drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW (Supply Chain Management)


O szkoleniu


Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchami dostaw. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich menedżerów i specjalistów związanych z zarządzaniem logistyką, planowaniem produkcji, organizacją przepływu materiałów, zaopatrzeniem i logistyką magazynową.

Cele szkolenia


Uczestnictwo w szkoleniu Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management) umożliwia poznanie m.in.:

 • podstawowych mechanizmów funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • wagi struktur organizacyjnych firm dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań biznesowych,
 • wagi integracji procesów biznesowych w firmach i pomiędzy firmami,
 • wagi relacji biznesowych wewnątrz firmy i pomiędzy firmami,
 • zjawiska wzmocnienia popytu występujące w łańcuchach dostaw oraz jego główne przyczyny,
 • konsekwencji występowania efektu „byczego bicza” dla uczestników łańcuchów dostaw,
 • możliwości ograniczenia negatywnego wpływu efektu „byczego bicza” na efektywność firm i łańcuchów dostaw,
 • wpływu dostępu do pełnej, bieżącej informacji rynkowej na funkcjonowanie firm i łańcuchów dostaw.

W ramach szkolenia Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management) będą przeprowadzone:

 • ćwiczenia i dyskusje ilustrujące omawiane tematy i angażujące uczestników szkolenia,
 • szkolenie będzie wspierane zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia,
 • część teoretyczna będzie wspierana przykładami z firm japońskich i amerykańskich.
 

Program szkolenia


1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHAMI DOSTAW - ZWIĄZEK MIĘDZY LOGISTYKĄ A ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

 • Łańcuch dostaw - modny termin czy zjawisko gospodarcze - próba zdefiniowania pojęcia
 • Procesowe czy funkcjonalne podejście do zarządzania w firmach
 • Ewolucyjne przejście od logistyki dystrybucji do zintegrowanych łańcuchów dostaw
 • Klient wewnętrzny i zewnętrzny w łańcuchach dostaw

2. BUDOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW W CELU RACJONALNEGO OBSŁUŻENIA KLIENTA

 • Pięć podstawowych zasad budowania łańcucha dostaw - od strategii po mierniki łańcucha
 • Elementy składowe łańcucha dostaw - struktura, procesy, relacje w łańcuchach dostaw, procesy integracyjne w łańcuchach dostaw
 • Podstawowe cele tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw - współpraca dla wspólnych korzyści biznesowych uczestników łańcuchów
 • Efekt Forrestera ("byczego bicza") wzmocnienie popytu w łańcuchach dostaw - przyczyny powstawania i możliwości zapobieganie powstawania efektu wzmocnienia popytu
 • Lokalizacja zapasów w łańcuchach dostaw - koszty vs. poziom obsługi klienta

3. MODELE ŁAŃCUCHÓW DOSTAW - GŁOS PRAKTYKÓW NA TEMAT BUDOWANIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

 • Podstawowe procesy realizowane w łańcuchach dostaw - planowanie, strategiczne zakupy, wytwarzanie, dystrybucja, logistyka zwrotna
 • SCOR popularny model referencyjny łańcucha dostaw - zbiorowa mądrość setek małych, średnich i dużych firm
 • GSCF model konkurencyjny w stosunku do SCOR - inne spojrzenie na rolę uczestników łańcuchów dostaw
 • Lider w łańcuchu dostaw - partnerstwo czy przywództwo w łańcuchu dostaw

4. PROGNOZA, PLAN I HARMONOGRAM W FIRMIE I ŁAŃCUCHACH DOSTAW - HORYZONTY, FUNKCJE I ZALEŻNOŚCI

 • Planowanie sprzedaży i operacji (Sales and Operations Planning) w firmach
 • Master Production Schedule - główny harmonogram produkcji w firmach
 • Material Requirements Planning - planowanie potrzeb materiałowych w firmach
 • Prognozowanie w łańcuchach dostaw - co jest dokładniejsze prognoza czy informacja o popycie - prawa prognozowania

5. STUDIA PRZYPADKU - ANALIZA REORGANIZACJI ŁAŃCUCHÓW DOSTAW I ZMIAN W ICH FUNKCJONOWANIU NA PRZESTRZENI LAT

 • Reorganizacja łańcucha dostaw producenta części samochodowych - przyczyny, metody, cele, efekty
 • Reorganizacja łańcucha dostaw producenta kosmetyków - przyczyny, metody, cele, efekty
 • Partnerstwo, ryzyko, koszty, konflikty, utrata autonomii, korzyści i zyski uczestników łańcuchów dostaw

6. WYBRANE STRATEGIE ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

 • Kompresja czasu - skracania czasu cykli przepływów fizycznych i informacji w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej
 • Maksymalne wykorzystania aktywów łańcucha - maszyn, urządzeń, obiektów, środków transportu oraz kapitału społecznego dla uzyskania przewagi konkurencyjnej
 • Korzystania z usługodawców i wykonawców zewnętrznych - 3Party Logistics, outsourcing vs. insourcing
 • Lean Management - strategia i zasady tworzenia wartości dla klienta przez eliminację strat i marnotrawstwa w łańcuchach dostaw
 • Funkcjonalne czy innowacyjne łańcuchy dostaw - jaki łańcuch wybrać dla swojego produktu
 • Elastyczność, adaptacja do zmiennych potrzeb, uwzględnienie potrzeb partnerów w łańcuchach dostaw - całościowe spojrzenie na przepływy w łańcuchu dostaw

7. INTEGRACJA CELÓW, STRUKTUR, PROCESÓW I RELACJI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

 • Dojrzałość łańcuchów dostaw - zakres integracji procesów, struktur i relacji
 • Typy relacji w łańcuchach dostaw - od jednorazowej transakcji do aliansu strategicznego
 • Kiedy warto zapraszać partnerów biznesowych do współpracy dla wspólnego dobra
 • Dziesięć przykazań dla uczestników łańcuchów dostaw

8. MIERNIKI FUNKCJONOWANIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

 • Mierniki skuteczności skierowane na obsługę klienta - dostawa doskonała, elastyczność łańcucha dostaw
 • Mierniki efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw - wskaźnik rotacji zapasami, czas cyklu C2C
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami Tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 E-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
BEER GAME (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw
Uczestnicy symulacji / gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - identyfikacja, pomiar, metody racjonalizacji
Koszty logistyki mogą mieć znaczący udział w ogólnych kosztach wytworzenia produktu, wpływają tym samym rentowność oraz końcowy wynik...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na pr...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komf...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdo...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów

Praca osoby zarządzającej procesem zakupów wymaga innowacyjności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i ciągłego poszukiwania nowyc...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -