drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing


O szkoleniu


Czas przezbrajania maszyn (SMED) wpływa na elastyczność całej linii produkcyjnej. Im jest krótszy, tym ponosimy mniejsze straty związane z przygotowaniem produkcji i oczekiwaniem na uzbrojenie urządzeń. Wchodzące w skład lean manufacturing narzędzia i techniki SMED (Single Minute Exchange of Die) pozwalają skrócić czas przezbrojeń do niezbędnego minimum.

Zapraszamy do udziału w praktycznym i warsztatowym szkoleniu "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing", które pomoże zrozumieć i zastosować SMED w Państwa przedsiębiorstwach.

Szkolenie SMED rekomenudujemy:

Nasze ponad 18-letnie doświadczenie w podnoszeniu kompetencji managerów i specjalistów ds. produkcji oraz we wdrażaniu lean manufaturing pozwala na polecić szkolenie "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing" managerom produkcji (Dyrektorzy Produkcji, Kierownicy Produkcji, Brygadziści) , specjalistom planującym i kierującym procesami produkcyjnymi oraz, pracownikom liniowym odpowiedzialnym za przezbrajanie maszyn w zakładach produkcyjnych.

Cele szkolenia


W trakcie szkolenia "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing" uczestnicy zostaną przygotowani do praktycznego wykorzystania narzędzi i technik SMED na liniach produkcyjnych swoich zakładów.

Biorąc udział w szkoleniu "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing":

 • Poznają operacje wewnętrzne i zewnętrzne służące przygotowaniu przezbrojenia maszyny.
 • Zdobędą wiedzę o kolejnych etapach SMED.
 • Nauczą się planować i realizować projekty SMED.
 • Dowiedzą się jak pozostałe elementy lean manufacturing np. 5S wpływają i współgrają ze SMED.
 • Poznają zasady obliczania wskaźnika OEE (Całkowita Efektywność Sprzętu) i wykorzystania go do pomiaru skuteczności SMED.

Jak uczestnicy oceniają szkolenie "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing"?

Zapoznaj się z opiniami i ocenami uczestników szkolenia.

"Zajęcia pełne praktycznych przykładów, skupienie się na zagadnieniach, którymi byłem zainteresowany".
"Praktyczne przykłady".

Tak uczestnicy uzasadniali ocenę szkolenia w dniu 22 marca, które uzyskało notę 5,00 / 5,00, czyli najwyższą możliwą. Przeczytaj pełną informacje zwrotną z tego szkolenia "SMED. Szkolenie na 5".

Program szkolenia


1. DEFINICJA PRZEZBROJEŃ

2. PRZYGOTOWANIE PRZEZBROJENIA I PODZIAŁ

 • Operacje wewnętrzne
 • Operacje zewnętrzne

3. ETAPY SMED

 • Rozdzielenie czynności wewnętrznych i zewnętrznych
 • Przekształcenie części operacji wewnętrznych w zewnętrzne
 • Usprawnienie wszystkich aspektów operacji przezbrajania

4. FAZY PROJEKTU I SKALA TRUDNOŚCI

5. SKĄD BRAĆ CZAS NA SMED?

 • Rola 5S
 • Podział zadań między produkcją a utrzymaniem ruchu

6. PORADY JAK PROWADZIĆ PROJEKT

7. PRZYKŁADY WYGRYWANIA CZASU PRZEZBROJENIA

 • Sposoby standaryzacji
 • Centrowanie stołu na wałkach
 • Uchwyty pośrednie
 • Sposoby mocowań szybkimi ruchami
 • Mocowania kształtowe

8. KORZYŚCI ZE SMED

9. POMIARY SKUTECZNOŚCI

 • OEE - definicja i obliczanie

10. ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI A PRZEZBROJENIA

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 606 918 997 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing
Szkolenie "5S - system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing" pozwala uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę i rozwinąć um...

Czytaj więcej

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją
Szkolenie "KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM - nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją" ma dostarczyć jego u...

Czytaj więcej

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją
Problem solving jest usystematyzowanym procesem rozwiązywania problemów występujących w procesach produkcyjnych zorganizowanych w śro...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Zarządzanie produkcją, to szkolenie przygotowane dla managerów zarządzających produkcją i zespołami produkcyjnymi. Nowoczesne zarządz...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

INNOWACJA W FIRMIE. Szkolenie dla działów R&D (B+R)
Innowacja i związane z nią działania badawczo - rozwojowe (R&D / B+R) są bezpośrednio związane z konkurencyjnością oferty rynkowej przed...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
SMED. Szkolenie na 5

22 marca B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa zorganizowała szkolenie otwarte "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean...

Czytaj więcej

Praktycznie o wdrożeniu systemu 5S

Rozwinięciu kompetencji niezbędnych do wdrożenia i zarządzania systemem 5S było poświęcone szkolenie otwarte "5S - system organizacji mie...

Czytaj więcej

5S - lean manufacturing praktycznie

System organizacji miejsca pracy 5S był przedmiotem szkolenia z zakresu lean manufacturing przeprowadzonego 12 grudnia przez trenera B&am...

Czytaj więcej

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym - pełen perfekcjonizm

"Pełen perfekcjonizm", "Treściwie, dużo praktyki, ze zwróceniem...

Czytaj więcej

KGHM Zanam S.A.

Niniejszym potwierdzamy, że B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. przeprowadziła na zlecenie KGHM ZANAM S.A. projekt szkoleniowy...

Czytaj więcej

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Szkolenie zorganizowane przez firmę B&O Navigator w dniach 17 i 18 listopada 2004 roku w siedzibie naszej firmy na temat "Zarządzanie...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -
© Copyright. Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części składowych i informacji zawartych na tej stronie internetowej bez uprzedniej zgody B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. jest zabronione.

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. ul. Kopijników 67C 03-274 Warszawa

tel. 22 877 38 43, 22 877 38 44, 22 877 38 47, e-mail:firma@bonavigator.pl

Projekt i wykonanie: Strony Internetowe PRO-LINK