drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

MAGAZYN KONSYGNACYJNY (SKŁAD KONSYGNACYJNY). Zarządzanie, zalety i wady


O szkoleniu


Szkolenie "Magazyn konsygnacyjny (Skład Konsygnacyjny). Zarządzanie, zalety i wady" usystematyzuje wiedzę każdej osoby, która spotyka się z zagadnieniami współpracy z partnerem zagranicznym w zakresie eksportu lub importu w oparciu o magazyn konsygnacyjny (skład konsygnacyjny) oraz miejsce uznane Urzędu Celnego. W praktyce najmniejsze zagrożenie, to bariera językowa choć wiele aspektów opiera się o procedury celne i VAT-owskie.

W czasie szkolenia przedstawione zostaną w przystępny sposób podstawowe zagadnienia w organizacji procesu zakupu (import) oraz sprzedaży (eksport) w zakresie przepływów przez magazyn konsygnacyjny. Pozwoli to uczestnikom szkolenia zwiększyć efektywność firmy poprzez analizę rozwiązań zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Czas i zrozumienie różnic oraz właściwe szacowanie ryzyka to często "być albo nie być" w działaniach handlowych (zakupy, sprzedaż). Celem szkolenia jest również pokazanie jak najwłaściwiej wykorzystać potencjał oraz możliwości i dostępność alternatywnych rozwiązań w przyjęciu i wydaniach z/za granicę. W szkoleniu również zostaną pokazane zasady dokumentowania współpracy (kontrakty, zamówienia, podsumowania itp.) aby optymalizować (czas, pieniądz) ryzyko.

Cele szkolenia


Celem szkolenia "Magazyn konsygnacyjny (skład konsygnacyjny). Zarządzanie, zalety i wady" jest przekazanie uczestnikom umiejętności:

 • prawidłowego identyfikowania pojęć i elementów związanych ze współpracy z partnerem zagranicznym w oparciu o magazyn konsygnacyjny,
 • przygotowywania i analizy informacji i dokumentacji dla właściwych urzędów,
 • obiektywnej oceny kontrahentów w zakresie wdrożenia magazynów konsygnacyjnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia "Magazyn konsygnacyjny (skład konsygnacyjny). Zarządzanie, zalety i wady":

Szkolenie ma cały czas formę interaktywnego treningu z case study i zadaniami logicznymi które pozwalają pokazać przedstawiane zagadnienia. Nacisk kładziony jest na własną motywację i postawę uczestników szkolenia oraz umiejętność komunikacji dostosowanej do partnera zewnętrznego. Skuteczność we współpracy w zakresie eksportu i importu to chęć zrealizowania celów własnych z partnerskim podejściem do kontrahentów.

Program szkolenia


1. WPROWADZENIE - JAK ZORGANIZOWAĆ FIRMIE IMPORT / EKSPORT I NIE TRACIĆ?

 • Kiedy w firmie powinniśmy podjąć decyzję o współpracy w zakresie importu i eksportu - jak to profesjonalnie zorganizować?
 • Import / Eksport a działania w kraju - spójność działań podstawą sukcesu organizacji
 • Prestiż czy pieniądz? Inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa a strategie krótko i średnioterminowe

2. ZASADY WYZNACZANIA CELÓW WE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM EKSPORT / IMPORT

 • Cele w ujęciu ilościowym
 • Cele w ujęciu jakościowym

3. STRATEGIA DYSTRYBUCJI (EKSPORT) I ZAKUPÓW (IMPORT) NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

 • Identyfikacja i wybór dystrybutora / dostawcy na rynku zagranicznym
 • Ustalenie zakresu działań dla dystrybutora / dostawcy
 • Wybór strategii dystrybucji /dostaw

4. MAGAZYN KONSYGNACYJNY JAKO OPTYMALIZACJA KOSZTÓW I RYZYKA

 • Magazyn konsygnacyjny a magazyn "zwykły"
 • Magazyn konsygnacyjny wg. ustawy o VAT w świetle art. 2 pkt 27c
 • Zasady zachowania własności towarów w magazynie konsygnacyjnym
 • Ryzyko i koszt magazynu konsygnacyjnego
 • Obowiązek podatkowy u nabywcy towaru a in/out dla magazynu konsygnacyjnego
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) a rozliczenie dostawy w magazynie konsygnacyjnym
 • Zasady i wymogi dla ewidencji towarów wprowadzanych do magazynu konsygnacyjnego
 • Dlaczego prowadzenie magazynu konsygnacyjnego jest korzystne?
 • Obowiązek podatkowy w procedurze magazynu konsygnacyjnego - zasady i wyjątki

5. ASPEKTY DOKUMENTACYJNE I FINANSOWE W EKSPORCIE / IMPORCIE

 • Sposoby realizacji transakcji finansowych - waluta, formy itp.
 • Umowy i porozumienia we współpracy z partnerem zagranicznym (przepływy finansowe, ograniczenia, licencje itp.)
 • Współpraca z podmiotami finansowymi i ubezpieczeniowymi (KUKE, banki)

6. ORGANIZACJA DOSTAW W LOGISTYCE ZAGRANICZNEJ FRACHT, UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Międzynarodowy system działań w oparciu o INCOTERMS 2010
 • Optymalizacja działań w transporcie międzynarodowym
 • Oś czasowa we współpracy z partnerem zagranicznym
 • Różne formy transportu
 • Niezbędny czas na dokumenty certyfikujące
 • Odprawa celna i cło

7. CZEGO W IMPORCIE I EKSPORCIE ROBIĆ NIE WOLNO!

Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami Tel: 22 877 38 44 E-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - identyfikacja, pomiar, metody racjonalizacji
Koszty logistyki mogą mieć znaczący udział w ogólnych kosztach wytworzenia produktu, wpływają tym samym rentowność oraz końcowy wynik...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW
Współcześnie na rynku wygrywa się dysponując lepszymi łańcuchami dostaw. "Krwioobiegiem" łańcucha dostaw jest transport. Żadna firma ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na pr...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW (Supply Chain Management)
Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchami dostaw. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich men...

Czytaj więcej

Trenerzy
Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Artykuły
Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka m...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prow...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -