drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI. Szkolenie dla managera


O szkoleniu


Szkolenie dla managera "Feedback (informacja zwrotna w zarządzaniu zespołami" podnosi kompetencje przekazywania informacji zwrotnej, inaczej feedbacku, który jest istotnym narzędziem pracy każdego dobrego managera. U podstaw pracy z ludźmi leży komunikacja, której celem jest zbudowanie takiej płaszczyzny kontaktu, która stworzy warunki do głębszej, bardziej precyzyjnej rozmowy, której ważną częścią jest informacja zwrotna.

Pracownik, aby podnosić swoją skuteczność, musi wiedzieć, co robi bardzo dobrze, a gdzie popełnia błędy, kiedy wykorzystuje swoje zasoby w pełni, a kiedy powinien je odkrywać, uruchamiać, poszukiwać alternatywnych sposobów realizacji zadań. Feedback staje się codziennością w dzisiejszym świecie. Jednocześnie stanowi bardzo ważne źródło nauki o skuteczności/nieskuteczności naszych działań oraz naszego rozwoju osobistego. Każdy ma potrzebę wykonywania pracy, która ma sens, jest ważna i wykonywana dobrze. Jak z szacunkiem rozmawiać o rezultatach? Jak przekazywać informację zwrotną, by sprzyjała rozwojowi pracownika?

Modele informacji zwrotnej i zasady udzielania informacji zwrotnej

Zasady i modele udzielania informacji zwrotnej, które będziemy ćwiczyć podczas szkolenia będziesz mógł /-ła wykorzystać w swojej pracy managerskiej jako:

 • skuteczne narzędzia motywowania pracowników (pozafinansowe),
 • profesjonalny algorytm rozmowy oceniającej (okresowej),
 • metodę na udzielanie konstruktywnej krytyki pracownikowi, która nie wywołuje konfliktu,
 • zasady udzielania pochwał, po których zwiększy się motywacja pracowników.

Jak nasi klienci i uczestnicy oceniają szkolenie z feedbacku?

Zapraszamy do zapoznania się opiniami i ocenami naszych klientów i uczestników szkolenia "Feedback (informacja zwrotna) w zarządzaniu zespołami":

"Konkretnie, dużo materiałów (także do analizy po szkoleniu), omówienie naszych indywidualnych przykładów";
"Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie i charyzmatyczna prowadząca";
"Na szkoleniu dowiedziałem się wielu przydatnych informacji w pracy zawodowej";
"Mogę zastosować teorię w codziennych problemach".

Więcej opinii znajdziesz w notce "Jak udzielać pracownikom informacji zwrotnej?". Wystarczy kliknąć w temat.

Cele szkolenia


Szkolenie "Feedback (informacja zwrotna) w zarządzaniu zespołami" ma celu podniesie Twoich kompetencji wykorzystania feedbacku w zarządzaniu zespołami. Modele informacji zwrotnej, zasady udzielania informacji zwrotnej, które poznasz i przećwiczysz pod okiem trenera pozwolą Ci na profesjonalnie korzystać z tych narzędzi managerskich w kierowaniu pracownikami.

Szkolenie dla managera "Feedback (informacja zwrotna) w zarządzaniu zespołami" pozwoli:

 • Zrozumieć, czym jest feedback i jakie korzyści płyną z jego przekazywania i otrzymywania.
 • Poznać i przećwiczyć różne modele udzielania feedbacku, które pozwolą prowadzić właściwie dopasowane i skuteczne rozmowy feedbackowe.
 • Nauczyć się udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej, która ma wspierać rozwój pożądanych kompetencji.
 • Nauczyć się dawać feedback, który inspiruje, dodaje skrzydeł, motywuje, podnosi efektywność i pozwala ograniczyć popełnianie błędów w przyszłości.
 • Poznać konkretne narzędzia, które można wykorzystać do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas rozmowy.
 • Dowiedzieć się, jak przyjmować informację zwrotną i co z nią zrobić dalej, aby służyła Twojemu rozwojowi.
 • Poznać KUDOS-y, które wspierają wewnętrzną komunikację w firmie, promują kulturę uznania i wdrażania kultury feedbacku.
 • Zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na świadome wspieranie kultury feedbacku w swojej organizacji.

Szkolenie z informacji zwrotnej (feedbacku) rekomendujemy przede wszystkim:

 • Managerom każdego szczebla kierującym zespołami pracowniczymi, którzy chcą wykorzystać w zarządzaniu nimi "siłę" jaką daje profesjonalnie udzielona informacja zwrotna.
 • Managerom prowadzącym rozmowy oceniające i rozmowy okresowe.
 • Właścicielom małych firm bezpośrednio zarządzającym pracownikami.
 • Osobom, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem.

FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI - metoda prowadzenia szkolenia

Jak przebiega szkolenie feedbacku (informacji zwrotnej)? Czego możesz się spodziewać podczas zajęć?

Szkolenie "Feedback (informacja zwrotna) w zarządzaniu zespołami" ma charakter praktycznego warsztatu, którego celem jest praktyczne podniesienie twoich umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej. Oznacza to, że:

 • zostaniesz zaangażowany/-a do wielu ćwiczeń indywidualnych, zespołowych, prowadzonych w małych grupach, które podniosą Twoje (lub wykształcą nowe) umiejętności efektywnego korzystania z modeli feedbacku w procesie kierowania pracownikami,
 • będziesz rozwiązywał / -a zadania i studia przypadków dotyczące problematyki informacji zwrotnej, dzięki temu dowiesz się jakie skuteczne techniki feedbacku w zarządzaniu zespołami stosują liderzy biznesu,

Każdą część warsztatową szkolenia "Feedback (informacja zwrotna) w zarządzaniu zespołami" kończy krótki mini-wykład i prezentacja trenera przekazująca aktualną i najnowszą wiedzę dotyczącą modeli i zasad udzielania informacji zwrotnej.

Trzy wygodne formy uczestnictwa w szkoleniu "Feedback (informacja zwrotna)"

Wybierz najwygodniejszą dla Siebie formę uczestnictwa w szkoleniu "Feedback (informacja zwrotna) w zarządzaniu zespołami".

Szkolenie otwarte

 • Rozwiązanie rekomendowane dla pojedynczych osób i małych grup 2-4 osoby z jednej firmy. Terminy i miejsca / formę prowadzenia szkolenia znajdziesz w prawej kolumnie.

Szkolenie zamknięte

 • Polecane dla grupy (4/5 - 12 osób) managerów zespołów pracowniczych. Termin i miejsce szkolenia są ustalane indywidualnie z klientem. Dużą korzyścią tego rozwiązanie jest to, że szkolenie jest prowadzone w oparciu o dedykowany program szkolenia powstały w wyniku analizy potrzeb szkoleniowych managerów biorących udział w szkoleniu feedbacku. Szkolenie zamknięte „Feedback (informacja zwrotna) w zarządzaniu zespołami” może być przeprowadzone w formie stacjonarnej lub online. Aby poznać szczegóły skontaktuj się z nami - tel. 784 010 775 / e-mail: firma@bonavigator.pl.

Szkolenie indywidualne (1 na 1)

 • Możesz również skorzystać z indywidualnego szkolenia z udzielania informacji zwrotnej. Termin i sposób prowadzenia szkolenia (stacjonarnie lub online) jest ustalany indywidualnie pomiędzy trenerem a tobą. Zajęcia poprzedza rozmowa z trenerem o twoich potrzebach szkoleniowych. W tym wypadku rekomendujemy ekonomiczną formę zajęć online. Zapraszamy do kontaktu na w/w telefon lub e-mail.

We wszystkich formach zajęć uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia "Feedback (informacja zwrotna) w zarządzaniu zespołami".

Program szkolenia


1. ISTOTA KOMUNIKACJI

 • Typy i elementy komunikacji w organizacji
 • Bariery komunikacyjne
 • Model komunikacji von Thuna

2. AKTYWNE SŁUCHANIE - TECHNIKI, ZASADY, CECHY

 • Błędy w aktywnym słuchaniu
 • Na czym polega fenomen aktywnego słuchania?

3. ROLA FEEDBACKU W ZESPOLE

 • Ocenianie a rozwijanie
 • Czym jest informacja zwrotna? Co różni ją od oceny?

4. DEMONY INFORMACJI ZWROTNEJ - O EMOCJACH W CZASIE PRZYJMOWANIA I DAWANIA FEEDBACKU

5. ZASADY PRZYGOTOWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ

 • Fakty a interpretacja
 • Ile negatywów, ile pozytywów?
 • Jak formułować prośby?

6. ZASADY DAWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ

 • Czteroskładnikowy przepis na feedback

7. ZASADY PRZYJMOWANIA INFORMACJI ZWROTNYCH

 • Od czego zależy, czy feedback zostanie przyjęty?
 • Jo Hari Window
 • Stopnie przyjmowania feedbacku

8. MODELE I KONCEPCJE FEEDBACKOWE

 • Model „I message”
 • Model FUKO
 • Model DEEP
 • FEEDFORWARD
 • Model 5S

9. INFORMACJA ZWROTNA W TRUDNYCH SYTUACJACH

 • Jak krytykować?
 • Paradoksy negatywnej informacji zwrotnej


10. DOCENIANIE - CZYLI INFORMACJA DODAJĄCA SKRZYDEŁ

 • Co to jest KUDOS?
 • Zasady KUDOS
 • Jak sformułować wartościowe KUDOS?

11. CO BUDUJE KULTURĘ FEEDBACKU?

12. ĆWICZYMY FEEDBACK

 • Praktyczne ćwiczenia na podstawie scenariuszy i case study uczestników

13. PODSUMOWANIE

Szkolenie dla managera "Feedback (Informacja Zwrotna) w Zarządzaniu Zespołami" poprowadzi

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
Jak manager powinien radzić sobie ze stresem własnym i pracowników? [szkolenie online]
Stres związany z epidemią i ograniczeniami spowodowanymi kwarantanną dopadł nas wszystkich. Właściciele firm, managerowie martwią się o przy...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" jest odpowiedzią na Twoje dzisiejsze potrzeby jako współczesnego managera zespołu pracow...

Czytaj więcej

LEADERSHIP (PRZYWÓDZTWO). Szkolenie managerskie
Leadership nie jest kolejnym kolejny modnym trendem w zarządzaniu, którego odbiorcą są managerowie. Przywództwo w organizacji ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM W SEGMENCIE B2B. Szkolenie dla kierowników sprzedaży
Zbudowanie zgranego i wysoko wydajnego zespołu sprzedażowego jest celem każdego managera sprzedaży. "Zarządzanie zespołem sprzedażowym. Szko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

NARZĘDZIA COACHINGOWE. TECHNIKI COACHINGOWE. COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA. SZKOLENIE COACHINGOWE
Coachingowy styl zarządzania Twoim zespołem pracowniczym, jeżeli rozważasz jego zastosowanie, nie musi koniecznie wymagać ukończenia "szkoły...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

Trenerzy
Anna Ritter
"Początek wszelkich zmian zaczyna się od Ciebie". Od ponad 5 lat trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją p...

Czytaj więcej

Katarzyna Pawłowska
Trener praktyk. Manager z ponad 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie obsługi klientów, zarządzania zespołami pracow...

Czytaj więcej

Artykuły
Czym jest przywództwo transformacyjne? Cechy i przykłady

Przywództwo transformacyjne jest stylem przywództwa, który skupia się na inspiracji i motywowaniu innych do osiągani...

Czytaj więcej

Jak rozwiązywać problemy w zespole? Jak rozwiązać konflikt między pracownikami?

Problemy w zespole to nieunikniona rzeczywistość w świecie biznesu. Bez względu na to, jak dobrze dobrany jest zespół lub jak dobr...

Czytaj więcej

Jakie są cechy dobrego lidera zespołu? Kim jest lider zespołu? Jak stać się przywódcą?

Skuteczne zarządzanie zespołem jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu organizacji. Liderzy zespołów mają kluczową rolę w kierowaniu...

Czytaj więcej

Zarządzanie ludźmi - Top 10 błędów w zarządzaniu zespołem

Zarządzanie ludźmi to dziedzina, która wymaga dużej wiedzy i umiejętności interpersonalnych. Współpraca z zespołem to klucz...

Czytaj więcej

Jak zarządzać zespołem? 10 skutecznych sposobów na poprawę efektywności pracy grupowej

W dzisiejszych czasach zarządzanie zespołem jest niezbędnym elementem w każdej organizacji. Zespół składający się z wielu ludzi o ...

Czytaj więcej

Model AID w informacji zwrotnej. Jak udzielić pracownikowi feedbacku w modelu AID? Modele informacji zwrotnej (część 6)

Model feedbacku AID (Action, Impact, Development) jest jednym z najpopularniejszych modeli udzielania informacji zwrotnej w dzisiejszych ...

Czytaj więcej

Model SBI w feedbacku. Jak udzielić pracownikowi feedbacku w modelu SBI? Modele informacji zwrotnej (część 4)

Model feedbacku SBI (ang. Situation, Behavior, Impact) to podejście stosowane w udzielaniu informacji zwrotnej, które umożliwia sk...

Czytaj więcej

MODEL CRC W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 3)

Model CRC (Compliment, Recommend, Correct) jest jednym z modeli udzielania informacji zwrotnej, który skupia się na trzech element...

Czytaj więcej

MODEL COIN W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 2)

Model COIN (Context, Observation, Impact, Next Steps) jest podejściem do udzielania informacji zwrotnej (feedbacku), które pomaga ...

Czytaj więcej

MODEL BOOST W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 1)

Model BOOST to metoda udzielania informacji zwrotnej (feedbacku), która jest wykorzystywana w celu zwiększenia efektywności oraz s...

Czytaj więcej

CZYM JEST FEEDBACK? JAK WYKORZYSTAĆ MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ W PRACY?

Feedback (informacja zwrotna) to jedno z najważniejszych narzędzi, które może być wykorzystane w biznesie, aby poprawić wyniki pra...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z kierowania zespołem w Poznaniu

Kierowanie zespołem pracowniczym w złożonej i dynamicznej rzeczywistości gospodarczej staje się wyzwaniem dla managerów wszystkich...

Czytaj więcej

Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skró...

Czytaj więcej

EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expo...

Czytaj więcej

PIERWSZE WRAŻENIE. Efekt Halo (efekt aureoli i efekt Golema)

Jak to możliwe, że wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie w ciągu 30 sekund? Nawet jeżeli nie odezwała się do nas ani jednym słowe...

Czytaj więcej

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu ...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksp...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -