SMED. Szkolenie na 5


22 marca B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa zorganizowała szkolenie otwarte "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing", którego celem było przekazanie wiedzy i podniesienie umiejętności związanych z wykorzystaniem narzędzia lean manufacturing jakim jest SMED. Specjalistyczny warsztat z redukcji czasów przezbrojeń maszyn był adresowany do managerów i specjalistów zajmujących się bezpośrednio zarządzaniem i optymalizacją procesów produkcyjnych. Autorem programu i trenerem prowadzącym szkolenie ze SMED jest Pan Dariusz Misztal trener praktyk i ekspert lean manufacturing B&O NAVIGATOR. Manager firm produkcyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z zarządzanie produkcją i wdrażaniem systemów lean manufacturing.

SMED - szkolenie praktyczne

Pod zakończonym szkoleniu osoby biorące udział w zajęciach wypełniły anonimową ankietę oceny szkolenia i trenera. Uczestnicy dokonywali oceny wiadomości przekazywanych podczas warsztatu, przygotowania trenera i sposobu prowadzenia szkolenia. Skala oceny to 1-5, gdzie 1 jest oceną najniższą a 5 najwyższą.

Z satysfakcją informujemy, że Pan Dariusz Misztal i prowadzone przez niego szkolenie otwarte "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing" uzyskało w ankietach poszkoleniowych najwyższą ocenę 5,00 we wszystkich możliwych aspektach.

Uczestnicy szkolenia zostali poproszeni o pisemne uzasadnienie wystawionych ocen. W swoich wypowiedziach najczęściej wskazywali na:

"Zajęcia pełne praktycznych przykładów, skupienie się na zagadnieniach, którymi byłem zainteresowany".
"Praktyczne przykłady".
"Ciekawostki, wiedza przekazana w prosty, jasny sposób".

Potwierdzeniem wysokiej jakości szkolenia ze SMED są również odpowiedzi na serię trzech pytań zamkniętych, które w związku ze szkoleniem zadaliśmy uczestników zajęć. Zapytaliśmy o:

 

  • Czy szkolenie spełniło Pani / Pana oczekiwania - tak odpowiedziało 100% uczestników.
  • Czy szkolenie jest godne polecenia innym osobom pracującym w Pani / Pana firmie? - tak odpowiedziało 100% uczestników.
  • Czy wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu wykorzysta Pani / Pan w swojej pracy - tak odpowiedziało 100% uczestników.

SMED i szkolenia lean manufacturing

Cieszy nas, że szkolenie z redukcji czasów przezbrojeń podniosło kompetencje zawodowe osób, które wzięły w nim udział. Zainteresowani kolejnymi terminami szkolenia otwarte "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing" znajdą je w zakładce "Szkolenia otwarte". Polecamy również opcję zorganizowania zajęć w Państwa firmie (szkolenie zamknięte). Pozostałe, bardzo ciekawe i potrzebne, tematy szkoleń z zarządzania produkcją znajdują się w kategorii "Szkolenia lean manufacturing". Zapraszamy do zapoznania się z programami.

Opr. DB

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing
Szkolenie "5S - system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing" pozwala uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę i rozwinąć um...

Czytaj więcej

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją
Szkolenie "KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM - nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją" ma dostarczyć jego u...

Czytaj więcej

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją
Problem solving jest usystematyzowanym procesem rozwiązywania problemów występujących w procesach produkcyjnych zorganizowanych w śro...

Czytaj więcej

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing
Czas przezbrajania maszyn wpływa na elastyczność całej linii produkcyjnej. Im jest krótszy, tym ponosimy mniejsze straty związane z p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Zarządzanie produkcją, to szkolenie przygotowane dla managerów zarządzających produkcją i zespołami produkcyjnymi. Nowoczesne zarządz...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

INNOWACJA W FIRMIE. Szkolenie dla działów R&D (B+R)
Innowacja i związane z nią działania badawczo - rozwojowe (R&D / B+R) są bezpośrednio związane z konkurencyjnością oferty rynkowej przed...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

Trenerzy
Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Praktycznie o wdrożeniu systemu 5S

Rozwinięciu kompetencji niezbędnych do wdrożenia i zarządzania systemem 5S było poświęcone szkolenie otwarte "5S - system organizacji mie...

Czytaj więcej

5S - lean manufacturing praktycznie

System organizacji miejsca pracy 5S był przedmiotem szkolenia z zakresu lean manufacturing przeprowadzonego 12 grudnia przez trenera B&am...

Czytaj więcej

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym - pełen perfekcjonizm

"Pełen perfekcjonizm", "Treściwie, dużo praktyki, ze zwróceniem...

Czytaj więcej

KGHM Zanam S.A.

Niniejszym potwierdzamy, że B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. przeprowadziła na zlecenie KGHM ZANAM S.A. projekt szkoleniowy...

Czytaj więcej

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Szkolenie zorganizowane przez firmę B&O Navigator w dniach 17 i 18 listopada 2004 roku w siedzibie naszej firmy na temat "Zarządzanie...

Czytaj więcej

© Copyright. Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części składowych i informacji zawartych na tej stronie internetowej bez uprzedniej zgody B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. jest zabronione.

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 75 01-636 Warszawa

tel. 22 877 38 43, 22 877 38 44, 22 877 38 47, e-mail:firma@bonavigator.pl

Projekt i wykonanie: Strony Internetowe PRO-LINK