drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE


O szkoleniu


Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizacji, oraz nawyki komunikacyjne pracowników wpływają na efekty współpracy w zespołach.

Świadomość własnych nawyków komunikacyjnych, umiejętność pokonywania barier komunikacyjnych, konfliktów, jak też umiejętność budowania dialogu poprzez inspirowanie się różnicami i indywidualizmem to potencjał nowoczesnej organizacji - kultury adhokracji. Taka organizacja jest w stanie zaakceptować swoją własną zmienność i dostosować się do zmian w otoczeniu.

Cele szkolenia


Celem szkolenia "Komunikacja Wewnętrzna w Zespole" jest:

 • Otwarcie procesu zmiany społecznej w organizacji, współpracy w zespole i świadomości potrzeb grupowych.
 • Otwarcie procesu uważnej i świadomej współpracy, otwartości na zmianę i różnice między ludźmi.
 • Pokonywanie trudności w komunikacji i świadome radzenie sobie z konfliktem.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem wewnętrznym.
 • Rozpoczęcie procesu stosowania narzędzi budowania dobrego klimatu w komunikacji.
 • Otwarcie procesu refleksji nad sposobem komunikacji z "antagonistą osobowościowym".

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zdobędziesz umiejętność aktywnego słuchania i uważności.
 • Zdobędziesz umiejętność przekształcania złego klimatu.
 • Zdobędziesz umiejętność radzenia sobie z antagonistą charakterologicznym.
 • Rozpoczniesz świadomą współpracę w grupie
 • Dowiesz się jak budować porozumienie w trakcie konfliktów grupowych i indywidualnych
 • Nauczysz się definiować i rozpoznawać nieformalne role grupowe.
 • Dowiesz się w jaki sposób model kultury organizacyjnej determinuje zachowania grup ludzi i jak efektywnie działać w różnych kulturach organizacyjnych.

Sposób realizacji szkolenia:

Szkolenie jest prowadzone technikami aktywnymi wykorzystującymi: studium przypadku, dyskusję moderowaną, techniki wizualizacji, techniki twórczego myślenia, scenki i inne. W trakcie szkolenia kładziemy nacisk na trzy poziomy kompetencji: wiedzę, umiejętności i postawy.

Program szkolenia


1. BUDOWANIE DIALOGU W ZESPOLE

 • Narzędzia komunikacji
 • Aktywne słuchanie
 • Flow - M. Cikszentmichalyi

2. PROCES GRUPOWY I JEGO WPŁYW NA CIEBIE

 • Ustalanie zasad współżycia grupowego
 • Fazy rozwoju współżycia grupowego
 • Etap współpracy

3. BARIERY KOMUNIKACYJNE

 • Uważność i jej brak
 • Słuchanie i problemy ze słuchaniem
 • Szum informacyjny i Bomba Megabitowa
 • Przyzwyczajenia komunikacyjne

4. KONFLIKT W ZESPOLE JEGO EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE

 • Postawy w konflikcie
 • Twoja postawa w konflikcie
 • Trójkąt satysfakcji
 • Sposób dochodzenia do porozumienia i integracji
 • Pozytywne i negatywne strony konfliktów
 • Brak konfliktów i jego następstwa

5. PRZEKSZTAŁCANIE ZŁEGO KLIMATU

 • Model Porozumienie Bez Przemocy
 • Trudne sytuacje i sposoby ich pokonywania w dialogu

6. JAK POROZUMIEĆ SIĘ Z WŁASNYM ANTAGONISTĄ CHARAKTEROLOGICZNYM

 • Modele osobowości a różnorodność
 • Stosowanie narzędzi komunikacji w celu dostosowania się do partnera
 • Porozumienie pomimo różnic

7. MODELE KULTUR ORGANIZACYJNYCH I ICH WPŁYW NA KOMUNIKACJĘ W GRUPIE

 • Hierarchia
 • Rynek
 • Klan
 • Adhokracja

8. NIEFORMALNE ROLE GRUPOWE

 • Definicja nieformalnych ról grupowych
 • Przykłady ról grupowych
 • Reguły kształtowania i zmiany ról grupowych
 • Rozpoznawanie ról grupowych
 • Wchodzenie w rolę
Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
Informacja zwrotna (feedback) w zarządzaniu zespołami
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM
"Kierowanie zespołem" to szkolenie, które stanowi kompendium aktualnej, fachowej i praktycznej wiedzy dla przyszłych i początkujących...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

MANAGER ZESPOŁU COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu pracownikami
Zarządzanie zespołem pracowniczym, nawet tym najmniejszym, wymaga od managera ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

LEADERSHIP. CYFROWE PRZYWÓDZTWO. Nowoczesne narzędzia menedżera
"Leadership. Cyfrowe przywództwo. Nowoczesne narzędzia menedżera" to szkolenie, które skutecznie podniesie Twoje kompetencje p...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE CZASEM DLA MANAGERÓW
Zarządzanie czasem to zarządzanie sobą. Jeżeli okazuje się, że masz 100 zadań, nie wiesz za co się zabrać, wszystko wykonujesz w pośpiechu l...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży
Zarządzanie zespołem handlowym wymaga od managera kompleksowych (multidyscyplinarnych) kompetencji związanych z różnymi dziedzinami k...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Artykuły

NEWSLETTER


g -