drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

TREND, FORESIGHT, INNOWACJA. Szkolenie dla zarządzających innowacjami i strategiami rozwoju przedsiębiorstwa / organizacji


O szkoleniu


Szkolenie "Trend, Foresight, Innowacja" dostarczy wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania innowacjami, analizy otoczenia biznesowego i tworzenia oraz wdrażania strategii rozwoju firm. Szkolenie pomoże także zrozumieć, jak ważną rolę pełnią w dzisiejszym świecie innowacje i ich odbiorcy oraz co należy wziąć pod uwagę projektując innowacje, by finalnie przyniosły one zysk.

Przedstawione zostaną praktyczne aspekty projektowania i wdrażania innowacyjnych strategii rozwoju w przedsiębiorstwach. Warsztatowy charakter szkolenia pozwoli uczestnikom na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

 • Trend

Jak funkcjonować w nieustannie zmieniającym się świecie? Jakie informacje są ważne dla naszego biznesu i jak je interpretować? Rozwiązania popularne jeszcze rok temu, zostały już wdrożone przez większość ambitnie rozwijających się firm. Eksperci opracowują nowe strategie biznesowe, które przyciągają do nich większą grupę klientów. To właśnie na konsumentów, świat skierował swoje oczy - często to oni wyznaczają trendy. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie, które trendy należy zaadaptować, a które nie są ciekawym kierunkiem rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

 • Foresight

Co w praktyce oznacza foresight strategiczny? To możliwość przewidywania i oceniania przyszłych zdarzeń w okresie długoterminowym. Dalszym etapem procesu jest układanie strategii w celu wykorzystywania szans w przyszłości. Foresight stosowany jest najczęściej jako instrument prognozowania i podejmowania decyzji.
Wykorzystanie foresightu pomaga odpowiedzieć na strategiczne pytania, takie jak: jakie zmiany nadejdą, kim będą nasi klienci za 10 - 20 lat; czy nasza organizacja będzie odpowiednia za 10 - 20 lat? Odpowiedzi na tego typu pytania pozwalają na stworzenie strategii, która wykorzystuje przyszłość już dziś jako atut, a nie coś, co można obserwować z daleka.

 • Innowacja

Czy Twojej firmie brakuje zdolności innowacyjnych, które są jej potrzebne do poruszania się po zmianach w otoczeniu rynkowym? Innowacje to ulepszenia, które mogą być wdrażane na wielu płaszczyznach: produktowej, marketingowej czy organizacyjnej. Należy zatem uważnie obserwować rynek, słuchać klientów i śledzić nowe trendy, by móc rozpocząć proces tworzenia nowych rozwiązań. Warto wiedzieć, czym się kierować podczas projektowania i wdrażania innowacji, by zrealizować podstawowy cel wdrażania innowacji - zwiększenie zysku.

Nadaj ramy firmowym projektom, zaplanuj odpowiednią strategię i rozwiń swoje przedsiębiorstwo tak, by poprawić jego wyniki finansowe.

Cele szkolenia


Celem szkolenia "Trend, Foresight, Innowacja" jest zapoznanie i przygotowanie uczestników do efektywnego opracowania i zarządzania procesem, jakim jest rozwój przedsiębiorstwa. Szkolenie uświadomi uczestnikom istotę tworzenia innowacji biznesowych i odpowiadania na potrzeby otoczenia.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz jaką rolę pełni osoba zarządzająca innowacjami w firmie i z jakimi wyzwania się mierzy.
 • Dowiesz się, jak dzięki dobrze przygotowanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, maksymalizować zyski i zwiększać poziom konkurencyjności swojej firmy na rynku.
 • Dowiesz się, jakie są kluczowe elementy tworzenia innowacji w praktyce.Nauczysz się analizować odpowiednie składowe otoczenia biznesu i wyciągać trafne wnioski, w celu usprawnienia działania przedsiębiorstwa.
 • Dowiesz się, jak wykorzystywać światowe trendy i prognozy biznesowe, będąc jednocześnie innowacyjnym.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci skutecznie docierać do Klienta i realizować cele firmy, maksymalizować zysk oraz ograniczyć ryzyko związane z niepełnym wykorzystaniem potencjału jaki niesie ze sobą właściwy proces zarządzania innowacjami.

Grupa docelowa szkolenia z zarządzania innowacjami:

Udział w szkoleniu rekomendujemy:

 • Zarządom / Top Managerom.
 • Dyrektorom Działów Innowacji.
 • Dyrektorom ds. Strategii i Rozwoju.
 • Brand Managerom, Marketing Managerom.
 • Przedsiębiorcom MŚP (różnych branż)

3 wygodne sposoby udziału w szkoleniu z tworzenia innowacji:

Wybierz najbardziej odpowiednią dla siebie lub twojego zespołu / firmy formę udziału w szkoleniu:

 • Szkolenie zamknięte dla zespołu Twojej firmy. Rozwiązanie rekomendowane dla grup 4/5 do 12 osób. Termin, miejsce szkolenia są uzgadnianie z klientem. Korzyścią jest to, że szkolenie jest prowadzone wg. dedykowanego programu uwzględniające potrzeby szkoleniowe i specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa klienta.
 • Szkolenie "1 na 1". Przeznaczone indywidualnie dla 1 osoby. Termin, miejsce szkolenia są uzgadnianie z klientem. Program szkolenia jest dostosowywany do zgłoszonych potrzeb.
 • Szkolenie online. Dedykowany webinar dla Ciebie indywidualnie lub Twojej firmy / zespołu.

Jak przebiega szkolenie "Trend, Foresight, Innowacja"?

Szkolenie odbywa się w formie praktycznych warsztatów rozwijających u uczestników umiejętności związane z analizą otoczenia przedsiębiorstwa, planowaniem strategicznym i wdrażaniem innowacji biznesowych. Podczas warsztatów wykorzystywane są narzędzia aktywizujące takie jak m.in.: ćwiczenia indywidualne i zespołowe, praca w małych grupach, praca z zadaniami, rozwiązywanie studiów przypadku, burza mózgów, dyskusja moderowane. Poszczególne moduły i bloki szkolenia są podsumowywane przez trenera prowadzącego mini-wykłady. Szkolenie może być prowadzone również w języku angielskim.

Program szkolenia


1. WPROWADZENIE

2. TRENDY W BIZNESIE

 • Pojęcie trendu
 • Analiza otoczenia
 • Wybór odpowiednich trendów, jako sugestii i kierunków do rozwoju
 • Top trendy biznesowe
 • Trendy społeczne i ich wpływ na biznes

3. FORESIGHT - PLANOWANIE I REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU

 • Skanowanie środowiskowe - identyfikacja zmian, które mają znaczenie dla Twojej organizacji, dokonywana we współpracy z szeroko rozpowszechnionymi wynikami, wykraczająca poza trendy i służąca identyfikacji czynników systemowych
 • Myślenie strategiczne - dzielenie się wynikami skanowania oznacza, że każdy ma dostęp do tych samych informacji i każdy może je wykorzystać do strategicznego myślenia o możliwej przyszłości Twojej organizacji
 • Podejmowanie decyzji strategicznych - tworzenie preferowanej przyszłości po zbadaniu szeregu możliwych kontraktów terminowych w celu stworzenia wspólnego przyszłego celu
 • Planowanie strategiczne - tworzenie planu, który pomoże Państwu w poruszaniu się po dzisiejszym środowisku operacyjnym oraz w informowaniu o działaniach i podejmowaniu decyzji
 • Oceniając - sprawdzamy regularnie, aby ocenić wpływ - czy uzyskaliśmy pożądany wpływ, a jeśli nie, to co należy zmienić?
 • Narzędzia wspomagające planowanie w oparciu o przewidywane zjawiska:

          - Analiza SWOT i Analiza ograniczeń
          - Badanie metodą Delphi
          - Analiza krzyżowa wpływów
          - Analiza scenariuszy
          - Analiza PEST (Polityczno - Ekonomiczno - Społeczno - Technologiczna)

4. INNOWACJE - PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE

 • Czym jest innowacja
 • Metody wspomagające tworzenie innowacji w organizacji
 • Osoby zaangażowane w proces tworzenia innowacji
 • Kultura zorientowana na klienta
 • Zdolność adaptacji i zwinność
 • Przedsiębiorczość
 • Kreatywność
 • Proces innowacyjny:

          - Weryfikacja miejsca odpowiedniego do wdrożenia innowacji w organizacji
          - Proces kreatywny
          - Proces wdrożeniowy
          - Zarządzanie, kontrolowanie, monitorowanie
          - Ewaluacja

5. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Szkolenie "TREND, FORESIGHT, INNOWACJA. Szkolenie dla zarządzających innowacjami i strategiami rozwoju przedsiębiorstwa / organizacji" poprowadzi

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl

Szkoliliśmy

Szkolenia
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - KOLEJNY KROK DO CELU
Zarządzanie zespołem projektowym, to szkolenie dedykowane kierownikom i managerom projektów, którzy chcą podnieść swoje kompet...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM KROK PO KROKU
"Zarządzanie projektem krok po kroku" to szkolenie, które zapewnia aktualną, fachową i praktyczną wiedzę o fundamentach metodologii z...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM
Zarządzanie zespołem rozproszonym, to szkolenie, które jest odpowiedzią na powszechną obecnie potrzebę zapewnienia menedżerom wszystk...

Czytaj więcej

FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI. Szkolenie dla managera
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" jest odpowiedzią na Twoje dzisiejsze potrzeby jako współczesnego managera zespołu pracow...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją
Problem solving jest usystematyzowanym procesem rozwiązywania problemów występujących w procesach produkcyjnych zorganizowanych w śro...

Czytaj więcej

LEADERSHIP (PRZYWÓDZTWO). Szkolenie managerskie
Leadership nie jest kolejnym kolejny modnym trendem w zarządzaniu, którego odbiorcą są managerowie. Przywództwo w organizacji ...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE CZASEM DLA MANAGERÓW
Zarządzanie czasem to zarządzanie sobą. Jeżeli okazuje się, że masz 100 zadań, nie wiesz za co się zabrać, wszystko wykonujesz w pośpiechu l...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki
Zarządzanie eksportem, to szkolenie, które umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji eksportu w fi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO - Management by Objectives)
Zarządzanie Przez Cele - (ang. MBO - Management by Objectives) jest jedną z metod kierowania przedsiębiorstwem i pracownikami. Manager wykor...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I STRATEGIE SPRZEDAŻY W SEGMENCIE B2B
Szkolenie "Zarządzanie sprzedażą i strategie sprzedaży w segmencie B2B" jest warsztatem, prowadzonym przez trenera praktyka biznesu, Pana Ma...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM W SEGMENCIE B2B. Szkolenie dla kierowników sprzedaży
Zbudowanie zgranego i wysoko wydajnego zespołu sprzedażowego jest celem każdego managera sprzedaży. "Zarządzanie zespołem sprzedażowym. Szko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

Trenerzy
Michał Pawlik
Trener praktyk digital marketingu. Ekspert branży marketingowej ponad z 14-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w portalu Nasza Klasa, f...

Czytaj więcej

Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Artykuły
Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skró...

Czytaj więcej

EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expo...

Czytaj więcej

PIERWSZE WRAŻENIE. Efekt Halo (efekt aureoli i efekt Golema)

Jak to możliwe, że wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie w ciągu 30 sekund? Nawet jeżeli nie odezwała się do nas ani jednym słowe...

Czytaj więcej

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu ...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksp...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -