drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA


O szkoleniu


Logistyczna obsługa klienta, to proces zarządczy w oparciu o controling i kontroli działalności. Logistyczna obsługa klienta to tylko w małej części tylko przemieszczanie produktu. To podejście procesowe organizacji do KLIENTA.

Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logiczne połączenie procesu logistycznego, sprzedażowego i bezpośredniego customer service. W czasie szkolenia uczestnicy posiądą wiedzę jak tworzyć takie procesy i wdrażać profesjonalną obsługę klienta, gdy działamy na pograniczu współpracy działów i pionów np. pionów produkcji, logistyki, sprzedaży.

Szkolenie pozwoli również na analizę współpracy i komunikacji międzydziałowej poprzez system wymiernych ocen, wskaźników i miar. Uczestnicy będą mogli dokonać usprawnienia w procesach planowanie (sprzedaży i produkcji), dystrybucji, składowania i przepływu towarów. Szkolenie pozwoli nauczyć się łączyć nadrzędne cele organizacji oraz cele i zadania poszczególnych pionów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie szczególnie polecane managerom zarządczym i operacyjnym sprzedaży, dystrybucji i logistyki również z poziomu "medium level".
Szkolenie w sposób praktyczny ma poszerzyć wiedzę z zakresu funkcjonowania przepływu produktu i informacji tzn. sprzedaż, DOK, magazyny, dystrybucja, ale rozpoczynając od planowania sprzedaży i produkcji.

Cele szkolenia


Celem szkolenia Logistyczna Obsługa Klienta jest zdobycie i rozwinięcie:

 • umiejętności wprowadzenia priorytetów w realizacji celów,
 • umiejętności doboru kryteriów weryfikacji poziomu obsługi klienta,
 • polepszenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w realizowanym procesie,
 • wybór właściwych i najbardziej optymalnych rozwiązań w logistycznej obsłudze Klienta,
 • umiejętności doboru personelu dla działań profesjonalnej obsługi klienta,
 • wiedzy w zakresie zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie (od planowania produkcji do sprzedaży i obsługi posprzedażnej),
 • wiedzy w zakresie organizacji łańcucha dostaw z naciskiem na rozróżnianie stabilnych i dynamicznych łańcuchów dostaw,
 • poznanie zasad komunikacji i prawidłowego przepływu informacji w zakresie współpracy między działowej i między pionowej w organizacji (produkcja, dystrybucja, marketing, customer service, sprzedaż, logistyka),
 • wiedzy w zakresie zasad oceny i wartościowania efektu dla organizacji w oparciu o logistyczną obsługę klienta,
 • wiedzy w zakresie doboru właściwego poziomu obsługi klienta.

Sposób prowadzenia szkolenia Logistyczna Obsługa Klienta:

 • Ćwiczenia warsztatowe i case study mające na celu interaktywne przyswojenie zagadnień przez uczestników szkolenia - 70%.
 • Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej - 30%.
 • Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem. 

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty - praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy.
Moderowanie dyskusji w celu znalezienia ogólnych problemów występujących w organizacji oraz znalezienie optymalnych rozwiązań.
Wykład - wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.

Program szkolenia


1. POZIOM OBSŁUGI KLIENTA - LOGIKA, LOGISTYKA, SPRZEDAŻ

 • Organizacja a łańcuch dostaw - model biznesowy organizacji
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw dzisiaj i jutro - cel i meritum
 • Poziom obsługi klienta a realizacja celów logistycznych
 • Produkt logistyczny, czynności logistyczne, standardy i filozofia działania
 • Proces sprzedaży a proces logistyczny - jak logicznie dokonać synergii i zrealizować cel organizacji
 • Zmiany i identyfikacja problemów - analiza metodą diagramu Ishikawy

2. LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA

 • Strategie logistyczne obsługi klienta,
 • Ewolucja czy rewolucja - współpraca międzydziałowa a cel organizacji,
 • Poziom obsługi klienta a jego rentowność i lojalność,
 • Procesy dostawy a planowanie sprzedaży i produkcji - S&OP (Sales & Operations Planning)
 • Kompromis między kosztami a przychodami droga do sukcesu
 • Standardy obsługi klienta - identyfikacja i mierniki:

a. wydajność, terminowość, wykorzystanie zasobów,
b. obsługa innych działań - reklamacje, zwrotów produktu i opakowań,
c. controling operacyjny w łańcuchu dostaw.

3. KOMUNIKACJA W PROCESIE LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

 • Personel w prawidłowej obsłudze klienta:

a. zmiany zakresów obowiązków, przesunięcia na stanowiskach pracy,
b. zadanie projektowe, mapa procesów, przeprojektowanie procesów.

 • Wspólne planowanie działań i wymagań w oparciu o S&OP,
 • Obsługa klienta - rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej

4. STUDIUM PRZYPADKÓW I ANALIZY RZECZYWISTYCH ROZWIĄZAŃ

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 zastąpił obowiązujące prawie dekadę reguły INCOTERMS 2010. Profesjonalny handel międzynarodowy nie może być realizowany bez z...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
Koszty logistyki, w tym m.in. koszty magazynowania oraz koszty związane z utrzymaniem zapasów wpływają na wynik finansowy i bilans pr...

Czytaj więcej

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW
Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów, to szkolenie, które w bardzo praktyczny i przystępny sposób dost...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain management (SCM), to specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie musimy nikogo przekonyw...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Prawo transportowe. Udane szkolenie

Prawo transportowe zwykliśmy traktować jako zbiór regulacji, przepisów i norm, którymi kierujemy się organizując, zw...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020 - warto być gotowym na zmiany

INCOTERMS 2020 przyniesie ważne zmiany dla wszystkich firm prowadzących handel międzynarodowy. Oznacza to również konieczność zapo...

Czytaj więcej

Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami

Zarządzanie i obrót paletami, czyli gospodarka paletami to tematyka szkolenia otwartego przeprowadzonego przez w Warszawie przez B...

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka m...

Czytaj więcej

Zarządzanie zapasami. Opinia o szkoleniu B&O NAVIGATOR

Zarządzanie zapasami, to element łańcucha dostaw, do którego nowoczesne przedsiębiorstwa przywiązują co raz większą uwagę. Wraz ze...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prow...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -