drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

NEGOCJACJE W BIZNESIE


O szkoleniu


Negocjacje w biznesie wymagają wysokich umiejętności, które decydują o tym, czy osiągniesz korzyści prowadząc ważny projekt lub podpiszesz nowy kontrakt z klientem.

Czy zdarzyło się, że podczas spotkań Twój partner biznesowy, wiedział o Tobie więcej niż Ty o nim? Czy traciłeś kontrolę nad przebiegiem rozmów? Czy silniejszy dyktował warunki kontraktu?

Coraz częściej spotykasz podczas rozmów biznesowych osoby doskonale wyszkolone i przygotowane, znające tajniki taktyk negocjacyjnych. Na ile wynik negocjacji stanowi wtedy efekt ich przemyślanej strategii, a na ile realizuje Twoje oczekiwania? Czy zdarza się, że zgadzasz się na zbyt duże ustępstwa? Kiedy interesy są rozbieżne, łatwo dochodzi do impasu w rozmowach. Bywa, że partner traci zainteresowanie i wszystko trzeba zaczynać od początku. Efekt to strata czasu i rosnące koszty.

Podczas szkolenia możesz wzbogacić swoje kompetencje i dowiedzieć się:

 • Jak doprowadzić do finału rozmów i podpisać rentowne porozumienie?
 • Czy wspólny kompromis to jedyna droga prowadząca do racjonalnego zaspokojenia interesów?
 • Jak sterować przebiegiem rozmów, nawet kiedy wydaje się to trudne.
 • Jak osiągnąć przewagę w rozmowach z silniejszym partnerem?
 • Jak radzić sobie z technikami wpływu stosowanymi przez drugą stronę?

Cele szkolenia


Dzięki praktycznej wiedzy trenera i warsztatowemu charakterowi szkolenia:

 • Poznasz praktyczny obraz rozmów wsparty najnowszymi pojęciami z teorii negocjacji.
 • Nauczysz się kalkulować własne korzyści w kontekście wspólnych ustępstw stron negocjacji.
 • Dowiesz się jak zwiększyć swoją siłę negocjacyjną.
 • Zyskasz umiejętność skutecznej komunikacji podczas spotkań biznesowych i przy stole negocjacyjnym.
 • Nauczysz się skutecznie negocjować i wywierać wpływ z zastosowaniem taktyk negocjacyjnych.
 • Będziesz świadomie kierować przebiegiem negocjacji.
 • Określisz indywidualne cele naprawcze, które będę mógł zrealizować w praktyce.

Program szkolenia


1. NEGOCJACJE - PO CO WSPÓLNE POROZUMIENIE?

 • Przedmiot i oblicze negocjacji w biznesie - studium przypadku
 • Cel i istota negocjacji w biznesie
 • Wartość Informacji - sposoby i przyczyny ich pozyskiwania
 • Korzyści ze wspólnego porozumienia i skutki braku zgody
 • Czy tylko wspólne porozumienie? - wygrana jednej strony

2. PODSTAWOWE POJĘCIA W NEGOCJACJACH BIZNESOWYCH

 • Rola czasu, deadline i nieodwracalność
 • Rentowność projektów negocjacyjnych
 • Zakres możliwego porozumienia - model ZOPA
 • Pozycja otwarcia, linia oparcia, dolna linia
 • Zbijanie obiekcji cenowych Klienta
 • Negocjacje problemowe i strategia rozmów skoncentrowanych na doradztwie
 • Model BATNA
 • Siła negocjacyjna
 • Metody przezwyciężania dysproporcji sił
 • Kryteria oceny wyniku negocjacji

3. KOMUNIKOWANIE SIĘ W NEGOCJACJACH - NARZĘDZIE UZYSKANIA POPARCIA

 • Najczęstsze problemy z komunikacją
 • Styl i sposób komunikacji przy stole
 • Wizerunek negocjatora
 • Kształtowanie postrzegania osoby negocjatora przez Klienta
 • Zdobywanie informacji przy stole
 • Sposób prezentacji oferty
 • Dostosowanie się do rozmówcy
 • Budowanie wartości dla drugiej strony
 • Podsumowania czyli "przewijanie taśmy"
 • Sposób wyrażania krytyki
 • Jak radzić sobie z niepoprawną komunikacją?
 • Metody przekształcania złego klimatu

4. WYKORZYSTANIE PROCESU MENTALNEGO W NEGOCJACJACH BIZNESOWYCH

 • Eksperymenty z emocjami - studium przypadku
 • Wpływanie na modele mentalne w negocjacjach
 • Wpływanie na pobudki motywacyjne
 • Rozumienie aspiracji i dostosowywanie się do nich
 • Rozumienie emocji i ich przyczyn

5. WYBÓR STYLU NEGOCJACYJNEGO - DROGA DO WSPÓLNYCH KORZYŚCI

 • Określenie indywidualnego stylu negocjowania uczestników
 • Styl miękki
 • Styl twardy
 • Styl rzeczowy
 • Styl i taktyka prowadzenia negocjacji etycznych

6. PRZEBIEG SKUTECZNYCH NEGOCJACJI W PRAKTYCE

 • Główne fazy negocjacji
 • Wpływ osoby negocjatora na przebieg rozmów
 • Wpływ mikrointerakcji na przebieg rozmów
 • Diagnoza skuteczne narzędzie uzyskania przewagi
 • Strategia planowania, arkusz przygotowań
 • Sposoby określania obszarów negocjacyjnych
 • Wyznaczanie celu głównego i celów pośrednich - sposób określania korzyści negocjacyjnych
 • Przygotowanie spotkania negocjacyjnego
 • Rozpoczęcie negocjacji w praktyce biznesowej
 • Wyznaczanie kolejności tematów i wykorzystanie uzależnienia od ścieżki w rozmowie handlowej
 • Rozszerzanie wspólnych możliwości przez opcje
 • Kryteria oceny rozwiązań
 • Prezentowane stanowiska i argumenty
 • Techniki asertywności negocjatora
 • Strategie wychodzenia z impasu
 • Jak ustępować żeby nie stracić
 • Finalizacja negocjacji - zawarcie porozumienia i podpisanie kontraktu

7. ARSENAŁ TECHNIK WPŁYWU W NEGOCJACJACH BIZNESOWYCH

 • Efektywne techniki wywierania wpływu w negocjacjach
 • Taktyki negocjacyjne podczas rozmów biznesowych

8. KIEROWANIE PRZEBIEGIEM NEGOCJACJI - NARZĘDZIA PROWADZĄCE DO PRZEŁOMU

 • Kształtowanie struktury rozmów
 • Tworzenie korzyści czy zdobywanie korzyści - dylemat negocjatora
 • Plan taktyczny własnych działań
 • Dopasowywanie taktyki do typu negocjacji

9. AKTÓWKA SKUTECZNEGO NEGOCJATORA - SYNTEZA

 • Od czego zależy sukces w negocjacjach biznesowych?
 • Synteza treści szkolenia
 • Wartość wspólnego porozumienia
 • Sposoby wzmacniania BATNA
 • Postrzeganie przez Klienta i pierwsze pięć minut
 • Waga przygotowania do rozmów
 • Wartość rozpoznania potrzeb Klienta
 • Generowanie pomysłów i opcji rozwiązań
 • Kształtowanie klimatu rozmów
 • Rozumienie procesów mentalnych
 • Sposób argumentacji i wywieranie wpływu
 • Asertywność i sposób ustępowania
 • Wpływanie na przebieg rozmów handlowych
 • Dbałość o partnerów negocjacyjnych
 • Mocne i słabe strony negocjatora
 • Indywidualne określenie obszarów do poprawy i zadań przez uczestników szkolenia
Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
NEGOCJACJE HANDLOWE
Z negocjacjami handlowymi jest jak ze sportem. Nawet mistrz świata nie zawsze wygrywa i ciągle doskonali swoje umiejętności. Stosowanie tych...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE I SPRZEDAŻ USŁUG
Jak sprzedaje się usługi? Niełatwo, takiej odpowiedzi udziela ponad 86% handlowców zajmujących się sprzedażą usług BtB i BtC. Sprzeda...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE W BIZNESIE i SPRZEDAŻY. Szkolenie zaawansowane
Negocjacje są nieodłącznym elementem biznesu. To w trakcie negocjacji decyduje "być albo nie być" kontraktów handlowych, projekt&oacu...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE Z SIECIAMI HANDLOWYMI
Negocjacje z sieciami handlowymi reprezentowanymi najczęściej przez Kupców, to istotny element funkcjonowania zespołów handlow...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie
Negocjacje zakupowe i negocjowanie warunków zakupu towarów i usług wymaga, tak jak każde inne działanie w przedsiębiorstwie, p...

Czytaj więcej

WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH
Przypomnij sobie kilka ostatnich sytuacji, w których targowałeś się o cenę swojego produktu czy o warunki umowy z kontrahentem. Gdyb...

Czytaj więcej

Trenerzy
Marcin Mielniczuk
Trener praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania zakupami, dostawcami i negocjacji kupieckich. Specjalista w zakresie tworzenia zespołó...

Czytaj więcej

Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Artykuły
5 najbardziej irytujących taktyk negocjacyjnych. Wybór subiektywny

Trochę szkoleń z negocjacji za nami. Razem z ich uczestnikami dokonaliśmy, mocno subiektywnego, wyboru najbardziej irytujących taktyk neg...

Czytaj więcej

Negocjacje 1001 nocy

Pierre Bourdieu pisał, że warunkiem rewolucyjnego projektu, jest umiejętność kontrolowania teraźniejszości. Teza ta, choć dedykowana dla ...

Czytaj więcej

Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdo...

Czytaj więcej

Style negocjacyjne

Najprościej negocjacje możemy porównać do przeciągania liny na jedną ze stron - negocjatorzy znajdujący się na przeciwległych bieg...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -