drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW


O szkoleniu


Współcześnie na rynku wygrywa się dysponując lepszymi łańcuchami dostaw. "Krwioobiegiem" łańcucha dostaw jest transport. Żadna firma nie może egzystować bez "krwioobiegu" jakim jest ten system. Ze względu na elementy organizacyjne i kosztowe większość organizacji zrezygnowało z własnego transportu.

Kto obecnie zarządza transportem? To szereg pracowników działu spedycji którzy muszą skoordynować potrzeby Klienta i Przewoźnika i to w taki sposób aby sieć tętnic i żył była zawsze pełna. Ale zabezpieczona przed ryzykiem (ubezpieczona). Dzięki temu budowana jest przewaga konkurencyjna Klienta ale co najważniejsze z zachowaniem efektywności i rentowności firmy transportowej i przewoźników.

Obecne systemy to nie tylko transport ale również procesy dodatkowe i nie mówimy o przewoźniku ale o części działań operatora logistycznego 3PL czy wręcz 4PL. W transporcie również trzeba uwzględniać prawo międzynarodowe jak: Konwekcja CMR , zasady Incoterm 2010. Elementy te powinny być koordynowane właściwymi umowami.

Cele szkolenia


Grupa docelowa:

  • Szkolenie z zakresu prawa transportowego rekomendujemy managerom i specjalistom odpowiedzialnym organizację transportu.
  • Managerom i specjalistom ds. logistyki.
  • Managerom i spedytorom firm transportowych.

Biorąc udział w szkoleniu:

  • Dowiesz się i określisz jakie jest miejsce i rola transportu w systemach logistycznych, szczególnie w logistycznym łańcuchu dostaw.
  • Poznasz regulacje prawne związane z organizacją i realizacją transportu - Prawo Przewozowe i Polskie Ogólne Warunki Spedycyjne (OPWS 2010).
  • Zdobędziesz wiedzę na temat przepisów międzynarodowych regulujących transport - CMR i Incoterms 2010.
  • Nauczysz się optymalizować ryzyko przy pomocy ubezpieczeń transportowych.
  • Zapoznasz się z najlepszymi praktykami (best practices) w zawieraniu i realizowaniu umów transportowych.

Program szkolenia


LOGISTYKA W ORGANIZACJI

1. Organizacja a potrzeby transportowe - model biznesowy operacji transportowych w firmach rola transportu i Klienta

2. Symbioza przepływów produktu, informacji i finansów w organizacji elementem umów logistycznych

3. Kontrola i Controling transportu w łańcuchu logistycznym - metodą do zdefiniowania potrzeb

REGULACJE PRAWNE W UMOWACH LOGISTYCZNYCH

1. Prawo Przewozowe i Polskie Ogólne Warunki Spedycyjne (OPWS 2010) jako podstawowe elementy w przewozach krajowych
a) zakres stosowania
b) pojęcie osoby uprawnionej
c) podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
d) relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną / załadowca /
e) niezbędna dokumentacja przy usłudze przewozowej

2. Podstawowe przepisy międzynarodowe regulujące transport drogowy
a) konwencja CMR - zakres zastosowania, odpowiedzialność
b) Incoterms 2010:

  • podział kosztów , odpowiedzialności i ryzyka,
  • błędne stosowanie i błędne interpretacje Incoterms.

3. Prawo a realizacja uzgodnień - spedytor, kierowca
a) obowiązki sprzedającego usługę transportu i kupującego tę usługę
b) odpowiedzialność przewoźnika, spedycji załadowcy a przewoźnika
c) obowiązek kierowcy / przewoźnika / - załadunki, rozładunki zabezpieczenie produktu (pasy , sztaple, nacisk na oś)
d) zobowiązania umowne a czas pracy kierowcy

UBEZPIECZENIE JAKO OPTYMALIZACJA RYZYKA W UMOWACH LOGISTYCZNYCH

1. Proces reklamacji w Umowie przewozu i umowie spedycji - podstawowe różnice i różna odpowiedzialność stron,

2. Ustawa Prawo przewozowe - transport krajowy zakres stosowania reklamacji

3. Konwencja CMR w transporcie międzynarodowym zakres stosowania w zakresie reklamacji

4. Zasady Incoterms 2010 a odpowiedzialność za powstałe szkody

5. Przesłanki odpowiedzialności i zwalniania przewoźnika z odpowiedzialności za szkody przy realizacji transportu towarów

6. Odpowiedzialność przewoźnika w obsłudze około przewozowej - dokumentacja, zwrot palet itp.

7. Prawidłowy tryb zgłaszania reklamacji i rozstrzygania sporów

8. Ubezpieczenia: OC Przewoźnika i CARGO - jak je rozumieć i prawidłowo egzekwować odszkodowania od zakładów ubezpieczeń

9. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym
a) wartość ubezpieczenia
b) suma ubezpieczenia
c) franszyza integralna
d) franszyza redukcyjna
e) udział własny

CZY NALEŻY BAĆ SIĘ ZMIAN? - OCENA WSPÓŁPRACY I NAJLEPSZE PRAKTYKI

1. Praktyczna weryfikacja współpracy Przewoźnika z Klientem

2. Najczęściej popełniane błędy w transporcie po stronie przewoźnika i załadowcy

3. Kiedy umowa jest niekorzystna dla którejś ze stron?

4. Nienależyte wykonanie umowy najczęściej konsekwencja postępowania obu kontrahentów - kontroling współpracy

5. Decyzja o rozwiązaniu umowy i zasady jej wygaszania

6. Rozwiązania alternatywne - dywersyfikacja działań

Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami Tel: 22 877 38 44 E-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
BEER GAME (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw
Uczestnicy symulacji / gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - identyfikacja, pomiar, metody racjonalizacji
Koszty logistyki mogą mieć znaczący udział w ogólnych kosztach wytworzenia produktu, wpływają tym samym rentowność oraz końcowy wynik...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW (Supply Chain Management)
Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchami dostaw. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich men...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na pr...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Bardzo kompetentny trener praktyk zakupów
Nasz ekspert w zakresie zarządzania zakupami w firmie - Marcin Mielniczuk przeprowadził 8 i 9 grudnia szkolenie otwarte "Zarządzanie do...

Czytaj więcej

Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komf...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdo...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów

Praca osoby zarządzającej procesem zakupów wymaga innowacyjności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i ciągłego poszukiwania nowyc...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -