drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

PLANOWANIE SPRZEDAŻY. Warsztaty z wykorzystaniem MS Excel


O szkoleniu


Szkolenie "Planowanie Sprzedaży. Warsztat z wykorzystaniem MS Excel" ma na celu zaprezentowanie sposobów i metod profesjonalnego planowania sprzedaży (m.in. prognozowania sprzedaży i określenia popytu rynkowego na oferowane przez firmę produkty lub usługi).

Właściwe planowanie sprzedaży pozwala na wywołanie trwałej zmiany zachowań, przyzwyczajeń i sposobów pracy handlowców oraz kanałów sprzedaży.

Następuje przejście od sprzedaży przypadkowej i na koniec miesiąca do planowego zarządzania sprzedażą. Dekompozycja sprzedaży firmy na regiony, działy, produkty i klientów jest jedną z prezentowanych metod.

Forma prowadzenia zajęć:

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu. W trakcie zajęć weźmiesz udział w budowie, krok po kroku, planu sprzedaży dla przykładowej firmy i jej strategii.

Weźmiesz udział w ćwiczeniach i rozwiązywaniu zadań, które podniosą Twoje kompetencje w zakresie planowania sprzedaży. Będę to m.in:

 • Ćwiczenie: Określenie popytu rynkowego i prognoza sprzedaży.
 • Ćwiczenie: Budowa budżetu sprzedaży.
 • Ćwiczenie: Budowa, zarządzanie i analiza procesu sprzedaży ().
 • Ćwiczenie: Analiza wartości klientów. Analiza portfelu klienoótów. Określenie kapitału klientowskiego firmy.
 • Ćwiczenie: Dostosowanie ilości sprzedawców do planu sprzedaży firmy - kalkulacja ROI.
 • I inne.

Podczas zajęć otrzymasz i nauczysz się korzystać z:

 • Szablonu "Budżetu sprzedaży" umożliwiającego podziału kwoty sprzedaży całego działu na kwoty sprzedaży poszczególnych regionów i / lub sprzedawców.
 • Arkusza "Alokacji zasobów handlowych", który pomaga lepiej rozporządzić ograniczone środki i zasoby czasowe i finansowe we właściwych segmentach i/lub klientach firmy.

Uczestników prosimy o zabranie swoich laptopów.

Wartość dodana szkolenia "Planowanie sprzedaży":

Jako materiał uzupełniający, w ciągu 7 dni od szkolenia, otrzymasz drogą elektroniczną, narzędzia, które mogą wspierać Cię w planowaniu sprzedaży. Będą to:

 • Szablon: "Pipeline Analisis”.
 • Arkusz: "Prognoza trendu sprzedaży".
 • Szablon: „Budżet sprzedaży”, umożliwiający podział kwoty sprzedaży całego działu na kwoty sprzedaży poszczególnych regionów i/lub sprzedawców.
 • Arkusz: "Alokacja zasobów handlowych”, który pomaga lepiej rozporządzić ograniczone środki i zasoby czasowe i finansowe we właściwych segmentach i/lub klientach firmy.

Arkusz Pipeline Analysis. Materiał uzupełniający do szkolenia Planowanie Sprzedaży

 Podgląd fragmentu szablonu "Pipeline Analisis"

Grupa docelowa:

Szkolenie jest skierowane do osób planujących sprzedaż: Dyrektorów Sprzedaży, Key Account Managers, Kierowników Regionów, Business Unit Managers, Marketing Managers, Product Managers, a także do Właścicieli Małych i Średnich firm.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 12 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Lista uczestników jest zamykana najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia.

Cele szkolenia


Celem szkolenia "Planowanie Sprzedaży. Warsztat z wykorzystaniem MS Excel" jest przekazanie uczestnikom wiedzy, nowoczesnych narzędzi i metod planowania sprzedaży, aby realizować przyjętą strategię w zakresie obrotów, marży i zysku, jak również, struktury portfela klientów, rynków, produktów i kanałów sprzedaży.

Oczekiwane efekty szkoleniowe:

Uczestnicy nauczą się m.in.:

 • Budować profesjonalny i przejrzysty plan sprzedaży oparty o definiowane, w strategii firmy, ustalenia i cele sprzedażowe.
 • Obliczać i weryfikować prawidłowość kluczowych parametrów w strukturze planu, takich jak wielkość zespołu sprzedażowego, prognozę sprzedaży, etc. jak również, monitorować zmienne związane z procesem sprzedaży, np. wielkość średniej sprzedaży, wskaźniki konwersji, czy długości cyklu sprzedaży.
 • Nowoczesnej analizy rentowności klientów oraz ich wpływ na zdrowie firmy w dłuższym okresie.
 • Oraz wielu innych tematów poruszanych i analizowanych podczas warsztatu.

Uczestnicy zdobędą umiejętności planowania strategicznego i operacyjnego.

Program szkolenia


1. WPROWADZENIE

 • Aktualna sytuacja na rynku
 • Strategia firmowa i jej realizacja
 • Ewolucja biznesu i jej konsekwencje, nowe kanały sprzedażowe
 • Multikanałowość
 • Segmentacja

2. WPROWADZENIE DO WARTOŚCI I ANALIZY KLIENTÓW

 • Sprzedaż wartości oferty
 • Nowoczesna analiza klientów i ich wpływ na rentowność i zrównoważony rozwój firmy
 • Właściwa alokacja zasobów
 • Budowa strategii zwiększenia wartości portfela klientów

3. BADANIE POTENCJAŁU RYNKU

 • Oszacowanie popytu rynkowego (kraj / region)
 • Metody analizy atrakcyjności rynku
 • Wnioski i decyzje strategiczne

4. PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY

 • Czym jest prognozowanie?
 • Omówienie statystycznych metod prognozowania (rzetelne / nierzetelne?)
 • Proces Sprzedaży – kluczowy element sukcesu firmy
 • Zastosowanie Analizy Procesu Sprzedaży (pipeline)

5. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ PRODUKTÓW

 • Zarządzanie klientem przez cele - MBO
 • Zarządzanie produktem: P&L, plany sprzedaży, podział planów na produkty, regiony, handlowców, zarządzanie celami vs realizacja

6. PLANOWANIE SPRZEDAŻY - WARSZTAT

 • Budowa pełnego planu sprzedaży - warsztat
 • Elementy składowe procesu i planu
 • Strategia sprzedaży
 • Określenie wielkości działu sprzedaży
 • Polityka cenowa
 • Obszary sprzedaży
 • Kanały Sprzedaży
 • Przedstawienie rezultatów warsztatu przez zespoły
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 E-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz

Szkoliliśmy

Szkolenia
CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów)
Szkolenie Category Management (Zarządzanie Kategorią Produktów) zostało podzielone na: ośmiostopniowy cykl zarządzania kategorią p...

Czytaj więcej

CATEGORY MANAGEMENT W E-COMMERCE
Szkolenie jest skierowane do pracowników działu Marketingu i / lub Sprzedaży firm zainteresowanych wdrożeniem zarządzania kategoriami...

Czytaj więcej

ETAPY WIZYTY HANDLOWEJ
Etapy Wizyty Handlowej to szkolenie, które przygotowaliśmy z myślą o tych wszystkich handlowcach i managerach sprzedaży, którz...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE I SPRZEDAŻ USŁUG
Jak sprzedaje się usługi? Niełatwo, takiej odpowiedzi udziela ponad 86% handlowców zajmujących się sprzedażą usług BtB i BtC. Sprzeda...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE Z SIECIAMI HANDLOWYMI
Sprzedaż produktów w sieciach handlowych jest dla wielu przedsiębiorstw istotnym, jeżeli nie kluczowym, kanałem dystrybucji. Bardzo w...

Czytaj więcej

NETWORKING HANDLOWY. Wszystko o wykorzystaniu networkingu w sprzedaży
Networking jest umiejętnością budowania osobistej sieci kontaktów w celu wzajemnej wymiany informacji, możliwości i kontaktów ...

Czytaj więcej

PERSWAZJA W SPRZEDAŻY (Sprzedaż Perswazyjna)
Perswazja, wpływ społeczny, manipulacja - całe nasze życie to nieustanny proces przekonywania. Przekonujemy dzieci aby poszły wcześnie spać,...

Czytaj więcej

POZYSKIWANIE KLIENTÓW (Prospecting). Szkolenie handlowe
Szkolenie "Pozyskiwanie Klientów (Prospecting). Szkolenie handlowe" przygotowaliśmy z myślą o handlowcach, którzy są odpowiedz...

Czytaj więcej

PROMOCJA SPRZEDAŻY - jak zwiększać sprzedaż bez obniżania cen. Mechanizmy i techniki stosowane w handlu tradycyjnym oraz e-commerce
Promocje sprzedaży to szeroko rozumiane mechanizmy i techniki mające w swoim zamierzeniu zwiększyć sprzedaż produktów bądź usług. Nar...

Czytaj więcej

PRZEJMOWANIE KLIENTÓW KONKURENCJI
Dzięki umiejętnościom wyniesionym z tego szkolenia sprzedaż, Twoja rozmowa z klientem konkurencji będzie coraz częściej kończyła jego przeję...

Czytaj więcej

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY. Psychologia Klienta
Zrozumienie motywacji klienta, jego zachowania, oraz umiejętność adekwatnego działania handlowca, wymaga poznania procesów psychologi...

Czytaj więcej

STORYTELLING W SPRZEDAŻY
Storytelling jest nowoczesną i niebanalną metodą sprzedaży, której opanowanie i stosowanie wpływa na zwiększenie skuteczności działań...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI EFEKTYWNEJ SPRZEDAŻY
Dzięki technikom, które opanujesz w trakcie szkolenia sprzedaż, Twoje rozmowy z klientami staną się skuteczniejsze i bardziej profesj...

Czytaj więcej

TECHNIKI OBRONY CENY
Większość handlowców na pytanie jaki jest najtrudniejszy moment rozmowy handlowej odpowiada "Rozmowa o cenie!!!". W chwili obecnej ta...

Czytaj więcej

TECHNIKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH I MAREK PREMIUM
Uczestnicy szkolenia poznają zasady tworzenia wartości marki i produktu na różnych poziomach wynikających z potrzeb ich klientó...

Czytaj więcej

TECHNIKI SPRZEDAŻY USŁUG
Kupując samochód możesz go zobaczyć, przetestować, kupując krem do twarzy możesz najpierw skorzystać z darmowych próbek i test...

Czytaj więcej

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - poziom zaawansowany
Telefon to bardzo skuteczne narzędzie aktywnej sprzedaży i jedna z najbardziej ci efektywnych metod dotarcia do potencjalnych klientó...

Czytaj więcej

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - techniki podstawowe
Telemarketing to bardzo skuteczne narzędzie aktywnej sprzedaży i jedna z najbardziej efektywnych metod dotarcia do potencjalnych klient&oacu...

Czytaj więcej

TRADE MARKETING. Metody Wsparcia Wzrostu Sprzedaży
Trade marketing to szeroko rozumiane działania marketingowe skutkujące wzrostem sprzedaży, pozycją i ekspozycją produktów w dystrybuc...

Czytaj więcej

ZAMYKANIE SPRZEDAŻY. DOMYKANIE KLIENTA
Największy odsetek utraconych szans sprzedaży wynika z braku lub niewłaściwego zamknięcia procesu sprzedaży. Symptomy braku zamknięcia sprze...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. STRATEGIA SPRZEDAŻY. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego
Podczas tego szkolenia chcemy zaprezentować stronę praktyczną zarządzania sprzedażą, która wiąże się m.in. z tworzeniem samej strateg...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA I FIRMY
Podczas szkolenia zdefiniujemy pojęcia wartości dla klienta i dla firmy oraz rozważymy konotacje wynikające z tych definicji dla każdego z n...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży
Zarządzanie zespołem handlowym wymaga od managera kompleksowych (multidyscyplinarnych) kompetencji związanych z różnymi dziedzinami k...

Czytaj więcej

Trenerzy
Tomasz Dyba
Trener - Praktyk. Menedżer marketingu z blisko 20 - letnim doświadczeniem w zarządzaniu działaniami marketingowymi i sprzedażą (B2B i B2C). ...

Czytaj więcej

Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Anna Ritter
Trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją psychologia biznesu. Ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem managersk...

Czytaj więcej

Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Andrzej Zdanowski
Trener – Praktyk. Ekspert w zakresie sprzedaży i zarządzania. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematów...

Czytaj więcej

Artykuły
Raz, Dwa, Trzy... niska cena patrzy / straszy

Piszę do Was, aby podzielić się z Wami refleksją na temat obniżania cen jako narzędzia wspierającego sprzedaż. Jednocześnie chciałabym Wa...

Czytaj więcej

Techniki, metody i etapy sprzedaży

Sprzedaż pełni kluczową rolę w biznesie. Kto nie sprzedaje, ten nie zarabia. Warto jednak pamiętać, że konkurencja na rynku nie śpi. Aby ...

Czytaj więcej

Zagadka asertywności. Zachowania asertywne w praktyce zawodowej i kontakcie z klientem

O potrzebie bycia asertywnym słyszymy na każdym kroku, Często nawet wymienia się ją, jako jedną z cech charakteru niezbędnych do osiągnię...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 1

Kiedy myślę sobie o dobrych relacjach pomiędzy sprzedającym a kupującym przychodzi mi do głowy, że być może utrzymanie takich relacji jes...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 2

Obecnie wciąż trwają poszukiwania nowych narzędzi promocji i nowych taktyk handlowych w celu zwiększenia wartości sprzedaży. Nowoczesna s...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 3

W sprzedaży nie ma miejsca na sentyment, zrozumiała jest konsekwencja w maksymalizacji wartości sprzedaży. Agresywna sprzedaż i pokusa pr...

Czytaj więcej

Czy każdy klient może być kluczowy?

O tym, że firma nie może funkcjonować bez klientów – wiedzą wszyscy. O tym, że nie wszyscy klienci przynoszą takie same korz...

Czytaj więcej

Trudny człowiek. Trudny klient

Spotykając się z „trudnym Klientem” w relacjach zawodowych nie mamy okazji pewnie o tym wszystkim myśleć. Po prostu pró...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -