drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

LEADERSHIP. CYFROWE PRZYWÓDZTWO. Nowoczesne narzędzia menedżera


O szkoleniu


"Leadership. Cyfrowe przywództwo. Nowoczesne narzędzia menedżera" to szkolenie, które skutecznie podniesie Twoje kompetencje przywódcze w kierowaniu zespołem.

Ludzie + technologia

Chcesz poznać teorię zarządzania zasobami ludzkimi? W tym szkoleniu tego nie znajdziesz! Zamiast tego: zdefiniujesz swój styl przewodzenia, przetrenujesz posługiwanie się modelami zachowań przywódczych oraz nauczysz się wykorzystywać w praktyce wszechstronne cyfrowe narzędzie zarządzania podległym zespołem.
Jeszcze jedno - menedżer, który chce być przywódcą, nie zarządza "zasobami ludzkimi", lecz współpracownikami.

Proste i skuteczne narzędzia

Świat potrafi być bardzo skomplikowany. Na szczęście zarządzanie zespołem i przewodzenie nie musi, ponieważ praktyka pokazuje, że największa siła oddziaływania tkwi w prostych narzędziach. Podczas szkolenia nauczysz się posługiwać modelami zachowań przywódczych, które następnie będziesz mógł modyfikować w zależności od sytuacji i wykorzystywać z powodzeniem w trakcie całej kariery zawodowej.

Cyfrowe centrum dowodzenia

Zostań cyfrowym przywódcą i pokieruj swoim zespołem niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz oraz niezależnie od tego, gdzie znajdują się Twoi współpracownicy. Podczas szkolenia nauczysz się posługiwać wszechstronnym cyfrowym narzędziem, umożliwiającym m. in.: wyznaczanie celów, przydzielanie zadań, monitorowanie przebiegu projektów i wymianę informacji pomiędzy członkami zespołu. Jest to wiodąca na rynku aplikacja, do której będziesz miał dostęp, w bezpłatnej wersji, również po zakończeniu szkolenia. Będziesz mógł ją wykorzystać do stworzenia cyfrowego centrum dowodzenia Swoim zespołem, zarówno w pracy zdalnej, jak i biurowej.

Podsumowanie. Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu "Leadership. Cyfrowe przywództwo"?

 • 2 w 1: trening posługiwania się modelami zachowań przywódczych oraz praktyczne wykorzystanie cyfrowego narzędzia zarządzania zespołem podległych pracowników.
 • Aktualna, fachowa i praktyczna wiedza, podana w przystępny i uporządkowany sposób.
 • Przejrzysta i logiczna struktura szkolenia.
 • Treści: zasady, metody, narzędzia (techniki) zarządzania i sprawowania przywództwa.
 • Nauka: doświadczenie, obserwacja i refleksja, teoria, zastosowanie.
 • Możliwość przetrenowania nowych umiejętności pod okiem trenera z 11-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami podległych pracowników.

Cele szkolenia


Celem szkolenia "Leadership. Cyfrowe przywództwo" jest dostarczenie menedżerom aktualnej i fachowej wiedzy oraz wyposażenie ich w najskuteczniej działające narzędzia zarządzania i sprawowania przywództwa nad zespołem w organizacji.

Grupa docelowa szkolenia "Leadership. Cyfrowe przywództwo"

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, którzy pragną poznać lub zaktualizować wiedzę oraz przećwiczyć umiejętności posługiwania się narzędziami zarządzania i sprawowania przywództwa nad zespołem w organizacji.

Metoda prowadzenia szkolenia "Leadership. Cyfrowe przywództwo"

Szkolenie ma charakter interaktywnego warsztatu, którego celem jest podniesienie kompetencji związanych z zarządzaniem i sprawowania przywództwa nad zespołem w organizacji. W trakcie szkolenia jego uczestnicy wezmą udział w:

 • testach psychologicznych, które pozwolą na określenie indywidualnego stylu przewodzenia oraz na dopasowanie stylu przewodzenia do sytuacji,
 • symulacjach, odgrywaniu ról,
 • analizach przypadku,
 • ćwiczeniach i dyskusjach w podgrupach,
 • rozwiązywaniu zadań indywidualnych,
 • grupowych dyskusjach moderowanych.

Podsumowaniem aktywności uczestników będą mini - wykłady prowadzone przez trenera.

4 wygodne formy realizacji szkolenia "Leadership. Cyfrowe przywództwo"

Wybierz najbardziej odpowiednią dla siebie formę udziału w szkoleniu z leadership (przywództwa).

 • Udział w szkoleniu otwartym. Rozwiązanie rekomendowane dla uczestników indywidualnych lub małych grup 2/3 osoby. Terminy, miejsca i cenę znajdziesz z prawej strony.
 • Szkolenie zamknięte dla menedżerów Twojej firmy. Rozwiązanie rekomendowane dla grup 4/5 - 12 osób. Termin, miejsce szkolenia są uzgadnianie z klientem. Korzyścią jest to, że szkolenie jest prowadzone wg. dedykowanego programu uwzględniające potrzeby szkoleniowe i specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa klienta.
 • Szkolenie "1 na 1". Przeznaczone indywidualnie dla 1 osoby. Termin, miejsce szkolenia są uzgadnianie z klientem. Program szkolenia jest dostosowywany do zgłoszonych potrzeb.
 • Szkolenie online. Dedykowane e-szkolenie dla menedżerów Twojej firmy.

Program szkolenia


Dzień 1. Przywódca + technologia

1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA MENEDŻERA

 • Ludzie jako najcenniejszym zasób firmy
 • Wartość menedżera
 • Partnerstwo
 • Kreatywność
 • Cyfrowe centrum dowodzenia

2. MENEDŻER W ROLI PRZYWÓDCY

 • Zarządzanie a przewodzenie
 • Role przywódcy
 • Poziomy przywództwa
 • Oczekiwania wobec przywódców

3. PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO PRZYWÓDZTWA

 • Ludzie jako oś organizacji
 • Znaczenie zasad
 • Znaczenie szacunku
 • Kontrolowanie i ocenianie
 • Zapewnianie wsparcia
 • Samodoskonalenie
 • Technologia

4. CYKL ZARZĄDZANIA LUDŹMI

 • Formułowanie celów
 • Etapy cyklu zarządzania ludźmi
 • Krótki i wydłużony cykl kierowania
 • Narzędzia menedżerskie

5. STYLE PRZEWODZENIA

 • Określenie preferowanego stylu przewodzenia
 • Rozwojowe style przewodzenia
 • Elastyczność w doborze zachowań przywódczych
 • Skuteczność zachowań przywódczych

6. STOPIEŃ SAMODZIELNOŚCI PRACOWNIKA

 • Analiza stopnia samodzielności pracownika
 • Dopasowanie stylu przewodzenia do stopnia samodzielności pracownika
 • Obszary wymagające wsparcia
 • Podejmowanie konkretnych działań

7. "LINIA PRZEWODZENIA"

 • Optymalne następstwo stylów przewodzenia
 • Linia rozwoju
 • Linia interwencji

8. CHARAKTER ZADAŃ

 • Macierz charakteru zadań
 • Zmienne wpływające na charakter zadań
 • Dopasowanie zadań do poziomu samodzielności pracownika

9. "CZYNNIK Z"

 • Etapy czynnika “Z”
 • Multifunkcjonalność
 • Kolejność powierzania pracownikowi zadań do realizacji

Dzień 2. Zespół + technologia

10. DOBÓR NARZĘDZI ZARZĄDZANIA

 • Narzędzia zlecania
 • Narzędzia wspierania
 • Narzędzia kontrolowania
 • Narzędzia interweniowania
 • Narzędzia wzmacniania

11. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELI ZACHOWAŃ PRZYWÓDCZYCH

 • Instruowanie
 • Delegowanie zadań
 • Rozwiązywanie problemów
 • Konsultowanie decyzji
 • Rozmowa kontrolna
 • Przekazywanie informacji zwrotnej
 • Korygowanie
 • Komunikowanie decyzji
 • Pozytywna informacja zwrotna
 • Udzielanie pochwał

12. ROZWÓJ KOMPETENCJI WŁASNYCH MENEDŻERA

 • Samoocena kompetencji własnych menedżera
 • Wybór priorytetów i wyznaczanie celów
 • Tworzenie planu rozwoju
 • Ewaluacja w działaniu
 • Odpoczynek

Szkolenie "Leadership. Cyfrowe przywództwo. Nowoczesne narzędzia menedżera" poprowadzi

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 606 918 997 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - KOLEJNY KROK DO CELU
Zarządzanie zespołem projektowym, to szkolenie dedykowane kierownikom i managerom projektów, którzy chcą podnieść swoje kompet...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM
Zarządzanie zespołem rozproszonym, to szkolenie, które jest odpowiedzią na powszechną obecnie potrzebę zapewnienia menedżerom wszystk...

Czytaj więcej

Jak manager powinien radzić sobie ze stresem własnym i pracowników? [szkolenie online]
Stres związany z epidemią i ograniczeniami spowodowanymi kwarantanną dopadł nas wszystkich. Właściciele firm, managerowie martwią się o przy...

Czytaj więcej

Jak zorganizować pracę zdalną Przedstawicieli Handlowych [szkolenie online]
Wielu managerów sprzedaży stanęło obecnie wobec wyzwania zorganizowania pracy zdalnej swoich podwładnych, handlowców, PH, prze...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM
"Kierowanie zespołem" to szkolenie, które stanowi kompendium aktualnej, fachowej i praktycznej wiedzy dla przyszłych i początkujących...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży
Zarządzanie zespołem handlowym wymaga od managera kompleksowych (multidyscyplinarnych) kompetencji związanych z różnymi dziedzinami k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna (feedback) w zarządzaniu zespołami
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

MANAGER ZESPOŁU COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu pracownikami
Zarządzanie zespołem pracowniczym, nawet tym najmniejszym, wymaga od managera ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

Trenerzy
Marcin Gurtatowski
Trener praktyk biznesu. Ekspert w zakresie zarządzania posiadający ponad 11-letnie doświadczenie managerskie. Karierę zawodową rozpoczął w ...

Czytaj więcej

Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Anna Ritter
"Początek wszelkich zmian zaczyna się od Ciebie". Od ponad 5 lat trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją p...

Czytaj więcej

Artykuły
Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skró...

Czytaj więcej

EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expo...

Czytaj więcej

PIERWSZE WRAŻENIE. Efekt Halo (efekt aureoli i efekt Golema)

Jak to możliwe, że wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie w ciągu 30 sekund? Nawet jeżeli nie odezwała się do nas ani jednym słowe...

Czytaj więcej

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu ...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksp...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -