drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI SPRZEDAŻY W BRANŻY FINANSOWEJ


O szkoleniu


Budowanie i zarządzanie zespołami sprzedaży w branży finansowej, to szkolenie dedykowane managerom zespołów odpowiedzialnych za sprzedaż produktów i usługi finansowych skierowanych do klienta indywidualnego i biznesowego (konta, lokaty, kredyty, leasing, factoring, ubezpieczenia itd.).
Autorem programu merytorycznego i trenerem prowadzącym szkolenie jest Pan Krystian Zadura. Doświadczony i aktywny zawodowo manager sprzedaży branży finansowej.

Cele szkolenia


Biorąc udział w szkoleniu "Budowanie i zarządzanie zespołami sprzedaży w branży finansowej" uzyskasz i rozwiniesz kompetencje i wiedzę, która jest niezbędna managerowi kierującemu zespołem sprzedaży produktów i usług finansowych.

Podczas szkolenia z zarządzania zespołem sprzedaży w branży finansowej:

 • Dowiesz się jak wygląda i funkcjonuje efektywny model działu sprzedaży produktów i usług finansowych.
 • Nauczysz określać i wyznaczać cele w swoim zespole.
 • Dowiesz się w oparcie o jakie zasady należy tworzyć optymalny system wynagrodzeń.
 • Rozwiniesz swoje umiejętności związane z rekrutacją na stanowiska sprzedażowe w branży finansowej.
 • Zdobędziesz wiedzę o tym co motywuje sprzedawców i nauczysz się wykorzystywać managerskie techniki motywowania.
 • Poznasz zasady opracowania standardów sprzedaży i sposób ich komunikowania i wdrożenia w zespole.
 • Zdobędziesz wiedzę o zasadach rozwoju podwładnych.
 • Rozwiniesz kompetencje, które pozwolą Ci mapować i optymalizować procesy sprzedaży produktów i usług finansowych.
 • Nauczysz się zasad kontroli wyniku sprzedażowego Twojego zespołu.
 • Dowiesz się jak "przejść" z roli managera do roli lidera wykorzystującego coachingowi styl zarządzania.

Komu rekomendujemy udział w szkoleniu "Budowanie i zarządzanie zespołami sprzedaży w branży finansowej"

Od ponad 17 lat wspieramy rozwój kompetencji managerów sprzedaży w branży finansowej. Opierając na naszym doświadczeniu szkolenie rekomendujemy managerom zespołów sprzedażowych, dyrektorom i kierownikom oddziałów banków, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, firm factoringowych. Szkolenie będzie również przydatne managerom zespołów sprzedażowych brokerów ubezpieczeniowych, pośredników finansowych oraz sektora fin-tech.

3 wygodne formy realizacji szkolenia "Budowanie i zarządzanie zespołami sprzedaży w branży finansowej"

Wybierz najbardziej odpowiednią dla siebie formę udziału w szkoleniu z zarządzania zespołami sprzedaży w branży finansowej.

 • Udział w szkoleniu otwartym. Rozwiązanie rekomendowane dla grup 1 - 4 / 5 osób. Terminy, miejsca i cenę znajdziesz z prawej strony.
 • Szkolenie zamknięte dla managerów Twojej firmy. Rozwiązanie rekomendowane dla grup 4/5 - 12 osób. Termin, miejsce szkolenia są uzgadnianie z klientem. Korzyścią jest to, że szkolenie jest prowadzone wg. Dedykowanego programu uwzględniające potrzeby szkoleniowe i specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa klienta.
 • Szkolenie "1 na 1". Przeznaczone indywidualnie dla 1 osoby. Termin, miejsce szkolenia są uzgadnianie z klientem. Program szkolenia jest dostosowywany do zgłoszonych potrzeb.
 

Program szkolenia


1. EFEKTYWNY MODEL FUNKCJONOWANIA DZIAŁU SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG FINANSOWYCH

 • Omówienie otoczenia zespołu sprzedaży w oparciu o trójkąt klient - produkt - proces
 • Sprzedaż konsultacyjna vs sprzedaż transakcyjna
 • Optymalne modele sprzedaży funkcjonujące w branży finansowej

2. PLANOWANIE I USTALANIE CELÓW W DZIALE SPRZEDAŻY

 

 • Omówienie zagadnień związanych z celami procesowymi i wynikowymi
 • Zasady wyznaczania celów: model SMART i teoria ustalania celów Locke’a
 • Najczęstsze błędy popełniane przy planowaniu i ustalaniu celów
 • Tworzenie optymalnego systemu wynagrodzeń uwzględniając model działu sprzedaży i cele organizacji

3. REKRUTACJA SPRZEDAWCÓW W BRANŻY FINANSOWEJ

 • Znaczenie procesu rekrutacji w rozwoju zespołu sprzedaży
 • Rozbicie i omówienie poszczególnych etapów procesu rekrutacji
 • Preferowane profile kandydatów na stanowiska sprzedażowe
 • Najczęstsze błędy popełniane podczas rekrutacji

4. MOTYWACJA I ZAANGAŻOWANIE

 • Kultura organizacyjna firmy i działu sprzedaży oraz jej wpływ na motywacje pracowników
 • Czynniki wpływające na budowanie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Omówienie wybranych teorii motywacji: ERG, dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga, teoria trychotomii potrzeb Davida McClellanda
 • Gaming jako forma zaangażowania pracowników

5. WDROŻENIE I ROZWÓJ

 

 • Ustanowienie i komunikacja standardów w zespole sprzedaży
 • Zasady tworzenia planów wdrożeniowych i rozwojowych
 • Metody rozwoju pracowników: instruktaż, szkolenie, mentoring, coaching
 • Wdrożenie i rozwój pracowników jako metoda antyrotacyjna w działach sprzedaży

6. PROCESY, RAPORTOWANIE I KONTROLA ZESPOŁU SPRZEDAŻY

 • Mapowanie i optymalizacja procesów sprzedaży
 • Podejście procesowe do zarządzania i jego wpływ na wyniki sprzedaży
 • Znaczenie kontroli i zarządzanie KPI w zespole sprzedaży

7. NOWOCZESNY MANAGER ZESPOŁU SPRZEDAŻY W BRANŻY FINANSOWEJ

 

 • Różnice pomiędzy managerem a przywódcą
 • Coachingowy model zarządzania
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i zwalnianie pracowników
 • Sposoby zarządzania samym sobą - przeciwdziałanie "samotności managera", automotywacja i rozwój
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami Tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 E-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań
Rezultaty zarządzania zespołem, pomimo ogromnych nakładów pracy, nie są zgodne z twoimi oczekiwaniami? Podręcznikowe schematy nie spr...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie Kierowanie Zespołem Pracowniczym jest przeznaczone dla managerów każdego szczebla zarządzających zespołami pracowniczymi. C...

Czytaj więcej

PRZYWÓDZTWO (LEADERSHIP). Szkolenie dla profesjonalnych managerów
Przywództwo (leadership) jest jednym z nowoczesnych modeli managerskich uzupełniających a czasami nawet wypierających tradycyjne stan...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży
Zarządzanie zespołem handlowym wymaga od managera kompleksowych (multidyscyplinarnych) kompetencji związanych z różnymi dziedzinami k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna (feedback) w zarządzaniu zespołami
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

MANAGER ZESPOŁU COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu pracownikami
Zarządzanie zespołem pracowniczym, nawet tym najmniejszym, wymaga od managera ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

Trenerzy
Krystian Zadura
Trener praktyk biznesu. Ekspert w zakresie sprzedaży, zarządzania i rozwoju zespołów pracowniczych w branży finansowej. Z pasją optym...

Czytaj więcej

Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Artykuły
Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -