drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

PLANOWANIE SPRZEDAŻY. Warsztaty z wykorzystaniem MS Excel


O szkoleniu


Szkolenie "Planowanie Sprzedaży. Warsztat z wykorzystaniem MS Excel" ma na celu zaprezentowanie sposobów i metod profesjonalnego planowania sprzedaży (m.in. prognozowania sprzedaży i określenia popytu rynkowego na oferowane przez firmę produkty lub usługi).

Właściwe planowanie sprzedaży pozwala na wywołanie trwałej zmiany zachowań, przyzwyczajeń i sposobów pracy handlowców oraz kanałów sprzedaży.

Następuje przejście od sprzedaży przypadkowej i na koniec miesiąca do planowego zarządzania sprzedażą. Dekompozycja sprzedaży firmy na regiony, działy, produkty i klientów jest jedną z prezentowanych metod.

Forma prowadzenia zajęć z planowania sprzedaży:

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu. W trakcie zajęć weźmiesz udział w budowie, krok po kroku, planu sprzedaży dla przykładowej firmy i jej strategii.

Weźmiesz udział w ćwiczeniach i rozwiązywaniu zadań, które podniosą Twoje kompetencje w zakresie planowania sprzedaży. Będę to m.in:

 • Ćwiczenie: Określenie popytu rynkowego i prognoza sprzedaży.
 • Ćwiczenie: Budowa budżetu sprzedaży.
 • Ćwiczenie: Budowa, zarządzanie i analiza procesu sprzedaży.
 • Ćwiczenie: Analiza wartości klientów. Analiza portfelu klientów. Określenie kapitału klientowskiego firmy.
 • Ćwiczenie: Dostosowanie ilości sprzedawców do planu sprzedaży firmy - kalkulacja ROI.
 • I inne.

Podczas zajęć otrzymasz i nauczysz się korzystać z:

 • Szablonu "Budżetu sprzedaży" umożliwiającego podziału kwoty sprzedaży całego działu na kwoty sprzedaży poszczególnych regionów i / lub sprzedawców.
 • Arkusza "Alokacji zasobów handlowych", który pomaga lepiej rozporządzić ograniczone środki i zasoby czasowe i finansowe we właściwych segmentach i/lub klientach firmy.

Uczestników prosimy o zabranie swoich laptopów.

Wartość dodana szkolenia "Planowanie sprzedaży. Warsztaty z wykorzystaniem MS Excel":

Jako materiał uzupełniający, w ciągu 7 dni od szkolenia, otrzymasz drogą elektroniczną, narzędzia, które mogą wspierać Cię w planowaniu sprzedaży. Będą to:

 • Szablon: "Pipeline Analisis / Lejek sprzedazowy”.
 • Arkusz: "Prognoza trendu sprzedaży".
 • Szablon: „Budżet sprzedaży”, umożliwiający podział kwoty sprzedaży całego działu na kwoty sprzedaży poszczególnych regionów i/lub sprzedawców.
 • Arkusz: "Alokacja zasobów handlowych”, który pomaga lepiej rozporządzić ograniczone środki i zasoby czasowe i finansowe we właściwych segmentach i/lub klientach firmy.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest skierowane do osób planujących sprzedaż: Dyrektorów Sprzedaży, Key Account Managers, Kierowników Regionów, Business Unit Managerów, Marketing Manageróws, Product Managerów, a także do Właścicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Cele szkolenia


Celem szkolenia "Planowanie Sprzedaży. Warsztat z wykorzystaniem MS Excel" jest przekazanie uczestnikom wiedzy, nowoczesnych narzędzi i metod planowania sprzedaży, aby realizować przyjętą strategię w zakresie obrotów, marży i zysku, jak również, struktury portfela klientów, rynków, produktów i kanałów sprzedaży.

Oczekiwane efekty szkoleniowe:

Uczestnicy nauczą się m.in.:

 • Budować profesjonalny i przejrzysty plan sprzedaży oparty o definiowane, w strategii firmy, ustalenia i cele sprzedażowe.
 • Obliczać i weryfikować prawidłowość kluczowych parametrów w strukturze planu, takich jak wielkość zespołu sprzedażowego, prognozę sprzedaży, etc. jak również, monitorować zmienne związane z procesem sprzedaży, np. wielkość średniej sprzedaży, wskaźniki konwersji, czy długości cyklu sprzedaży.
 • Nowoczesnej analizy rentowności klientów oraz ich wpływ na zdrowie firmy w dłuższym okresie.
 • Oraz wielu innych tematów poruszanych i analizowanych podczas warsztatu.

Uczestnicy zdobędą umiejętności planowania strategicznego i operacyjnego.

Program szkolenia


1. WPROWADZENIE

 • Aktualna sytuacja na rynku
 • Strategia firmowa i jej realizacja
 • Ewolucja biznesu i jej konsekwencje, nowe kanały sprzedażowe
 • Multikanałowość
 • Segmentacja

2. WPROWADZENIE DO WARTOŚCI I ANALIZY KLIENTÓW

 • Sprzedaż wartości oferty
 • Nowoczesna analiza klientów i ich wpływ na rentowność i zrównoważony rozwój firmy
 • Właściwa alokacja zasobów
 • Budowa strategii zwiększenia wartości portfela klientów

3. BADANIE POTENCJAŁU RYNKU

 • Oszacowanie popytu rynkowego (kraj / region)
 • Metody analizy atrakcyjności rynku
 • Wnioski i decyzje strategiczne

4. PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY

 • Czym jest prognozowanie?
 • Omówienie statystycznych metod prognozowania (rzetelne / nierzetelne?)
 • Proces sprzedaży – kluczowy element sukcesu firmy
 • Zastosowanie Analizy Procesu Sprzedaży (pipeline / lejek sprzedażowy)

5. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ PRODUKTÓW

 • Zarządzanie klientem przez cele - MBO
 • Zarządzanie produktem: P&L, plany sprzedaży, podział planów na produkty, regiony, handlowców, zarządzanie celami vs realizacja

6. PLANOWANIE SPRZEDAŻY - WARSZTAT

 • Budowa pełnego planu sprzedaży - warsztat
 • Elementy składowe procesu i planu
 • Strategia sprzedaży
 • Określenie wielkości działu sprzedaży
 • Polityka cenowa
 • Obszary sprzedaży
 • Kanały Sprzedaży
 • Przedstawienie rezultatów warsztatu przez zespoły

Szkolenie "PLANOWANIE SPRZEDAŻY. Warsztaty z wykorzystaniem MS Excel" poprowadzi:

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl

Szkoliliśmy

Szkolenia
MATEMATYKA HANDLOWA. Jak zwiększyć rentowność sprzedaży i skuteczność negocjacji
Matematyka handlowa, to zestaw podstawowych kompetencji z zakresu finansów, które są potrzebne do prowadzenia działań w obszar...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I STRATEGIE SPRZEDAŻY W SEGMENCIE B2B
Szkolenie "Zarządzanie sprzedażą i strategie sprzedaży w segmencie B2B" jest warsztatem, prowadzonym przez trenera praktyka biznesu, Pana Ma...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM. Szkolenie dla kierowników sprzedaży
Szkolenie "Zarządzanie zespołem sprzedażowym" to wyjątkowa okazja, aby znacząco podnieść swoje umiejętności menedżerskie i osiągnąć lepsze w...

Czytaj więcej

PRICING. STRATEGIE CENOWE I POLITYKA CENOWA. Praktyczne zarządzanie cenami
Czym jest cena, która wzbudza tak wiele emocji i kontrowersji? Czy faktycznie złota myśl "cena czyni cuda" tak często powtarzana prze...

Czytaj więcej

PRODUCT MANAGEMENT (Zarządzanie produktem). Szkolenie dla Product Managerów
Kompetencje Product Managera zarządzającego produktem są kluczowe dla realizacji zadań i celów stawianych przed działami marketingu. ...

Czytaj więcej

WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK (New product development - NPD marketing)
Wprowadzenie nowego produktu na rynek, to zadanie, przed którym stają managerowie i specjaliści marketingu każdej firmy. New product ...

Czytaj więcej

CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów). Szkolenie dla Category Managerów
Szkolenie "Category Management (Zarządzanie Kategorią Produktów)" dostarczy category managerom i specjalistom odpowiedzialnym za zarz...

Czytaj więcej

TRADE MARKETING. Metody wsparcia wzrostu sprzedaży
Trade marketing to taki dziwny twór zawieszony pomiędzy sprzedażą a marketingiem. Niby marketing, ale nie do końca. To mniej prestiżo...

Czytaj więcej

PROFESJONALNY MARKETING INTERNETOWY. Konsument i marka w internecie. Sprzedaż internetowa
Marketing internetowy przestał być już kwestią mody. Jest koniecznością. Zarówno konsumenci jak i marki są obecne w sieci. Każdego ro...

Czytaj więcej

SPRZEDAŻ INTERNETOWA (HANDEL ELEKTRONICZNY). Jak współpracować ze sklepami on-line?
Sklepy on-line zajmujące się handlem elektronicznym wyrastają jak grzyby po deszczu. Dla wielu kategorii / marek to duża szansa na rozw&oacu...

Czytaj więcej

PROMOCJA SPRZEDAŻY - jak zwiększać sprzedaż bez obniżania cen. Mechanizmy i techniki stosowane w handlu tradycyjnym oraz e-commerce
Promocje sprzedaży to szeroko rozumiane mechanizmy i techniki mające w swoim zamierzeniu zwiększyć sprzedaż produktów bądź usług. Nar...

Czytaj więcej

Trenerzy
Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Izabela Bohdan - Talmont
Trener - Praktyk. Menedżer marketingu z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania markami (branding) i produktami (product managemen...

Czytaj więcej

Hanna Adamiak
Trener praktyk biznesu. Manager marketingu z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie product managementu, category mana...

Czytaj więcej

Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Artykuły
Działania marketingowe wspierające sprzedaż

Przyjmuje się, że działania marketingowe wspierające sprzedaż, a przynajmniej ich część określa się mianem trade marketingu. Sam trade ma...

Czytaj więcej

Product Manager. Zadanie - analiza rynku

Jednym z kluczowych obowiązków Product Managera jest prowadzenie analiz rynkowych dla produktu / grup produktowych, za któr...

Czytaj więcej

8 SKUTKÓW TRADE MARKETINGU - HISTORIA POZYSKANIA KLIENTA BEZ MODYFIKACJI CENY [CASE STUDY]

Kilka lat temu, w prasie kolorowej dla kobiet trafiłam na reklamę, która zachęcała do udziału w sondzie/konkursie. Sondo-konkurs b...

Czytaj więcej

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Wprowadzenie nowego produktu na rynek, to skomplikowany proces marketingowy wymagający od zaangażowanych w niego osób, wiedzy i um...

Czytaj więcej

BUDOWANIE CENY PRODUKTU [VIDEO]

Budowanie ceny produktu jest jednym z zadań Product Managera, które wykonuje w procesie zarządzania produktem. W praktyce biznesow...

Czytaj więcej

E-szkolenie z zarządzania sprzedażą produktu dla Product Managerów

E-szkolenie "Zarządzanie sprzedażą produktu dla Product Managerów" powstało z myślą o podniesieniu kompetencji Product Manager&oac...

Czytaj więcej

Strategie category management

Każdy Category Manager budując kategorię produktową stanie przed koniecznością dobrania właściwej dla niej strategii category management....

Czytaj więcej

Strategie cenowe i praktyki cenowa w zarządzaniu produktem

Strategie cenowe, zarządzanie ceną stanowią istotny element procesu product management-u. Umiejętność dobrania odpowiedniej, z punktu wid...

Czytaj więcej

Category management. Szkolenie na 5

Category management (zarządzanie kategorią produktów) to, według najprostszej definicji, strategia zarządzania grupami produkt&oac...

Czytaj więcej

Na czym polega trade marketing?

Trade Marketing, to obszar marketingu w organizacji, który może pełnić różne funkcje. Może wspierać i rozwijać wzrost sprze...

Czytaj więcej

Pricing. Jak zarządzać cenami?

Pricing, polityka cenowa, marketing ceny i strategie cenowe stanowią obszar zainteresowania nie tylko managerów i specjalist&oacut...

Czytaj więcej

35% WZROSTU SPRZEDAŻY [CASE STUDY KAMPANII TRADE MARKETINGOWEJ]

Czy dzięki kampanii trade marketingowej można osiągnąć 35% wzrostu sprzedaży dla produktu, który jest kupowany w zasadzie epizodyc...

Czytaj więcej

Jak zarządzać produktem?

Jak zarządzać produktem? Na to pytanie, odpowiedź znaleźli uczestnicy szkolenia otwartego "Product management (Zarządzanie produktem). Sz...

Czytaj więcej

6 KROKÓW DO WYBORU STRATEGII Z NISKĄ CENĄ

Czy wiesz, że istnieje kilka strategii opartych na niskiej cenie? Jak zatem je rozpoznać i skąd wiedzieć, która będzie odpowiednia...

Czytaj więcej

STRATEGIE NISKICH CEN - STRATEGIA PENETRACYJNA

Strategia penetracyjna to jedna z ciekawszych strategii cenowych. Celem tej strategii jest zwiększenie udziałów rynkowych, zdobyci...

Czytaj więcej

Praktyka wprowadzenia nowego produktu na rynek

24 i 25 stycznia przeprowadziliśmy w Warszawie szkolenie "Wprowadzenie nowego produktu na rynek (New product development - NPD marketing&...

Czytaj więcej

Jak zarządzać marką?

Jak zarządzać marką, aby była ona na tle konkurencji wyjątkowa i stale rosła jej wartość? To pytanie, przed którym stoją Brand Man...

Czytaj więcej

Szkolenie emarketing. Praktyczne i z poczuciem humoru

3 i 4 lutego Marcin Kozioł, trener w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa przeprowadził kolejną edycję szkolenia "Marketing internetowy (e...

Czytaj więcej

A CO TY WIESZ O SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ?

Wiele lat temu, kiedy trafiłam pierwszy raz do sklepu on-line jako dostawca, nie miałam pojęcia o współpracy z tego typu klientami...

Czytaj więcej

Wróżyć każdy może, czyli badania rynku i marketingowe

Firma X przez wiele lat funkcjonowała w przekonaniu, że jest liderem rynkowym w swojej kategorii. Rozbudowany i dość różnorodny as...

Czytaj więcej

Umysł klienta jest wiele wart

Od lat w badaniach produktu, (tzw. testy ślepe) Pepsi wypada znacznie lepiej niż Coca-Cola. Konsumenci cenią smak Pepsi i napój te...

Czytaj więcej

Raz, Dwa, Trzy... niska cena patrzy / straszy

Piszę do Was, aby podzielić się z Wami refleksją na temat obniżania cen jako narzędzia wspierającego sprzedaż. Jednocześnie chciałabym Wa...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -