drukuj

b_form
 @ 1,740.00
b_form

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM


O szkoleniu


Szkolenie Kierowanie Zespołem Pracowniczym jest przeznaczone dla managerów każdego szczebla zarządzających zespołami pracowniczymi. Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności managerskich i pogłębienie wiedzy z obszaru czterech kluczowych kompetencji w zarządzaniu zespołem:

 • planowania,
 • organizowania,
 • motywowania,
 • kontrolowania.

Cele szkolenia


Na szkoleniu "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" uczestnicy:

 • Pogłębią wiedzę na temat funkcji i narzędzi menedżerskich.
 • Pogłębią wiedzę na temat funkcjonowania zespołów.
 • Zwiększą kompetencje w zakresie planowania menedżerskiego.
 • Poznają skuteczne metody organizowania menedżerskiego.
 • Nauczą się stosować wybrane techniki motywacji.
 • Zwiększą kompetencje w zakresie formułowania celów i zadań.
 • Dowiedzą się jak rozpoznawać nieformalne role grupowe i wykorzystać tę wiedzę w zarządzaniu zespołem.
 • Będą stosować komunikaty takie jak reprymenda i pochwała.
 • Będą potrafili prowadzić rozmowy oceniające.
 • Pogłębią wiedzę na temat rodzajów kompetencji i ich pomiaru.
 • Zwiększą kompetencje w zakresie kontroli wyników.
 • Nauczą się udzielać informacji zwrotnej.
 • Nauczą się jak prowadzić zebrania zespołów.
 • Wzmocnią swój autorytet.

Program szkolenia


1. KOMPETENCJE MENEDŻERA ZESPOŁU

 • Bazowe funkcje menedżera
 • Osobowość menedżera
 • Kompetencje w kontakcie z pracownikami

2. PLANOWANIE MENEDŻERSKIE

 • Funkcje menedżera w zakresie planowania
 • Plany strategiczne, taktyczne i operacyjne
 • Siatka celów
 • Wizja przedsiębiorstwa
 • Kryteria efektywności menedżerskiej (na podst. S. Covey)

3. ORGANIZOWANIE MENEDŻERSKIE

 • Funkcje menedżera w zakresie organizowania
 • Budowanie zespołu, rekrutacja, współpraca z działem HR
 • Określanie obowiązków pracowników
 • Podejścia do projektowania stanowisk pracy
 • Podejście do rotacji na stanowiskach pracy
 • Metody wzbogacania pracy

4. FUNKCJONOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW

 • Porównanie różnych rodzajów zespołów
 • Kryteria efektywności zespołowej - czynniki PERFORM
 • Kryteria osiągania synergii w zespole
 • Menedżerskie narzędzia wspierania efektywności w zespole

5. TECHNIKI MOTYWOWANIA MENEDŻERSKIEGO

 • Model Herzberga
 • Model motywującego zadania Hackmanna i Oldhama
 • Przepływ, czyli osiąganie automotywacji
 • Główne motywatory: wiedza, osiągnięcia, przynależność
 • Budowanie zaangażowania a poziom motywacji

6. DELEGOWANIE ZADAŃ

 • Wyznaczanie celów dla zespołu
 • Nieformalne role grupowe a podział zadań
 • Sposób wprowadzania zadań i ról w zespole
 • Przebieg pracy nad zadaniem
 • Fazy rozwoju zespołu (na podst. K. Blanchard)
 • Diagnoza sytuacji w zespole

7. WYZNACZANIE ZADAŃ I KONTROLA WYNIKÓW

 • Porównanie postaw menedżerskich przy wyznaczaniu zadań
 • Klasyczne podejście do kontroli
 • Delegowanie sposobu kontroli
 • Delegowanie kontroli wyników

8. PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

 • Sposób prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Poziomy kompetencji pracowników
 • Ocena zachowań, działań i skuteczności
 • Udzielanie informacji zwrotnej i praca z informacją zwrotną w zespole
 • Udzielanie pochwał i reprymend
 • Motywacyjny aspekt prowadzenia rozmów oceniających
 • Narzędzia ułatwiające pomiar kompetencji
 • Rozmowa oceniająca jako element procesu oceny okresowej

9. PROWADZENIE SPOTKAŃ I ZEBRAŃ

 • Facylitacja i komunikacja w zespole
 • Utrzymanie porządku zebrania
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych podczas zebrań

10. PODEJMOWANIE DECYZJI W ZESPOŁACH

 • Jednoosobowe podejmowanie decyzji a spójność decyzyjna (na podst. R. May)
 • Konflikty i punkty krytyczne w podejmowaniu decyzji
 • Zespół w procesie decyzyjnym
 • Budowanie postawy odpowiedzialności w zespole

11. BUDOWANIE AUTORYTETU MENEDŻERA

 • Czynniki wspierające autorytet szefa
 • Budowanie postawy pewności
 • Stawianie granic przez menedżera
Szkolenia otwarte
27.05 - 28.05.2019
Warszawa
Cena zgłoszenia biznesowego

1740 zł netto +23% VAT

Promocje dla klientów biznesowych

10 % dla nowych klientów biznesowych przy zgłoszeniu 2 osób
20 % dla stałych klientów biznesowych przy zgłoszeniu 1 osoby
25 % dla stałych klientów biznesowych przy zgłoszeniu 2 i więcej osób
100 zł netto rabatu przy zgłoszeniu na 40 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia
100 zł netto rabatu przy płatności na 20 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia

 @ 1,740.00

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (ćwiczenia, handouts), podręcznik: "Kierowanie zespołem pracowniczym", materiały piśmiennicze, obiad w trakcie szkolenia, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Liczba uczestników ograniczona do 12 osób, dla każdego terminu. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Lista jest zamykana najpóźniej na 1 tydzień przed datą rozpoczęcia szkolenia.

CENA DLA OSÓB PRYWATNYCH W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNY INDYWIDUALISTA 2019"

1000 zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

jak powyżej.

Kliknij tutaj i zapoznaj się ze szczegółami projektu.

Zgłoszenie dla osoby prywatnej w ramach projektu możesz pobrać tutaj.

Jeżeli nie jesteś pewny /-a czy kwalifikujesz się do projektu bądź masz pytania, to skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta - tel. 22 877 38 43, GSM 784 010 774, email:bok@bonavigator.pl.Pytania / Kontakt
B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Tel: 22 877 38 43, GSM 784 010 774 E-mail: bok@bonavigator.pl
Formularz
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami Tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 E-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań
Rezultaty zarządzania zespołem, pomimo ogromnych nakładów pracy, nie są zgodne z twoimi oczekiwaniami? Podręcznikowe schematy nie spr...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie Kierowanie Zespołem Pracowniczym jest przeznaczone dla managerów każdego szczebla zarządzających zespołami pracowniczymi. C...

Czytaj więcej

PRZYWÓDZTWO (LEADERSHIP). Szkolenie dla profesjonalnych managerów
Przywództwo (leadership) jest jednym z nowoczesnych modeli managerskich uzupełniających a czasami nawet wypierających tradycyjne stan...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży
Zarządzanie zespołem handlowym wymaga od managera kompleksowych (multidyscyplinarnych) kompetencji związanych z różnymi dziedzinami k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI SPRZEDAŻY W BRANŻY FINANSOWEJ
Budowanie i zarządzanie zespołami sprzedaży w branży finansowej, to szkolenie dedykowane managerom zespołów odpowiedzialnych za sprze...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna (feedback) w zarządzaniu zespołami
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

MANAGER ZESPOŁU COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu pracownikami
Zarządzanie zespołem pracowniczym, nawet tym najmniejszym, wymaga od managera ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

Trenerzy
Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Krystian Zadura
Trener praktyk biznesu. Ekspert w zakresie sprzedaży, zarządzania i rozwoju zespołów pracowniczych w branży finansowej. Z pasją optym...

Czytaj więcej

Artykuły
Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -