie może być realizowany bez z...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
Koszty logistyki, w tym m.in. koszty magazynowania oraz koszty związane z utrzymaniem zapasów wpływają na wynik finansowy i bilans pr...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW
Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów, to szkolenie, które w bardzo praktyczny i przystępny sposób dost...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain management (SCM), to specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie musimy nikogo przekonyw...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami

Zarządzanie i obrót paletami, czyli gospodarka paletami to tematyka szkolenia otwartego przeprowadzonego przez w Warszawie przez B...

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka m...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prow...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -