Szkolenie z reklamacji. Dokładnie i rzeczowo


Obsługa reklamacji składanych przez klientów indywidualnych i biznesowych wymaga od osoby przyjmującej skargę czy zażalenie bardzo dobrze rozwiniętych kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania emocjami własnymi i klienta oraz panowania na stresem, który nie wątpliwie generuje sytuacja reklamacyjna. Niezastąpione jest również odpowiednia postawa wobec reklamacji i potraktowanie jej jako informacji zwrotnej z rynku, czyli swoistego... prezentu od klienta.

Szkolenie z reklamacji na 5,00!

19 października odbyła się kolejna edycja naszego eksperckiego szkolenia otwartego "Obsługa reklamacji", którego odbiorcami są managerowie i specjaliści działów reklamacji, obsługi klienta, serwisów czy jakości. Szkolenie prowadził trener praktyk B&O NAVIGATOR Pani Beata J. Grabiańska. Pod koniec szkolenia z reklamacji poprosiliśmy jego uczestników, aby w anonimowej i dobrowolnej ankiecie ocenili trenera i szkolenie oraz udzieli nam informacji zwrotnej dotyczącej swoich odczuć i opinii. Z niekłamaną satysfakcją chcemy poinformować, że szkolenie "Obsługa reklamacji" uzyskało najwyższą możliwą ocenę 5,00 w skali 1-5. Wszystkie trzy podlegające ocenie elementy szkolenia z reklamacji, czyli wiadomości, przygotowanie trenera do zajęć oraz sposób prowadzenia szkolenia uzyskały ocenę 5,00.

Uczestnicy szkolenia m.in. tak uzasadnili wysokie noty:

"Zajęcia bardzo fajne, energetyczne, ciekawe wiadomości".
"Temat szkolenia wyczerpany w całości".
"Wszystkie tematy omówione dokładnie, rzeczowo, na temat, a także z humorem".

Odpowiadając na pytania ankiety oceniającej szkolenie z obsługi reklamacji uczestnicy zgodnie stwierdzili, że nasze szkolenie z reklamacji spełniło ich oczekiwania a wiedzę i umiejętności rozwinięte podczas zajęć wykorzystają w swojej pracy zawodowej. Osoby biorące udział w szkoleniu były również zgodne co do tego, że polecą nasze szkolenie innym pracownikom swoich firm.

To podoba się uczestnikom szkolenia z reklamacji

Wśród rzeczy, które najbardziej podobały się w szkoleniu „Obsługa reklamacji” uczestnicy najczęściej wskazywali na:

"Ćwiczenia praktyczne".
"Podejście Pani prowadzącej do tematu".
"Kwestie dotyczące umysłu".

Możemy więc stwierdzić, że organizując kolejny raz szkolenie "Obsługa reklamacji" udało się nam podnieść i rozwinąć kompetencje osób w nim uczestniczących. Szkolenie z reklamacji jest dostępne w formie otwartej (szczegóły w zakładce "Szkolenia otwarte") oraz w formie szkolenia zamkniętego realizowanego na zlecenie klienta. Zapraszamy do zapoznania z programem merytorycznym znajdującym się w kategorii "Szkolenia z obsługi reklamacji".

Opr. DB

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
OBSŁUGA REKLAMACJI
Szkolenie "Obsługa reklamacji" uczy profesjonalnego podejścia w kontaktach z klientem, który daje wyraz niezadowolenia z usługi, prod...

Czytaj więcej

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA
Trudny klient, kto z nas nie spotkał się z nim? Każdy ma swoje doświadczenia z tak zwanym "trudnym klientem". Szczególnie pamiętamy s...

Czytaj więcej

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
Profesjonalna obsługa klienta, to szkolenie, które kształci i podnosi kompetencje managerów, specjalistów i pracownik&o...

Czytaj więcej

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA
Standardy obsługi klienta (biznesowego i indywidualnego), to zbiór zasad, reguł i dobrych praktyk, które odpowiadają na z pozo...

Czytaj więcej

NOWOCZESNA OBSŁUGA KLIENTA. Telefon, e-mail, chat firmowy, social media
Nowoczesna obsługa klienta wykorzystuje do kontaktu i budowania relacji z klientami rozwiązania technologiczne. W ogromniej mierze procesy o...

Czytaj więcej

Sprzedaż i obsługa klienta przez telefon [szkolenie online]
Nowy czas, nowe zastosowanie telemarketingu, który w całości zastąpi przez chwilę tradycyjną sprzedaż i bezpośrednią obsługę klienta....

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI KLUCZOWYMI
Kluczowi klienci to 20% takich klientów, którzy dostarczają 80% zysków. Kluczowi klienci, to tacy którzy mają po...

Czytaj więcej

Trenerzy
Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Anna Ritter
"Początek wszelkich zmian zaczyna się od Ciebie". Od ponad 5 lat trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją p...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Obsługa reklamacji - poradnik w 8 krokach

Zazwyczaj reklamacja jest postrzegana jako coś bardzo nieprzyjemnego. I to z punktu widzenia nie tylko firmy, do której trafia ale...

Czytaj więcej

JĘZYK KORZYŚCI - TWÓJ SUKCES W SPRZEDAŻY

Jeśli mówimy znajomemu, że ma ładną koszulę, mówimy mu komplement oparty na jednej z cech koszuli, która ma na sobie...

Czytaj więcej

TRUDNY KLIENT CZY TRUDNA SYTUACJA? JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYM KLIENTEM?

Nie ma szkolenia sprzedażowego, reklamacyjnego lub z obsługi klienta, podczas którego przynajmniej jedna osoba nie powie, że chcia...

Czytaj więcej

6 karygodnych błędów w obsłudze klienta, przez które klienci odchodzą do konkurencji

Czym powinien się charakteryzować pracownik obsługi klienta? Czy powinien być tylko uprzejmy? Czy może powinien być profesjonalny i meryt...

Czytaj więcej

Trudny człowiek. Trudny klient

Spotykając się z „trudnym Klientem” w relacjach zawodowych nie mamy okazji pewnie o tym wszystkim myśleć. Po prostu pró...

Czytaj więcej

Parafraza ułatwi komunikację z klientem, podwładnym i szefem

Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz już wszystko o parafrazie. Dobrze wiem, że do upadłego trenowałeś / - łaś parafrazy na szko...

Czytaj więcej

Zagadka asertywności. Zachowania asertywne w praktyce zawodowej i kontakcie z klientem

O potrzebie bycia asertywnym słyszymy na każdym kroku, Często nawet wymienia się ją, jako jedną z cech charakteru niezbędnych do osiągnię...

Czytaj więcej