drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ANALIZA BIZNESOWA. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK (Business Analysis Body of Knowledge)


O szkoleniu


W czasie szkolenia "Analiza biznesowa. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK" przedstawione zostaną założenia i "wspólny język" analizy biznesowej. Przedstawiane w programie szkolenia rozwiązania spełniają idee Business Analysis Body of Knowledge BABOK

Elementy te powinny być zrozumiałe w funkcjonowaniu wszystkich działów organizacji. Dzięki temu osiągniemy w organizacji usystematyzowanie wiedzy o efektywności finansowej związanej z szeroko rozumianą sprzedażą, obsługą klienta, zakupami, procesami finansowo-sprzedażowymi i produkcją. Ważne że zasady te dotyczą zarówno firm produkcyjnych, handlowych ale również usługowych. Czyli wszędzie tam gdzie od naszej postawy i wiedzy zależy czy KLIENT będzie chciał z nami pracować.

Realizując każdy projekt należy uzyskać podstawowe i fundamentalnych informacje o „naszym” biznesie. Należy sformatować cele i priorytety, ale musza być one powiązane z długofalową polityką finansową firmy. Wyniki analizy biznesowej pozwalają pokazywać, jakie korzyści uzyskuje organizacja dzięki wdrażanym rozwiązaniom. Co ważne wyniki analizy biznesowej nie są tylko determinowane przebiegiem procesu sprzedaży, ale również szeregiem innych procesów zaczynając od zakupu na dystrybucji kończąc. Doskonalenie tych procesów lub zmiany organizacyjne to elementy planowania strategicznego.

Dzięki analizie biznesowej można dokonać:

 • Analizy przedsiębiorstwa, czyli identyfikacji i zrozumieniu potrzeb „naszego” biznesu.
 • Procesu identyfikacji oczekiwań i potrzeb klienta w zakresie projektowanego rozwiązania wdrażanego przez organizacje.
 • Weryfikacji niezbędnych form procedur, instrukcji, czyli zarządzanie wymaganiami i procesami dokumentowania wymagań.
 • Walidacji rozwiązania polegającej na ocenie proponowanego rozwiązania oraz zapewnieniu wsparcia analitycznego w procesach implementacji oraz testowania.
 • Komunikowania wymagań, - czyli udostępniania wymaganej informacji udziałowcom projektu. Komunikowanie wymagań powinno uwzględniać tzw. "wspólny język".

Rozumienie pojęć analizy finansowej i prawidłowa komunikacja (w formie i treści) przyśpiesza i optymalizuje procesy. A czas i efektywność finansowa to często "być albo nie być" w działaniach handlowych oraz ich przygotowania od zakupów poprzez produkcję, customer service na optymalizacji logistyki kończąc.

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności:

 • Prawidłowego identyfikowania pojęć i elementów związanych z analizą biznesową oraz "słownikiem efektywności handlowo-finansowej".
 • Przygotowywania i analizy informacji i dokumentacji rynkowej oraz komunikacji klientem rynkowym i wewnątrz organizacyjnym.
 • Obiektywnej oceny informacji i komunikacji.
 • Analizy raportów, trendów, danych archiwalnych, realizacji KPI.
 • Zwiększania efektywności procesu komunikacji zarówno z klientem wewnętrznym (organizacja) oraz klientem zewnętrznym (dostawcy, odbiorcy).

Metoda prowadzenia szkolenia:

 • Szkolenie ma cały czas formę interaktywnego treningu z wieloma case study i zadaniami logicznymi, które pozwalają pokazać przedstawiane zagadnienia.
 • Nacisk kładziony jest na własną motywację i postawę uczestników szkolenia oraz umiejętność analizy danych i dochodzenia do rozwiązań optymalizacyjnych zwiększających efektywność finansową.
 • Charakter szkolenia pozwala uczestnikom w praktyczny sposób zobaczyć i zastosować zasady analizy biznesowej. Skuteczność w komunikacji sprowadza się do mówienia tym samym językiem i „czytania” informacji i danych.
 • Szkolenie ma za zadanie umiejętnie połączyć predyspozycje, zaangażowanie, cech charakteru, wiedzy oraz danych z otoczenia do realizacji celów.

Program szkolenia


1. ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTWA, CZYLI IDENTYFIKACJA I ZROZUMIENIE POTRZEB "NASZEGO” BIZNES"

 • Proces finansowo-handlowy - budowanie świadomości procesu a podstawowe słownictwo ekonomiczne niezbędne w analizie biznesowej
 • Model organizacji a założenia do analizy biznesowej
 • Popyt i podaż - determinanty handlu
 • Decyzje zakupowe konsumenta - stymulator procesu analizy biznesowej w organizacji
 • Obiektywna ocena procesu sprzedaży / zakupu / produkcji - wyznaczniki (KPI)
 • Opłacalność działań - praktyczne zrozumienie czynnika rozwoju organizacji

2. PODSTAWOWE SŁOWNICTWO ANALIZY BIZNESOWEJ

 • Pojęcie obrotu, przychodu, zysku
 • Marża, narzut, koszt wytworzenia TKW
 • Koszty stałe i zmienne
 • Oferta cenowa - cena cennikowa czy zawsze?
 • Upusty (opusty) handlowe min standardowe, ilościowe, promocyjne, lojalnościowe, jakie i kiedy i dla kogo?
 • Systemy rozliczenia fiskalnego - ceny netto, brutto
 • Zasady budżetowania dla sprzedaży / zakupów koszty stałe i zmienne
 • Sprzedaż netto, sprzedaż brutto - analizy ex post czy ex ante
 • Inne popularne określenia handlowe np. SKU, MAT itp.

3. PODSTAWOWE ZASADY I DOKUMENTY FINANSOWE POZWALAJĄCE OBIEKTYWNIE OCENIĆ I POKAZAĆ KONDYCJĘ FINANSOWĄ PARTNERA ORAZ POZYCJĘ ORGANIZACJI ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ ICH INTERPRETACJI

 • Zacznijmy od siebie czyli analiza SWOT organizacji
 • My jako dostawca i Klient czy wtedy obowiązują inne zasady?
 • Balanced scorecard - zrównoważona karta wyników R. Kaplana i D. Nortona
 • Rachunek zysków i start P&L - profit and loss statement
 • Finansowa weryfikacja dostawców wg Z-Score Altmana - ocena ryzyka współpracy
 • Wewnętrzne I zewnętrzne raporty handlowe oraz dane ogólnodostępne dane z rynku (AC Nielsen, GFK Polonia itp.)
 • Standardy tworzenia raportów (trendy, dane archiwalne MTM, QTQ, YTY)

4. ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I KONTRAHENTEM

 • Procesu identyfikacji oczekiwań i potrzeb klienta w zakresie projektowanego rozwiązania wdrażanego przez organizacje
 • Proces tworzenia ceny produktu (cena sprzedaży vs koszt wytworzenia)
 • Produkt czy kontrahent - kategoria produktowa a dostawca/odbiorca
 • Podstawowe prawa psychologiczne i ich wykorzystanie w procesie zarządzania kontrahentem i produktem w tym ceną - pojecie marketingu mix 4P
 • Wdrażanie procesu CatMan
 • Zarządzanie sprzedażą sezonową, pikami sprzedażowymi i promocjami

5. CONTROLING PRZEPŁYWU PRODUKTÓW W ORGANIZACJI - CZYM LEPSZA ORGANIZACJA TYM MNIEJSZY MAGAZYN (ZAPASY)

 • Ocena i walidacja rozwiązania - wsparcie analityczne w procesach implementacji
 • Zapasy - jeden z najkosztowniejszych aktywów przedsiębiorstw
 • Koszty zapasów to nie tylko wartość zapasu
 • Czy mniej i krócej tym taniej - rotacja i stock cover
 • Aby zarządzać trzeba wiedzieć, - co, gdzie, kiedy ile itd.
 • Zapasy "ważne i nieważne" - reguła 80/20 Paretto, kategorie ABC i XYZ
 • Controlling magazynu (bez logistyki i składowania): podstawowe KPI w obszarze magazynowania
 • Wspólne planowanie działań w organizacji w oparciu o S&OP (sale & operations plaining) - metodologia usprawniająca proces
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami Tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 E-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych
Celem niniejszego szkolenia to pokazanie i opisywanie poszczególnych etapów tego procesu oraz uświadamianie słuchacza odnośnie...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki
Zarządzanie eksportem, to szkolenie, które umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji eksportu w fi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. Warsztat Najlepszych Praktyk
Szkolenie "Zarządzanie Projektem. Warsztat Najlepszych Praktyk" to solidna porcja konkretnej wiedzy, jak zmierzyć się z projektem. Program s...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO - Management by Objectives)
Zarządzanie Przez Cele - (ang. MBO - Management by Objectives) jest jedną z metod kierowania przedsiębiorstwem i pracownikami. Manager wykor...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA I FIRMY
Podczas szkolenia zdefiniujemy pojęcia wartości dla klienta i dla firmy oraz rozważymy konotacje wynikające z tych definicji dla każdego z n...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Artykuły
SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Kobieta szef. Bać się czy nie?

W świecie, w którym biznes przez długi czas był zdominowany przez mężczyzn coraz częściej słyszy się o tym, że kobiety obejmują st...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Pawłem Wojciechowskim

Jakie problemy dotyczące motywowania pracowników najczęściej nurtują uczestników twoich szkoleń?
Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -