drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera


O szkoleniu


Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracowników decyduje o tym, czy zadania i cele, które postawił przed nimi ich przełożony (manager) zostaną wykonane i zrealizowane.

Z pewnością możemy stwierdzić, że skuteczny manager to manager motywujący pracowników. Motywujący profesjonalnie, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod i techniki motywowania.

Nasze szkolenie z motywowania pracowników to praktyczny warsztat realizowany w formule "praktycy biznesu dla praktyków", który dostarcza wiedzy, umiejętności i najnowszych rozwiązań w zakresie skutecznych sposobów motywowania pracowników.

Cele szkolenia


Celem szkolenia z motywowania pracowników jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów motywowania pracowników oraz przekazanie skutecznych metod i technik, którymi możesz posłużyć w procesie motywowania podwładnych.

Biorąc udział w szkoleniu "Motywowanie pracowników. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera":

 • Przejdziesz przez proces poznania źródeł własnej motywacji, które pozwolą zrozumieć ci, co motywuje twoich pracowników.
 • Poznasz 7 skutecznych modeli motywowania opracowanych przez wybitnych ekspertów zarządzania.
 • Nauczysz się określać i wykorzystywać do motywowania styl myślenia pracowników.
 • Nabędziesz / rozwiniesz umiejętność motywowania pracowników z wykorzystaniem maksymalizacji celów.
 • Dowiesz się jak korzystać z oceny pracowniczej w procesie motywowania.
 • Poznasz nowoczesne rozwiązania z zakresu kultury organizacyjnej i ich wpływ na poziom motywacji pracowników.

Metoda prowadzenia:

Szkolenie z motywowania pracowników jest prowadzone metodą warsztatową ukierunkowaną na podniesie kompetencji managerskich związanych ze skutecznym motywowaniem pracowników. Podczas szkolenia z motywacji weźmiesz udział w ćwiczeniach indywidualnych, ćwiczeniach grupowych. Będziesz rozwiązywał zadania i case study związane ze sposobami i technikami motywowania pracowników. Weźmiesz udział w dyskusjach i burzach mózgów.

W projektach szkoleń zamkniętych (dedykowanych managerom jednej firmy) proponujemy uzupełnienie szkolenia dodatkowym blokiem tematycznym związanym z możliwością badania narzędziem psychometrycznym MindSonar w Twoim zespole lub firmie. Dzięki badaniu własnego stylu myślenia i / lub całego zespołu dowiesz się, w jaki efektywny sposób motywować pracowników i maksymalizować cele.

Grupa docelowa:

Nasze ponad 16-letnie doświadczenie we wspieraniu rozwoju managerów pozwala nam rekomendować aktywny udział w szkoleniu "Motywowanie pracowników. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera" następującym grupom docelowym:

 • Managerom sprzedaży i zespołów handlowych (wyższy i średni szczebel zarządzania), bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialnym za motywowanie handlowców.
 • Managerom działów obsługi klienta (wyższy i średni szczebel) zarządzającym zespołami biur i punktów obsługi klienta.
 • Managerom działów i zespołów produkcyjnych (wszystkie szczebla zarządzania), którym zależy na utrzymaniu i zwiększaniu poziomu motywacji podwładnych.
 • Managerom marketingu, kierujących zespołami specjalistów ds. marketingu, product i brand managerów.
 • Managerom logistyki każdego szczebla, których pracownicy potrzebują utrzymania odpowiednio wysokiego stopnia motywacji do realizacji otrzymanych zadań.
 • Właścicielom i managerom małych i średnich, rodzinnych przedsiębiorstw zarządzających niedużymi zespołami pracowniczymi.
 • Wszystkim, którzy wiążą swoją karierę zawodową z pracą na stanowisku managerskim (lub oczekują awansu) i staną przed wyzwaniem, jakim jest skuteczne motywowanie pracowników.

Program szkolenia


1. MOTYWACJA WŁASNA, CZYLI AUTODIAGNOZA UCZESTNIKÓW

 • Źródła oczekiwań wobec pracowników
 • Wartości towarzyszące menedżerowi
 • Przekonania dotyczące motywacji

2. KULTURA ORGANIZACJI NA PRZESTRZENI LAT

 • Poznawanie historycznie towarzyszących nam wartości
 • Znaczenie misji, wizji i strategii w motywowaniu
 • Wpływ wartości i przekonań na kulturę firmy

3. MODELE MOTYWACJI

 • Taylor
 • Mayo
 • Mc Gregor
 • Maslow
 • Dilts
 • Vroom

4. STYL MYŚLENIA PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE MOTYWACJI W PRACY

 • Proaktywność versus reaktywność pracowników
 • Motywacja "OD" i "DO"
 • Wewnętrzne źródło kontroli versus zewnętrze źródło kontroli
 • Wyzwalanie motywacji w nowym pokoleniu Y

5. MOTYWOWANIE WEDŁUG MAKSYMALIZACJI CELU

 • Zmiana pokoleniowa a motywowanie w firmie
 • Motywacja 2.0 czyli kij i marchewka
 • Motywacja 3.0 czyli autonomia, mistrzostwo, cel

6. MOTYWACJA A OCENA PRACOWNICZA

 • Krótka historia INNER GAME
 • Nowoczesne podejście w ramach programu LET'S TALK
 • Potęga pytań
 • Scenariusz rozmowy z pracownikiem
 • Zasady motywacji
 • Wpływ braku motywacji na organizację z trzech perspektyw (firmy, pracodawcy i pracownika)

7. NOWOCZESNA KULTURA ORGANIZACJI I MOTYWOWANIE

 • "Turkusowe Organizacje"
 • Elementy kultury "Turkusu" w Twojej firmie
 • Wpływ lidera, menedżera na budowanie zaangażowania i odpowiedzialność pracowników

8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ORAZ IMPLEMENTACJA W PRACY

 • Plan działania / możliwości zastosowania w firmie

 

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
Informacja zwrotna (feedback) w zarządzaniu zespołami
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM
"Kierowanie zespołem" to szkolenie, które stanowi kompendium aktualnej, fachowej i praktycznej wiedzy dla przyszłych i początkujących...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

MANAGER ZESPOŁU COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu pracownikami
Zarządzanie zespołem pracowniczym, nawet tym najmniejszym, wymaga od managera ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

LEADERSHIP. CYFROWE PRZYWÓDZTWO. Nowoczesne narzędzia menedżera
"Leadership. Cyfrowe przywództwo. Nowoczesne narzędzia menedżera" to szkolenie, które skutecznie podniesie Twoje kompetencje p...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE CZASEM DLA MANAGERÓW
Zarządzanie czasem to zarządzanie sobą. Jeżeli okazuje się, że masz 100 zadań, nie wiesz za co się zabrać, wszystko wykonujesz w pośpiechu l...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych
Celem niniejszego szkolenia to pokazanie i opisywanie poszczególnych etapów tego procesu oraz uświadamianie słuchacza odnośnie...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki
Zarządzanie eksportem, to szkolenie, które umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji eksportu w fi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM KROK PO KROKU
"Zarządzanie projektem krok po kroku" to szkolenie, które zapewnia aktualną, fachową i praktyczną wiedzę o fundamentach metodologii z...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO - Management by Objectives)
Zarządzanie Przez Cele - (ang. MBO - Management by Objectives) jest jedną z metod kierowania przedsiębiorstwem i pracownikami. Manager wykor...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA I FIRMY
Podczas szkolenia zdefiniujemy pojęcia wartości dla klienta i dla firmy oraz rozważymy konotacje wynikające z tych definicji dla każdego z n...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży
Zarządzanie zespołem handlowym wymaga od managera kompleksowych (multidyscyplinarnych) kompetencji związanych z różnymi dziedzinami k...

Czytaj więcej

Trenerzy
Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Artykuły
Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Kobieta szef. Bać się czy nie?

W świecie, w którym biznes przez długi czas był zdominowany przez mężczyzn coraz częściej słyszy się o tym, że kobiety obejmują st...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Pawłem Wojciechowskim

Jakie problemy dotyczące motywowania pracowników najczęściej nurtują uczestników twoich szkoleń?
Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -