drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw


O szkoleniu


Supply chain management (SCM), to specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie musimy nikogo przekonywać, że kontrola i zarządzanie łańcuchem dostaw na każdym jego etapie jest kluczowa dla zapewniania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa niezależnie od branży czy segmentu rynku, na którym funkcjonuje. Przerwanie supply chain (łańcucha dostaw) przynoszą trudne do ocenienia skutki. Jak tworzyć bezpieczne łańcuchy dostaw, o tym między innymi opowiemy na szkoleniu z zarządzania łańcuchami dostaw.

Grupa docelowa szkolenia "Supply chain management (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw"

Od ponad dwudziestu lat skutecznie wspieramy rozwój kompetencji zawodowe managerów i specjalistów odpowiedzialnych za procesy logistyczne. Szkolenie z supply chain management rekomendujemy managerom i specjalistom związanym z:

 • zarządzaniem logistyką,
 • planowaniem produkcji,
 • organizacją przepływu materiałów,
 • zaopatrzeniem i zakupami,
 • logistyką magazynową,
 • zarządzaniem dystrybucją.

Cele szkolenia


Uczestnictwo w szkoleniu "Supply chain management (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw" umożliwia poznanie m.in.:

 • podstawowych mechanizmów funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • wagi struktur organizacyjnych firm dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań biznesowych,
 • wagi integracji procesów biznesowych w firmach i pomiędzy firmami,
 • wagi relacji biznesowych wewnątrz firmy i pomiędzy firmami,
 • zjawiska wzmocnienia popytu występujące w łańcuchach dostaw oraz jego główne przyczyny,
 • konsekwencji występowania efektu "byczego bicza" dla uczestników łańcuchów dostaw,
 • możliwości ograniczenia negatywnego wpływu efektu "byczego bicza" na efektywność firm i łańcuchów dostaw,
 • wpływu dostępu do pełnej, bieżącej informacji rynkowej na funkcjonowanie firm i łańcuchów dostaw.

Metoda prowadzenia szkolenia "Supply chain management (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw"

W ramach szkolenia z zarządzania łańcuchem dostaw będą przeprowadzone:

 • ćwiczenia i dyskusje ilustrujące omawiane tematy i angażujące uczestników szkolenia,
 • szkolenie będzie wspierane zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia,
 • część teoretyczna będzie wspierana przykładami z firm japońskich i amerykańskich.

Program szkolenia


1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHAMI DOSTAW - ZWIĄZEK MIĘDZY LOGISTYKĄ A ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

 • Łańcuch dostaw - modny termin czy zjawisko gospodarcze - próba zdefiniowania pojęcia
 • Procesowe czy funkcjonalne podejście do zarządzania w firmach
 • Ewolucyjne przejście od logistyki dystrybucji do zintegrowanych łańcuchów dostaw
 • Klient wewnętrzny i zewnętrzny w łańcuchach dostaw

2. BUDOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW W CELU RACJONALNEGO OBSŁUŻENIA KLIENTA

 • Pięć podstawowych zasad budowania łańcucha dostaw - od strategii po mierniki łańcucha
 • Elementy składowe łańcucha dostaw - struktura, procesy, relacje w łańcuchach dostaw, procesy integracyjne w łańcuchach dostaw
 • Podstawowe cele tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw - współpraca dla wspólnych korzyści biznesowych uczestników łańcuchów
 • Efekt Forrestera ("byczego bicza") wzmocnienie popytu w łańcuchach dostaw - przyczyny powstawania i możliwości zapobieganie powstawania efektu wzmocnienia popytu
 • Lokalizacja zapasów w łańcuchach dostaw - koszty vs. poziom obsługi klienta

3. MODELE ŁAŃCUCHÓW DOSTAW - GŁOS PRAKTYKÓW NA TEMAT BUDOWANIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

 • Podstawowe procesy realizowane w łańcuchach dostaw - planowanie, strategiczne zakupy, wytwarzanie, dystrybucja, logistyka zwrotna
 • SCOR popularny model referencyjny łańcucha dostaw - zbiorowa mądrość setek małych, średnich i dużych firm
 • GSCF model konkurencyjny w stosunku do SCOR - inne spojrzenie na rolę uczestników łańcuchów dostaw
 • Lider w łańcuchu dostaw - partnerstwo czy przywództwo w łańcuchu dostaw

4. PROGNOZA, PLAN I HARMONOGRAM W FIRMIE I ŁAŃCUCHACH DOSTAW - HORYZONTY, FUNKCJE I ZALEŻNOŚCI

 • Planowanie sprzedaży i operacji (Sales and Operations Planning) w firmach
 • Master Production Schedule - główny harmonogram produkcji w firmach
 • Material Requirements Planning - planowanie potrzeb materiałowych w firmach
 • Prognozowanie w łańcuchach dostaw - co jest dokładniejsze prognoza czy informacja o popycie - prawa prognozowania

5. STUDIA PRZYPADKU - ANALIZA REORGANIZACJI ŁAŃCUCHÓW DOSTAW I ZMIAN W ICH FUNKCJONOWANIU NA PRZESTRZENI LAT

 • Reorganizacja łańcucha dostaw producenta części samochodowych - przyczyny, metody, cele, efekty
 • Reorganizacja łańcucha dostaw producenta kosmetyków - przyczyny, metody, cele, efekty
 • Partnerstwo, ryzyko, koszty, konflikty, utrata autonomii, korzyści i zyski uczestników łańcuchów dostaw

6. WYBRANE STRATEGIE ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

 • Kompresja czasu - skracania czasu cykli przepływów fizycznych i informacji w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej
 • Maksymalne wykorzystania aktywów łańcucha - maszyn, urządzeń, obiektów, środków transportu oraz kapitału społecznego dla uzyskania przewagi konkurencyjnej
 • Korzystania z usługodawców i wykonawców zewnętrznych - 3Party Logistics, outsourcing vs. insourcing
 • Lean Management - strategia i zasady tworzenia wartości dla klienta przez eliminację strat i marnotrawstwa w łańcuchach dostaw
 • Funkcjonalne czy innowacyjne łańcuchy dostaw - jaki łańcuch wybrać dla swojego produktu
 • Elastyczność, adaptacja do zmiennych potrzeb, uwzględnienie potrzeb partnerów w łańcuchach dostaw - całościowe
 • Spojrzenie na przepływy w łańcuchu dostaw

7. INTEGRACJA CELÓW, STRUKTUR, PROCESÓW I RELACJI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

 • Dojrzałość łańcuchów dostaw - zakres integracji procesów, struktur i relacji
 • Typy relacji w łańcuchach dostaw - od jednorazowej transakcji do aliansu strategicznego
 • Kiedy warto zapraszać partnerów biznesowych do współpracy dla wspólnego dobra
 • Dziesięć przykazań dla uczestników łańcuchów dostaw

8. MIERNIKI FUNKCJONOWANIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

 • Mierniki skuteczności skierowane na obsługę klienta - dostawa doskonała, elastyczność łańcucha dostaw
 • Mierniki efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw - wskaźnik rotacji zapasami, czas cyklu C2C

Szkolenie "Supply chain management (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw" poprowadzi

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
BEER GAME (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw
Uczestnicy symulacji / gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 zastąpił obowiązujące prawie dekadę reguły INCOTERMS 2010. Profesjonalny handel międzynarodowy nie może być realizowany bez z...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
Koszty logistyki, w tym m.in. koszty magazynowania oraz koszty związane z utrzymaniem zapasów wpływają na wynik finansowy i bilans pr...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

MAGAZYN KONSYGNACYJNY (SKŁAD KONSYGNACYJNY). Zarządzanie, zalety i wady
Szkolenie "Magazyn konsygnacyjny (Skład Konsygnacyjny). Zarządzanie, zalety i wady" usystematyzuje wiedzę każdej osoby, która spotyka...

Czytaj więcej

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW
Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów, to szkolenie, które w bardzo praktyczny i przystępny sposób dost...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI)
W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na pr...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Wskaźniki efektywności magazynowej. Szkolenie z zarządzania magazynem

Wskaźniki efektywności magazynowej, to zestaw mierników wspomagających pracę managera magazynu lub specjalisty odpowiedzialnego za...

Czytaj więcej

Zarządzanie gospodarką magazynową

Zarządzanie gospodarką magazynową jest jednym z kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Managerowie i specjaliści z...

Czytaj więcej

Prawo transportowe. Udane szkolenie

Prawo transportowe zwykliśmy traktować jako zbiór regulacji, przepisów i norm, którymi kierujemy się organizując, zw...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020 - warto być gotowym na zmiany

INCOTERMS 2020 przyniesie ważne zmiany dla wszystkich firm prowadzących handel międzynarodowy. Oznacza to również konieczność zapo...

Czytaj więcej

Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami

Zarządzanie i obrót paletami, czyli gospodarka paletami to tematyka szkolenia otwartego przeprowadzonego przez w Warszawie przez B...

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka m...

Czytaj więcej

Zarządzanie zapasami. Opinia o szkoleniu B&O NAVIGATOR

Zarządzanie zapasami, to element łańcucha dostaw, do którego nowoczesne przedsiębiorstwa przywiązują co raz większą uwagę. Wraz ze...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prow...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -