drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Nowoczesne narzędzia menedżera


O szkoleniu


"Supply chain management (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw - nowoczesne narzędzia menedżera" to szkolenie, które zapewnienia menedżerom wszystkich szczebli zarządzania aktualną i fachową wiedzę oraz trening umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.

Symulacja realnego działania

Pierwsza część szkolenia, pt. "Operacje i symulacja łańcucha dostaw", skupia się na analizie operacji składających się na zarządzanie łańcuchem dostaw, tj. planowaniu, zaopatrzeniu, wytwarzaniu i dostarczaniu produktu do odbiorcy. W tej części szkolenia przedstawione zostaną metody prognozowania popytu i zarządzania zapasami oraz zużyciem surowców, planowania produkcji oraz dostaw. Uczestnicy szkolenia wezmą udział w symulacji - grze logistycznej, opracowanej przez Massachusetts Institute of Technology, która pokazuje mechanizmy działania łańcucha dostaw w praktyce.

Studium prawdziwego przypadku

Druga część szkolenia, pt. "Mierniki, narzędzia i technologie w łańcuchu dostaw", koncentruje się na technikach monitorowania sprawności funkcjonowania łańcucha dostaw, przedstawieniu skutecznych koncepcji i narzędzi zarządzania oraz nowoczesnych technologii, wspierających działanie łańcucha dostaw. Uczestnicy szkolenia wezmą udział w studium przypadku zastosowania w przedsiębiorstwie techniki zarządzania łańcuchem dostaw, w oparciu o system ERP.

Podsumowanie. Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu "Supply chain management (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw - nowoczesne narzędzia menedżera"?

 • Program szkolenia nastawiony na rozwój umiejętności menedżera zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Aktualna, fachowa i praktyczna wiedza, podana w przystępny i uporządkowany sposób.
 • Przejrzysta i logiczna struktura szkolenia.
 • 2 części (1. część poświęcona operacjom + symulacja i 2. część poświęcona miernikom, narzędziom i technologiom + studium przypadku).
 • Treści: zasady, metody, narzędzia (techniki) zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Nauka: doświadczenie, obserwacja i refleksja, teoria, zastosowanie.
 • Możliwość przetrenowania nowych umiejętności pod okiem trenera z 11-letnim doświadczeniem w zarządzaniu łańcuchem dostaw w firmie produkcyjno-handlowej, należącej do międzynarodowego koncernu.

Cele szkolenia


Celem szkolenia "Supply chain management (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw - nowoczesne narzędzia menedżera" jest wyposażenie menedżerów w aktualną, fachową i praktyczną wiedzę, umiejętności oraz narzędzia efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.

Grupa docelowa szkolenia "Supply chain management (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw - nowoczesne narzędzia menedżera"

Szkolenie "Zarządzanie łańcuchem dostaw - nowoczesne narzędzia menedżera" przeznaczone jest dla menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, którzy pragną poznać lub uporządkować wiedzę oraz przećwiczyć umiejętności posługiwania się narzędziami zarządzania łańcuchem dostaw.

Metoda prowadzenia szkolenia z supply chain management

Szkolenie z zarządzania łańcuchem dostaw ma charakter interaktywnego warsztatu, którego celem jest podniesienie kompetencji związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw. W trakcie szkolenia jego uczestnicy wezmą udział w:

 • symulacjach,
 • analizach przypadku,
 • ćwiczeniach i dyskusjach w podgrupach,
 • rozwiązywaniu zadań indywidualnych,
 • grupowych dyskusjach moderowanych.

Podsumowaniem aktywności uczestników będą mini - wykłady prowadzone przez trenera.

4 wygodne formy realizacji szkolenia "Supply chain management (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw - nowoczesne narzędzia menedżera"

Wybierz najbardziej odpowiednią dla siebie formę udziału w szkoleniu z supply chain management.

 • Udział w szkoleniu otwartym. Rozwiązanie rekomendowane dla uczestników indywidualnych lub małych grup 2/3 osoby. Terminy, miejsca i cenę znajdziesz z prawej strony.
 • Szkolenie zamknięte dla menedżerów Twojej firmy. Rozwiązanie rekomendowane dla grup 4/5 - 12 osób. Termin, miejsce szkolenia są uzgadnianie z klientem. Korzyścią jest to, że szkolenie jest prowadzone wg. dedykowanego programu uwzględniające potrzeby szkoleniowe i specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa klienta.
 • Szkolenie "1 na 1". Przeznaczone indywidualnie dla 1 osoby. Termin, miejsce szkolenia są uzgadnianie z klientem. Program szkolenia jest dostosowywany do zgłoszonych potrzeb.
 • Szkolenie online. Dedykowane e-szkolenie dla menedżerów Twojej firmy.

Program szkolenia


Dzień 1. "Operacje i symulacja łańcucha dostaw"

1. Struktura łańcucha dostaw

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Sposób działania łańcucha dostaw
 • Główne obszary łańcucha dostaw
 • Uczestnicy łańcucha dostaw
 • Dostosowanie łańcucha dostaw do strategii biznesowej

2. Planowanie

 • Prognozowanie popytu
 • Planowanie zagregowane
 • Ustalanie cen
 • Zarządzanie zapasami

3. Zaopatrzenie

 • Pozyskiwanie zasobów
 • Kupowanie
 • Zarządzanie zużyciem
 • Wybieranie dostawców
 • Negocjowanie kontraktów
 • Zarządzanie kontraktami

4. Wytwarzanie

 • Projektowanie produktów
 • Planowanie produkcji

5. Dostarczanie

 • Zarządzanie zamówieniami
 • Planowanie dostaw
 • Przyjmowanie zwrotów

6. Gra logistyczna - symulacja online

 • Prezentacja zasad gry
 • Przeprowadzenie symulacji
 • Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykonywana przez trenera po zakończeniu pierwszego dnia szkolenia)

Dzień 2. "Mierniki, narzędzia i technologie w łańcuchu dostaw"

7. Gra logistyczna - symulacja online

 • Przedstawienie wyników gry
 • Dyskusja
 • Znaczenie przepływu informacji w łańcuchu dostaw

8. Mierniki wydajności w łańcuchu dostaw

 • Przydatny model rynku i jego łańcucha dostaw
 • Kategorie wydajności rynku
 • Mierniki poziomu obsługi klienta
 • Mierniki efektywności wewnętrznej
 • Mierniki elastyczności wobec popytu
 • Mierniki rozwoju produktów
 • Wpływ operacji biznesowych na wydajność przedsiębiorstwa
 • Mierniki wydajności łańcucha dostaw i wskaźniki diagnostyczne według model SCOR

9. Koncepcje i narzędzia zarządzania łańcuchem dostaw

 • Lean manufacturing
 • VMI/SMI - Vendor Managed Inventory
 • Skład konsygnacyjny
 • Umowa depozytowa

10. Technologie w zarządzaniu łańcuchem dostaw

 • ERP
 • Kody kreskowe
 • Kody QR
 • RFID
 • EDI

11. Technika zarządzania łańcuchem dostaw w oparciu o system ERP - studium przypadku

 • Przedsiębiorstwo i otoczenie rynkowe
 • Dział logistycznej obsługi klienta
 • Charakterystyka systemu ERP w przedsiębiorstwie
 • Strumienie rynkowe
 • Analiza sytuacji
 • Wnioski
 • Model

Szkolenie "Supply chain management (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw - nowoczesne narzędzia menedżera" poprowadzi:

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 606 918 997 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
BEER GAME (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw
Uczestnicy symulacji / gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 zastąpił obowiązujące prawie dekadę reguły INCOTERMS 2010. Profesjonalny handel międzynarodowy nie może być realizowany bez z...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
Koszty logistyki, w tym m.in. koszty magazynowania oraz koszty związane z utrzymaniem zapasów wpływają na wynik finansowy i bilans pr...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

MAGAZYN KONSYGNACYJNY (SKŁAD KONSYGNACYJNY). Zarządzanie, zalety i wady
Szkolenie "Magazyn konsygnacyjny (Skład Konsygnacyjny). Zarządzanie, zalety i wady" usystematyzuje wiedzę każdej osoby, która spotyka...

Czytaj więcej

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW
Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów, to szkolenie, które w bardzo praktyczny i przystępny sposób dost...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na pr...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Zarządzanie gospodarką magazynową

Zarządzanie gospodarką magazynową jest jednym z kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Managerowie i specjaliści z...

Czytaj więcej

Prawo transportowe. Udane szkolenie

Prawo transportowe zwykliśmy traktować jako zbiór regulacji, przepisów i norm, którymi kierujemy się organizując, zw...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020 - warto być gotowym na zmiany

INCOTERMS 2020 przyniesie ważne zmiany dla wszystkich firm prowadzących handel międzynarodowy. Oznacza to również konieczność zapo...

Czytaj więcej

Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami

Zarządzanie i obrót paletami, czyli gospodarka paletami to tematyka szkolenia otwartego przeprowadzonego przez w Warszawie przez B...

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka m...

Czytaj więcej

Zarządzanie zapasami. Opinia o szkoleniu B&O NAVIGATOR

Zarządzanie zapasami, to element łańcucha dostaw, do którego nowoczesne przedsiębiorstwa przywiązują co raz większą uwagę. Wraz ze...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prow...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -