Standardy obsługi klienta na 5


Przeprowadzone w dniu 17 kwietnia 2015 r. szkolenie otwarte "Obsługa Klienta - Najlepsze Standardy" zostało bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników. Trenerka B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Pani Dorota Dańczak - Król uzyskała w ankietach przeprowadzonych po szkoleniu najwyższą możliwą notę - 5,00. Ankietowani w ocenach cząstkowych uwzględniali wiadomości przekazywane podczas szkolenia, przygotowanie trenera oraz sposób prowadzenia zajęć.

Uzupełnieniem ocen jest ich pisemne uzasadnienie. Uczestnicy argumentowali wystawione "piątki" następująco między innymi tak:

"Pełen profesjonalizm, dostosowanie do uczestników szkolenia, elastyczność",

"Konkretnie i praktycznie",

"Dużo pozytywnej energii, która zaraża uczestników szkolenia",

"Bardzo sprawne przekazanie informacji. Ciekawy sposób poprzez przekazanie własnych doświadczeń".

Uczestnicy szkolenia za zakresu standardów obowiązujących w obsłudze klienta są również zgodni, co tego, że szkolenie spełniło ich oczekiwania (100% uczestników), warsztat i trener jest godny polecania inny osobom pracującym w ich firmach (100% uczestników), wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia okażą się przydatne w ich pracy zawodowej (100% uczestników.

Gratulujemy p. Dorocie Dańczak - Król doskonałego szkolenia. Dziękujemy uczestnikom zajęć "Obsługa Klienta - Najlepsze Standardy" za aktywny udział i zaangażowanie w ćwiczenia i zadania. Wszystkich zainteresowanych podnoszeniem, jakości i standardów obsługi klientów indywidualnych i biznesowych zapraszamy na kolejne edycje tego szkolenia lub do zorganizowanie tego warsztatu w formie zamkniętej w swojej firmie.

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
Profesjonalna obsługa klienta, to szkolenie, które kształci i podnosi kompetencje managerów, specjalistów i pracownik&o...

Czytaj więcej

OBSŁUGA REKLAMACJI
Szkolenie "Obsługa reklamacji" uczy profesjonalnego podejścia w kontaktach z klientem, który daje wyraz niezadowolenia z usługi, prod...

Czytaj więcej

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA
Standardy obsługi klienta (biznesowego i indywidualnego), to zbiór zasad, reguł i dobrych praktyk, które odpowiadają na z pozo...

Czytaj więcej

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA
Trudny klient, kto z nas nie spotkał się z nim? Każdy ma swoje doświadczenia z tak zwanym "trudnym klientem". Szczególnie pamiętamy s...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI KLUCZOWYMI
Kluczowi klienci to 20% takich klientów, którzy dostarczają 80% zysków. Kluczowi klienci, to tacy którzy mają po...

Czytaj więcej

Trenerzy
Anna Ritter
"Początek wszelkich zmian zaczyna się od Ciebie". Od ponad 5 lat trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją p...

Czytaj więcej

Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Artykuły
Techniki, metody i etapy sprzedaży

Sprzedaż pełni kluczową rolę w biznesie. Kto nie sprzedaje, ten nie zarabia. Warto jednak pamiętać, że konkurencja na rynku nie śpi. Aby ...

Czytaj więcej

Zagadka asertywności. Zachowania asertywne w praktyce zawodowej i kontakcie z klientem

O potrzebie bycia asertywnym słyszymy na każdym kroku, Często nawet wymienia się ją, jako jedną z cech charakteru niezbędnych do osiągnię...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 1

Kiedy myślę sobie o dobrych relacjach pomiędzy sprzedającym a kupującym przychodzi mi do głowy, że być może utrzymanie takich relacji jes...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 2

Obecnie wciąż trwają poszukiwania nowych narzędzi promocji i nowych taktyk handlowych w celu zwiększenia wartości sprzedaży. Nowoczesna s...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 3

W sprzedaży nie ma miejsca na sentyment, zrozumiała jest konsekwencja w maksymalizacji wartości sprzedaży. Agresywna sprzedaż i pokusa pr...

Czytaj więcej

Czy każdy klient może być kluczowy?

O tym, że firma nie może funkcjonować bez klientów – wiedzą wszyscy. O tym, że nie wszyscy klienci przynoszą takie same korz...

Czytaj więcej

Trudny człowiek. Trudny klient

Spotykając się z „trudnym Klientem” w relacjach zawodowych nie mamy okazji pewnie o tym wszystkim myśleć. Po prostu pró...

Czytaj więcej