Skuteczna motywacja pracowników


Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmotywowani do pracy, tym zadania przez nich wykonywane są bardziej efektywne, a sama praca daje zatrudnionym w danej organizacji bardzo duże zadowolenie i satysfakcję zawodową, a dla pracodawcy jest sposobem na osiągnięcie sukcesu w biznesie. W jaki sposób skutecznie motywować pracowników i czym jest ta cała motywacja do pracy? Na te pytania próbowało odpowiedzieć wielu naukowców, biznesmenów i menadżerów. Warto, więc poznać podstawowe teorie i narzędzia motywacji, aby wiedzieć, jak dzięki temu poprawić pracę w swoim przedsiębiorstwie.

Motywacja w kontekście biznesowym

Motywacja jest zespołem działań, które wywołują pozytywną energię w zachowaniu człowieka, a następnie ukierunkowują ją na osiągnięcia wytyczonego, nawet bardzo trudnego celu. Sama motywacja jest złożona z odpowiednich motywów. Te motywy mają za zadania pobudzić pracownika do podjęcia działania. Systemy motywacyjne stosuje się przede wszystkim w stosunku do pracowników, aby zwiększyć ich wydajność w pracy oraz wywołać poczucie jedności, przynależności do firmy i pełnego poświęcenia się w pracy, a tym samym czynnego udziału w sukcesach firmy.

Można wyróżnić trzy poziomy motywacji. Pierwszym jest automotywacja. Automotywacja występuje wtedy, gdy pracownik motywuje sam siebie do lepszej i wydajniejszej pracy. Drugim poziomem jest współmotywacja. Zjawisko współmotywacji pojawia się w zespole pracowników. Pracownicy motywują się nawzajem. Trzecim poziomem jest motywacja zewnętrzna. Jest to motywowanie pracowników poprzez działania odgórne, przez bezpośrednich przełożonych. Najbardziej autentyczna oraz najbardziej trwała jest automotywacja. Taki pracownik jest najwydajniejszy i najbardziej nastawiony na osiągnięcie wyznaczonego celu. Jak wykazują przeprowadzone liczne badania naukowe oraz analizy najlepszą z motywacji wewnętrznych jest samorealizacja. Samorealizacja występuje wtedy, gdy pracownik może realizować i robić to, co go najbardziej interesuje i w tym obszarze z łatwością osiąga nawet najbardziej spektakularne sukcesy. Aby wdrożyć samorealizację, dobry przełożony powinien poznać swojego pracownika - jego pasje, zainteresowania i wiedzieć, w jakich obszarach jest najlepszy i najbardziej wydajny i pozwolić mu na realizację tego, co najlepiej umie i przede wszystkim lubi robić. Ktoś, kto sprawdza się w działaniach statystycznych, nie powinien zajmować się np. analizą.

Teoria potrzeb A. Maslowa

Abraham Harold Maslow, amerykański psycholog stworzył oryginalną teorię hierarchii potrzeb. Według niego istnieje pięć kluczowych kategorii potrzeb. Maslow przedstawił je w kształcie piramidy. U jej podstaw znalazły się potrzeby fizjologiczne, następnie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, uznania oraz na samym końcu samorealizacji. Zgodnie z tą definicją potrzeby wyższej rangi nie mogą być zaspokojone, jeśli nie zostaną zaspokojone wcześniej potrzeby niższego szczebla. Dlatego też zgodnie z tą teorią firma, która zatrudnia pracowników ma za zadanie najpierw zadbać o zaspokojenie dwóch podstawowych potrzeb to jest: potrzeb fizjologicznych takich jak np. toaleta, przerwa na posiłek, zaplecze socjalne, miejsce pracy oraz bezpieczeństwa. Pracownik odczuwa bezpieczeństwo wtedy, gdy ma pewność, że otrzyma pensję, zna swoje obowiązki oraz cele, które musi osiągnąć i sposoby ich osiągnięcia. Wtedy pojawia się pewność i jeśli ta potrzeba zostanie spełniona, może dojść do samozadowolenia i samorealizacji w pracy. Spełnianie potrzeb to podstawowe narzędzia motywacji w tej teorii. Dobrze pracujący pracownik po prostu zna swoje miejsce w organizacji, ale jednocześnie wie, że organizacja dba o niego i pozwala mu się rozwijać, a on nie musi martwić się o utrzymanie swoje i swojej rodziny.

Dwuczynnikowa teoria F. Herzberga

Psycholog Frederic Herzberg opracował teorię czynników motywacyjnych i higienicznych. Według niego skuteczne motywowanie do pracy powinno polegać na identyfika¬cji czynników wpływających na stosunek pracowników do wykonywanej przez nich pracy. Zadał, więc pytanie współpracownikom o sytuacje, w których czuli się dobrze, a w jakich źle. Na tej podstawie opracował swoją teorię motywacji opartą na czynnikach motywacyjnych i higienicznych, które kreują w pracy postawy pozytywne i negatywne. Obydwa rodzaje czynników są niezależne od siebie. Czynniki higieniczne - jeśli są nieodpowiednio dobrane, kreują negatywne odczucia, czynniki motywacyjne wywołują zadowolenie z pracy. Odkrył też zależność między wydajnością w pracy a zadowoleniem. Zgodnie z jego teorią motywowanie pracowników powinno mieć dwa etapy. Pierwszy to zapewnienie pracownikom odpowiednich czynników higienicznych, czyli odpowiednią społeczną politykę firmy, wysoką jakość nadzoru i dobre stosunki z przełożonymi, pensje, nagrody, warunki pracy i poczucie bezpieczeństwa. Te czynniki wywołują zadowolenie u pracowników. Drugi etap to motywowanie pracowników poprzez aktywizację odpowiednich czynników. Dzięki nim samozadowolenie pracowników wzrośnie, będą oni mieli poczucie wewnętrznej nagrody. Czynnikami motywacyjnymi są wyróżnienia osiągnięć, nagradzanie, uznanie, sama praca, odpowiedzialność, możliwość rozwoju kariery poprzez awansowanie pracowników oraz stawianie na ich rozwój osobisty.

Teoria zachowań przedsiębiorczych D. McClellanda

Jest to bardzo znana i naukowo zweryfikowana teoria, często stosowana w zarządzaniu personalnym. Narzędzia motywacji David McClelland z Uniwersytetu Harvarda oparł na badaniach i doświadczeniach, jakie przeprowadzili John W. Atkinson i Henry A. Murray. Teoria McClellanda opiera się na tezie, że w procesie motywacji, podstawowe znaczenie mają tylko trzy potrzeby. Jest to potrzeba osiągnięć, afiliacji, czyli potrzeba przynależności oraz władzy. Zdaniem tego naukowca tych potrzeb można się nauczyć. Wystarczy, że dobry menedżer będzie potrafił je odpowiednio wywołać u pracowników. Wielkie znaczenie ma tutaj czynnik rywalizacji i konkurencyjności. Taki bodziec wywołuje chęć działania u pracownika i pokazania, że jest się lepszym niż kolega z pracy. Dlatego należy odpowiednio kształtować środowisko pracy, w którym pracownicy mają pełną swobodę działania, poszerza się im odpowiednio zakres obowiązków, stawia się na samodzielność, stosuje zasady odpowiedzialności, ale i tworzy odpowiedni system nagród i pochwał. Na przykład – pracownicy powinni mieć świadomość, że na koniec roku mogą otrzymać nagrodę za wyniki. Będzie to dodatkowe wynagrodzenie lub bon w postaci na przykład egzotycznych wyjazdów lub pobytu w SPA. Bardzo często takie narzędzia motywacji są wykorzystywane w firmach, które zajmują się sprzedażą bezpośrednią. Pracownik jest tutaj zmotywowany korzyściami materialnymi oraz możliwością awansu w hierarchii firmy na rzecz, której pracuje.

Motywacja to pewny sukces firmy

Motywacja jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących pozytywne postrzeganie firmy przez środowisko wewnętrzne, czyli pracowników. Ale i nie tylko. Jest to też budowanie wizerunku organizacji na, zewnątrz jako tej, w której warto pracować. Pracownik zadowolony z wykonywanej pracy nigdy nie obróci się też przeciwko pracodawcy i będzie starannie wykonywał wszelkie polecenia przełożonych, wiedząc, że jego wysiłek zostanie doceniony. Będzie też chwalił swoją firmę i polecał ją, jako rzetelną i dbającą o swoich podwładnych oraz kontrahentów. Nie każdy pracodawca wie jednak, w jaki sposób skutecznie może motywować swoich podwładnych. Aby się tego nauczyć, warto korzystać na przykład ze specjalistycznych opracowań naukowych lub szkoleń z motywacji pracowników, które są prowadzone przez znanych i doświadczonych trenerów.

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" jest odpowiedzią na Twoje dzisiejsze potrzeby jako współczesnego managera zespołu pracow...

Czytaj więcej

LEADERSHIP (PRZYWÓDZTWO). Szkolenie managerskie
Leadership nie jest kolejnym kolejny modnym trendem w zarządzaniu, którego odbiorcą są managerowie. Przywództwo w organizacji ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM W SEGMENCIE B2B. Szkolenie dla kierowników sprzedaży
Zbudowanie zgranego i wysoko wydajnego zespołu sprzedażowego jest celem każdego managera sprzedaży. "Zarządzanie zespołem sprzedażowym. Szko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI. Szkolenie dla managera
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

NARZĘDZIA COACHINGOWE. TECHNIKI COACHINGOWE. COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA. SZKOLENIE COACHINGOWE
Coachingowy styl zarządzania Twoim zespołem pracowniczym, jeżeli rozważasz jego zastosowanie, nie musi koniecznie wymagać ukończenia "szkoły...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

Trenerzy
Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Katarzyna Pawłowska
Trener praktyk. Manager z ponad 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie obsługi klientów, zarządzania zespołami pracow...

Czytaj więcej

Aktualności
Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skró...

Czytaj więcej

EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expo...

Czytaj więcej

PIERWSZE WRAŻENIE. Efekt Halo (efekt aureoli i efekt Golema)

Jak to możliwe, że wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie w ciągu 30 sekund? Nawet jeżeli nie odezwała się do nas ani jednym słowe...

Czytaj więcej

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu ...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksp...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej