drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing


O szkoleniu


System 5S będąc narzędziem ciągłego samodoskonalenia niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw, które zdecydowały się na jego wykorzystanie:

 • W obszarze jakości prowadzi do zmniejszenia ilość wad i defektów produkowanych wyrobów;
 • W obszarze BHP zmniejsza zbędny wysiłek pracowników;
 • Funkcjonowanie systemu 5S poprawia wydajność pracy dzięki jej lepszej organizacji;
 • System 5S wpływa na obniżenie kosztów pracy poprzez redukcję wydatków na zniszczone i zaginione materiały i narzędzia pracy;
 • Poprawia funkcjonowanie zapasów (minimalizuje zbędne) uwidaczniając problemy związane z wykorzystanie zapasów;
 • 5S wpływa pozytywnie na zaangażowanie i motywację pracowników poprzez umożliwienie im kształtowania własnego miejsca pracy.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu systemu 5S w trakcie, którego pokażemy i nauczymy(!) jak osiągnąć jak najwięcej korzyści z funkcjonowania 5S w przedsiębiorstwie.

Cele szkolenia


Celem szkolenia "5S - system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing" jest przygotowanie uczestników do wdrożenia zasad 5 w swoich przedsiębiorstwach oraz funkcjonowania w systemie 5S.

Biorąc udział w szkoleniu z 5S:

 • Zdobędziesz wiedzę na temat 5S i poznasz wszystkie elementy i narzędzia wchodzące w skład systemu.
 • Nauczysz się wykorzystywać 5S w swoim przedsiębiorstwie.
 • Poznasz zasady i metody organizacji projektu wdrożenia 5S w organizacji produkcyjnej.
 • Przećwiczysz, pod okiem Trenera, korzystanie z narzędzi 5S.
 • Dowiesz się, w oparciu, o jakie zasady, funkcjonuje system pracy standardowej.

Jak uczestnicy oceniają nasze szkolenia z 5s?

Poznaj opinie i oceny uczestników biorących udział w naszych szkolenia z 5S.

Szkolenie 5S (12 grudnia) - ocena 4,79/5,00

z opinii uczestników:

"Bardzo sprawne, zrozumiałe szkolenie",

"Profesjonalne podejście do szkolenia, praktyczne definicje i tłumaczenia",

"Szkolenie w oparciu o praktykę".

Więcej przeczytasz w informacji zwrotnej "5S lean manufacturing praktycznie"

Szkolenie z 5S (21 stycznia) - ocena 5,00/5,00

z opinii uczestników:

"Bardzo merytorycznie, ambitnie, pokazywanie aspektów szerszych niż przedmiotowe szkolenie co podnosi jakość zajęć".

Więcej przeczytasz w informacji zwrotnej ze szkolenia "Praktycznie o wdrożeniu systemu 5S".

Program szkolenia


1. RYS HISTORYCZNY TECHNIKI 5S

 • Potrzeba
 • Terminologia

2. SORTOWANIE (SEPAROWANIE), JAKO 1 ETAP 5S

 • Refleksja nad potrzebami na stanowisku
 • Sporządzenie listy brakujących rzeczy a niezbędnych
 • Zatrzymanie rzeczy niezbędnych
 • Wprowadzenie oznakowania separowanych rzeczy
 • Stworzenie strefy dla rzeczy budzących wątpliwości
 • Wyrzucenie rzeczy zbędnych

3. SYSTEMATYKA, JAKO 2 ETAP 5S

 • Refleksja nad nową organizacją pracy
 • Kryteria dla nowej organizacji
 • Stosowane narzędzia

4. SPRZĄTANIE, CZYLI 3 ETAP 5S

 • Dzień 5S - dzień sprzątania
 • Utrzymanie czystości
 • Potraktowanie czyszczenia, jako część procesu
 • Ułatwianie sprzątania (upraszczanie procesu)
 • Uświadomienie wartości dodanej na skutek utrzymania czystości

5. STANDARYZACJA - 4 ETAP 5S

 • Definicja i cechy standardu (standardy produktu i procesów, reguły i procedury a standaryzacja)
 • Korzyści z wprowadzania standardów (redukcja kosztów, reaktywność, czyli, poprawa terminowości dostaw, redukcja kosztów kontroli, redukcja reklamacji, poprawa wydajności i niezawodności, zwiększona motywacja i poprawa umiejętności pracowników)
 • Typy standardów wewnętrznych (przepisy wewnętrzne, standardy jakościowe, specyfikacje, standardy techniczne, standardy procesowe, instrukcje i podręczniki metod pracy, okólniki, notatki)
 • Narzędzia do analizy i rozwiązywania problemów (ocena sytuacji - narzędzia detekcji problemów, Pytania 5 W 1 H, Diagram decyzyjny - przepływy dokumentu, rzeczy lub ludzi, Pareto /Pareto –Lorenz/, grupowanie problemów tzw. stickers, KPI, trendy, związki przyczynowo – skutkowe, pytania 5 Why, Ishikawa, grupowanie przyczyn, drzewo przyczyn, Pareto, burza mózgów, poszukiwanie rozwiązań, matryca 9, zbiór danych, grupowanie rozwiązań, burza mózgów, mapa skojarzeń, pay-back, cele SMART, Poka-Yoke, Kanban, OPF etc., plan działań)
 • Tworzenie, dokumentowanie i przedstawianie (ciągłe doskonalenie, sekwencja postępowania, opisy standardów - "User friendly")

6. SAMODYSCYPLINA I UTRZYMANIE - 5 ETAP 5S

 • Utrzymanie - pomocne narzędzia
 • Informowanie
 • Aktualizowanie
 • Przestrzeganie zasad

7. ORGANIZACJA PROJEKTU WDROŻENIA 5S

 • Przydzielenie budżetu oraz opracowanie systemu nagradzania i motywowania
 • Wybór grupy nadzoru i wspomagania projektu 5S
 • Wybór pilota projektu 5S
 • Wybór obszaru pilotażowego i stworzenie grupy pilotażowej i leader-a obszaru
 • Szkolenia pilota, leader-a i grupy pilotażowej
 • Stworzenie tablic wizualnych do monitorowania projektu
 • Stworzenie systemu audytowania i systemu zgłaszania usprawnień
 • Wprowadzenie planów powielania na inne obszary
 • Monitorowanie wyników oraz "benchmarking"
 • Podtrzymywanie nowych reguł i iteracja procesu

8. STANDARDOWA PRACA - WPROWADZANIE SZEROKO ROZUMIANEJ STANDARDOWEJ PRACY (KAIZEN)

 • Zasada 5 S
 • Eliminacja błędów (np. Poka-Yoke, FIFO, etc.)
 • SMED
 • TPM
 • OPF i Yamazumi
 • Kanban
 • Wszechstronność operatorów i obsługa wielu procesów
Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 606 918 997 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją
Szkolenie "KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM - nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją" ma dostarczyć jego u...

Czytaj więcej

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją
Problem solving jest usystematyzowanym procesem rozwiązywania problemów występujących w procesach produkcyjnych zorganizowanych w śro...

Czytaj więcej

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing
Czas przezbrajania maszyn wpływa na elastyczność całej linii produkcyjnej. Im jest krótszy, tym ponosimy mniejsze straty związane z p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Zarządzanie produkcją, to szkolenie przygotowane dla managerów zarządzających produkcją i zespołami produkcyjnymi. Nowoczesne zarządz...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Praktycznie o wdrożeniu systemu 5S

Rozwinięciu kompetencji niezbędnych do wdrożenia i zarządzania systemem 5S było poświęcone szkolenie otwarte "5S - system organizacji mie...

Czytaj więcej

5S - lean manufacturing praktycznie

System organizacji miejsca pracy 5S był przedmiotem szkolenia z zakresu lean manufacturing przeprowadzonego 12 grudnia przez trenera B&am...

Czytaj więcej

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym - pełen perfekcjonizm

"Pełen perfekcjonizm", "Treściwie, dużo praktyki, ze zwróceniem...

Czytaj więcej

KGHM Zanam S.A.

Niniejszym potwierdzamy, że B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. przeprowadziła na zlecenie KGHM ZANAM S.A. projekt szkoleniowy...

Czytaj więcej

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Szkolenie zorganizowane przez firmę B&O Navigator w dniach 17 i 18 listopada 2004 roku w siedzibie naszej firmy na temat "Zarządzanie...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -
© Copyright. Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części składowych i informacji zawartych na tej stronie internetowej bez uprzedniej zgody B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. jest zabronione.

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. ul. Kopijników 67C 03-274 Warszawa

tel. 22 877 38 43, 22 877 38 44, 22 877 38 47, e-mail:firma@bonavigator.pl

Projekt i wykonanie: Strony Internetowe PRO-LINK