drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją


O szkoleniu


Podczas szkolenia nasz Trener podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym praktycznego wykorzystania:

 • 5S - narzędzia pozwalającego stworzyć i doskonalić uporządkowane i dobrze zorganizowane stanowisko pracy;
 • PVM (zarządzania wizualnego / Visual Management) - umożliwiającego wizualizowanie informacji potrzebnych menedżerowi produkcji do zarządzania pracą i procesami.
 • Gniazd Produkcyjnych i OPF (One Piece Flow) - to metoda pozwalająca na odpowiednie ustawianie maszyn i stanowisk roboczych - pozwalająca na płynny przepływ produktu w trakcie procesu produkcyjnego.
 • KANBAN – metody sterowania produkcją i przepływami materiałowymi;
 • SMED (Single Minute Exchange of Die) - metody pozwalającej na szybkiej przezbrojenie maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej.
 • TPM (Total Productivity Maintenance) - metody, której celem jest zapewnianie ciągłej dostępności krytycznych urządzeń.

Zapraszamy na szkolenie dostarczające wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zarządzania produkcją.

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi narzędziami zarządzania produkcją wynikającymi z filozofii KAIZEN tj. 5S, PMV, Gniazda Produkcyjne i OPF, Kanban, SMED, TPM.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz zasady KAIZEN i nauczysz się metod wrażania tej filozofii w organizacji produkcyjnej.
 • Dowiesz się, że stosować metodę 5S w swojej firmie.
 • Zdobędziesz umiejętności z zakresu zarządzania wizualnego (PMV) procesem produkcji.
 • Dowiesz się, jakie zasady kierują funkcjonowaniem gniazd produkcyjnych i tzw. "OPF" w obszarze produkcji.
 • Poznasz zasady przygotowania i wdrażania KANBAN.
 • Rozwiniesz umiejętności potrzebne do wprowadzenia metody SMED.
 • Nauczysz się korzystać z narzędzi TPM w utrzymaniu ruchu na liniach produkcyjnych.

Program szkolenia


1. FILARY KAIZEN

 • Terminologia
 • Metody i Narzędzia
 • Rodzaje marnotrawstwa
 • Zasady Kaizen
 • Operator w centrum zainteresowania

2. WDRAŻANIE KAIZEN W ORGANIZACJI PRODUKCYJNEJ

 • Zespoły projektowe
 • Role w zespołach
 • Przygotowanie tablic i systemu informowania
 • Szkolenia z metodologii Kaizen oraz z rozwiązywania problemów
 • Warsztaty w obszarze pilotażowym
 • Komunikowanie wyników warsztatów
 • Harmonogram powielania na pozostałe obszary
 • Monitorowanie wyników

3. 5S - JAKO JEDNO Z GŁÓWNYCH NARZĘDZI KAIZEN

 • Sortowanie (jap. Seiri)
 • Systematyka (jap. Seiton)
 • Sprzątanie (jap. Seiso)
 • Standaryzacja (jap. Seiketsu)
 • Samodyscyplina (jap. Shitsuke)

4. PVM - ZARZĄDZANIE WIZUALNE

 • Ustalenie KPI
 • Wprowadzenie tablic
 • Opracowanie celów
 • Wizualizacja wyników na obszarze pilotażowym
 • Powielanie na pozostałe obszary
 • Monitorowanie i omawianie wyników
 • Korzyści z wprowadzenia wizualizacji

5. GNIAZDA PRODUKCYJNE I "OPF" (PRZEPŁYW JEDNEJ SZTUKI / JEDNEJ PARTII)

 • Korzyści z wprowadzania "OPF"
 • Zasady funkcjonowania (porównanie OPF z organizacją produkcji partiami, bilans czasu czynności, wykres Yamazumi i podział pracy, „Lay-out” – optymalizacja rozmieszczenia stanowisk)
 • Wdrażanie (wola i warunki do spełnienia, wstępna eliminacja nieefektywności i strumień wartości, wizualizacja i działania projektowe, wspomaganie organizacji pracy)

6. SYSTEM SYGNALIZOWANIA - KANBAN

 • Informacje ogólne (proces ciągniony, a proces pchany; produkcja pod konkretne zamówienie i integracja całości procesów; kluczowa terminologia)
 • Korzyści ("7 B")
 • Podstawy systemu (wykorzystanie kart Kanban, Kanban produkcyjny i Kanban transportowy, zasady, odmiany)
 • Plan produkcyjny (czasy taktów, zrównoważenie, heijunka, czyli poziomowanie
 • Wdrażanie (ilość kart i ich obieg, kurs mleczarza, żuczek wodny, supermarket, doskonalenie)

7. SMED - KLUCZ DO REAGOWANIA NA ZMIANĘ POPYTU

 • Zarys metody (sortowanie czynności na te w gnieździe i poza gniazdem, przesuwanie części czynności z gniazda – poza gniazdo, usprawnianie czynności)
 • Elementy składowe (analiza przezbrojenia, karta przezbrojenia, 5S, "supermarket" narzędzi i części, standaryzacja, tablice, instrukcje)
 • Faza organizacyjna projektu (filmowanie, sporządzanie list oprzyrządowania i części, sprawdzanie stanu narzędzi i części, organizacja transportu, opracowanie karty (macierzy) przezbrojenia)
 • Faza analityczna projektu (rozszerzenie czynności wyprzedzających i przygotowawczych, standaryzacja, wprowadzenie elementów centrujących i ograniczników, zrównoleglenie czynności)
 • Faza optymalizacji (szybkie mocowania, redukcja pomiarów, a punkty odniesienia, zmiany w sposobie dokonywania nastaw, przykłady stosowanych rozwiązań)
 • Faza inwestycyjna (mechanizacja i automatyzacja)

8. TPM (KOMPLEKSOWE I PRODUKTYWNE UTRZYMANIE RUCHU)

 • Redukcja strat na: przestojach, wydajności, jakości
 • Zmiana podejścia wykorzystania zasobów (nowy podział zadań: operatorzy – mechanicy; autonomiczne utrzymanie ruchu)
 • OEE a elastyczność procesu (definicja OEE i relacje z EPE)
 • Rejestracja danych i raportowanie (zasady zbierania danych, tabele serwisu UR, kluczowe wskaźniki)
 • Projektowanie systemu TPM (typy obsług, filary organizacji systemu, diagnostyka dekompozycyjna)
 • Elementy systemu (matryca kompetencji, analizy obciążeń, paszporty maszynowe, analiza rozbieżności między planami a wykonaniem, wizualizacja)
Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing
Szkolenie "5S - system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing" pozwala uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę i rozwinąć um...

Czytaj więcej

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją
Problem solving jest usystematyzowanym procesem rozwiązywania problemów występujących w procesach produkcyjnych zorganizowanych w śro...

Czytaj więcej

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing
Czas przezbrajania maszyn wpływa na elastyczność całej linii produkcyjnej. Im jest krótszy, tym ponosimy mniejsze straty związane z p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Zarządzanie produkcją, to szkolenie przygotowane dla managerów zarządzających produkcją i zespołami produkcyjnymi. Nowoczesne zarządz...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
SMED. Szkolenie na 5

22 marca B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa zorganizowała szkolenie otwarte "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean...

Czytaj więcej

Praktycznie o wdrożeniu systemu 5S

Rozwinięciu kompetencji niezbędnych do wdrożenia i zarządzania systemem 5S było poświęcone szkolenie otwarte "5S - system organizacji mie...

Czytaj więcej

5S - lean manufacturing praktycznie

System organizacji miejsca pracy 5S był przedmiotem szkolenia z zakresu lean manufacturing przeprowadzonego 12 grudnia przez trenera B&am...

Czytaj więcej

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym - pełen perfekcjonizm

"Pełen perfekcjonizm", "Treściwie, dużo praktyki, ze zwróceniem...

Czytaj więcej

KGHM Zanam S.A.

Niniejszym potwierdzamy, że B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. przeprowadziła na zlecenie KGHM ZANAM S.A. projekt szkoleniowy...

Czytaj więcej

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Szkolenie zorganizowane przez firmę B&O Navigator w dniach 17 i 18 listopada 2004 roku w siedzibie naszej firmy na temat "Zarządzanie...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -
© Copyright. Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części składowych i informacji zawartych na tej stronie internetowej bez uprzedniej zgody B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. jest zabronione.

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 75 01-636 Warszawa

tel. 22 877 38 43, 22 877 38 44, 22 877 38 47, e-mail:firma@bonavigator.pl

Projekt i wykonanie: Strony Internetowe PRO-LINK