drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

MAGAZYN KONSYGNACYJNY (SKŁAD KONSYGNACYJNY). Zarządzanie, zalety i wady


O szkoleniu


Szkolenie "Magazyn konsygnacyjny (Skład Konsygnacyjny). Zarządzanie, zalety i wady" usystematyzuje wiedzę każdej osoby, która spotyka się z zagadnieniami współpracy z partnerem zagranicznym w zakresie eksportu lub importu w oparciu o magazyn konsygnacyjny (skład konsygnacyjny) oraz miejsce uznane Urzędu Celnego. W praktyce najmniejsze zagrożenie, to bariera językowa choć wiele aspektów opiera się o procedury celne i VAT-owskie.

W czasie szkolenia przedstawione zostaną w przystępny sposób podstawowe zagadnienia w organizacji procesu zakupu (import) oraz sprzedaży (eksport) w zakresie przepływów przez magazyn konsygnacyjny. Pozwoli to uczestnikom szkolenia zwiększyć efektywność firmy poprzez analizę rozwiązań zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Czas i zrozumienie różnic oraz właściwe szacowanie ryzyka to często "być albo nie być" w działaniach handlowych (zakupy, sprzedaż). Celem szkolenia jest również pokazanie jak najwłaściwiej wykorzystać potencjał oraz możliwości i dostępność alternatywnych rozwiązań w przyjęciu i wydaniach z/za granicę. W szkoleniu również zostaną pokazane zasady dokumentowania współpracy (kontrakty, zamówienia, podsumowania itp.) aby optymalizować (czas, pieniądz) ryzyko.

Cele szkolenia


Celem szkolenia "Magazyn konsygnacyjny (skład konsygnacyjny). Zarządzanie, zalety i wady" jest przekazanie uczestnikom umiejętności:

 • prawidłowego identyfikowania pojęć i elementów związanych ze współpracy z partnerem zagranicznym w oparciu o magazyn konsygnacyjny,
 • przygotowywania i analizy informacji i dokumentacji dla właściwych urzędów,
 • obiektywnej oceny kontrahentów w zakresie wdrożenia magazynów konsygnacyjnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia "Magazyn konsygnacyjny (skład konsygnacyjny). Zarządzanie, zalety i wady":

Szkolenie ma cały czas formę interaktywnego treningu z case study i zadaniami logicznymi które pozwalają pokazać przedstawiane zagadnienia. Nacisk kładziony jest na własną motywację i postawę uczestników szkolenia oraz umiejętność komunikacji dostosowanej do partnera zewnętrznego. Skuteczność we współpracy w zakresie eksportu i importu to chęć zrealizowania celów własnych z partnerskim podejściem do kontrahentów.

Program szkolenia


1. WPROWADZENIE - JAK ZORGANIZOWAĆ FIRMIE IMPORT / EKSPORT I NIE TRACIĆ?

 • Kiedy w firmie powinniśmy podjąć decyzję o współpracy w zakresie importu i eksportu - jak to profesjonalnie zorganizować?
 • Import / Eksport a działania w kraju - spójność działań podstawą sukcesu organizacji
 • Prestiż czy pieniądz? Inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa a strategie krótko i średnioterminowe

2. ZASADY WYZNACZANIA CELÓW WE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM EKSPORT / IMPORT

 • Cele w ujęciu ilościowym
 • Cele w ujęciu jakościowym

3. STRATEGIA DYSTRYBUCJI (EKSPORT) I ZAKUPÓW (IMPORT) NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

 • Identyfikacja i wybór dystrybutora / dostawcy na rynku zagranicznym
 • Ustalenie zakresu działań dla dystrybutora / dostawcy
 • Wybór strategii dystrybucji /dostaw

4. MAGAZYN KONSYGNACYJNY JAKO OPTYMALIZACJA KOSZTÓW I RYZYKA

 • Magazyn konsygnacyjny a magazyn "zwykły"
 • Magazyn konsygnacyjny wg. ustawy o VAT w świetle art. 2 pkt 27c
 • Zasady zachowania własności towarów w magazynie konsygnacyjnym
 • Ryzyko i koszt magazynu konsygnacyjnego
 • Obowiązek podatkowy u nabywcy towaru a in/out dla magazynu konsygnacyjnego
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) a rozliczenie dostawy w magazynie konsygnacyjnym
 • Zasady i wymogi dla ewidencji towarów wprowadzanych do magazynu konsygnacyjnego
 • Dlaczego prowadzenie magazynu konsygnacyjnego jest korzystne?
 • Obowiązek podatkowy w procedurze magazynu konsygnacyjnego - zasady i wyjątki

5. ASPEKTY DOKUMENTACYJNE I FINANSOWE W EKSPORCIE / IMPORCIE

 • Sposoby realizacji transakcji finansowych - waluta, formy itp.
 • Umowy i porozumienia we współpracy z partnerem zagranicznym (przepływy finansowe, ograniczenia, licencje itp.)
 • Współpraca z podmiotami finansowymi i ubezpieczeniowymi (KUKE, banki)

6. ORGANIZACJA DOSTAW W LOGISTYCE ZAGRANICZNEJ FRACHT, UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Międzynarodowy system działań w oparciu o INCOTERMS 2010
 • Optymalizacja działań w transporcie międzynarodowym
 • Oś czasowa we współpracy z partnerem zagranicznym
 • Różne formy transportu
 • Niezbędny czas na dokumenty certyfikujące
 • Odprawa celna i cło

7. CZEGO W IMPORCIE I EKSPORCIE ROBIĆ NIE WOLNO!

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 zastąpił obowiązujące prawie dekadę reguły INCOTERMS 2010. Profesjonalny handel międzynarodowy nie może być realizowany bez z...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
Koszty logistyki, w tym m.in. koszty magazynowania oraz koszty związane z utrzymaniem zapasów wpływają na wynik finansowy i bilans pr...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW
Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów, to szkolenie, które w bardzo praktyczny i przystępny sposób dost...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain management (SCM), to specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie musimy nikogo przekonyw...

Czytaj więcej

Trenerzy
Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Artykuły
Wskaźniki efektywności magazynowej. Szkolenie z zarządzania magazynem

Wskaźniki efektywności magazynowej, to zestaw mierników wspomagających pracę managera magazynu lub specjalisty odpowiedzialnego za...

Czytaj więcej

Zarządzanie gospodarką magazynową

Zarządzanie gospodarką magazynową jest jednym z kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Managerowie i specjaliści z...

Czytaj więcej

Prawo transportowe. Udane szkolenie

Prawo transportowe zwykliśmy traktować jako zbiór regulacji, przepisów i norm, którymi kierujemy się organizując, zw...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020 - warto być gotowym na zmiany

INCOTERMS 2020 przyniesie ważne zmiany dla wszystkich firm prowadzących handel międzynarodowy. Oznacza to również konieczność zapo...

Czytaj więcej

Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami

Zarządzanie i obrót paletami, czyli gospodarka paletami to tematyka szkolenia otwartego przeprowadzonego przez w Warszawie przez B...

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka m...

Czytaj więcej

Zarządzanie zapasami. Opinia o szkoleniu B&O NAVIGATOR

Zarządzanie zapasami, to element łańcucha dostaw, do którego nowoczesne przedsiębiorstwa przywiązują co raz większą uwagę. Wraz ze...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prow...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -