Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Zarówno trafny wybór trenera w osobie Pana Adama Jaworskiego, jego solidne przygotowanie merytoryczne oraz materiały dydaktyczne pozwoliły uczestnikom szkolenia na dobre przyswojenie wiedzy [...].

Wysoka ocena szkolenia zdecydowała o dalszej wspólpracy z B&O NAVIGATOR.

Prezes Zarządu
mgr Henryk Tomaszewski

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły